Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Uczelnie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Gdańsk, Polska

Politechnika Gdańska

Typ uczelni: techniczne
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Analityka gospodarcza
Ekonomia
Europeistyka
Informatyka i ekonometria
Matematyka

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Data EngineeringStudia w języku angielskim
Energy TechnologiesStudia w języku angielskim
Green Technologies and MonitoringStudia w języku angielskim
ManagementStudia w języku angielskim
Architektura
Automatyka i robotyka
Biotechnologia
Budownictwo
Chemia
Chemia budowlana
Elektronika i telekomunikacja
Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka techniczna
Geodezja i kartografia
Gospodarka przestrzenna
Informatyka
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria danych
Inżynieria materiałowa
Inżynieria mechaniczno-medyczna
Inżynieria środowiska
Konserwacja i degradacja materiałów
Korozja
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Nanotechnologia
Oceanotechnika
Ochrona środowiska
Podstawy nauk technicznych
Technologia chemiczna
Technologie ochrony środowiska
Transport
Zarządzanie
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zarządzanie inżynierskie
Zielone technologie i monitoring

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ArchitectureStudia w języku angielskim
Automatic Control and RoboticsStudia w języku angielskim
Civil EngineeringStudia w języku angielskim
Control Engineering and RoboticsStudia w języku angielskim
Economic AnalysisStudia w języku angielskim
Electronics and TelecommunicationsStudia w języku angielskim
Environmental EngineeringStudia w języku angielskim
Geodesy and CartographyStudia w języku angielskim
Green Technologies and MonitoringStudia w języku angielskim
InformaticsStudia w języku angielskim
ManagementStudia w języku angielskim
Mechanical EngineeringStudia w języku angielskim
NanotechnologyStudia w języku angielskim
Ocean EngineeringStudia w języku angielskim
Analityka gospodarcza
Architektura
Automatyka i robotyka
Biotechnologia
Budownictwo
Chemia
Chemia budowlana
Elektronika i telekomunikacja
Elektrotechnika
Energetyka
Europeistyka
Fizyka techniczna
Geodezja i kartografia
Gospodarka przestrzenna
Informatyka
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria materiałowa
Inżynieria mechaniczno-medyczna
Inżynieria środowiska
Matematyka
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Nanotechnologia
Oceanotechnika
Techniki geodezyjne w inżynierii
Technologia chemiczna
Technologie kosmiczne i satelitarne
Technologie ochrony środowiska
Transport
Zarządzanie
Zielone technologie i monitoring

Studia doktoranckiewięcej »
Architektura i urbanistyka
Automatyka i robotyka
Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
Biotechnologia
Budowa i Eksploatacja Maszyn
Budownictwo
Chemia
Ekonomia
Elektronika
Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
Informatyka
Inżynieria Materiałowa
Inżynieria środowiska
Matematyka
Nauki o zarządzaniu
Technologia chemiczna
Telekomunikacja

dr hab.więcej »
Architektura i urbanistyka
Automatyka i robotyka
Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
Biotechnologia
Budowa i eksploatacja maszyn
Budownictwo
Chemia
Ekonomia
Elektronika
Elektrotechnika
Fizyka
Informatyka
Inżynieria środowiska
Nauki o zarządzaniu
Technologia chemiczna
Telekomunikacja

MBAwięcej »
MBA Zarządzanie Strategiczne Programami i Projektami Studia w języku angielskim
MBA Zarządzanie w Sporcie
MBA: Przywódca Strategiczny

Studia podyplomowewięcej »
Aplikacje i usługi internetowe
Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Biopaliwa
Doradztwo podatkowe i podatki
Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - zarządzanie energią w gminach i powiatach
Energetyka jądrowa
Energetyka odnawialna i sieci inteligentne
Fizyka dla nauczycieli
Informatyka
Informatyka dla nauczycieli
Informatyzacja przedsiębiorstw z wykorzystaniem systemów ERP
Inżynieria danych – Data Science
Inżynieria i aparatura procesowa
Inżynieria produkcji urządzeń elektronicznych
Inżynieria ropy i gazu
Kadry i płace
Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
Kontrakty na roboty budowlane według polskich i międzynarodowych procedur
Lean Six Sigma Black Belt
Logistyka w praktyce
Matematyka dla nauczycieli
Menedżer personalny
Menedżer sprzedaży
Menedżerskie dla kadry kierowniczej oświaty
Menedżerskie studia ciągłego doskonalenia w organizacji
Międzynarodowy inżynier spawalnik IWE 2 i IWE 3
Nowoczesne metody inżynierii oprogramowania
Pedagogiczne
Planowanie i kierowanie projektem europejskim
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Prawno-menedżerskie
Programowanie i bazy danych
Projektowanie i zarządzanie sieciami komputerowymi
Przetwarzanie, zarządzanie i analiza danych w SAS
Public relations
Public relations – rzecznictwo prasowe
Rachunkowość i finanse
Rynek pracy i ubezpieczeń społecznych
Społeczna odpowiedzialność biznesu
Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM), edycja XXIII
Symulacje komputerowe dla inżynierów
Systemy komórkowe i bezprzewodowe
Urbanistyka i gospodarka przestrzenna – projektowanie przestrzeni i zarządzanie
Współczesne metody hydrologii inżynierskiej w gospodarce wodnej
Wycena nieruchomości
Zabezpieczenia przeciwkorozyjne
Zagospodarowanie odpadów i czyste technologie
Zamówienia publiczne
Zapewnienie jakości w branży technicznej – innowacyjna praktyka i teoria
Zarządzanie i ewaluacja projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie operacyjne w przedsiębiorstwie
Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej
Zarządzanie projektami
Zarządzanie projektem w gospodarce morskiej – edycja I
Zarządzanie ryzykiem i niezawodnością
Zarządzanie samorządem terytorialnym
Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej
Akademicki Klub Kadry GDAKK
Akademicki Klub Morski AZS w Gdańsku
Akademicki Klub Taekwondo UDAR
Akademicki Klub Wspinaczkowy
Brygada Urbanistyczno-Architektoniczna – BUA
Filmowe Koło Naukowe "Kino Europa"
Geodezyjne Koło Naukowe „Hevelius“
Grupa .NET PG
Klub Honorowych Dawców Krwi "Młodzi" Politechniki Gdańskiej
Klub Studencki POMORANIA
Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Gdańskiej
Koło Naukowe "EUROINICJATYWA"
Koło Naukowe "Geoida"
Koło Naukowe "Mechanik"
Koło Naukowe "PACT"
Koło Naukowe "PG JUG - PG Java User Group"
Koło Naukowe "SFERA"
Koło Naukowe "SOLITON" Student SPIE Chapter Gdansk University of Technology
Koło Naukowe "SynerTech"
Koło Naukowe „GUT HPC” (Gdańsk University of Technology High Performance Computing)
Koło Naukowe „Hello economics”
Koło Naukowe Badaczy Korozji
Koło Naukowe Biomatematyki i Bioinformatyki
Koło Naukowe Botów Konwersacyjnych Talk Bots Club
Koło Naukowe CHIP
Koło Naukowe Geometrii i Grafiki Inżynierskiej KRESKA
Koło Naukowe Grafiki Komputerowej - VERTEX
Koło Naukowe GRID
Koło Naukowe Inżynierii Biomedycznej
Koło Naukowe Inżynierii Drogowej i Kolejowej "KoDiK"
Koło Naukowe Inżynierii Dźwięku i Obrazu
Koło Naukowe Inżynierii Systemów Komunikacji Bezprzewodowej "WiComm Yuniors"
Koło Naukowe KoBET
Koło Naukowe Mechaniki Budowli KOMBO
Koło Naukowe Safe IDEA
Koło Naukowe Sieci Komputerowych PING
Koło Naukowe Studentów Fizyki – KNSF
Koło Sportowe Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska
Koło Studenckie ISPE
Koło Studentów Biotechnologii
Koło Studentów Techniki Okrętowej "KORAB"
Kronika Studencka
Międzywydziałowe Naukowe Koło Finansów i Bankowości
Naukowe Koło Chemików Politechniki Gdańskiej – NKCh
Naukowe Koło Informatyczne
Naukowe Koło Jakości i Produktywności
Naukowe Koło Matematyki Politechniki Gdańskiej
Naukowe Koło Studentów Automatyki – NKSA
Naukowe Koło Studentów Elektryków NKSE
Naukowe Turystyczne Koło Studentów Architektury – TXA
Organizacja Studencka Otwórz Oczy
Pomorskie Studenckie Forum Business Centre Club
Ruch Akademicki POD PRĄD
Sekcja Studencka Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego "Hybryda"
SKIP Studenckie Koło Inżynierii Pomiarowej
Studencka Agencja Radiowa Politechniki Gdańskiej
Studencki Klub Kajakowy „MORZKULC”
Studencki Klub Wrażeń Ekstremalnych "Celujący Student"
Studenckie Koło Automatyków SKALP
Studenckie Koło Naukowe "CELL"
Studenckie Koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich Politechniki Gdańskiej - SEP

Akademikiwięcej »
Dom Studencki nr 1
Dom Studencki nr 10
Dom Studencki nr 11
Dom Studencki nr 12
Dom Studencki nr 2
Dom Studencki nr 3
Dom Studencki nr 4
Dom Studencki nr 5
Dom Studencki nr 6
Dom Studencki nr 7
Dom Studencki nr 8
Dom Studencki nr 9

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Architektury
Wydział Chemiczny
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Wydział Mechaniczny
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
Wydział Zarządzania i ekonomii
Strona www uczelni: pg.edu.pl/

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce


Nauka języka za granicą
 
Polityka Prywatności