Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Uczelnie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Rzeszów, Polska

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Typ uczelni: techniczne
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ManagementStudia w języku angielskim
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Finanse i rachunkowość
Zarządzanie
Zarządzanie w sporcie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
BiotechnologyStudia w języku angielskim
Chemical Engineering and ProcessingStudia w języku angielskim
Civil EngineeringStudia w języku angielskim
Electrical technologyStudia w języku angielskim
MathematicsStudia w języku angielskim
MechatronicsStudia w języku angielskim
Architektura
Automatyka i robotyka
Biogospodarka
Biotechnologia
Budownictwo
Elektronika i telekomunikacja
Elektrotechnika
Energetyka
Informatyka
Inżynieria chemiczna i procesowa
Inżynieria i analiza danych
Inżynieria materiałowa
Inżynieria medyczna
Inżynieria środowiska
Logistyka
Lotnictwo i kosmonautyka
Matematyka
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Technologia chemiczna
Transport
Zarządzanie i inżynieria produkcji

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Architektura
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Biotechnologia
Budownictwo
Elektronika i telekomunikacja
Elektrotechnika
Energetyka
Finanse i rachunkowość
Informatyka
Inżynieria materiałowa
Inżynieria środowiska
Logistyka
Lotnictwo i kosmonautyka
Matematyka
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Technologia chemiczna
Transport
Zarządzanie
Zarządzanie i inżynieria produkcji

Studia doktorskiewięcej »
Automatyka, elektronika i elektrotechnika
Informatyka techniczna i telekomunikacja
Inżynieria chemiczna
Inżynieria lądowa i transport
Inżynieria materiałowa
Inżynieria mechaniczna
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Wydział Chemiczny
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej
Wydział Zarządzania

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza jest publiczną techniczną uczelnią Akademicką stanowiąca część narodowego systemu edukacji i nauki.

Politechnika Rzeszowska prowadzi kształcenie oraz podejmuje zadania naukowo - badawcze i rozwojowe zgodnie z potencjałem naukowym kadry w dziedzinach nauki przez nią reprezentowanych oraz zgodnie z uprawnieniami podstawowych jednostek uczelni.

Politechnika Rzeszowska poprzez współpracę z władzami regionalnymi, władzami samorządowymi, przemysłem i środowiskiem kultury doskonali programy kształcenia przygotowując absolwentów do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym w wymiarze lokalnym i narodowym.

Politechnika Rzeszowska poprzez proces edukacyjny zmierza do wychowania studentów w duchu poszanowania praw człowieka, patriotyzmu, wrażliwości na losy społeczeństwa, szacunku dla państwa i jego obywateli, tolerancji, odpowiedzialności i rzetelności wykonywania swoich obowiązków.

Politechnika Rzeszowska swoją działalność prowadzi w poczuciu odpowiedzialności za wysoką jakość procesu dydaktycznego i naukowego.

Politechnika Rzeszowska swoim działaniem pragnie trwałego osadzenia uczelni w regionalnej, krajowej, europejskiej i globalnej przestrzeni edukacyjno - naukowej, a także podniesienia jej konkurencyjności wśród uczelni technicznych oraz tworzenia wizerunku uczelni nowoczesnej, przyjaznej studentom i pracownikom.

Politechnika Rzeszowska swoim działaniem pragnie kultywować i tworzyć techniczne, kulturalne i historyczne dziedzictwo narodowe.

Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza to jedyna i najstarsza uczelnia techniczna w południowo-wschodniej Polsce. Na 6 wydziałach działa 25 kierunków studiów. Obecnie na uczelni kształci sie ponad 16 tys. studentów. Co roku liczba kandydatów na studia, na większości kierunków przewyższa liczbę miejsc wyznaczonych w ramach limitów przyjęć. Nowy, elastyczny system kształcenia daje przyszłym studentom możliwość wyboru ciekawej specjalności (do wyboru ponad 100 specjalności) i wykreowania własnej ścieżki edukacyjnej. Dyplom Politechniki Rzeszowskiej otwiera absolwentom drzwi do najlepszych firm oraz przedsiębiorstw w kraju i za granicą. Absolwenci uczelni bardzo dobrze radzą sobie na wymagającym rynku pracy - wielu z nich podejmuje zatrudnienie jeszcze podczas studiów.

Politechnika Rzeszowska, jako jedyna uczelnia w kraju kształci pilotów lotnictwa cywilnego. Zajęcia z lotnictwa odbywają się w Ośrodku Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej w Jasionce, a przygotowanie szybowcowe ­- w Akademickim Ośrodku Szybowcowym w Bezmiechowej.

samolot.jpg

Walorem jest m.in. lokalizacja uczelni - w Rzeszowie, stolicy województwa podkarpackiego, baza lokalowa - siedem domów studenckich, tuż obok budynków dydaktycznych i naukowych, które dają zakwaterowanie ponad 2,5 tys. studentów, i dydaktyczna, nowoczesne zaplecze laboratoryjne i aparaturowe, wykwalifikowana kadra (710 nauczycieli akademickich; w tym 150 pracowników samodzielnych, 69 profesorów tytularnych; prawie 750 pracowników; uprawnienia doktorskie w 6 dyscyplinach, uprawnienia habilitacyjne w 3 dyscyplinach) oraz liczne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

Niemniej istotny jest dostęp do Biblioteki Głównej Politechniki Rzeszowskiej, która jest największą biblioteką techniczną w południowo-wschodniej Polsce i od roku mieści się w nowoczesnym Regionalnym Centrum Dydaktyczno - Konferencyjnym i Biblioteczno- Administracyjnym. Księgozbiór zawiera ponad 161 000 woluminów książek, 37 000 woluminów czasopism oraz 155 000 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych. Bieżąca prenumerata czasopism obejmuje około 400 tytułów polskich i blisko 50 tytułów zagranicznych. Ponadto z każdego komputera podłączonego do Uczelnianej Sieci Komputerowej jest zapewniony dostęp do elektronicznych czasopism i książek wiodących światowych wydawców (łącznie około 35 tys. tytułów) oraz bibliograficznych, dziedzinowych i interdyscyplinarnych baz danych.

Nasi studenci mają także wiele możliwości rozwijania swoich pasji i zainteresowań kompatybilnych z kształceniem się na poszczególnych kierunkach oferowanych przez uczelnię. Dowodem na to jest m.in. uczestnictwo i liczne sukcesy w konkursach i zawodach studenckich. Są to np. I miejsce w konkursie na esej "Wizja targów do roku 2020" dla studentów Wydziału Zarządzania, II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Logistycznym dla studentek Wydziału Zarządzania, tytuł laureata konkursu "Elastyczni z Axtone" dla studenta Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa; główna nagroda na międzynarodowej konferencji Aerodays w Madrycie za samolot bezzałogowy PR-5 Wiewiór stworzony przez członków Studenckiego Koła Naukowego Lotników; III miejsce na IV Międzynarodowych Zawodach Robotów Sumo Challenge w Łodzi w kat. Sumo dla studenci Koła Naukowego ROBO. W Politechnice Rzeszowskiej działa 50 kół naukowych.

Studenci mogę również rozwijać swoje pasje w sekcjach Akademickiego Związku Sportowego, w Akademickim Radiu i Telewizji "Centrum", Studenckim Zespole Pieśni i Tańca "Połoniny" oraz w Chórze Akademickim.

W Politechnice Rzeszowskiej gościło wiele znamienitych osób. Wśród nich byli m.in.: płk. Terry Wirts, płk. George Zamka, dr Nicolaus J. M Patrick, kpt. Kathryn Hire, Marsha Ivins - astronauci NASA, Bronisław Komorowski - prezydent Rzeczpospolitej Polski, kpt. pil. Tadeusz Wrona - absolwent Politechniki Rzeszowskiej. Każdorazowo uczelnia organizowała spotkanie ze studentami, dla których była to niepowtarzalna możliwość do poznania osób tej rangi.

Politechnika Rzeszowska aktywnie współpracuje z uczelniami w kraju i za granicą m.in. aktywnie uczestnicząc w programie Erasmus. Uczelnia podpisała 49 umów bilateralnych z uczelniami w 23 krajach: na Cyprze, Węgrzech, w Austrii, Belgii, Chorwacji, w Czechach, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Holandii, Hiszpanii, Islandii, Macedonii, Niemczech, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Turcji, Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Studenci Politechniki Rzeszowskiej mają możliwość odbycia praktyki lub stażu zagranicznego w ramach programu wymiany Erasmus. Po spełnieniu kryteriów formalnych uczelnia wysyła studentów na część studiów lub praktykę do współpracujących instytucji, firm, organizacji w krajach europejskich na okres od 3 miesięcy do 1 roku akademickiego do krajów partnerskich uczestniczących w programie, a także przyjmować studentów z tych uczelni.

Od ponad 60 lat istnienia łącząc tradycję z nowoczesnością budujemy rzeczywistość.

Mapa

Wybrany film z YouTube


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Polsce


Nauka języka za granicą
przeglad_nauka_jezyka_zagranica.gif
 
Polityka Prywatności