Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Uczelnie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Warszawa, Polska

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
NursingStudia w języku angielskim
Administracja
Archeologia
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Biologia
Chemia
Człowiek w cyberprzestrzeni
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Ekonomia
Europeistyka
Filologia klasyczna
Filologia polska
Filologia włoska
Filozofia
Fizyka
Historia
Historia sztuki
Informatyka
Kulturoznawstwo
Matematyka
Muzeologia
Nauki o rodzinie
Ochrona dóbr kultury i środowiska
Ochrona środowiska
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Politologia
Praca socjalna
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Inżynieria środowiska

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Philosophy and Culture of East-Central EuropeStudia w języku angielskim
Specjalistyczne studia teologiczneStudia w języku angielskim
Sustainability StudiesStudia w języku angielskim
Administracja
Archeologia
Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Biologia
Chemia
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Ekonomia
Ekonomia menedżerska
Filologia klasyczna
Filologia polska
Filologia włoska
Filozofia
Fizyka
Historia
Historia sztuki
Informatyka
Inżynieria środowiska
Komunikacja kultury i religii
Kulturoznawstwo
Matematyka
Nauki o rodzinie
Ochrona środowiska
Pedagogika
Politologia
Socjologia
Specjalistyczne studia teologiczne
Stosunki międzynarodowe
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Kierunek lekarski
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Prawo
Prawo kanoniczne
Psychologia
Teologia

Studia doktorskiewięcej »
Archeologia
Filozofia
Historia
Literaturoznawstwo
Matematyka
Nauki fizyczne
Nauki o polityce i administracji
Nauki prawne
Nauki socjologiczne
Nauki teologiczne
Pedagogika
Prawo Kanoniczne
Psychologia

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Wydział Matematyczno - Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
Wydział Nauk Humanistycznych
Wydział Nauk Pedagogicznych
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Prawa Kanonicznego
Wydział Teologiczny
Strona www uczelni: www.uksw.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Polsce
agh_pl_220_300.jpg

Nauka języka za granicą
EF_220.jpg
 
Polityka Prywatności