Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Uczelnie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Rzeszów, Polska

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Typ uczelni: techniczne
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Finanse i rachunkowość
Matematyka
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Architektura
Automatyka i robotyka
Biotechnologia
Budownictwo
Elektronika i telekomunikacja
Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka techniczna
Informatyka
Inżynieria chemiczna i procesowa
Inżynieria materiałowa
Inżynieria medyczna
Inżynieria środowiska
Logistyka
Lotnictwo i kosmonautyka
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Ochrona środowiska
Technologia chemiczna
Transport
Zarządzanie i inżynieria produkcji

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Architektura
Biotechnologia
Budownictwo
Elektronika i telekomunikacja
Elektrotechnika
Energetyka
Informatyka
Inżynieria chemiczna i procesowa
Inżynieria materiałowa
Inżynieria środowiska
Logistyka
Lotnictwo i kosmonautyka
Matematyka
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Ochrona środowiska
Technologia chemiczna
Transport
Zarządzanie
Zarządzanie i inżynieria produkcji

Studia doktoranckiewięcej »
Budowa i Eksploatacja Maszyn
Budownictwo
Elektrotechnika
Informatyka
Inżynieria chemiczna
Inżynieria materiałowa
Inżynieria produkcji
Inżynieria środowiska
Mechanika
Technologia chemiczna

dr hab.więcej »
Budowa i eksploatacja maszyn
Budownictwo
Elektrotechnika
Mechanika
Technologia chemiczna

Studia podyplomowewięcej »
Audyt i certyfikacja energetyczna budynków
Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych
Biznesowe wystąpienia publiczne – szkoła mówców
Diagnostyka i eksploatacja środków transportu samochodowego
Doradztwo zawodowe w placówkach oświatowych
Inżynieria materiałów polimerowych
Kompozyty konstrukcyjne
Konstrukcja form wtryskowych
Konstrukcja tłoczników przemysłowych
Kwalifikacyjne studia podyplomowe z chemii dla nauczycieli
Lotnicze silniki przepływowe
Matematyczne aspekty podejmowania decyzji ekonomicznych
Menedżer trenerem i coachem
Menedżer turystyki i hotelarstwa
Nowoczesne techniki komunikacji z klientem
Ochrona środowiska w zakładach przemysłowych i gminie
Podyplomowe studia menedżerskie
Poradnictwo zawodowe i doradztwo karier
Pośrednictwo pracy
Programowanie robotów przemysłowych
Public relations
Silniki lotnicze
Technologie Internetowe
Zamówienia publiczne
Zapewnienie jakości w produkcji lotniczej
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury komunalnej w sektorze gospodarki wodno-ściekowej
Zarządzanie i logistyka w sytuacjach kryzysowych
Zarządzanie i pozyskiwanie funduszy europejskich
Zarządzanie logistyczne
Zarządzanie placówkami oświatowymi
Zarządzanie produkcją odchudzoną – Lean Manufacturing
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zintegrowane kształcenie kadr dla przemysłu lotniczego
Zintegrowane zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem

Uniwersytety Dziecięcewięcej »
Politechnika Dziecięca

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Akademicki Chór Politechniki Rzeszowskiej
Akademicki Związek Sportowy
Alliance Française
IAESTE Rzeszów
Koło Naukowe "da Vinci"
Koło Naukowe „ROBO”
Koło Naukowe Automatyków i Robotyków ROBO
Koło Naukowe Budowlanych - Sekcja konstrukcyjna
Koło Naukowe Computer Aided Design
Koło Naukowe Controllingu i Rachunkowości Zarządczej
Koło Naukowe Drogowców
Koło Naukowe Elektroenergetyków
Koło Naukowe Elektroniki i i Technologii Informacyjnych
Koło Naukowe Elektryków „Mega Volt”
Koło Naukowe EUROAVIA
Koło Naukowe Eurointegracja
Koło Naukowe Finansów i Zarządzania
Koło Naukowe Formuła Student Rzeszów
Koło Naukowe Foton
Koło Naukowe Geodetów “GLOB”
Koło Naukowe Informatyczne Systemy Diagnostyczne
Koło Naukowe Informatyków
Koło Naukowe Informatyków – “Kod”
Koło Naukowe Innowacji Przedsiębiorczości, EKO zarządzania i Jakości życia - Ekobiznes
Koło Naukowe Insert
Koło Naukowe Interakcji Człowiek - Komputer GEST
Koło naukowe inżynierii materiałowej AMSA
Koło Naukowe Inżynierii Środowiska
Koło Naukowe Inżynierii Zarządzania
Koło Naukowe IT
Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej "Brief"
Koło Naukowe Kosmonautyki
Koło Naukowe LEX
Koło Naukowe Logistyków
Koło Naukowe Lotników
Koło Naukowe Mechaniki Budowli
Koło Naukowe Mechaników
Koło Naukowe Mechaników -Sekcja Samochodowa
Koło Naukowe Metod Fizyki Stosowanej
Koło Naukowe Młodych Ekonomistów
Koło Naukowe Mostowców
Koło Naukowe Odnawialne źródła energii “ERG”
Koło Naukowe Pilotów
Koło Naukowe Podstaw Elektroniki
Koło Naukowe Pomiarowców „6 sigma”
Koło Naukowe Pomiarowców 6 SIGMA
Koło Naukowe Programowanie i Automatyzacja Obróbki
Koło Naukowe Programowanie i Automatyzacja Obróbki
Koło Naukowe Rachunkowości "ASSETS"
Koło Naukowe Robotyki „Mechatronik”
Koło Naukowe Rozwoju Osobistego „GrowRes"
Koło Naukowe Something about IT Security
Koło Naukowe Studentów Architektury „Vitruvius”
Koło Naukowe Studentów Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Koło Naukowe Studentów Chemii “Esprit”
Koło Naukowe Studentów Chemii Esprit
Koło Naukowe Studentów Matematyki
Koło Naukowe Systemów Złożonych
Koło Naukowe Szybowników “Bezmiechowa”
Koło Naukowe Transport
Koło Naukowe Ubezpieczeń
Koło Naukowe Upowszechniania Kultury Innowacyjności
Koło Naukowo – Badawcze Turystyki „Tuptuś”
Koło Naukowo-Badawcze Towaroznawstwa „Mercelodzy-Merc”
Samorząd Studencki
Studencki Zespół Pieśni i Tańca Połoniny
Studenckie Koło Naukowe Eurointegracja
Studenckie Koło Naukowe Logistyków
Studenckie Koło Naukowe Lotników
Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich

Akademikiwięcej »
DS "Akapit"
DS "Alchemik"
DS "Arcus"
DS "Ikar", Radio "Centrum"
DS "Nestor"
DS "Pingwin"
DS "Promień", Samorząd Stud.

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Wydział Chemiczny
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej
Wydział Zarządzania

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza jest publiczną techniczną uczelnią Akademicką stanowiąca część narodowego systemu edukacji i nauki.

Politechnika Rzeszowska prowadzi kształcenie oraz podejmuje zadania naukowo - badawcze i rozwojowe zgodnie z potencjałem naukowym kadry w dziedzinach nauki przez nią reprezentowanych oraz zgodnie z uprawnieniami podstawowych jednostek uczelni.

Politechnika Rzeszowska poprzez współpracę z władzami regionalnymi, władzami samorządowymi, przemysłem i środowiskiem kultury doskonali programy kształcenia przygotowując absolwentów do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym w wymiarze lokalnym i narodowym.

Politechnika Rzeszowska poprzez proces edukacyjny zmierza do wychowania studentów w duchu poszanowania praw człowieka, patriotyzmu, wrażliwości na losy społeczeństwa, szacunku dla państwa i jego obywateli, tolerancji, odpowiedzialności i rzetelności wykonywania swoich obowiązków.

Politechnika Rzeszowska swoją działalność prowadzi w poczuciu odpowiedzialności za wysoką jakość procesu dydaktycznego i naukowego.

Politechnika Rzeszowska swoim działaniem pragnie trwałego osadzenia uczelni w regionalnej, krajowej, europejskiej i globalnej przestrzeni edukacyjno - naukowej, a także podniesienia jej konkurencyjności wśród uczelni technicznych oraz tworzenia wizerunku uczelni nowoczesnej, przyjaznej studentom i pracownikom.

Politechnika Rzeszowska swoim działaniem pragnie kultywować i tworzyć techniczne, kulturalne i historyczne dziedzictwo narodowe.

Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza to jedyna i najstarsza uczelnia techniczna w południowo-wschodniej Polsce. Na 6 wydziałach działa 25 kierunków studiów. Obecnie na uczelni kształci sie ponad 16 tys. studentów. Co roku liczba kandydatów na studia, na większości kierunków przewyższa liczbę miejsc wyznaczonych w ramach limitów przyjęć. Nowy, elastyczny system kształcenia daje przyszłym studentom możliwość wyboru ciekawej specjalności (do wyboru ponad 100 specjalności) i wykreowania własnej ścieżki edukacyjnej. Dyplom Politechniki Rzeszowskiej otwiera absolwentom drzwi do najlepszych firm oraz przedsiębiorstw w kraju i za granicą. Absolwenci uczelni bardzo dobrze radzą sobie na wymagającym rynku pracy - wielu z nich podejmuje zatrudnienie jeszcze podczas studiów.

Politechnika Rzeszowska, jako jedyna uczelnia w kraju kształci pilotów lotnictwa cywilnego. Zajęcia z lotnictwa odbywają się w Ośrodku Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej w Jasionce, a przygotowanie szybowcowe ­- w Akademickim Ośrodku Szybowcowym w Bezmiechowej.

samolot.jpg

Walorem jest m.in. lokalizacja uczelni - w Rzeszowie, stolicy województwa podkarpackiego, baza lokalowa - siedem domów studenckich, tuż obok budynków dydaktycznych i naukowych, które dają zakwaterowanie ponad 2,5 tys. studentów, i dydaktyczna, nowoczesne zaplecze laboratoryjne i aparaturowe, wykwalifikowana kadra (710 nauczycieli akademickich; w tym 150 pracowników samodzielnych, 69 profesorów tytularnych; prawie 750 pracowników; uprawnienia doktorskie w 6 dyscyplinach, uprawnienia habilitacyjne w 3 dyscyplinach) oraz liczne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

Niemniej istotny jest dostęp do Biblioteki Głównej Politechniki Rzeszowskiej, która jest największą biblioteką techniczną w południowo-wschodniej Polsce i od roku mieści się w nowoczesnym Regionalnym Centrum Dydaktyczno - Konferencyjnym i Biblioteczno- Administracyjnym. Księgozbiór zawiera ponad 161 000 woluminów książek, 37 000 woluminów czasopism oraz 155 000 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych. Bieżąca prenumerata czasopism obejmuje około 400 tytułów polskich i blisko 50 tytułów zagranicznych. Ponadto z każdego komputera podłączonego do Uczelnianej Sieci Komputerowej jest zapewniony dostęp do elektronicznych czasopism i książek wiodących światowych wydawców (łącznie około 35 tys. tytułów) oraz bibliograficznych, dziedzinowych i interdyscyplinarnych baz danych.

Nasi studenci mają także wiele możliwości rozwijania swoich pasji i zainteresowań kompatybilnych z kształceniem się na poszczególnych kierunkach oferowanych przez uczelnię. Dowodem na to jest m.in. uczestnictwo i liczne sukcesy w konkursach i zawodach studenckich. Są to np. I miejsce w konkursie na esej "Wizja targów do roku 2020" dla studentów Wydziału Zarządzania, II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Logistycznym dla studentek Wydziału Zarządzania, tytuł laureata konkursu "Elastyczni z Axtone" dla studenta Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa; główna nagroda na międzynarodowej konferencji Aerodays w Madrycie za samolot bezzałogowy PR-5 Wiewiór stworzony przez członków Studenckiego Koła Naukowego Lotników; III miejsce na IV Międzynarodowych Zawodach Robotów Sumo Challenge w Łodzi w kat. Sumo dla studenci Koła Naukowego ROBO. W Politechnice Rzeszowskiej działa 50 kół naukowych.

Studenci mogę również rozwijać swoje pasje w sekcjach Akademickiego Związku Sportowego, w Akademickim Radiu i Telewizji "Centrum", Studenckim Zespole Pieśni i Tańca "Połoniny" oraz w Chórze Akademickim.

W Politechnice Rzeszowskiej gościło wiele znamienitych osób. Wśród nich byli m.in.: płk. Terry Wirts, płk. George Zamka, dr Nicolaus J. M Patrick, kpt. Kathryn Hire, Marsha Ivins - astronauci NASA, Bronisław Komorowski - prezydent Rzeczpospolitej Polski, kpt. pil. Tadeusz Wrona - absolwent Politechniki Rzeszowskiej. Każdorazowo uczelnia organizowała spotkanie ze studentami, dla których była to niepowtarzalna możliwość do poznania osób tej rangi.

Politechnika Rzeszowska aktywnie współpracuje z uczelniami w kraju i za granicą m.in. aktywnie uczestnicząc w programie Erasmus. Uczelnia podpisała 49 umów bilateralnych z uczelniami w 23 krajach: na Cyprze, Węgrzech, w Austrii, Belgii, Chorwacji, w Czechach, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Holandii, Hiszpanii, Islandii, Macedonii, Niemczech, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Turcji, Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Studenci Politechniki Rzeszowskiej mają możliwość odbycia praktyki lub stażu zagranicznego w ramach programu wymiany Erasmus. Po spełnieniu kryteriów formalnych uczelnia wysyła studentów na część studiów lub praktykę do współpracujących instytucji, firm, organizacji w krajach europejskich na okres od 3 miesięcy do 1 roku akademickiego do krajów partnerskich uczestniczących w programie, a także przyjmować studentów z tych uczelni.

Od ponad 60 lat istnienia łącząc tradycję z nowoczesnością budujemy rzeczywistość.

Mapa

Wybrany film z YouTube


Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce


Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności