Radom, Polska

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Architektura wnętrz
Dziennikarstwo
Ekonomia
Filologia
Finanse i rachunkowość
Grafika
Kosmetologia
Malarstwo
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Praca socjalna
Sztuka mediów i edukacja wizualna
Turystyka i rekreacja
Wychowanie fizyczne
Wzornictwo ubioru i akcesoriów mody

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Budownictwo
Elektrotechnika
Informatyka
Informatyka techniczna
Logistyka
Mechanika i budowa maszyn
Samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym
Technologia chemiczna
Towaroznawstwo
Transport i logistyka

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Fizjoterapia
Kierunek lekarski
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Prawo

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Ekonomia
Elektrotechnika
Filologia
Finanse i rachunkowość
Grafika
Mechanika i budowa maszyn
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Sztuka mediów i edukacja wizualna
Technologia chemiczna
Towaroznawstwo
Transport i logistyka

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Automatyka, elektronika i elektrotechnika
Inżynieria lądowa i transport

Studia podyplomowewięcej »
Bankowość
Bezpieczeństwo i jakość energii w elektroenergetyce
Diagnoza i terapia pedagogiczna
Doradztwo zawodowe
Elektronika i diagnostyka pojazdów
Finanse
Fizyka i astronomia
Informatyka dla nauczycieli
Komputerowo wspomagane energooszczędne systemy przekształcania energii elektrycznej
Matematyka
Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Nowe technologie w transporcie kolejowym
Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Organizacja i zarządzanie
Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie
Rachunkowość
Rekonstrukcja wypadków drogowych i likwidacja szkód powypadkowych
Resocjalizacja i socjoterapia
Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela
Technika samochodowa i bezpieczeństwo w transporcie drogowym
Walidacja - systemy i laboratoria pomiarowe

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Ekonomii i Finansów
Wydział Filologiczno-Pedagogiczny
Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa
Wydział Mechaniczny
Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Sztuki
Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki
Strona www uczelni:
www.uniwersytetradom.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności