Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Uczelnie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Gliwice, Polska

Politechnika Śląska

Typ uczelni: techniczne
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Analityka biznesowa
Architektura wnętrz
Filologia angielska
Filologia francuska
Filologia germańska
Filologia hiszpańska
Filologia włoska
Matematyka
Pedagogika
Socjologia
Zarządzanie
Zarządzanie projektami

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Automatic Control, Electronics, Telecommunication and InformaticsStudia w języku angielskim
Civil EngineeringStudia w języku angielskim
Electrical EngineeringStudia w języku angielskim
Industrial and Engineering ChemistryStudia w języku angielskim
Mechanical EngineeringStudia w języku angielskim
Power EngineeringStudia w języku angielskim
Architektura
Automatyka i informatyka przemysłowa
Automatyka i robotyka
Biotechnologia
Budownictwo
Budownictwo podziemne
Chemia
Elektronika i telekomunikacja
Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka techniczna
Gospodarka surowcami mineralnymi
Górnictwo i geologia
Informatyka
Informatyka przemysłowa
Informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria chemiczna i procesowa
Inżynieria materiałowa
Inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa
Inżynieria produkcji
Inżynieria środowiska
Logistyka
Makrokierunek - automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Metalurgia
Monitoring i zarządzanie środowiskiem
Nanotechnologia i technologie procesów materiałowych
Ochrona środowiska
Technologia chemiczna
Technologia i inżynieria chemiczna
Technologie metali
Teleinformatyka
Transport
Transport kolejowy
Zarządzanie i inżynieria produkcji

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Civil EngineeringStudia w języku angielskim
Electrical EngineeringStudia w języku angielskim
Industrial and Engineering ChemistryStudia w języku angielskim
Architektura
Architektura wnętrz
Automatyka i robotyka
Biotechnologia
Budownictwo
Chemia
Elektronika i telekomunikacja
Elektrotechnika
Energetyka
Gospodarka surowcami mineralnymi
Górnictwo i geologia
Informatyka
Informatyka przemysłowa
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria chemiczna i procesowa
Inżynieria materiałowa
Inżynieria środowiska
Logistyka
Makrokierunek - automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka
Matematyka
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Metalurgia
Nanotechnologia i technologie procesów materiałowych
Ochrona środowiska
Pedagogika
Socjologia
Technologia chemiczna
Technologia i inżynieria chemiczna
Technologie metali
Teleinformatyka
Transport
Zarządzanie
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zarządzanie projektami

Studia doktoranckiewięcej »
Architektura i urbanistyka
Automatyka i Robotyka
Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna
Budowa i Eksploatacja Maszyn
Budownictwo
Chemia
Elektronika
Elektrotechnika
Energetyka
Górnictwo i Geologia Inżynierska
Informatyka
Inżynieria Chemiczna
Inżynieria Materiałowa
Inżynieria Produkcji
Inżynieria Środowiska
Mechanika
Metalurgia
Nauki o Zarządzaniu
Technologia Chemiczna
Transport

dr hab.więcej »
Automatyka i robotyka
Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
Budowa i eksploatacja maszyn
Budownictwo
Chemia
Elektronika
Elektrotechnika
Energetyka
Górnictwo i geologia inżynierska
Informatyka
Inżynieria chemiczna
Inżynieria materiałowa
Inżynieria środowiska
Mechanika
Metalurgia
Nauki o zarządzaniu
Technologia chemiczna

Podwójny dyplomwięcej »
TU Bergakademie Freiberg, Niemcy Studia w języku niemieckim
Cranfield University, UK Studia w języku angielskim
Instituto Superior Tecnico, Lizbona, Portugalia Studia w języku angielskim
VIA University College, School of Technology & Business, Horsens, Dania Studia w języku angielskim

Studia podyplomowewięcej »
Aerologia i ratownictwo górnicze
Architektura wnętrz i wzornictwo
Audyting energetyczny w budownictwie na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków
Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych
Bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwie
Bezpieczeństwo i higiena pracy ZABRZE/KATOWICE
Certyfikacja wyrobów w inżynierii produkcji
Controlling i inżynieria finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Doradztwo zawodowe w edukacji
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika
Edukacja i terapia osób ze spektrum zaburzeń autystycznych
Gospodarka odpadami
Gospodarka przestrzenna
Grafika
Inżynieria procesów odlewniczych i obróbki plastycznej
Język angielski w edukacji przedszkolnej
Język angielski w zastosowaniu akademickim
Język angielski w zastosowaniu specjalistycznym
Język niemiecki w zastosowaniu specjalistycznym
Język włoski w zastosowaniu specjalistycznym
Lean Manufacturing
Logistyka transportu
Materiały dla energetyki i ich łączenie
Mechatronika i sterowanie procesami technologicznymi
Metalurgia
Nauczanie matematyki w szkołach
Nowoczesna produkcja i logistyka studia menedżerskie
Organizacja ruchu turystycznego
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią
Postęp techniczny w wodociągach i kanalizacji
Postępowanie administracyjne
Przewoźnik drogowy - logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób
Przygotowanie pedagogiczne
Rachunkowość i controlling finansowy
Rozgraniczanie i podziały nieruchomości oraz przygotowanie dokumentacji do celów prawnych
Sieci i systemy komputerowe, bazy danych
Studia coachingu
Surdopedagogika
Systemy automatyki SIMATIC i energoelektroniczne układy napędowe
Systemy ochrony powietrza i zarządzanie środowiskiem
Sztuki wizualne
Technologie spawalnicze i kontrola jakości
Tyflopedagogika
Współczesna energetyka gazowa i gazownictwo
Wychowanie przedszkolne
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym w organizacjach publicznych
Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie KATOWICE
Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie
Zarządzanie placówką oświatową
Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie
Zarządzanie projektem inwestycyjno-budowlanym
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie w administracji publicznej
Zarządzanie zasobami ludzkimi w infrastrukturze i operacjach lotniczych
Zasady prowadzenia ruchu kolejowego i systemy sterowania ruchem kolejowym
Zintegrowany rozwój miast

Kursy, szkoleniawięcej »
Architektura i urbanistyka
Architektura wnętrz
Doskonalenie nauczycieli w obszarze nowych technologii informatyki medycznej
Energetyka - podstawy wiedzy
Kurs fotografii i grafiki
Otwarte studium rysunku i malarstwa
Projektowanie obwodów drukowanych współczesnych urządzeń elektronicznych
Projektowanie obwodów drukowanych zawierających szybkie interfejsy cyfrowe
Wyzwania planowania przestrzennego: planowanie przestrzenne na terenach górniczych

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier Studenckich

Organizacje studenckiewięcej »
AEGEE - Gliwice Europejskie Forum Studentów
Akademicki Chór Politechniki Śląskiej
Akademicki Klub Krótkofalowców
Akademicki Klub Płetwonurków "KALMAR"
Akademicki Klub Turystyczny "WATRA"
Akademicki Klub Zabytkowego Motocykla "CYKLOP"
Akademicki Teatr "Remont"
Akademicki Zespół Muzyczny - AZM
Akademicki Zespół Tańca Politechniki Śląskiej "Dąbrowiacy"
Akademicki Związek Sportowy
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Akademickie
ESN SUT - Erasmus Gliwice
Katolicki Związek Akademicki "Communio"
Oddział Uczelniany PTTK im. prof Z.A.Klemensiewicza
Ośrodek Radia Studenckiego
Sekcja Aikido AZS Gliwice
Sekcja Iaido AZS Gliwice
Sekcja Kendo AZS Gliwice
Stowarzyszenie ds Wymiany Studentów Uczelni Technicznych - IAESTE
Stowarzyszenie STG przy Politechnice Śląskiej
Stowarzyszenie Studentów BEST Gliwice
Studenckie Koło Naukowe "Bezpiecznik"
Studenckie Koło Naukowe "CONCRETE"
Studenckie Koło Naukowe "FRYSZERNIA"
Studenckie Koło Naukowe "Geoturysta"
Studenckie Koło Naukowe "Millennium 2"
Studenckie Koło Naukowe "Sferoid"
Studenckie Koło Naukowe "SIGNALIS"
Studenckie Koło Naukowe "Spektrum"
Studenckie Koło Naukowe "Telekomunikacja Praktyczna"
Studenckie Koło Naukowe ADVECTUS
Studenckie Koło Naukowe Biomechaniki
Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów
Studenckie Koło Naukowe Chemików
Studenckie Koło Naukowe Czyste Technologie Energetyczne
Studenckie Koło Naukowe Elektroników
Studenckie Koło Naukowe FeMM
Studenckie Koło Naukowe Geodetów "Agrimensor"
Studenckie Koło Naukowe Geologów "Silesian"
Studenckie Koło Naukowe Informatyków
Studenckie Koło Naukowe Inżynieria Środowiska w Energetyce i Motoryzacji
Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Programowania i Inżynierii Językowej
Studenckie Koło Naukowe Kotłów i Urządzeń Cieplnych
Studenckie Koło Naukowe Linuksa i Wolnego Oprogramowania na Politechnice Śląskiej
Studenckie Koło Naukowe Mechantroniki i Robotyki
Studenckie Koło Naukowe Przemysłowych Zastosowań Informatyki "Industrum"
Studenckie Koło Naukowe Robotyki "Encoder"
Studenckie Koło Naukowe Studentów Matematyki
Studenckie Koło Naukowe Studentów Socjologii "SOCIUS"
Studenckie Koło Naukowe Techniki Cieplnej im. Stanisława Ochęduszki
Studenckie Koło Naukowe Techniki Membranowe
Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Międzynarodowego "Euro"
Studenckie Koło Naukowe Zastosowania Metod Sztucznej Inteligencji AI-METH
Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich
Studenckie Koło Przewodników Górskich "Harnasie"
Studenckie Koło Zarządzania Bezpieczeństwem "Westa"
Studenckie Koło Zarządzania Jakością
Śląski Yacht Club
Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów
Uczelniany Zarząd Samorządu Studenckiego - UZSS
Zrzeszenie Studentów Polskich - Rada Uczelniana Politechniki Śląskiej

Akademikiwięcej »
DS. Alaska
DS. Babilon
DS. Barbara
DS. Elektron
DS. Karlik
DS. Karolinka
DS. Ondraszek
DS. Piast
DS. Rzepicha
DS. Sezam
DS. Solaris
DS. Strzecha
DS. Ziemowit

Wydziały, jednostkiwięcej »
Kolegium Języków Obcych
Kolegium Pedagogiczne
Wydział Architektury
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Wydział Budownictwa
Wydział Chemiczny
Wydział Elektryczny
Wydział Górnictwa i Geologii
Wydział Inżynierii Biomedycznej
Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Wydział Matematyki Stosowanej
Wydział Mechaniczny Technologiczny
Wydział Organizacji i Zarządzania
Wydział Transportu
Strona www uczelni: www.polsl.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce


Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności