Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Uczelnie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Wrocław, Polska

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Typ uczelni: rolnicze
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bioinformatyka
Biologia
Biologia człowieka
Ekonomia

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
The Principles for Tropical AgricultureStudia w języku angielskim
Agrobiznes
Architektura Krajobrazu
Bezpieczeństwo Żywności
Biotechnologia
Biotechnologia stosowana roślin
Budownictwo
Geodezja i Kartografia
Gospodarka Przestrzenna
Inżynieria Bezpieczeństwa
Inżynieria i Gospodarka Wodna
Inżynieria Środowiska
Medycyna Roślin
Ochrona Środowiska
Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami
Ogrodnictwo
Rolnictwo
Technika Rolnicza i Leśna
Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
Weterynaria
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Zarządzanie Jakością i Analiza Żywności
Zootechnika
Żywienie człowieka i dietetyka

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Architektura Krajobrazu
Bioinformatyka
Biologia
Biotechnologia
Biotechnologia stosowana roślin
Budownictwo
Ekonomia
Geodezja i Kartografia
Gospodarka Przestrzenna
Inżynieria Bezpieczeństwa
Inżynieria i Gospodarka Wodna
Inżynieria Środowiska
Medycyna Roślin
Ochrona Środowiska
Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami
Ogrodnictwo
Rolnictwo
Technika Rolnicza i Leśna
Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Zarządzanie Jakością i Analiza Żywności
Zootechnika
Żywienie człowieka i dietetyka

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
VeterinaryStudia w języku angielskim

Studia doktoranckiewięcej »
Agronomia, inżynieria rolnicza oraz ogrodnictwo
Nauki weterynaryjne
Ochrona i kształtowanie środowiska, geodezja i kartografia
Technologia żywności i żywienia, biotechnologia
Zootechnika

MBAwięcej »
Polsko-Niemieckie studia MBA "Zarządzanie w sektorze rolno-spożywczym"

Studia podyplomowewięcej »
AGRO-UNIA
Anna Kałuża-Handke – pracownik ds. rekrutacji
Chirurgia weterynaryjna
Choroby drobiu oraz ptaków ozdobnych
Choroby owadów użytkowych
Choroby przeżuwaczy
Choroby psów i kotów
Dobra praktyka produkcyjna i higieniczna oraz audytowanie systemów jakości zdrowotnej żywności
Epizootiologia i administracja weterynaryjna
Gerontologia i opieka nad osobami starszymi
Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego
Hodowla koni i jeździectwo
Naukowe podstawy treningu koni
Niemiecko-polskie studia MBA zarządzanie w sektorze rolno-spożywczym
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
Pielęgniarstwo i chów zwierząt towarzyszących
Psychodietetyka
Radiologia weterynaryjna
Rozród zwierząt
Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności
Technologia piwowarstwa
Technologia winiarstwa
Weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna
Wycena nieruchomości
Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
Zioła i nutraceutyki – ich znaczenie dla gospodarki i zdrowia
Żywienie człowieka w profilaktyce zdrowotnej

Uniwersytety Otwartewięcej »
Uniwersytet Otwarty

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Akademicki Związek Sportowy
Klub Erasmus Student Network przy Uniwersytecie Przyrodniczym we Wroclawiu
Klub Gier Planszowych
Klub Studentów Niepełnosprawnych
Rada Uczelniana Związku Młodzieży Wiejskiej
Zrzeszenie Studentów Polskich
Zrzeszenie Studentów Weterynarii przy Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Wydział Nauk o Żywności
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
Strona www uczelni: www.up.wroc.pl/

Mapa


Aktualizacje i nowe wpisy proszę przesyłać na 


Studia w Polsce


Nauka języka za granicą