Prezentacja uczelni
Ranking
Ranking szkół wyższych tworzony przez opiniotwórczy dziennik „Rzeczpospolita” i magazyn edukacyjny „Perspektywy” stanowi dowód na silną pozycję edukacyjną i naukową Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

UEP w roku 2013 zajął 3 miejsce wśród publicznych i niepublicznych uczelni ekonomicznych pozycjonując się jednocześnie na drugim miejsce wśród publicznych uczelni ekonomicznych.

W ogólnym zestawieniu polskich uczelni akademickich UEP awansował aż o 2 pozycji rankingowych.

Potwierdza to przynależność UEP do elitarnej ogólnopolskiej czołówki akademickie oraz stały postęp w zakresie doskonalenia warunków kształcenia i postrzegania Uczelni przez opiniotwórcze środowiska, w tym rynek pracy.
Facebook
Współpraca z zagranicą
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu od wielu lat utrzymuje bliskie kontakty z naukowymi ośrodkami zagranicznymi w wielu krajach.

W gronie  partnerów znajdują się uczelnie i ośrodki naukowe
z Austrii, Belgii, Bułgarii, Chin, Chorwacji, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji,  Hiszpanii, Holandii,  Irlandii, Islandii,  Japonii, Kanady, Litwy,  Łotwy, Niemiec,  Norwegii, Portugalii, Rosji, Rumunii,  Słowacji, Słowenii, Stanów Zjednoczonych, Szwecji, Tajwanu, Turcji, Ukrainy, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch.
Poznań, Polska

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: państwowe

I stopnia licencjackie
Studiastacjonarneniestacjonarne
E-businessStudia w języku angielskim
FinanceStudia w języku angielskim
International BusinessStudia w języku angielskim
Quality of ProductsStudia w języku angielskim
Ekonomia
Ekonomia - ekonomia globalna i menedżerska
Ekonomia - Polityka i gospodarka żywnościowa
Ekonomia - publicystyka ekonomiczna i public relations
Ekonomia - strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji
Ekonomia - zasoby ludzkie w organizacji
Finanse i rachunkowość
Finanse i Rachunkowość - Bankowość
Finanse i rachunkowość - Finanse w gospodarce żywieniowej
Finanse i rachunkowość - Finanse, audyt i podatki
Finanse i rachunkowość - Rachunkowość i skarbowość
Finanse i rachunkowość - Ubezpieczenia gospodarcze
Finanse i rachunkowość - Zarządzanie finansami prywatnymi
Finanse i Rachunkowość Biznesu
Finanse i Rachunkowość Biznesu - Analityka Usług Finansowych
Finanse i Rachunkowość Biznesu - Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw
Finanse i Rachunkowość Biznesu - Inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa
Finanse i Rachunkowość Biznesu - Operacje finansowe funduszy inwestycyjnych
Gospodarka Przestrzenna
Gospodarka Przestrzenna - rozwój miast i regionów
Gospodarka Turystyczna
Gospodarka Turystyczna - Międzynarodowy biznes turystyczny
Gospodarka Turystyczna - Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
Gospodarka Turystyczna - Zarządzanie turystyką w regionie
Informatyka i Ekonometria
Informatyka i Ekonometria - Analityka gospodarcza
Informatyka i ekonometria - Elektroniczny biznes
Informatyka i Ekonometria - Informatyka w administracji i gospodarce
Informatyka i Ekonometria - Inżynieria finansowa
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - Biznes międzynarodowy
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - Logistyka międzynarodowa
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie
Polityka Społeczna
Polityka społeczna - Finanse i zarządzanie usługami społecznymi
Polityka społeczna - Komunikacja społeczna
Prawno-ekonomiczny
Towaroznawstwo
Towaroznawstwo - Ekologia produktów
Towaroznawstwo - Kształtowanie jakości produktów przemysłowych
Towaroznawstwo - Kształtowanie jakości produktów spożywczych
Towaroznawstwo - Menedżer produktu
Towaroznawstwo - Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem
Zarządzanie
Zarządzanie - handel i marketing
Zarządzanie - komunikacja w biznesie
Zarządzanie - konsulting gospodarczy
Zarządzanie - logistyka krajowa i międzynarodowa
Zarządzanie - organizacja i zarządzanie w biznesie
Zarządzanie - przedsiębiorczość w małej i średniej firmie
Zarządzanie - przedsiębiorstwo w gospodarce globalnej
Zarządzanie - wycena nieruchomości
Zarządzanie - zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
Zarządzanie - zarządzanie portem lotniczym
Zarządzanie - zarządzanie przedsiębiorstwami
Zarządzanie - zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie - zarządzenie projektami

