Prezentacja uczelni
Facebook
Kraków, Polska

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Typ uczelni: uniwersytety
Status: państwowe

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Zarządzanie międzynarodoweStudia w języku niemieckim i polskimStudia w języku niemieckim i polskim
International Relations and Area StudiesStudia w języku angielskim
Administracja
Amerykanistyka
Archeologia
Astronomia
Bezpieczeństwo narodowe
Biochemia
Biofizyka
Biofizyka - Biofizyka molekularna
Biofizyka - Fizyka medyczna
Biologia
Biotechnologia
Chemia
Chemia medyczna
Dietetyka
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Edytorstwo
Ekonomia
Ekonomia - Bankowość
Ekonomia - Ekonomia międzynarodowa
Ekonomia - Finanse
Ekonomia - Ubezpieczenia
Elektroniczne Przetwarzanie Informacji
Elektroradiologia
Etnologia i Antropologia Kulturowa
Etyka
Europeistyka
Europeistyka - Niemcoznawstwo
Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach
Filologia angielska
Filologia angielska z językiem niemieckim
Filologia francuska
Filologia germańska
Filologia germańska z językiem angielskim
Filologia hiszpańska
Filologia klasyczna
Filologia orientalna – arabistyka
Filologia orientalna – indologia
Filologia orientalna – iranistyka
Filologia orientalna – japonistyka
Filologia orientalna – sinologia
Filologia orientalna – turkologia
Filologia polska
Filologia polska - Antropologiczno-kulturowa
Filologia Polska - Nauczycielska
Filologia portugalska
Filologia rosyjska
Filologia rumuńska
Filologia słowiańska
Filologia szwedzka
Filologia ukraińska
Filologia w zakresie języka hiszpańskiego
Filologia węgierska
Filologia włoska
Filozofia
Fizjoterapia
Fizyka
Fizyka - Fizyka doświadczalna i teoretyczna
Fizyka - Fizyka stosowana
Geografia
Geografia - Geografia fizyczna
Geografia - Geografia społeczno-ekonomiczna
Geografia - Gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny
Geografia - Turystyka
Geologia
Historia
Historia - Antropologia historyczna
Historia Sztuki
Informatyka
Informatyka - Bioinformatyka
Informatyka - Informatyka Stosowana
Informatyka - Informatyka teoretyczna
Informatyka - Inżynieria oprogramowania
Informatyka - Modelowanie
Informatyka - Sztuczna inteligencja i sterowanie
Informatyka analityczna
Język i kultura Rosji
Język polski w komunikacji społecznej
Język Polski w Komunikacji Społecznej - Komunikacja w praktyce społecznej
Judaistyka
Kognitywistyka
Kultura Rosji i narodów sąsiednich
Kulturoznawstwo
Kulturoznawstwo - Buddologia
Kulturoznawstwo - Kulturoznawstwo międzynarodowe
Kulturoznawstwo - Porównawcze studia cywilizacji
Kulturoznawstwo - Rosjoznawstwo
Kulturoznawstwo - Teksty kultury
Kulturoznawstwo - Ukrainoznawstwo
Matematyka
Matematyka - Biomatematyka
Matematyka - Matematyka w ekonomii
Matematyka - Ogólna
Matematyka - Stosowana
Matematyka - Teoretyczna
Matematyka Komputerowa
Międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne
Migracje międzynarodowe
Muzykologia
Neurobiologia
Ochrona Dóbr Kultury
Ochrona Środowiska
Pedagogika
Pedagogika - Animacja społeczno-kulturowa
Pedagogika - Pedagogika społeczno-opiekuńcza
Pedagogika Specjalna
Pedagogika Specjalna - Resocjalizacja
Pielęgniarstwo
Politologia
Politologia - Doradztwo polityczne
Politologia - Dziennikarstwo polityczne
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna - Zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi
Polonistyka-komparatystyka
Położnictwo
Prawo własności intelektualnej i nowych mediów
Ratownictwo medyczne
Relacje międzykulturowe
Religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata
Socjologia
Stosunki Międzynarodowe
Stosunki międzynarodowe - Bezpieczeństwo międzynarodowe
Stosunki międzynarodowe - Dyplomacja współczesna
Stosunki międzynarodowe - Integracja europejska
Studia azjatyckie
Studia Azjatyckie - Studia bliskowschodnie - moduł: Izrael
Studia Azjatyckie - Studia bliskowschodnie - moduł: świat arabski
Studia azjatyckie - Studia dalekowschodnie
Studia azjatyckie - Studia dalekowschodnie - moduł: Chiny
Studia azjatyckie - Studia dalekowschodnie - moduł: Indie i Azja Południowa
Studia azjatyckie - Studia dalekowschodnie - moduł: Japonia
Studia azjatyckie - Studia dalekowschodnie - moduł: Korea
Studia eurazjatyckie
Studia matematyczno-przyrodnicze
Weterynaria
Wiedza o Teatrze
Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia
Zarządzanie
Zarządzanie - Zarządzanie Firmą
Zarządzanie - Zarządzanie międzynarodowe
Zarządzanie - Zarządzanie personelem
Zarządzanie - Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym
Zarządzanie informacją
Zarządzanie kulturą i mediami
Zarządzanie kulturą i mediami - Zarządzanie kulturą
Zarządzanie kulturą i mediami - Zarządzanie mediami
Zdrowie Publiczne
Международная безопасностьStudia w języku rosyjskim
Политика и культураStudia w języku rosyjskim
РегионоведениеStudia w języku rosyjskim
KulturoznawstwoStudia w języku ukraińskim i polskimStudia w języku ukraińskim i polskim
Пограниччя та Сусідство в ЄвропіStudia w języku ukraińskim i polskimStudia w języku ukraińskim i polskim
Польсько-Українські СтудіїStudia w języku ukraińskim i polskimStudia w języku ukraińskim i polskim

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Asia-Europe Relations: Exploring Business OpportunitiesStudia w języku angielskim
Business and Finance ManagementStudia w języku angielskim
Cultural StudiesStudia w języku angielskim
Ecology and EvolutionStudia w języku angielskim
European Studies - Central and Eastern European StudiesStudia w języku angielskim
European Studies - EU studiesStudia w języku angielskim
European Studies - Europeanisation and Governance in Central and Eastern EuropeStudia w języku angielskim
European Studies - Studies in the Holocaust and Totalitarian SystemsStudia w języku angielskim
International RelationsStudia w języku angielskim
MathematicsStudia w języku angielskim
Molecular BiotechnologyStudia w języku angielskim
The Interdisciplinary MA Programme in Polish Studies, Jewish Studies and HistoryStudia w języku angielskim
Administracja
Amerykanistyka
Amerykanistyka - Ameryka Łacińska
Amerykanistyka - Ameryka Północna
Archeologia
Astrofizyka i Kosmologia
Astronomia
Bezpieczeństwo narodowe
Biochemia
Biofizyka
Biofizyka - Biofizyka molekularna
Biofizyka - Fizyka medyczna
Bioinformatyka z biofizyką stosowaną
Biologia
Biologia - Biologia człowieka
Biologia - Biologia komórki
Biologia - Biologia roślin
Biologia - Biologia środowiskowa
Biologia - Fizjologia eksperymentalna
Biologia - Genetyka i biologia rozrodu
Biotechnologia molekularna
Chemia
Dietetyka
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
E-gospodarka przestrzenna
Edytorstwo
Edytorstwo - Ekonomia menedżerska
Edytorstwo - Ekonomia międzynarodowa
Edytorstwo - Rachunkowość i zarządzanie finansami
Ekonomia
Elektroniczne Przetwarzanie Informacji
Etnologia i Antropologia Kulturowa
Europeistyka
Europeistyka - Niemcoznawstwo
Europeistyka - Wiedza o Holokauście i totalitaryzmach
Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach
Filologia angielska
Filologia angielska - Filologia angielska z językiem niemieckim
Filologia angielska - Językoznawstwo angielskie
Filologia angielska - Językoznawstwo angielskie (język w biznesie)
Filologia angielska - Językoznawstwo stosowane – metodyka nauczania języka angielskiego
Filologia angielska - Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie
Filologia angielska - Przekładoznawstwo
Filologia angielska - Przekładoznawstwo (przekład literacki)
Filologia francuska
Filologia francuska - Filologiczna
Filologia francuska - Traduktologiczna
Filologia germańska
Filologia germańska - Filologia germańska z językiem angielskim
Filologia hiszpańska
Filologia klasyczna
Filologia orientalna – arabistyka
Filologia orientalna – indologia
Filologia orientalna – Iran i Środkowy Wschód
Filologia orientalna – japonistyka
Filologia orientalna – turkologia
Filologia polska
Filologia polska - Antropologiczno-kulturowa
Filologia polska - Krytyka literacka
Filologia Polska - Nauczycielska
Filologia polska - Przekładoznawstwo literacko-kulturowe
Filologia portugalska
Filologia rosyjska
Filologia słowiańska
Filologia szwedzka
Filologia ukraińska
Filologia węgierska
Filologia włoska
Filozofia
Fizjoterapia
Fizyka
Fizyka - Fizyka doświadczalna
Fizyka - Fizyka teoretyczna
Geografia
Geografia - Funkcjonowanie i kształtowanie środowiska przyrodniczego
Geografia - Geografia fizyczna
Geografia - Geografia społeczno-ekonomiczna
Geografia - Gospodarka przestrzenna
Geografia - Meteorologia, klimatologia i hydrologia
Geografia - Rozwój lokalny i regionalny
Geografia - Systemy informacji geograficznej
Geografia - Turystyka
Geologia
Historia
Historia Sztuki
Informatyka
Informatyka - Informatyka Stosowana
Informatyka - Informatyka stosowana - produkcja gier wideo
Informatyka - Inżynieria oprogramowania
Informatyka - Modelowanie
Informatyka - Sztuczna inteligencja i sterowanie
Informatyka analityczna
Język i kultura Rosji
Język polski w komunikacji społecznej
Język Polski w Komunikacji Społecznej - Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego
Judaistyka
Kognitywistyka
Kosmetologia
Kultura Rosji i narodów sąsiednich
Kulturoznawstwo
Kulturoznawstwo - Kulturoznawstwo międzynarodowe
Kulturoznawstwo - Porównawcze studia cywilizacji
Kulturoznawstwo - Rosjoznawstwo
Kulturoznawstwo - Teksty kultury
Kulturoznawstwo - Ukrainoznawstwo
Lingwistyka
Lingwistyka - Językoznawstwo ogólne
Lingwistyka - Lingwistyka stosowana
Lingwistyka - Przekład i komunikacja międzykulturowa
Lingwistyka - Przekład i komunikacja międzykulturowa - tłumaczenie (ukraiński, angielski, polski)
Matematyka
Matematyka - Finansowa
Matematyka - Nauczycielska
Matematyka - Stosowana
Matematyka - Teoretyczna
Matematyka Komputerowa
Międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne
Muzykologia
Neofilologia - Filologia angielska z językiem niemieckim
Neofilologia - Filologia germańska z językiem angielskim
Neofilologia - Przekład literacki
Neurobiologia
Ochrona Środowiska
Ochrona środowiska - Biologia środowiska
Ochrona środowiska - Chemia środowiska
Pedagogika
Pedagogika - Animacja społeczno-kulturowa
Pedagogika - Pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika - Pedagogika społeczno-opiekuńcza
Pedagogika - Pedagogika społeczno-opiekuńcza z gerontopedagogiką
Pedagogika - Pedagogika szkolna z doradztwem zawodowym
Pedagogika - Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
Pedagogika - Pedagogika wczesnoszkolna
Pedagogika - Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Pielęgniarstwo
Politologia
Politologia - Dziennikarstwo polityczne
Politologia - Instytucje i zarządzanie polityką
Politologia - Polityki publiczne
Politologia - Transformacje polityczne i ustrojowe
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna - Zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi
Polonistyka-komparatystyka
Położnictwo
Praca socjalna
Relacje międzykulturowe
Religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata
Religioznawstwo – Interdyscyplinarne Studia Nad Religiami i Kulturami Świata - Antropologia religii
Religioznawstwo – Interdyscyplinarne Studia Nad Religiami i Kulturami Świata - Mity i idee religijne
Religioznawstwo – Interdyscyplinarne Studia Nad Religiami i Kulturami Świata - Współczesne problemy religii
Socjologia
Stosunki Międzynarodowe
Stosunki międzynarodowe - Studia nad rozwojem
Stosunki międzynarodowe - Studia strategiczne
Studia azjatyckie
Studia azjatyckie - Studia bliskowschodnie
Studia azjatyckie - Studia dalekowschodnie
Studia azjatyckie - Studia dalekowschodnie
Studia eurazjatyckie
Studia matematyczno-przyrodnicze
Studia środkowoeuropejskie
Wiedza o Teatrze
Wiedza o teatrze - Performatyka przedstawień
Wiedza o teatrze - Teatrologiczna
Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia
Zarządzanie informacją
Zarządzanie kulturą i mediami
Zarządzanie kulturą i mediami - Kultura współczesna
Zarządzanie kulturą i mediami - Zarządzanie kulturą
Zarządzanie kulturą i mediami - Zarządzanie mediami
Zarządzanie kulturą i mediami - Zarządzanie reklamą
Zarządzanie zasobami przyrody
Zdrowie Publiczne
Zdrowie publiczne - Health economics and governance of health system
Zdrowie publiczne - Programy zdrowotne
Zdrowie publiczne - Promocja zdrowia
Zdrowie publiczne - Zarządzanie w jednostkach ochrony zdrowia
Zdrowie publiczne - Zarządzanie w ochronie zdrowia
Польсько-Українські СтудіїStudia w języku ukraińskim i polskimStudia w języku ukraińskim i polskim

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Doctor of dental surgery program for high school graduates (DDS)Studia w języku angielskim
Medical doctor program for college-university students (MD)Studia w języku angielskim
Medical doctor program for high school graduates (MD)Studia w języku angielskim
Analityka Medyczna
Biofizyka
Farmacja
Kierunek lekarski
Kierunek lekarsko-dentystyczny
Prawo
Psychologia
Psychologia - Neuropsychologia i neurokognitywistyka
Psychologia - Psychologia stosowana

Studia doktoranckiewięcej »
Archeologia, etnologia, historia, historia sztuki, nauki o sztuce
Astronomia
Biochemia, biofizyka, biologia
Biofizyka
Biologia (Instytut Botaniki)
Biologia (Instytut Nauk o Środowisku)
Biologia (Instytut Zoologii)
Chemia
Farmacja
Filozofia
Fizyka
Geografia
Geologia
Informatyka
Kulturoznawstwo
Literaturoznawstwo, językoznawstwo - Wydział Filologiczny
Literaturoznawstwo, językoznawstwo - Wydział Polonistyki
Matematyka
Medycyna, biologia medyczna, stomatologia
Nauki o polityce
Nauki o sztuce, nauki o zarządzaniu, bibliologia i informatologia
Nauki o zdrowiu
Pedagogika
Prawo
Psychologia
Religioznawstwo
Socjologia

Podwójny dyplomwięcej »
Business School, Reutlingen University, Germany Studia w języku niemieckim
Aston University, Wielka Brytania Studia w języku angielskim
Universidade Católica Portuguesa, Portugalia Studia w języku angielskim
University of Tartu, Estonia Studia w języku angielskim
University of Vienna, Austria Studia w języku angielskim
Uniwersytet w Padwie, Włochy Studia w języku angielskim
Université d’Orléans, France Studia w języku francuskim
Uniwersytet w Strasbourgu, Francja Studia w języku francuskim
Kobe University, Japonia Studia w języku japońskim
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Studia podyplomowewięcej »
21st Century United States of America in Practice Studia w języku angielskim
English and European Union Law Studia w języku angielskim
Administracja publiczna
Badania kliniczne – metodologia, organizacja i zarządzanie
Badania kliniczne produktów leczniczych
Bezpieczeństwo informacji w administracji i biznesie
Biologia sądowa
Biostatystyka – praktyczne aspekty statystyki w badaniach medycznych
Biznes w biotechnologii
Dawna książka, zbiory specjalne i archiwalia
Edytorstwo – Redakcja tekstu
Enologia
Ewaluacja w edukacji
Farmacja przemysłowa
Fundusze UE: pozyskiwanie i rozliczanie
Geriatria i opieka długoterminowa
Infobrokering i wywiad rynkowy
Informatyka dla Nauczycieli
Inżynieria oprogramowania i narzędzia biznesu
Kontrola zakażeń w jednostkach opieki zdrowotnej
Kosmetologia Praktyczna
Kryzysy humanitarne i migracje z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej
Kryzysy psychologiczne i interwencja kryzysowa
Literatura i turystyka
Mediacja i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów
Medycyna bólu
Medycyna ekstremalna i medycyna podróży
Menedżer sportu
Miasto i miejskość. Jak współtworzyć dobre miasto
Nauczanie języka polskiego jako obcego
Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii
Nowoczesne techniki analityczne dla konserwacji obiektów zabytkowych
Podstawy interwencji terapeutycznych w wieku rozwojowym
Podstawy psychoterapii
Podyplomowe Studia dla Tłumaczy Konferencyjnych, Specjalizacja z dwoma językami obcymi (znajomość bierna)
Podyplomowe Studia dla Tłumaczy Konferencyjnych, Specjalizacja z jednym językiem obcym
Podyplomowe studia dla tłumaczy tekstów specjalistycznych
Podyplomowe Studia Matematyki
Podyplomowe Studia Prawa Pracy
Podyplomowe studium muzeologiczne
Podyplomowe Studium Retoryki
Prawo dowodowe
Prawo Karne Materialne i Procesowe
Prawo Karne Procesowe
Prawo karne skarbowe i gospodarcze
Prawo medyczne i bioetyka
Prawo Własności Intelektualnej
Prawo zamówień publicznych
Programowanie urządzeń mobilnych
Przekład prawniczy, sądowy i urzędowy dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych
Przygotowanie pedagogiczne w zawodach medycznych
Psychogeriatria z elementami neuropsychologii
Psychologia transportu
Psychoonkologia w praktyce klinicznej
Public Relations
Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie
Studia Literacko-Artystyczne
Studia podyplomowe dla nauczycieli chemii
Studia Podyplomowe Polskiego Prawa Gospodarczego dla Prawników Zagranicznych – Niemieckojęzyczny Program LL.M.
Studia Podyplomowe z Biologii Molekularnej
Systemy Informacji Geograficznej UNIGIS
Szczegółowe problemy psychoterapii
Terapia zaburzeń w mówieniu, pisaniu i czytaniu
Testowanie oprogramowania
Wiedza o literaturze, kulturze i sztuce (studia interdyscyplinarno-komparatystyczne)
Wiedza o Rosji współczesnej
Współczesne Chiny – społeczeństwo, polityka, gospodarka
Zarządzanie funduszami i projektami Unii Europejskiej
Zarządzanie i audyt
Zarządzanie i przywództwo w oświacie
Zarządzanie instytucjami publicznymi w wymiarze sprawiedliwości
Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej
Zarządzanie kulturą
Zarządzanie marką
Zarządzanie w instytucjach porządku i bezpieczeństwa publicznego
Zarządzanie w pielęgniarstwie i położnictwie
Zarządzanie wizerunkiem
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zawodowe studia podyplomowe w zakresie analityki medycznej
Żywienie kliniczne i opieka metaboliczna
Żywienie w zdrowiu i chorobie

Kursy, szkoleniawięcej »
Cywilnoprawna ochrona dóbr osobistych w społeczeństwie informacyjnym
Doskonalenie percepcji informacji
Hindi through English
Język hindi
Komunikaca z klientem w sektorze informacyjnym
Kurs przygotowawczy do egzaminu urzędnika mianowanego oraz do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
Kurs przygotowawczy na aplikacje prawnicze
Kurs wstępny dla tłumaczy w zakresie języka i kultury niderlandzkiej
Media społecznościowe w bibliotekach
Praktyka tworzenia bibliotek cyfrowych
Przygotowanie do egzaminu i zawodu tłumacza przysięgłego - kurs I stopnia dla słuchaczy wszystkich języków
Przygotowanie do egzaminu i zawodu tłumacza przysięgłego - kurs II stopnia - język: angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, rosyjski
Różnice kulturowe jako element warsztatu tłumacza Unii Europejskiej
Sanskryt through English
Sanskyt
Szkoła Prawa Polskiego
Tłumaczenie audiowizualne – audiodeskrypcja w kinie i telewizji
Tłumaczenie audiowizualne – audiodeskrypcja w teatrze i muzeum
Tłumaczenie audiowizualne – dubbing
Tłumaczenie audiowizualne – napisy dla niesłyszących
Tłumaczenie audiowizualne – wersja lektorska
Tłumaczenie audiowizualne – wersja napisowa

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku

Biura Karierwięcej »
Sekcja Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Bratnia Pomoc Akademicka im. św. Jana z Kęt
Chór Akademicki CAMERATA JAGELLONICA
ELSA European Law Student's Association Kraków
Europejskie Forum Studentów (AEGEE)
Fundacja Studentów i Absolwentów UJ "Bratniak"
Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego
Rada Kół Naukowych
Stowarzyszenie "Rotunda" - Centrum Kultury
Studencka Poradnia Prawa Medycznego CM UJ
Studencki Klub Żeglarski "Odyseusz"
Studenckie Biuro Tłumaczeń Uniwersytetu Jagiellońskiego
Studenckie Towarzystwo Naukowe CM UJ
Teart Remedium Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zespół Pieśni i Tańca "Słowianki"
Zrzeszenie Studentów Polskich

Wydziały, jednostkiwięcej »
Collegium Medicum
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Wydział Chemii
Wydział Farmaceutyczny
Wydział Filologiczny
Wydział Filozoficzny
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Wydział Historyczny
Wydział Lekarski
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Nauk o Zdrowiu
Wydział Polonistyki
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Jagielloński kształci na każdym z trzech stopni studiów: licencjackim, magisterskim i doktoranckim zgodnie z zasadami Procesu Bolońskiego. Studiować można na stu kilkudziesięciu kierunkach i specjalnościach studiów w języku polskim, a także w języku angielskim na kilkunastu kierunkach.

Uniwersytet Jagielloński posiada unikatową w Polsce strukturę. Wśród 15 wydziałów znajdują się trzy tworzące Collegium Medicum: Lekarski z Oddziałem Stomatologii, Farmaceutyczny i Nauk o Zdrowiu.

Na wszystkich kierunkach i specjalnościach wprowadzono europejski system punktów kredytowych (ECTS), umożliwiający bezproblemowe łączenie studiów na UJ ze studiami w innych krajach europejskich. Przyczynia się to, wraz z rozwijaniem współpracy z szeregiem uczelni na całym świecie, do intensyfikacji mobilności studentów.

Coraz częstsze są studia i stałe wykłady w językach obcych oraz wykłady uczonych zagranicznych włączone do programu studiów, np. z zakresu matematyki na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, w ramach Szkoły Praw Obcych (niemieckiego, amerykańskiego i francuskiego) na Wydziale Prawa i Administracji lub Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców UJ. Zreformowano nauczanie języków obcych, tworząc Jagiellońskie Centrum Językowe. Studenci UJ mają kończyć studia ze znajomością dwóch języków obcych na co najmniej średnim poziomie. Warto wspomnieć tu, że uruchomiono lektorat z języka angielskiego dla studentów niewidomych i niedowidzących. Zajęcia prowadzone przez lektora przeszkolonego w Anglii uwzględniają specyfikę pracy ze studentami niepełnosprawnymi.

Zapraszamy na stronę www uniwersytetu:
http://www.uj.edu.pl
Strona www uczelni: www.uj.edu.pl

Mapa

Youtube

Facebook