Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Uczelnie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Polkowice, Polska

Uczelnia Jana Wyżykowskiego

Typ uczelni: techniczne
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Pedagogika
Stosunki międzynarodowe

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Informatyka
Logistyka
Mechatronika
Zarządzanie i inżynieria produkcji

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Stosunki międzynarodowe

Studia podyplomowewięcej »
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Edukacja i aktywizacja osób dorosłych
Edukacja i rehabilitacja osób niewidomych i niedowidzących – Tyflopedagogika
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – Oligofrenopedagogika
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Ein junges team entwickelt ideen am flipchart
Lean Management Manager
Menedżer jednostek samorządu terytorialnego
Napędy i sterowania hydrauliczne w maszynach górniczych
Nowoczesne zarządzanie kadrami w przedsiębiorstwie i administracji
Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwa informacji
Organizacja i zarządzanie w zakładach górniczych
Podyplomowe studia administracji publicznej
Poprawa efektywności funkcjonowania organizacji
Przygotowanie pedagogiczne
Terapia pedagogiczna z arteterapią
Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem
Zarządzanie kadrami i płacami
Zarządzanie oświatą
Zarządzanie projektami w organizacjach
Zbiorowe prawo pracy w praktyce

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauk Technicznych
Uczelnia Jana Wyżykowskiego powstała za zgodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z połączenia dwóch szkół wyższych: Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach oraz Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie. Założycielem Uczelni jest spółka Zampol.
Strona www uczelni: ujw.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce


Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności