Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Uczelnie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Warszawa, Polska

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Typ uczelni: techniczne
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo wewnętrzne

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Inżynieria bezpieczeństwa

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Inżynieria bezpieczeństwa

Studia doktoranckiewięcej »
Inżynieria środowiska
Nauki o bezpieczeństwie

Studia podyplomowewięcej »
Badanie przyczyn pożarów i okoliczności ich powstania
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Dla strażaków ubiegających się o pierwszy stopień oficerski w Państwowej Straży Pożarnej
Edukacja dla bezpieczeństwa
Inżynieria pożarowa budynku
Logistyka w bezpieczeństwie kraju
Ochrona przeciwpożarowa lasu
Podyplomowe studia menedżerskie dla kadry kierowniczej służb państwowych
Przeszkolenie zawodowe dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi
Przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi
Ratownictwo chemiczne - Identyfikacja zagrożeń i likwidacja skażeń
W zakresie przeszkolenia zawodowego przygotowującego do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej – dla funkcjonariuszy PSP
Zapobieganie pożarom i awariom
Zarządzanie kryzysowe w świetle regulacji Unii Europejskiej

Kursy, szkoleniawięcej »
Szkolenie aktualizujące Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej
Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej
Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej w formule blended learning

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Organizacje studenckiewięcej »
Chór Akademicki
Klub Honorowego Dawcy Krwi
Koło Naukowe "Domena Bezpieczeństwa"
Koło Naukowe "Działań Gaśniczych"
Koło Naukowe "Inżynierów Bezpieczeństwa"
Koło Naukowe "Kuźnia Bezpieczeństwa"
Koło Naukowe "Potrafię Szybko Pomóc"
Koło Naukowe "Wyjście Awaryjne"
Koło Naukowe Ratownictwa Chemicznego
Sekcja Ratownictwa Medycznego
Sekcja Ratownictwa Wysokościowego
Sekcje sportowe

Akademikiwięcej »
Dom Studencki Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego
Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego
Strona www uczelni: www.sgsp.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce


Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności