Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Uczelnie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Kraków, Polska

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Typ uczelni: techniczne
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Matematyka

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
BudownictwoStudia w języku angielskim
Mechanika i budowa maszynStudia w języku angielskim
Architektura
Architektura Krajobrazu
Automatyka i Robotyka
Biotechnologia
Budownictwo
Chemia Budowlana
Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka Techniczna
Gospodarka Przestrzenna
Informatyka
Informatyka Stosowana
Inżynieria Bezpieczeństwa
Inżynieria Biomedyczna
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Inżynieria Materiałowa
Inżynieria Produkcji
Inżynieria Środowiska
Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego
Mechanika i Budowa Maszyn
Nanotechnologie i nanomateriały
Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna
Technologia Chemiczna
Transport

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
BudownictwoStudia w języku angielskim
InformatykaStudia w języku angielskim
Technologia chemicznaStudia w języku angielskim
Automatyka i Robotyka
Budownictwo
Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka Techniczna
Informatyka
Inżynieria Materiałowa
Inżynieria Produkcji
Inżynieria Środowiska
Matematyka
Mechanika i Budowa Maszyn
Technologia Chemiczna
Transport

Studia doktoranckiewięcej »
Architektura i urbanistyka
Budowa i eksploatacja maszyn
Budownictwo
Inżynieria chemiczna
Inżynieria materiałowa
Inżynieria produkcji
Inżynieria środowiska
Mechanika
Technologia chemiczna
Transport

Studia podyplomowewięcej »
Architektura i budownictwo zrównoważone
Architektura i budownictwo zrównoważone
Bezpieczeństwo obiektów budowlanych w sytuacji pożaru
BIM - technologie cyfrowe w architekturze i budownictwie
Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych
Budownictwo energooszczędne, audyting i ocena energetyczna budynków
Cywilne użytkowanie bezzałogowych statków powietrznych
Diagnostyka pojazdów samochodowych - budowa, eksploatacja, naprawa
Doradztwo zawodowe
Ekspertyza wypadku drogowego
Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi
Inżynieria ruchu drogowego
Koordynator bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w budownictwie
Logistyka i transport drogowy
Matematyczne podstawy zarządzania finansami
Miejski transport zbiorowy – zarządzanie, organizacja, nowoczesne technologie i informatyczne wspomaganie
Międzynarodowy system zarządzania jakością wg norm ISO 9000
Międzynarodowy/Europejski Inżynier Spawalnik IWE
Międzywydziałowe Studium Podyplomowe Ochrona Środowiska, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (M-5)
Napędy i sterowanie płynowe
Nowoczesne technologie elektryczne w transporcie - studia dofinansowane z EFS
Planowanie krajobrazu i gospodarka przestrzenna
Podyplomowe studia Gospodarki Nieruchomościami: szacowanie nieruchomości (L-1)
Podyplomowe studia planowania przestrzennego
Podyplomowe Studia Rewitalizacji
Podyplomowe Studium Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki
Podyplomowe Studium Konserwacji, Kształtowania Architektury i Aranżacji Wnętrz Obiektów Sakralnych
Podyplomowe studium z zakresu badań i analiz architektury historycznej
Procedury FIDIC w przedsięwzięciach budowlanych z uwzględnieniem prawa zamówień publicznych
Przedmiarowanie, kosztorysowanie i planowanie robót budowlanych
Stosowanie Eurokodów w budownictwie
Systemy CAD i przetwarzanie obrazu
Systemy sieciowe i bazodanowe
Szkoła Biznesu
Środowisko mieszkaniowe w obszarach zurbanizowanych: rozwój, przekształcenia, rewitalizacja
Technologie informacyjne w procesach produkcyjnych
Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne
Wyroby Lakierowe. Technologia i Zastosowanie
Zamówienia publiczne
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia REACH
Zarządzanie energią
Zarządzanie infrastrukturą lotniskową
Zarządzanie kosztami przedsięwzięcia budowlanego
Zarządzanie środowiskowe
Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast
Zieleń w Układach Historycznych

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Klub Uczelniany AZS PK
NSZZ Solidarność

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Architektury
Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Wydział Inżynierii Lądowej
Wydział Inżynierii Środowiska
Wydział Mechaniczny

Mapa


Aktualizacje i nowe wpisy proszę przesyłać na 


Studia w Polsce
UMK 220_1.gif

Nauka języka za granicą
STUDENTNEWS_box.png