Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Uczelnie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Koszalin, Polska

Politechnika Koszalińska

Typ uczelni: techniczne
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Architektura wnętrz
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Ekonomia
Europeistyka
Filologia angielska
Filologia germańska
Finanse i rachunkowość
Logistyka
Pedagogika
Turystyka i rekreacja
Wzornictwo
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Budownictwo
Elektronika i telekomunikacja
Energetyka
Geodezja i kartografia
Informatyka
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym
Inżynieria materiałowa
Inżynieria środowiska
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Technologia żywności i żywienie człowieka
Transport
Zarządzanie i inżynieria produkcji

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Architektura wnętrz
Budownictwo
Ekonomia
Elektronika i telekomunikacja
Energetyka
Europeistyka
Geodezja i kartografia
Informatyka
Inżynieria materiałowa
Inżynieria środowiska
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Pedagogika
Wzornictwo
Zarządzanie
Zarządzanie i inżynieria produkcji

Studia doktoranckiewięcej »
Budowa i Eksploatacja Maszyn
Budownictwo
Elektronika
Informatyka
Inżynieria Rolnicza
Inżynieria Środowiska

dr hab.więcej »
Budowa i eksploatacja maszyn
Budownictwo
Elektronika

Studia podyplomowewięcej »
Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej
Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej z językiem obcym
Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych
Bezpieczeństwo i higiena pracy i ergonomia
Controlling w przedsiębiorstwie
Edukacja przedszkolna z elementami pedagogiki Marii Montessori
Ekonomika Rolnictwa i Agroenergetyki
Gospodarka Nieruchomościami
Kadry i płace
Komunikacja i mediacje społeczne z elementami negocjacji
Kształtowanie wizerunku instytucji i organizacji samorządowych
Kurs - Terapeuta zajęciowy
Odnawiane źródła energii
Oligofrenopedagogika
Produkcja mediów cyfrowych z elementami dziennikarskiego warsztatu telewizyjnego
Protokół dyplomatyczny w administracji i biznesie
Przygotowanie pedagogiczne
Rachunkowość jednostek gospodarczych
Socjoterapia pedagogiczna
Studia menedżerskie dla praktyków
Studia podyplomowe w zakresie podatków
Studia podyplomowe w zakresie ubezpieczeń
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania finansami Przedsiębiorstwa
Technologia Wody, Ścieków i Odpadów
Terapeuta zajęciowy
Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Zarządzanie Jakością w Przedsiębiorstwie - Menadżer Jakości w Przemyśle Spożywczym

Kursy, szkoleniawięcej »
Oligofrenopedagogika
Terapeuta zajęciowy

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytety Dziecięcewięcej »
Koszaliński Uniwersytet Dziecięcy

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Akademicki Klub Lotniczy "DEDAL"
Akademicki Klub Morsów "Lodowiec"
Akademicki Klub Tańca Politechniki Koszalińskiej
Chór Akademicki Politechniki Koszalińskiej
Interdyscyplinarne Koło Naukowe "SYNESTEZJA"
Klub Rajdowy Politechniki Koszalińskiej
Koło Dziennikarskie "WIDZIMISIĘ"
Koło Geodezyjne AZYMUT
Koło Naukowe "Doktorant-Technologii Żywności"
Koło Naukowe "DRON"
Koło Naukowe "Energetyka w Rolnictwie"
Koło Naukowe Automatyki "Delta"
Koło Naukowe Grupa NET Politechniki Koszalińskiej
Koło Naukowe Logistyki LOGTECH
Koło Naukowe Studentów Politechniki Koszalińskiej "Fooding"
Koło Naukowe Studentów Politechniki Koszalińskiej BIOANALITYKA
Koło Naukowe Techniki Rolniczej i Leśnej "Agroinżynier"
Koło Naukowe Technologów Żywności i Żywienia
Koło Pasjonatów Elektroniki Politechniki Koszalińskiej
Koło Pasjonatów Informatyki i Automatyki
Naukowe Koło Studentów "OMEGA"
Organizacja Aktywnego Studenta Forum
Organizacja Studencka The NorthFashion
Politologiczne Koło Naukowe
Studenckie Koło Dziennikarskie
Studenckie Koło Naukowe "Bez Oporu"
Studenckie Koło Naukowe "EnergyShake"
Studenckie Koło Naukowe "HIGHTECH"
Studenckie Koło Naukowe "Inter-Lingua"
Studenckie Koło Naukowe "Inżynier"
Studenckie Koło Naukowe "Koło Młodych PZIiTB"
Studenckie Koło Naukowe "MFP"
Studenckie Koło Naukowe "ProEnergy"
Studenckie Koło Naukowe "Redakcja Akademicka"
Studenckie Koło Naukowe "SOKRATES"
Studenckie Koło Naukowe "Studio EIGA"
Studenckie Koło Naukowe AQUA
Studenckie Koło Naukowe Filologów "ANGLICUS"
Studenckie Koło Naukowe Informatyki
Studenckie Koło Naukowe Konstruktorów i Technologów CNC
Studenckie Koło Naukowe Mechatronics
Studenckie Koło Naukowe Pasjonatów Elektrotechniki "ElektroENERGA"
Studenckie Koło Naukowe Public Relations "Futura"
Studenckie Koło Naukowe Terapii Zajęciowej
Studenckie Radio Internetowe "Jantar"
Yacht Club Politechniki Koszalińskiej

Wydziały, jednostkiwięcej »
Instytut Wzornictwa
Wydział Elektroniki i Informatyki
Wydział Humanistyczny
Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Wydział Mechaniczny
Wydział Nauk Ekonomicznych
Wydział Technologii i Edukacji

Inne ośrodki
Politechnika Koszalińska - Wydział Zamiejscowy w SzczecinkuSzczecinek
Strona www uczelni: www.tu.koszalin.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce
przeglad_uczelni_boks_220.gif

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności