Skierniewice, Polska

Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego

Typ uczelni: wyższe szkoły zawodowe
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Dietetyka
Finanse i rachunkowość
Kosmetologia
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Informatyka
Ogrodnictwo

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Menedżerskie studia ekonomiczno-prawne
Pedagogika

Studia podyplomowewięcej »
Agrotronika
Diagnoza i terapia pedagogiczna
Doradztwo edukacyjno-zawodowe
Logopedia
Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych w programie rolnośrodowiskowym
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Rolnictwo-ogrodnictwo
Studia podyplomowe „Przygotowanie pedagogiczne”
Zarządzanie Oświatą
Zarządzanie Oświatą w Szkołach i Placówkach Rolniczych
Żywienie człowieka z elementami gastronomii i dietetyki
Strona www uczelni:
www.pusb.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności