Włocławek, Polska

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Dietetyka
Pedagogika
Pielęgniarstwo

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Budownictwo
Energetyka
Logistyka

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Fizjoterapia
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo narodowe
Pedagogika
Pielęgniarstwo

Studia podyplomowewięcej »
Administracja samorządowa
Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo i higiena żywności
Bibliotekoznawstwo i edukacja biblioteczna
Diagnoza i terapia pedagogiczna
Doradztwo zawodowe
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja dla bezpieczeństwa z kursem pierwszej pomocy dla nauczycieli
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Efektywność energetyczna w sektorze publicznym — zarządzanie energią w gminach i powiatach
Gerontologia i opieka nad osobami starszymi
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
Kadry i płace
Kosmetologia
Logistyka
Nowoczesne formy aktywności fizycznej
Opieka paliatywna i geriatryczna
Opiekunka w żłobku i klubie dziecięcym
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela
Resocjalizacja i socjoterapia
Seksuologia
Surdopedagogika
Trener pierwszej pomocy przedmedycznej
Tyflopedagogika
Wczesne nauczanie języka angielskiego
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Wspomaganie rozwoju dziecka z autystycznym spektrum zaburzeń
Wycena nieruchomości
Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie oświatą
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Nauk o Zdrowiu
Wydział Nauk Społecznych i Technicznych

Inne ośrodki
Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku - Wydział Zamiejscowy w Nowym TarguNowy Targ
Strona www uczelni: ksw.wloclawek.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności