Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Uczelnie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Łódź, Polska

Politechnika Łódzka

Typ uczelni: techniczne
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ManagementStudia w języku angielskim
Matematyka Stosowana
Matematyka stosowana - Matematyczne metody analizy danych biznesowych
Matematyka stosowana - Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
Matematyka stosowana - Zastosowanie matematyki w biomedycynie i ekonomi
Matematyka stosowana - Zastosowanie współczesnej analizy matematycznej
Wzornictwo
Wzornictwo - Architektura tekstyliów
Wzornictwo - Architektura ubioru
Wzornictwo - Komunikacja wizualna i techniki druku
Zarządzanie
Zarządzanie - Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem i technologie informatyczne
Zarządzanie - Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
Zarządzanie - Zarządzanie małym i średnim biznesem
Zarządzanie - Zarządzanie sprzedażą
Zarządzanie - Zarządzanie zasobami ludzkimi

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
BiotechnologiaStudia w języku angielskim
Inżynieria architektonicznaStudia w języku angielskim
Inżynieria biomedycznaStudia w języku angielskim
Advanced bioinspired materialsStudia w języku angielskim
Biotechnology - Fermetation Technology and Technical MicrobiologyStudia w języku angielskim
Biotechnology - Molecular Biotechnology and Technical BiochemistryStudia w języku angielskim
Business and TechnologyStudia w języku angielskim
Computer science & information technologyStudia w języku angielskim
Mechanical Engineering and Applied Computer ScienceStudia w języku angielskim
Science and TechnologyStudia w języku angielskim
Telecommunications and Computer ScienceStudia w języku angielskim
Gestion et TechnologieStudia w języku francuskim
Architektura
Architektura Wnętrz
Automatyka i Robotyka (Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki)
Automatyka i Robotyka (Wydział Mechaniczny)
Biogospodarka
Biotechnologia
Biotechnologia - Biotechnologia molekularna i biochemia techniczna
Biotechnologia - Biotechnologia żywności
Biotechnologia - Technologia fermentacji i mikrobiologia techniczna
Biotechnologia Środowiska
Budownictwo
Chemia
Chemia - Analiza chemiczna w kontroli jakości i ochronie środowiska
Chemia - Chemia biologiczna
Chemia - Chemia i fizyka polimerów
Chemia - Synteza organiczna
Chemia Budowlana
Elektronika i Telekomunikacja
Elektrotechnika
Elektrotechnika - Automatyka i metrologia
Elektrotechnika - Elektroenergetyka
Elektrotechnika - Przetworniki elektromechaniczne
Energetyka (Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki)
Energetyka (Wydział Mechaniczny)
Fizyka Techniczna
Gospodarka przestrzenna
Informatyka (Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki)
Informatyka (Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki) - Bazy danych i systemy ekspertowe
Informatyka (Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki) - Inżynieria oprogramowania
Informatyka (Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki) - Systemy sieciowe
Informatyka (Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki) - Technologie internetowe
Informatyka (Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej)
Informatyka (Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej) - Grafika komputerowa i multimedia
Informatyka (Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej) - Infrastrktura i aplikacje sieciowe
Informatyka (Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej) - Inżynieria baz danych
Informatyka (Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej) - Inżynieria oprogramowania i analiza danych
Informatyka (Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej) - Sieci komputerowe i systemy mobilne
Informatyka (Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej) - Systemy informatyczne i bazy danych
Informatyka (Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej) - Technologie gier i symulacji komputerowych
Inżynieria bezpieczeństwa pracy (Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki)
Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy (Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska)
Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy (Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów)
Inżynieria bezpieczeństwa pracy (Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji)
Inżynieria Biochemiczna
Inżynieria Biomedyczna
Inżynieria Biomedyczna - Elektronika medyczna i tekstronika
Inżynieria Biomedyczna - Inżynieria biomateriałów
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Inżynieria Kosmiczna
Inżynieria Kosmiczna - konstrukcje i materiały
Inżynieria Kosmiczna - systemy i sterowanie
Inżynieria Materiałowa (Wydział Mechaniczny)
Inżynieria Materiałowa (Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów)
Inżynieria Materiałowa (Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów) - Inżynieria biomateriałów włókienniczych
Inżynieria Materiałowa (Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów) - Inżynieria materiałów polimerowych
Inżynieria Materiałowa (Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów) - Inżynieria tworzyw sztucznych i kompozytów
Inżynieria Produkcji
Inżynieria Środowiska (Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska)
Inżynieria Środowiska (Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska)
Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego
Inżynieria zarządzania
Inżynieria zarządzania - Inżynieria zarządzania małym przedsiębiorstwem
Inżynieria zarządzania - Inżynieria zarządzania w sektorze publicznym
Inżynieria zarządzania - Zarządzanie korporacyjne
Logistyka
Logistyka - Systemy informatyczne w logistyce
Mechanika i Budowa Maszyn
Mechatronika (Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki)
Mechatronika (Wydział Mechaniczny)
Nanotechnologia
Nanotechnologia - Nanomateriały funkcjonalne
Nanotechnologia - Polimerowe materiały inżynierskie
Ochrona Środowiska (Wydział Chemiczny)
Ochrona Środowiska (Wydział Chemiczny) - Analiza środowiskowa
Ochrona Środowiska (Wydział Chemiczny) - Technologie ochrony środowiska
Papiernictwo i Poligrafia
Papiernictwo i poligrafia - Maszyny i urządzenia papiernicze przetwórcze i poligraficzne
Papiernictwo i poligrafia - Technologia papiernictwa i poligrafii
Systemy Sterowania Inteligentnymi Budynkami
Systemy sterowania inteligentnymi budynkami - Integracja systemów automatyki budynkowej
Systemy sterowania inteligentnymi budynkami - Integracja systemów pomiarowych w instalacjach i sieciach elektroenergetycznych
Technologia Chemiczna
Technologia Chemiczna - Inżynieria biomateriałowa i radiacyjna
Technologia Chemiczna - Technologia barwników i chemii gospodarczej
Technologia Chemiczna - Technologia chemiczna nieorganiczna
Technologia Chemiczna - Technologia chemiczna organiczna
Technologia Chemiczna - Technologia polimerów
Technologia żywności i żywienie człowieka
Technologia Żywności i Żywienie Człowieka - Analiza i ocena żywności
Technologia Żywności i Żywienie Człowieka - Chemia żywności i surowców kosmetycznych
Technologia Żywności i Żywienie Człowieka - Technologia żywności
Towaroznawstwo
Towaroznawstwo - Inżynieria jakości
Towaroznawstwo - Projektowanie i komercializacja produktu
Transport (Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki)
Transport (Wydział Mechaniczny)
Włókiennictwo i przemysł mody
Włókiennictwo i przemysł mody - Projektowanie i technologia odzieży w przemysle mody i dla celów technicznych
Włókiennictwo i przemysł mody - Projektowanie i technologia tekstyliów technicznych i dla przemysłu mody
Włókiennictwo i przemysł mody - Projektowanie procesów chemicznych we włukiennictwie i przemyśle mody
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zarządzanie i inżynieria produkcji - Inzynieria jakości
Zarządzanie i inżynieria produkcji - Inzynieria logistyki
Zarządzanie i inżynieria produkcji - Inzynieria procesów prodykcyjnych

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
BiotechnologiaStudia w języku angielskim
Advanced TechnologiesStudia w języku angielskim
Computer science & information technologyStudia w języku angielskim
Telecommunications and Computer ScienceStudia w języku angielskim
Automatyka i Robotyka (Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki)
Automatyka i Robotyka (Wydział Mechaniczny)
Biotechnologia
Chemia
Chemia - Chemia analityczna i strukturalna
Chemia - Chemia i fizyka polimerów
Chemia - Chemia medyczna
Chemia - Nowoczesna synteza i analiza organiczna
Chemia - Techniki fizykochemiczne i obliczeniowe w chemii, biologii i medycynie
Chemia Budowlana
Chemia i Inżynieria Materiałów Specjalnego Przeznaczenia
Elektronika i Telekomunikacja
Elektrotechnika
Elektrotechnika - Automatyka i metrologia
Elektrotechnika - Elektroenergetyka
Elektrotechnika - Przetworniki elektromechaniczne
Energetyka
Fizyka Techniczna
Informatyka (Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki)
Informatyka (Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki) - Inteligentne systemy baz danych
Informatyka (Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki) - Interaktywna grafika komputerowa
Informatyka (Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki) - Korporacyjne sieci komputerowe
Informatyka (Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki) - Systemy rozproszone i platformy mobilne
Informatyka (Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki) - Środowiska aplikacyjne dla platformy Java EE
Informatyka (Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej)
Informatyka (Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej) - Grafika komputerowa i multimedia
Informatyka (Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej) - Informatyka w zastosowaniach kosmicznych
Informatyka (Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej) - Systemy informatyczne w zarządzaniu i gospodarce elektronicznej
Informatyka (Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej) - Systemy Inteligentne i inżynieria oprogramowania
Informatyka (Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej) - Systemy rozproszone i bezpieczeństwo
Informatyka (Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej) - Technologie gier i systemów interaktywnych
Informatyka (Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej) - Technologie systemów i baz danych
Inżynieria Biomedyczna
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Inżynieria chemiczna i procesowa - informatyka w inżynierii chemicznej
Inżynieria chemiczna i procesowa - inzynieria bioprocesowa
Inżynieria chemiczna i procesowa - inżynieria biomedyczna
Inżynieria Materiałowa (Wydział Mechaniczny)
Inżynieria Materiałowa (Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów)
Inżynieria Materiałowa (Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów) - Inżynieria polimerowych materiałów kompozytowych
Inżynieria Produkcji
Inżynieria środowiska (Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska )
Inżynieria środowiska (Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska ) - Bezpieczeństwo przemysłowe
Inżynieria środowiska (Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska ) - Ekologiczne źródła energii
Inżynieria środowiska (Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska ) - Wentylacja ogólna, pożarowa i klimatyzacja
Inżynieria środowiska (Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska ) - Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie i administracji
Mechanika i Budowa Maszyn
Mechatronika (Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki)
Nanotechnologia
Ochrona Środowiska (Wydział Chemiczny)
Ochrona Środowiska (Wydział Chemiczny) - Metody fotochemiczne i radiacyjne w ochronie środowiska
Ochrona Środowiska (Wydział Chemiczny) - Technologie oczyszczania ścieków i uzdatniania wody
Ochrona Środowiska (Wydział Chemiczny) - Zarządzanie i monitoring środowiska
Papiernictwo i Poligrafia
Rewitalizacja miast
Technologia Chemiczna
Technologia Chemiczna - Inżynieria biomedyczna i radiacyjna
Technologia Chemiczna - Kataliza przemysłowa
Technologia Chemiczna - Technologia barwników środków pomocniczych i chemii gospodarczej
Technologia Chemiczna - Technologia leków i środków ochrony roślin
Technologia Chemiczna - Technologia polimerów
Technologia Kosmetyków
Technologia żywności i żywienie człowieka
Technologia Żywności i Żywienie Człowieka - Analiza i ocena żywności
Technologia Żywności i Żywienie Człowieka - Chemia żywności i surowców kosmetycznych
Technologia Żywności i Żywienie Człowieka - Technologia żywności
Transport (Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki)
Transport (Wydział Mechaniczny)
Włókiennictwo
Włókiennictwo - Innowacyjne technologie we włókiennictwie
Włókiennictwo - Inżynieria jakości i humanoekologia tekstyliów
Włókiennictwo - Inżynieria projektowania tekstyliów
Włókiennictwo - Odzieżownictwo
Wzornictwo
Wzornictwo - Architektura tekstyliów
Wzornictwo - Architektura ubioru
Wzornictwo - Komunikacja wizualna i techniki druku

Studia doktoranckiewięcej »
Architektura i Urbanistyka
Automatyka i Robotyka
Budowa i Eksploatacja Maszyn
Budownictwo
Chemia
Elektronika
Elektrotechnika
Fizyka
Informatyka
InterChemMed
Inżynieria Chemiczna w Ochronie Środowiska
Inżynieria Materiałowa
Matematyka
Mechanika
Technologia Chemiczna
Wdrożeniowa Szkoła Doktorancka
Włókiennictwo

dr hab.więcej »
Automatyka i robotyka
Biotechnologia
Budowa i eksploatacja maszyn
Budownictwo
Chemia
Elektronika
Elektrotechnika
Informatyka
Inżynieria chemiczna
Inżynieria materiałowa
Inżynieria środowiska
Matematyka
Mechanika
Technologia chemiczna
Włókiennictwo

Podwójny dyplomwięcej »
Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica Uniwersytetu im. Fryderyka II w Neapolu, Włochy, Neapol Studia w języku angielskim
Minzu University, Chiny, Pekin Studia w języku angielskim
Ecole Normale Supérieure de Cachan, Francja, Cachan Studia w języku hiszpańskim
Arts et Métiers ParisTech, Francja, Paris Studia w języku francuskim
Ecole Normale Supérieure de Cachan, Francja, Cachan Studia w języku francuskim
Groupe Sup de Co la Rochelle, Francja, La Rochelle Studia w języku francuskim
INSEEC Alpes-Savoie, Francja, Le Bourget Studia w języku francuskim
Polytech Nantes - École d’Ingénieurs de l’Université de Nantes, Francja, Nantes Studia w języku francuskim

Studia podyplomowewięcej »
Administracja i bezpieczeństwo systemów sieciowych
Administracja systemami GNU/Linux
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo i higiena pracy z elementami ergonomii
Bezpieczeństwo procesów przemysłowych
BIM –współczesne metody pracy w wielobranżowych zespołach projektowych.
Coaching i mentoring w biznesie
Eksploatacja maszyn i procesy produkcyjne związane z wytwarzaniem, wykańczaniem i przetwarzaniem papierów
Grafika komputerowa i techniki multimedialne
Inżynieria chemiczna - klucz do nowoczesnych technologii
Inżynieria kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Konstrukcja ubioru
Kształtowanie umiejętności menedżerskich i kompetencji w zakresie negocjacji
Menedżer organizacji oświatowej
Menedżerskie studia podyplomowe
Mikrobiologia, higiena i jakość w przemyśle
Nowoczesne aplikacje biznesowe Java EE
Nowoczesne technologie w papiernictwie
Nowoczesne technologie w papiernictwie i poligrafii
Opakowania – projektowanie, technologia, zarządzanie
Studia podyplomowe z zakresu odzieżownictwa dla nauczycieli
Studium kosmetologii
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
Zarządzanie finansowe i rachunkowość
Zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi
Zarządzanie i systemy zarządzania jakością
Zarządzanie kompetencjami menedżerów sprzedaży
Zarządzanie logistyką
Zarządzanie ochroną środowiska w organizacji
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie projektami
Zarządzanie służbą zdrowia i elementy techniki medycznej
Zarządzanie w spółkach komunalnych
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Kursy, szkoleniawięcej »
Cisco Certified Networking Associate - Routing and Switching
Dynamika i diagnostyka techniczna systemów wirujących maszyn przepływowych
Język angielski - poziom A2
Język angielski - poziom B1
Język angielski – poziom B2 konwersacje
Język angielski – poziom B2/C1 konwersacje
Język angielski do egzaminu B2
Język angielski do egzaminu B2- kurs intensywny
Język angielski ERASMUS+
Język angielski poziom B1+ konwersacje - III część
Język angielski TELC B2 cz.3
Język francuski ERASMUS
Język hiszpański ERASMUS
Język niemiecki A1
Język niemiecki do celów akademickich
Język niemiecki ERASMUS
Język włoski A1
Język włoski ERASMUS B2
Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu CAE
Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu FCE
Kurs językowy dla młodzieży przygotowujący do egzaminu : PET ( Pet English Test for Schools)
Kurs przygotowujący do matury z fizyki na poziomie rozszerzonym
Kurs przygotowujący do matury z matematyki na poziomie rozszerzonym
Kurs z termodynamiki
MCSA Microsoft Server 2012
MCSA Microsoft SQL Server 2012
MCSA Microsoft Windows 8
Metody i narzędzia pracy dydaktyka -1 edycja
Metrologia wielkości nieelektrycznych
Problemy eksploatacyjne rurociągów wysokopreżnych
Problemy eksploatacyjne sprężarek i wentylatorów
Sprężarki i wentylatory
Umiejętności miękkie w pracy i w życiu codziennym
Zintegrowane Umiejętności Akademickie

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytety Dziecięcewięcej »
Łódzki Uniwersytet Dziecięcy

