Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktorskie III stopnia » podyplomowe »

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Kraków, Polska

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Film and TV Production ManagementStudia w języku angielskim
International RelationsStudia w języku angielskim
ManagementStudia w języku angielskim
Administracja
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Dietetyka
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Filologia angielska
Finanse i rachunkowość
Kosmetologia
Kryminologia i resocjalizacja
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Ratownictwo medyczne
Stosunki międzynarodowe
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Architektura
Informatyka i ekonometria

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
International RelationsStudia w języku angielskim
Administracja
Architektura
Bezpieczeństwo narodowe
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Fizjoterapia
Kryminologia i resocjalizacja
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Stosunki międzynarodowe
Zarządzanie

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
MedicineStudia w języku angielskim
Aktorstwo
Fizjoterapia
Kierunek lekarski
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Prawo
Psychologia

Studia podyplomowewięcej »
Administrowanie w systemie ochrony zdrowia
Akademia architekta wnętrz
Akademia menedżera
Audyt wewnętrzny
Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych
Business English (język angielski w biznesie)
Handel zagraniczny
Inspektor ochrony danych
Koordynator kontroli zarządczej
Kształtowanie krajobrazu i wizerunku miast i obszarów koncentracji osadniczej
Logopedia
Neurologopedia z elementami tyflologopedii
Organizacja ochrony porządku publicznego – funkcjonowanie Straży Miejskich i Gminnych
Pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa
Podyplomowe studia administracyjne w zakresie rejestracji stanu cywilnego
Prawo zamówień publicznych
Psycho-logopedia
Rynek sztuki antyków
Studia podyplomowe w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej
Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego nadające kwalifikacje nauczycielskie
Systemowe zarządzanie jakością w ochronie zdrowia
Taktyka przesłuchania i wykorzystania badań poligraficznych
Translating non-literaty texts
Wykorzystanie metod śledczych w audycie i kontroli
Zarządzanie BHP - organizacja i dydaktyka szkoleń
Zarządzanie projektami
Zdrowie publiczne

Inne ośrodki
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego - Wydział Zamiejscowy w TychachTychy
Strona www uczelni: www.ka.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Polsce
agh_pl_220_300.jpg

Nauka języka za granicą
EF_220.jpg
 
Polityka Prywatności