I stopnia inżynierskie
Studiastacjonarneniestacjonarne
Towaroznawstwo
Towaroznawstwo - Design i Komercjalizacja Produktu
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Zarządzanie i inżynieria produkcji kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Zarządzanie i inżynieria produkcji żywności
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Zarządzanie jakością produktów

II stopnia magisterskie
Studiastacjonarneniestacjonarne
E-businessStudia w języku angielskim
FinanceStudia w języku angielskim
Innovation ManagementStudia w języku angielskim
International BusinessStudia w języku angielskim
Marketing ManagementStudia w języku angielskim
Product & Process Management Environment & Technology in BusinessStudia w języku angielskim
Ekonomia
Ekonomia - ekonomia globalna i menedżerska
Ekonomia - polityka i gospodarka żywnościowa
Ekonomia - publicystyka ekonomiczna i public relations
Ekonomia - strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji
Ekonomia - zasoby ludzkie w organizacji
Finanse i rachunkowość
Finanse i Rachunkowość - Bankowość
Finanse i rachunkowość - Finanse w gospodarce żywieniowej
Finanse i rachunkowość - Finanse, audyt i podatki
Finanse i rachunkowość - Rachunkowość i skarbowość
Finanse i rachunkowość - Ubezpieczenia gospodarcze
Finanse i rachunkowość - Zarządzanie finansami prywatnymi
Finanse i Rachunkowość Biznesu
Finanse i Rachunkowość Biznesu - Analityka Usług Finansowych
Finanse i Rachunkowość Biznesu - Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw
Finanse i Rachunkowość Biznesu - Inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa
Finanse i Rachunkowość Biznesu - Operacje finansowe funduszy inwestycyjnych
Gospodarka Turystyczna
Gospodarka Turystyczna - Międzynarodowy biznes turystyczny
Informatyka i Ekonometria
Informatyka i Ekonometria - Analityka gospodarcza
Informatyka i Ekonometria - Elektroniczny biznes (e-biznes)
Informatyka i ekonometria - Informatyka w gospodarce i administracji
Informatyka i Ekonometria - Inżynieria finansowa
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - Biznes międzynarodowy
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - Logistyka międzynarodowa
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie
Polityka Społeczna
Polityka społeczna - Finanse i zarządzanie usługami społecznymi
Polityka społeczna - Komunikacja społeczna
Towaroznawstwo
Towaroznawstwo - Design i Komercjalizacja Produktu
Towaroznawstwo - Ekologia produktów
Towaroznawstwo - Kształtowanie jakości produktów przemysłowych
Towaroznawstwo - Kształtowanie jakości produktów spożywczych
Towaroznawstwo - Menedżer produktów kosmetycznych
Towaroznawstwo - Menedżer produktu
Towaroznawstwo - Zarządzanie jakością
Towaroznawstwo - Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem
Zarządzanie
Zarządzanie - handel i marketing
Zarządzanie - komunikacja w biznesie
Zarządzanie - konsulting gospodarczy
Zarządzanie - logistyka krajowa i międzynarodowa
Zarządzanie - organizacja i zarządzanie w biznesie
Zarządzanie - przedsiębiorstwo w gospodarce globalnej
Zarządzanie - wycena nieruchomości
Zarządzanie - zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
Zarządzanie - zarządzanie portem lotniczym
Zarządzanie - zarządzanie projektami
Zarządzanie - zarządzanie przedsiębiorstwami
Zarządzanie - zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Zarządzanie i inżynieria produkcji kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Zarządzanie i inżynieria produkcji żywności
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Zarządzanie jakością produktów

Studia doktoranckiewięcej »
Commodity Science Studia w języku angielskim
Management Science Studia w języku angielskim
Ekonomia
Nauki o zarządzaniu
Towaroznawstwo

MBAwięcej »
Executive MBA
MBA Poznań - Atlanta
Polskie studia MBA

Podwójny dyplomwięcej »
Technische Universität Bergakademie Freiberg, Germany, Freiberg Studia w języku niemieckim
ESCP Europe, Germany, Berlin Studia w języku angielskim
ESCP Europe, France, Paris Studia w języku francuskim
Université de Rennes 1, France Studia w języku francuskim

Studia podyplomowewięcej »
Accounting Studia w języku angielskim
Analiza ekonomiczna i controlling
Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza
Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych
Bankowość
Biznes międzynarodowy
Cła i podatki w procedurach celnych
Coaching menedżerski
Controlling i audyt w instytucji finansowej
Doradztwo i obsługa rynku nieruchomości
Efektywny przywódca Banku Spółdzielczego
Finanse i rachunkowość budżetowa
Gospodarka nieruchomościami – specjalność: wycena nieruchomości
Gospodarka, rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa
Gospodarowanie zasobami
Handel i dystrybucja
Inżynieria finansowa
Komunikacja i techniki perswazji w biznesie
Lean Manufacturing
Logistyka i zarządzanie międzynarodowymi łańcuchami dostaw
Logistyka międzynarodowa
Marketing
Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro
Mediacje i Negocjacje w Biznesie
Menedżer Exportu MŚP we współpracy z WZP LEWIATAN
Mistrzowie rynków finansowych
Organizacja i zarządzanie
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej - dla służb mundurowych
Podatki i skarbowość
Polskie i międzynarodowe standardy rachunkowości
Prawo gospodarcze
Psychologia w biznesie
Public Relations
Rachunkowość
Rachunkowość budżetowa, kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych
Rachunkowość gospodarstw rolnych
Rachunkowość i finanse
Rachunkowość i podatki
Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa podmiotów leczniczych
Rachunkowość instytucji finansowych
Statystyczna analiza danych w administracji i biznesie
Strategia i planowanie biznesu
Strategia pozyskiwania i zarządzanie funduszami unijnymi
Ubezpieczenia gospodarcze
Zaawansowana rachunkowość finansowa
Zaawansowane techniki analityczne w biznesie. Studia pod patronatem SAS Institute
Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
Zarządzanie energią
Zarządzanie finansami prywatnymi
Zarządzanie gospodarką wojskową
Zarządzanie kapitałem ludzkim w systemie SAP HR
Zarządzanie marketingowe na rynku B2B
Zarządzanie opakowaniem
Zarządzanie pracą i zasobami ludzkimi
Zarządzanie projektami
Zarządzanie projektami - zaawansowane narzędzia dla praktyków
Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie ryzykiem w banku spółdzielczym
Zarządzanie sprzedażą
Zarządzanie strategiczne i finansami podmiotów leczniczych
Zarządzanie w opiece zdrowotnej
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytety Dziecięcewięcej »
Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier i Relacji z Absolwentami

Organizacje studenckiewięcej »
AIESEC. Miedzynarodowa organizacja studencka
AZS Akademicki Związek Sportowy
Chór Kameralny MUSICA VIVA
Chór Żeński SONANTES
Erasmus Student Network
Europejskie Forum Studentów AEGEE
Klub Fantastyki ''Druga Era''
Niezależne Zrzeszenie Studentów - NZS
Parlament Studencki UEP
PBDA Consulting
Ruch Akademicki ''Pod prąd'' Studentów UEP
SIFE Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
SKN ADVANTIS
SKN AEDIS
SKN AEKO
SKN AKADEMICKIE KOŁO APLIKACJI INTERNETOWYCH UEP
SKN AMPERSAND
SKN BANKOWOŚCI
SKN CHEMICZNO - TOWAROZNAWCZE
SKN CLEAN TECH
SKN COMPERTUS
SKN CONTROLLING
SKN E-COMMERCE
SKN EFAN
SKN EKOBIZNESU
SKN ENACTUS UEP
SKN ESTYMATOR
SKN EUROPE
SKN EXPLORES
SKN FINANSÓW PRZEDSIĘBIORSTW
SKN GO EAST
SKN GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
SKN GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
SKN GRUPA .NET
SKN HAER
SKN INTERSOPHIA
SKN INVENTUM
SKN INŻYNIERII FINANSOWEJ
SKN JAKOŚCI QUALITAS
SKN KONTO
SKN LEADERSHIP
SKN LOGISTYKI PROLOG
SKN MAKSIMUS
SKN MARKETINGU
SKN MARKETINGU MULTIMEDIALNEGO
SKN MŁODY PRZEDSIĘBIORCA
SKN MŁODYCH STATYSTYKÓW I DEMOGRAFÓW
SKN PECUNIA
SKN PORTFOLIO
SKN PREMIUM
SKN PROFIL
SKN PROPERTUS
SKN PUBLIC RELATIONS
SKN RFM
SKN RYNEK
SKN SALES MANAGEMENT
SKN SIZ
SKN SPECTRUM
SKN SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU (CSR)
SKN SYNERGY GROUP
SKN TARGET
SKN TAX
SKN TEORII EKONOMII
SKN UNITY
SKN ZARZĄDZANIE USŁUGAMI
SKNL AELOGIC
Stowarzyszenie Cognitis
Studenckie Forum Business Centre Club
Uczelniany Klub Kibica Lecha Poznań
Zrzeszenie Studentów Polskich

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Ekonomii
Wydział Gospodarki Międzynarodowej
Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej
Wydział Towaroznawstwa
Wydział Zarządzania
Strona www uczelni: www.ue.poznan.pl/

Mapa

Youtube

Facebook

Kontakt:

al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
tel. +48 61 856 90 00
fax: +48 61 866 89 24
Misja uczelni
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu jest uczelnią PRESTIŻ-ową, która, prowadząc badania naukowe, istotnie wzbogaca wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych i pokrewnych, a przez kształcenie studentów - przygotowuje na najwyższym poziomie kadry zdolne skutecznie sprostać wyzwaniom współczesnej gospodarki w kraju i za granicą. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu jako znana i szanowana uczelnia ekonomiczna w Polsce zabiera głos opiniotwórczy i doradczy w istotnych sprawach gospodarczych.

UE_186.jpg

Naczelnymi wartościami Uniwersytetu Ekonomicznego są:
P - prawda
R - rzetelność
E - elitarność
S - szacunek
T - transparentność
I - innowacyjność
Ż - życzliwość
Dążenie do prawdy jest nadrzędnym celem każdego badania naukowego, któremu winno towarzyszyć rzetelne upowszechnianie zdobytej wiedzy. Wzbogacenie stanu wiedzy oraz kształcenie na najwyższym poziomie teoretycznym i praktycznym w zakresie nauk ekonomicznych i pokrewnych wymaga dysponowania elitarnymi zasobami kadry naukowo-dydaktycznej oraz studentów.

Prowadzenie badań naukowych oraz kształcenie studentów odbywa się przy zachowaniu szacunku dla zróżnicowanych poglądów, zasady transparentności procedur i zachowań oraz w atmosferze życzliwości. Ważna dla nauki oraz edukacji w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu jest innowacyjność metod badawczych i edukacyjnych.