Bydgoszcz, Polska

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo narodowe
Biologia
Biotechnologia
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Edytorstwo
Ekonomia
Filologia
Filologia angielska
Filologia polska
Filologia rosyjska
Filozofia
Fizyka
Geografia
Germanistyka
Historia
Humanistyka drugiej generacji
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną
Kryminologia
Kulturoznawstwo
Lingwistyka stosowana angielsko-arabska
Lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka
Lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska
Lingwistyka stosowana rosyjsko-chińska
Logopedia
Matematyka
Ochrona środowiska
Pedagogika
Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią
Pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika wczesnoszkolna
Politologia
Praca socjalna
Prawo w biznesie
Przewodnictwo i pilotaż turystyczny
Rewitalizacja dróg wodnych
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Turystyka i rekreacja
Wojskoznawstwo
Wychowanie fizyczne
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Informatyka
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria materiałowa
Inżynieria techniczno-informatyczna
Mechatronika
Zarządzanie kryzysowe w środowisku

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Psychologia

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Biologia
Biotechnologia
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Filologia
Filologia angielska
Filologia polska
Filologia rosyjska
Filozofia
Fizyka
Geografia
Germanistyka
Historia
Informatyka
Inżynieria materiałowa
Inżynieria techniczno-informatyczna
Kulturoznawstwo
Lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka
Lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska
Matematyka
Mechatronika
Ochrona środowiska
Pedagogika
Pedagogika resocjalizacyjna
Politologia
Stosunki międzynarodowe
Turystyka i rekreacja
Wychowanie fizyczne
Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Historia
Inżynieria mechaniczna
Językoznawstwo
Literaturoznawstwo
Nauki biologiczne
Nauki o polityce i administracji
Pedagogika
Psychologia
Sztuki muzyczne

Studia podyplomowewięcej »
Administracja i Zarządzanie
Asystent Osoby Starszej
Bankowość i Finanse
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bibliotekoznawstwo i Informacja naukowa
Coaching
Doradztwo Edukacyjno-Zawodowe
Ekonomia i Zarządzanie
Historia
Kształcenie Tłumaczy Języka Angielskiego
Logopedia z Emisją Głosu
Marketing Internetowy i e-biznes
Matematyka
Neurologopedia
Organizacja i Zarządzanie w Oświacie
Pedagogika Specjalna w zakresie Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Polonistyka
Prawo i zarządzanie w sporcie
Prawo Zamówień Publicznych
Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie
Przygotowanie Pedagogiczne
Psychologia Kliniczna
Psychologia Sądowa i Mediacje
Resocjalizacji z Elementami Socjoterapii
Rewitalizacja społeczna
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
Wiedza o Społeczeństwie
Zarządzanie Instytucjami Kultury

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Edukacji Muzycznej
Wydział Historyczny
Wydział Językoznawstwa
Wydział Literaturoznawstwa
Wydział Mechatroniki
Wydział Nauk Biologicznych
Wydział Nauk o Polityce i Administracji
Wydział Pedagogiki
Wydział Psychologii
Strona www uczelni:
www.ukw.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności