Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktorskie III stopnia » podyplomowe »

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Chojnice, Polska

Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Chojnicach

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

Kontakt:

ul. Świętopełka 10
89-620 Chojnice
Tel. (52) 396 44 44

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Filologia angielska
Pedagogika

Studia podyplomowewięcej »
Administracja celno-skarbowa
Administracja elektroniczna
Administracja finansowa
Administracja publiczno-gospodarcza
Arteterapia i terapia zajęciowa
Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej
Bezpieczeństwo i porządek publiczny
BHP z metodyką (nowość)
Diagnoza i terapia pedagogiczna
Doradztwo rodzinne
Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy
Edukacja dla bezpieczeństwa
Logopedia szkolna
Mediacje i negocjacje w środowisku edukacyjnym, rodzinnym i społecznym
Nauczyciel wspomagający w klasach integracyjnych i terapeutycznych
Oligofrenopedagogika
Opiekun w domu pomocy społecznej i elementy opieki paliatywnej
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Przygotowanie pedagogiczno-metodyczne
Resocjalizacja i socjoterapia
Surdopedagogika
Surdotyflopedagogika
Technika z wychowaniem komunikacyjnym
Terapia pedagogiczna
Tyflopedagogika
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Wiedza o społeczeństwie
Wychowanie do życia w rodzinie
Zarządzanie kryzysowe
Zarządzanie w administracji
Zarządzanie w oświacie

Inne ośrodki
Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna POMERANIA w Chojnicach - Wydział Zamiejscowy w KościerzynieKościerzyna
Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Chojnicach - Wydział Zamiejscowy w StarachowicachStarachowice
Strona www uczelni: www.pomeraniachojnice.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Polsce
PUM-220_1.jpg

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220.gif
 
Polityka Prywatności