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Akademicki Związek Sportowy PŁ
AST PRZYSTAŃ
BEST
Centrum Akademickich Rajdów Samochodowych C.A.R.S
Chór Akademicki PŁ
Enactus Politechnika Łódzka
ESN-EYE
Klub Fotograficzny
Klub Kuglarski Poliżongler
Klub Motocyklistów PŁ
Międzywydziałowe SKN Papierników
Niezależne Zrzeszenie Studentów Regionu Łódzkiego
Orkiestra Akademicka PŁ
Rada Przedstawicieli Organizacji Studenckich
Rada Studentów Niepełnosprawnych
Ruch Akademicki "Pod Prąd"
SKN "Cash Flow"
SKN "Chłodnictwo, Aparatura Spożywcza i Klimatyzacja" CHAK
SKN "Euromanager"
SKN "Grupa Ekstremalnie Elokwentnych Komputerowo Studentów"
SKN "Inżynieria DSP"
SKN "Miłośników Motoryzacji"
SKN "Momencik"
SKN "Neuron"
SKN "OKTAN"
SKN "PKS"
SKN "SUKCES"
SKN "Trotyl"
SKN "WENTYLATOR"
SKN "Żuraw"
SKN „9 piętro”
SKN „Euro-Youth”
SKN Architektury Tekstyliów i Wzornictwa
SKN Automatyzacji Procesów Włókienniczych
SKN BHP i Ergonomia
SKN Budownictwa Ekologicznego "COHABITAT LABS"
SKN Chemików
SKN Chemików Włókienników
SKN Cirkula
SKN Designer
SKN Dynamiki i Sterowania Maszyn i Urządzeń "ARTUDITU"
SKN Dziewiarzy
SKN Elektroniki Praktycznej i Mikroelektroniki PEMSSA
SKN Energetyk
SKN Energetyków
SKN FERMENT
SKN Fizyków "Kot Schrodingera"
SKN Grafiki Inżynierskiej
SKN Informatyczne Koło Naukowe IKS
SKN Informatycznego Niepokoju KINO
SKN Inżynierii Komunikacyjnej
SKN Inżynierii Materiałowej
SKN Kąt
SKN Koło Nauk Aktuarialnych
SKN LBT Ludzie – Biznes-Technologie
SKN Logistyki KAIZEN
SKN Matematyków
SKN Mechaniki Stosowanej
SKN Mechatroniki
SKN Mechatroników
SKN Mikroprocesorowych Systemów Autonomicznych MIPSA
SKN Młodych Informatyków
SKN Młodych Mikroelektroników
SKN MOLIER
SKN Nanotechnologów "NANO"
SKN Napędowców i Transportowców
SKN Odzieżownictwa
SKN Poligrafów
SKN PPT Podstawowych Problemów Techniki
SKN ROBOTYKI SKaNeR
SKN ROBOTYKóW
SKN SEP
SKN Sieci Bezprzewodowych WiNET
SKN Sieci Komputerowe i Bazy Danych
SKN Sterowniki Programowalne i Urządzenia Łączeniowe SPUŁ
SKN Sztuki, Desingu, Architektury
SKN Towaroznawców
SKN Zarzadzania i Inżynierii Produkcji
SKN Zarządzania Produkcją i Konsultingu
SKN Zarządzanie Sportem
SKN Zarządzanie Zasobami Ludzkimi "Experience"
SKNCh „Kollaps”
Studencki Klub Turystyczny PŁazik
Studenckie Koł‚o Przewodników Beskidzkich
Studenckie Radio Żak
Teatr Nieobliczalny

Akademikiwięcej »
I Dom Studencki
II Dom Studencki
III Dom Studencki
IV Dom Studencki
IX Dom Studencki
VI Dom Studencki
VII Dom Studencki
VIII Dom Studencki

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Wydział Chemiczny
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Wydział Mechaniczny
Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów
Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji

Oferta kształcenia

Szczegółowe informacje na temat wydziałów, kierunków i specjalności oraz zasady rekrutacji na studia dostępne są na stronie rekrutacyjnej pod adresem www.rekrutacja.p.lodz.pl.

Politechnika Łódzka prowadzi studia na 42 kierunkach; sukcesywnie poszerza swoją ofertę o nowe, atrakcyjne kierunki studiów:

Rewitalizacja miast to unikatowy, interdyscyplinarny kierunek II stopnia o profilu praktycznym, który uruchamiany jest na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. W trakcie studiów rozwijana i pogłębiana jest wiedza z zakresu m.in.: ekonomii, finansów, gospodarki przestrzennej, zarządzania, prawa, pracy socjalnej, socjologii, pedagogiki społecznej, animacji kulturowej oraz architektury i urbanistyki, budownictwa, inżynierii środowiska. Studenci uczą się analizować warunki techniczne, infrastrukturalne, architektoniczne i urbanistyczne rewitalizowanego obszaru. Interdyscyplinarność studiów przejawia się w równorzędnym traktowaniu zagadnień z zakresu nauk społecznych, przyrodniczych i technicznych. Jednym z podstawowych celów kształcenia jest podejście projektowe, które koncentruje się na zarządzaniu specyficznymi, kompleksowymi projektami rewitalizacyjnymi dedykowanymi miastom. Są to studia magisterskie, stacjonarne, prowadzone wspólnie z Uniwersytetem Łódzkim.

Inżynieria wzornictwa przemysłowego to kierunek uruchamiany na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów. Celem studiów jest przygotowanie młodych ludzi do prowadzenia projektowej działalności zawodowej w obszarze wzornictwa przemysłowego, które odpowiedzialne jest za tworzenie produktów i usług. Program studiów obejmuje rozwój kompetencji inżynierskich z zakresu m.in.: materiałoznawstwa, konstrukcji i technik wytwarzania. Studenci rozwijają także umiejętności z rysunku, malarstwa, rzeźby, a także fotografii. Projektowanie produktów wymaga również znajomości podstaw ekonomii, zarządzania i marketingu. Studenci inżynierii wzornictwa przemysłowego poznają w teorii i praktyce, jak badać i przewidywać zachowania konsumentów oraz jak projektować ergonomicznie. Są to studia I stopnia, inżynierskie, o profilu praktycznym, trwające 4 lata.

Biomateriały inspirowane naturą (Advanced Biobased and Bioinspired Materials ) to kierunek studiów prowadzony w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) we współpracy z Wydziałem Chemicznym Politechniki Łódzkiej. Studia mają na celu nauczenie projektowania, wytwarzania i analizy właściwości materiałów funkcjonalnych o znaczeniu biologicznym i medycznym, ich zastosowania oraz metod utylizacji. Program kształcenia uwzględnia także wiedzę o procesach technologicznych opartych na surowcach odnawialnych. Studia prowadzone są całkowicie w języku angielskim, mają charakter interdyscyplinarny i łączą wybrane zagadnienia chemii, biologii, medycyny, fizyki i nauk technicznych. W rekrutacji na ten kierunek uwzględniane są wyniki z matury z matematyki, języka angielskiego (matura rozszerzona) oraz fizyki lub chemii (do wyboru). Są to studia inżynierskie, stacjonarne trwające 8 semestrów.


Politechnika Łódzka oferuje aż 11 kierunków studiów pierwszego stopnia i 7 kierunków studiów drugiego stopnia prowadzonych całkowicie w języku obcym w ramach Centrum Kształcenia Międzynarodowego (International Faculty of Engineering - IFE). Wszyscy studenci IFE realizują co najmniej jeden semestr w uczelni zagranicznej i zdobywają podwójne dyplomy: Politechniki Łódzkiej i partnerskiej uczelni zagranicznej (francuskiej, tureckiej, duńskiej, holenderskiej lub angielskiej). Nasza uczelnia ma najbogatsze doświadczenie w Polsce w tej formie kształcenia.

Szczegółowe informacje na temat wydziałów, kierunków i specjalności oraz zasady rekrutacji na studia dostępne są na stronie rekrutacyjnej pod adresem www.rekrutacja.p.lodz.pl.

Zapraszamy do lektury.

Dwustopniowy system kształcenia umożliwia uzyskanie tytułu inżyniera lub licencjata na studiach pierwszego stopnia i tytuł magistra na studiach drugiego stopnia

Oferujemy także studia doktoranckie oraz liczne studia podyplomowe.

Wydziały i inne jednostki dydaktyczne:

Drzwi zawsze otwarte

Przez cały rok zapraszamy na politechnikę wszystkich zainteresowanych naukami technicznymi. W dowolnym, ustalonym wcześniej terminie możecie poznać naszą uczelnię w ramach akcji:

 • Otwarte wydziały - to okazja by zobaczyć nowoczesne laboratoria i sale wykładowe, porozmawiać z profesorami i studentami. Oprowadzimy Was po wydziale i odpowiemy na wszystkie pytania.
 • Otwarte laboratoria - udostępnimy Wam nasze znakomicie wyposażone laboratoria dydaktyczne. Zajęcia poprowadzone przez naszą kadrę akademicką będą miały taką samą formę jak normalne zajęcia ze studentami - uczniowie będą mogli wykonywać ćwiczenia samodzielnie. Gwarantujemy ciekawe doświadczenia.
 • Wykłady na wybrany temat - nasi wykładowcy przygotują i przeprowadzą wykłady na ustalony przez Was temat w formie identycznej jak dla studentów naszej uczelni. Polecamy pasjonujące wykłady.

Uczestnictwo we wszystkich zajęciach jest bezpłatne.

Politechnika Łódzka dba o studentów

Nasza Biblioteka to supernowoczesne centrum informacji naukowo‐technicznej. Do dyspozycji studentów jest ponad pół miliona książek drukowanych i bogata kolekcję zbiorów elektronicznych.

W Centrum Językowym studenci mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych na wszystkich poziomach zaawansowania z uwzględnieniem nauki języka technicznego. Nauka odbywa się z zastosowaniem najnowocześniejszych metod i z wykorzystaniem najnowszych środków dydaktycznych i audiowizualnych.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych,

Oferujemy studentom niepełnosprawnym kompleksowe usługi:

 • dostosowanie programu studiów i zajęć do indywidualnych potrzeb, pomoc psychologiczna i doradztwo zawodowe, udział w szkoleniach rozwijających umiejętności osobiste,
 • dostęp do specjalistycznego sprzętu, np. przenośne powiększalniki dla osób słabo widzących, przenośne urządzenia wspomagające słyszenie, urządzenia brajlowskie, mini notebooki, dyktafony itp.

BON_Politechnika___dzka.jpg


Zakręceni na punkcie nauki

Na Politechnice działa 75 Studenckich Kół Naukowych. To doskonałe miejsca dla ludzi z pasją, dla studentów, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę z określonej dziedziny, inicjować projekty, przygotowywać się do udziału w konkursach, a wynikami własnych badań dzielić się na różnego rodzaju imprezach naukowych.

Na szczególną uwagę zasługują ostatnie projekty naszych studentów:Zespół KGHM LODZ SOLAR TEAM to twórcy pierwszego w Polsce bolidu solarnego, który jako pierwszy zespół z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej wziął udział w Bridgestone World Solar Challeng. W 2016 r. zespół zdobył 5 nagród podczas wyścigu pojazdów napędzanych energią słoneczną - Sasol Solar Challenge 2016 r., który odbył się w RPA.KGHM Lodz Solar Team tworzą studenci z kół: Miłośników Motoryzacji i Młodych Mikroelektroników.Zespół Iron Warriors, którego członkami są pasjonaci z Koła Miłośników Motoryzacji stworzyli bolid Eco Arrow, którym na 1 litrze paliwa przejechali 837 km i tym samym ustanowili rekord Polski. Studenci PŁ planują przekroczyć granicę 1 000 km. Iron Warriors co roku startuje m.in. w konkursie Shell Eco Marathon.Studenci z grupy RAPTORS skonstruowali pierwszego łódzkiego łazika marsjańskiego, który m.in. pokonał 22 drużyny z całego świata i został zwycięzcą European Rover Challenge oraz zajął 5. miejsce w University Rover Challenge 2017. Reprezentanci Koła zakwalifikowali się do finałów jednego z najbardziej prestiżowych konkursów robotów mobilnych na świecie - Mohamed Bin Zayed International Robotics Challenge w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Studenci z grupy HYPER LODZ TEAM stworzyli projekt kapsuły pasażerskiej do ultraszybkiego systemu transportu: począwszy od konstrukcji, przez napęd, aerodynamikę, po kompleksowe systemy bezpieczeństwa. Projekt został zgłoszony do konkursu Hyperloop Pod Competition ogłoszonego przez amerykańska firmę SpaceX i zakwalifikowany się do ścisłego grona finalistów.

Studenci Wydziału Mechanicznego realizują projekt GUST, którego celem jest stworzenie turbiny wiatrowej przystosowanej do adaptacji w terenie zurbanizowanym. Projekt został laureatem konkursu International Small Windturbine Contest 2016 rozgrywanego w Holandii.

Studenci z koła naukowego PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI STALOWYCH zakwalifikowali się do finału międzynarodowego konkursu mostów stalowych Brico 2016.

Studenci z Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska przygotowali na konkurs Tekla Global BIM Awards 2016 projekt Bramy Miasta Łodzi i zwyciężyli w kategorii projekt studencki.

Studenci informatyki Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki zostali laureatami 10. edycji konkursu ABB IT Challenge. Zespół został wyróżniony za stworzenie innowacyjnej aplikacji służącej aranżacji wnętrz.

Drużyny PigeonFight i OnionMilk reprezentujące Politechnikę Łódzką znalazły się na podium w konkursie Microsoft Imagine Cup 2017 w kategorii Games.


Cooltoralny Inżynier

Studia to nie tylko nauka - równie ważne jest życie studenckie po zajęciach. Nasza uczelnia jest przyjazna aktywnym ludziom: wspieramy studenckie inicjatywy i stwarzamy wiele możliwości działania.

Nasi studenci bardzo chętnie relaksują się w świecie kultury i sztuki, a doskonałe do tego warunki stwarzają im liczne organizacje m.in.

 • Studenckie Radio "Żak",
 • Chór i orkiestra akademicka,
 • Teatr studencki,
 • Galerie sztuki,
 • Klub turystyczny "PŁazik",
 • Klub motocyklistów,
 • Klub fotograficzny.

P___COOLTORALNY_IN__YNIER.jpg

Dla studentów otwartych na świat, ciekawych innych kultur i chcących zdobyć cenne doświadczenie, idealnym miejscem do działania są organizacje studenckie i stowarzyszenia o międzynarodowym charakterze. Stwarzają one możliwości wyjazdów na staże, praktyki i kursy w najróżniejsze zakątki świata. Na naszej uczelni działają największe, międzynarodowe organizacje studenckie:

 • Board of European Students of Technology (BEST),
 • Erasmus Student Network - European Youth Exchange (ESN-EYE),
 • Europejskie Forum Studentów (AEGEE),
 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Nauk Ekonomicznych I Handlowych (AIESEC).

