Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Uczelnie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Łódź, Polska

Politechnika Łódzka

Typ uczelni: techniczne
Status: publiczne

Kontakt:

ul. Żeromskiego 116
90-924 Łódź
tel. (48) 42 636 55 22 - informacja o numerach
fax: (48) 42 636 56 15

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Matematyka stosowana
Menedżer żywności i żywienia
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Advanced Biobased and Bioinspired MaterialsStudia w języku angielskim
Biomedical Engineering and TechnologiesStudia w języku angielskim
Business and TechnologyStudia w języku angielskim
Computer ScienceStudia w języku angielskim
Electrical technologyStudia w języku angielskim
Electronic and Telecommunication EngineeringStudia w języku angielskim
Gestion et TechnologieStudia w języku angielskim i francuskimStudia w języku angielskim i francuskim
Industrial BiotechnologyStudia w języku angielskim
Information TechnologyStudia w języku angielskim
ManagementStudia w języku angielskim
Mechanical EngineeringStudia w języku angielskim
Technical PhysicsStudia w języku angielskim
Analityka chemiczna
ArchitekturaStudia w języku polskim i angielskimStudia w języku polskim i angielskim
Automatyka i robotyka
Automatyka i sterowanie robotów
Biogospodarka
Biotechnologia
Budownictwo
Chemia
Chemia budowlana
Elektronika i telekomunikacja
Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka techniczna
Informatyka
Informatyka stosowana
Inżynieria bezpieczeństwa pracy
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria chemiczna i biochemiczna
Inżynieria materiałowa
Inżynieria środowiska
Inżynieria wzornictwa przemysłowego
Inżynieria zarządzania
Logistyka
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Nanotechnologia
Papiernictwo i poligrafia
Planowanie przestrzenne
Sieci i instalacje w inżynierii środowiska
Systemy sterowania inteligentnymi budynkami
Technologia chemiczna
Technologia żywności i żywienia człowieka
Transport
Włókiennictwo i przemysł mody
Wzornictwo
Zarządzanie i inżynieria produkcji

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Advanced Mechanical EngineeringStudia w języku angielskim
Computer Science and Information TechnologyStudia w języku angielskim
Electronic and Telecommunication EngineeringStudia w języku angielskim
Energy Systems in the Built EnvironmentStudia w języku angielskim
Industrial BiotechnologyStudia w języku angielskim
ManagementStudia w języku angielskim
Management and Production EngineeringStudia w języku angielskim
Architektura
Automatyka i robotyka
Automatyka i sterowanie robotów
Biogospodarka
Biotechnologia
Budownictwo
Chemia
Chemia budowlana
Chemia w kryminalistyce
Elektronika i telekomunikacjaStudia w języku polskim i angielskimStudia w języku polskim i angielskim
Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka techniczna
Informatyka
Informatyka stosowana
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria chemiczna i biochemiczna
Inżynieria materiałowa
Inżynieria środowiska
Matematyka stosowana
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Nanotechnologia
Papiernictwo i poligrafia
Planowanie przestrzenne
Sieci i instalacje w inżynierii środowiska
Technologia chemiczna
Technologia kosmetyków
Technologia żywności i żywienia człowieka
Transport
Włókiennictwo
Wzornictwo
Zarządzanie
Zarządzanie i inżynieria produkcji

Studia doktorskiewięcej »
Architektura i urbanistyka
Automatyka, elektronika i elektrotechnika
Informatyka techniczna i telekomunikacja
Inżynieria chemiczna
Inżynieria lądowa i transport
Inżynieria materiałowa
Inżynieria mechaniczna
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Matematyka
Nauki chemiczne
Nauki fizyczne
Nauki o zarządzaniu i jakości
Technologia żywności i żywienia

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Wydział Chemiczny
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Wydział Mechaniczny
Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów
Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji

Strona www uczelni: www.p.lodz.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Polsce
WSSIP_220.jpg

Nauka języka za granicą
EF_220.jpg
 
Polityka Prywatności