Białystok, Polska

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie - Filia w Białymstoku

Typ uczelni: muzyczne
Status: publiczne

Kontakt:

ul. Kawaleryjska 5
15–324 Białystok
tel. (0 85) 742 15 07, (0 85) 742 21 56,
(0 85) 742 72 71

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Instrumentalistyka
Wokalistyka

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Instrumentalistyka
Wokalistyka

Strona www uczelni:
www.chopin.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności