Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Uczelnie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Poznań, Polska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Typ uczelni: rolnicze
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Agroturystyka
Biologia
Dietetyka
Ekonomia
Finanse i rachunkowość
Polityka społeczna
Turystyka i rekreacja

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Architektura krajobrazu
Biotechnologia
Ekoenergetyka
Gospodarka przestrzenna
Informatyka i agroinżynieria
Inżynieria biotworzyw
Inżynieria i gospodarka wodna
Inżynieria rolnicza
Inżynieria środowiska
Jakość i bezpieczeństwo żywności
Leśnictwo
Medycyna roślin
Ochrona środowiska
Ogrodnictwo
Projektowanie mebli
Rolnictwo
Technologia drewna
Technologia żywności i żywienie człowieka
Towaroznawstwo
Zootechnika

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
AgronomiaStudia w języku angielskim
BiotechnologiaStudia w języku angielskim
LeśnictwoStudia w języku angielskim
Animal ScienceStudia w języku angielskim
Environmental Engineering and ProtectionStudia w języku angielskim
Food Science and NutritionStudia w języku angielskim
Wood ScienceStudia w języku angielskim
Analityka żywności
Architektura krajobrazu
Biologia
Biotechnologia
Dietetyka
Ekoenergetyka
Ekonomia
Gospodarka przestrzenna
Informatyka i agroinżynieria
Inżynieria i gospodarka wodna
Inżynieria rolnicza
Inżynieria środowiska
Leśnictwo
Medycyna roślin
Neurobiologia
Ochrona przyrody
Ochrona środowiska
Ogrodnictwo
Projektowanie mebli
Rolnictwo
Technologia drewna
Technologia żywności i żywienie człowieka
Turystyka przyrodnicza
Zootechnika

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Weterynaria

Studia doktoranckiewięcej »
Agronomia
Biologia
Biotechnologia
Drzewnictwo
Ekonomia
Inżynieria rolnicza
Leśnictwo
Ochrona i kształtowanie środowiska
Ogrodnictwo
Technologia żywności i żywienia
Zootechnika

dr hab.więcej »
Agronomia
Biotechnologia
Drzewnictwo
Ekonomia
Inżynieria rolnicza
Leśnictwo
Ochrona i kształtowanie środowiska
Ogrodnictwo
Technologia żywności i żywienia
Zootechnika

Studia podyplomowewięcej »
Agrotronika
Architektura Krajobrazu
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Leśnictwie
Bezpieczeństwo pożarowe budynków i konstrukcji drewnianych
Dietetyka i Planowanie Żywienia
Doskonalenie bydła mlecznego w dobie selekcji genomowej
Drewno i Tworzywa Drewopochodne w Budownictwie
Działalność rolnicza w warunkach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej
Edukacja Przyrodniczo-Leśna Hodowla Lasu I Hodowla Lasu II
Gospodarka finansowa w Lasach Państwowych
Gospodarka Łowiecka i Ochrona Zwierzyny
Hortiterapia
Integracja Europejska – Działalność Rolnicza i Obszary Wiejskie
Komputerowo Zintegrowane Projektowanie i Wytwarzanie Mebli
Niestacjonarne Studium Przygotowania Pedagogicznego
Podstawy Gospodarki Leśnej
Problemy Współczesnego Siedliskoznawstwa Leśnego
Studium Podyplomowe z Zakresu Konwencji Waszyngtońskiej CITES
Świadectwa i Audyty Energetyczne
Technika, inżynieria i ochrona przeciwpożarowa w leśnictwie
Urządzanie Lasu Zarządzanie Przedsiębiorstwem w Leśnictwie i Ochronie Przyrody
Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Żywności

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Koło Naukowe Architektury Krajobrazu
Koło Naukowe Botaników
Koło Naukowe Dietetyków
Koło Naukowe Ekonomistów Agrobiznesu
Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej
Koło Naukowe Informatyków
Koło Naukowe Inżynierii Rolniczej
Koło Naukowe Inżynierów Środowiska
Koło Naukowe Leśników
Koło Naukowe Ochrony Środowiska
Koło Naukowe Ogrodników
Koło Naukowe Studentów Biotechnologii "Operon"
Koło Naukowe Technologów Żywności - Sekcja Biotechnologii Żywności
Koło Naukowe Zootechników i Biologów
Niezależne Zrzeszenie Studentów
Organizacje międzyuczelniane
Samorząd Doktorantów
Samorząd Studencki
Zrzeszenie Studentów Polskich

Akademikiwięcej »
Dom Asystenta i Doktoranta
Dom Studencki Przylesie
Domy Studenckie Piątkowska

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Ekonomiczno-Społeczny
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Wydział Leśny
Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska
Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii
Wydział Technologii Drewna
Strona www uczelni: puls.edu.pl/

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce
SWPS_220_uni.jpg

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220.gif
 
Polityka Prywatności