Zakręceni na punkcie sportu

Akademicki Związek Sportowy PŁ prowadzi 31 sekcji. Na naszej Uczelni można uprawiać lekką atletykę, pływanie, sztuki walki, ale także grać w brydża oraz szachy. Dużą popularnością cieszą się także gry zespołowe, sekcje paralotniarstwa i wspinaczki skałkowej. Reprezentanci wszystkich sekcji biorą udział w międzyuczelnianych ligach oraz mistrzostwach szkół wyższych na których zdobywamy wiele medali. W połowie września Politechnika Łódzka otworzyła Akademickie Centrum Sportowo Dydaktyczne " Zatoka Sport", jeden z najnowocześniejszych obiektów sportowych w Polsce, w którym są dostępne: 50‐metrowy basen olimpijski, 30‐metrowy basen (skoki do wody, piłka wodna), 17‐metrowa ścianka wspinaczkowa (jedna z najwyższych w Polsce), kompleks odnowy biologicznej, hala sportowo‐widowiskowa czy boisko do gier zespołowych i sportów siłowych.

P___Akademicki_Zwi__zek_Sportowy.jpg


Biuro Karier Politechniki Łódzkiej

Już w trakcie studiów nasi studenci mają możliwość zdobycia umiejętności, które pomogą zdobyć wymarzoną pracę. Działające na Politechnice Łódzkiej Biuro Karier organizuje Akademickie Targi Pracy, spotkania z pracodawcami, w tym organizuje praktyki zawodowe u największych pracodawców regionu (m.in. w firmach: Bosch, Dalkia, Dell, Indesit), szkoli indywidualnie i zbiorowo z zakresu m.in.: prowadzenia działalności gospodarczej, autoprezentacji czy skutecznych metod poszukiwania pracy, a także na bieżąco prezentuje oferty pracy stałej i tymczasowej.

Strefa sukcesu PŁ

Politechnika Łódzka to dobre miejsce dla wszystkich, którzy myślą o rozwoju swojej osobowości, talentów, o dobrej przyszłości. Dla tych, którzy planują kreować rzeczywistość i chcą odnieść sukces. To tutaj można "rozwinąć skrzydła", otrzymać narzędzia do poszukiwań, zdobyć doświadczenie zawodowe i życiowe oraz uzyskać konkretną, specjalistyczną wiedzę i umiejętności.

Jesteśmy najlepszą uczelnią wyższą w regionie łódzkim, 6. politechniką w Polsce według rankingu edukacyjnego wydawnictwa "Perspektywy". To daje nam siłę i utwierdza w przekonaniu, że jesteśmy w gronie najlepszych. Na taki wynik składa się nie tylko oferta kształcenia, kreatywna kadra, ale przede wszystkim ambitne programy naukowe i otwartość na pomysły młodych ludzi. Współpraca Politechniki Łódzkiej z uczelniami w Europie i na świecie gwarantuje wiele możliwości wyjazdów w ramach wymiany, staży i praktyk studenckich. Ponad 85 Studenckich Kół Naukowych, wiele organizacji studenckich to nie tylko sposób zdobycia wiedzy, wykształcenia, ale też rozwijania zainteresowań, poszerzania horyzontów i dobra zabawa.

Aby dostać się na Politechnikę Łódzką należy zdać maturę z matematyki, języka obcego, fizyki lub chemii. Jest też kilka wyjątków, o których informujemy na stronie internetowej Rekrutacji. Chętni na architekturę i urbanistykę oraz na wzornictwo muszą zdać egzamin z uzdolnień plastycznych, a żeby studiować w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) przyda się egzamin z drugiego języka obcego. Szczegóły dotyczące rekrutacji są na bieżąco aktualizowane na stronie www.rekrutacja.p.lodz.pl

Politechnika proponuje 42 kierunki studiów na 9 Wydziałach i 5 jednostkach między - i pozawydziałowych. Daje to szerokie pole do wyboru kandydatom, którzy w procesie rekrutacji wybierają 8 kierunków przy składaniu dokumentów. Aby poznać szczegóły studiowania na każdym z kierunków polecamy odwiedzanie naszej uczelni w ramach Drzwi Zawsze Otwartych, szukanie stoiska PŁ na targach edukacyjnych i zaglądanie na stronę internetową www.rektrutacja.p.lodz.pl

Zobacz czym żyje student Politechniki Łódzkiej

http://www.youtube.com/watch?v=U6HMvcRC3kA

Zobacz film o Politechnice Łódzkiej

https://www.youtube.com/embed/66nnbk18nmAKontakt

Politechnika Łódzka
Sekcja Rekrutacji:

Ul. Radwańska 29

Tel. 42 631 20 92, 42 636 61 58

www.rekrutacja.p.lodz.pl

e-mail: rekrutacja@info.p.lodz.pl

www.p.lodz.pl

www.facebook.com/Politechnika.Lodzka


Strona www uczelni: www.p.lodz.pl, rekrutacja.p.lodz.pl

Mapa

Wybrany film z YouTube


Aktualizacje i nowe wpisy proszę przesyłać na 


Studia w Polsce

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif