Prezentacja uczelni
Facebook
Kraków, Polska

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Typ uczelni: duże uniwersytety
Status: państwowe

Uniwersytet Jagielloński kształci na każdym z trzech stopni studiów: licencjackim, magisterskim i doktoranckim zgodnie z zasadami Procesu Bolońskiego. Studiować można na stu kilkudziesięciu kierunkach i specjalnościach studiów w języku polskim, a także w języku angielskim na kilkunastu kierunkach.

I stopnia licencjackie
Studiastacjonarneniestacjonarne
Administracja
Amerykanistyka
Archeologia
Astronomia
Bezpieczeństwo narodowe
Biochemia
Biofizyka
biofizyka - biofizyka molekularna
biofizyka - fizyka medyczna
Biologia
Biotechnologia
Chemia
Dietetyka
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
dziennikarstwo i komunikacja społeczna - dziennikarstwo
dziennikarstwo i komunikacja społeczna - komunikacja polityczna
dziennikarstwo i komunikacja społeczna - nowe media
dziennikarstwo i komunikacja społeczna - reklama i PR
Edytorstwo
Ekonomia
ekonomia - ekonomia międzynarodowa
ekonomia - finanse, bankowość, ubezpieczenia
Elektroniczne Przetwarzanie Informacji
Elektroradiologia
Etnologia i Antropologia Kulturowa
Etyka
Europeistyka
europeistyka - niemcoznawstwo
Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach
Filologia klasyczna
Filologia polska
filologia polska - antropologiczno-kulturowa
filologia polska - nauczycielska
Filozofia
Fizjoterapia
Fizyka
fizyka - fizyka doświadczalna
fizyka - fizyka stosowana
fizyka - fizyka teoretyczna
Geografia
geografia - fizyczna
geografia - gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny
geografia - społeczno-ekonomiczna
geografia - turystyka
Geologia
Historia
Historia Sztuki
informatyka
informatyka - bioinformatyka
informatyka - informatyka stosowana
informatyka - informatyka teoretyczna
informatyka - inżynieria oprogramowania
informatyka - modelowanie
informatyka - sztuczna inteligencja i sterowanie
Informatyka analityczna
International ManagementStudia w języku niemieckim i polskimStudia w języku niemieckim i polskim
International Relations and Area StudiesStudia w języku angielskim
Język polski w komunikacji społecznej
język polski w komunikacji społecznej - komunikacja w praktyce społecznej
Judaistyka
Kognitywistyka
Kulturoznawstwo
kulturoznawstwo - buddologia
kulturoznawstwo - kulturoznawstwo międzynarodowe
kulturoznawstwo - porównawcze studia cywilizacji
kulturoznawstwo - rosjoznawstwo
kulturoznawstwo - teksty kultury
kulturoznawstwo - ukrainoznawstwo
ManagementStudia w języku niemieckim i polskimStudia w języku niemieckim i polskim
Matematyka
Matematyka - biomatematyka
Matematyka - matematyka stosowana
Matematyka - matematyka w ekonomii
Matematyka - ogólna
Matematyka - teoretyczna
Matematyka Komputerowa
Międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne
Migracje międzynarodowe
Muzykologia
Neofilologia
neofilologia - filologia angielska
Neofilologia - filologia angielska z językiem niemieckim
Neofilologia - filologia francuska
Neofilologia - filologia germańska
Neofilologia - filologia germańska z językiem angielskim
Neofilologia - filologia hiszpańska
Neofilologia - filologia orientalna
Neofilologia - filologia orientalna - arabistyka
Neofilologia - filologia orientalna - indologia
Neofilologia - filologia orientalna - iranistyka
Neofilologia - filologia orientalna - japonistyka
Neofilologia - filologia orientalna - sinologia
Neofilologia - filologia orientalna - turkologia
Neofilologia - filologia portugalska
Neofilologia - filologia rosyjska
Neofilologia - filologia słowiańska
Neofilologia - filologia słowiańska - bułgarski
Neofilologia - filologia słowiańska - chorwacki
Neofilologia - filologia słowiańska - czeski
Neofilologia - filologia słowiańska - serbski
Neofilologia - filologia słowiańska - słowacki
Neofilologia - filologia szwedzka
Neofilologia - filologia ukraińska
Neofilologia - filologia w zakresie języka hiszpańskiego
Neofilologia - filologia w zakresie języka włoskiego
Neofilologia - filologia węgierska
Neofilologia - filologia włoska
Neofilologia - język i kultura Rosji
Neofilologia - kultura Rosji i narodów sąsiednich
Neurobiologia
Ochrona Dóbr Kultury
Ochrona Środowiska
Pedagogika
Pedagogika - animacja społeczno-kulturowa
Pedagogika - pedagogika społeczno-opiekuńcza
Pedagogika specjalna - resocjalizacja
Pielęgniarstwo
Pielęgniarstwo (pomostowe)
Politologia
Politologia - doradztwo polityczne
Politologia - dziennikarstwo polityczne
Polityka społeczna
Polityka społeczna - zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi
Polonistyka - Komparatystyka
Położnictwo
Prawo własności intelektualnej i nowych mediów
Ratownictwo Medyczne
Relacje międzykulturowe
Religioznawstwo
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Stosunki międzynarodowe - dyplomacja współczesna
Stosunki międzynarodowe - integracja europejska
Studia azjatyckie
Studia azjatyckie - studia bliskowschodnie
Studia azjatyckie - studia dalekowschodnie
Studia azjatyckie - studia dalekowschodnie - moduł: Chiny
Studia azjatyckie - studia dalekowschodnie - moduł: Indie i Azja Południowa
Studia azjatyckie - studia dalekowschodnie - moduł: Japonia
Studia azjatyckie - studia dalekowschodnie - moduł: Korea
Studia matematyczno-przyrodnicze
Wiedza o Teatrze
Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia
Zarządzanie
Zarządzanie - zarządzanie firmą
Zarządzanie - zarządzanie międzynarodowe
Zarządzanie - zarządzanie personelem
Zarządzanie - zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym
Zarządzanie informacją
Zarządzanie kulturą i mediami
Zarządzanie kulturą i mediami - zarządzanie kulturą
Zarządzanie kulturą i mediami - zarządzanie mediami
Zdrowie publiczne
Zdrowie publiczne - inspekcja sanitarna

II stopnia magisterskie
Studiastacjonarneniestacjonarne
Administracja
Amerykanistyka
amerykanistyka - Ameryka Łacińska
amerykanistyka - Ameryka Północna
amerykanistyka - migracje i etniczność
Archeologia
Astrofizyka i Kosmologia
Astronomia
Bezpieczeństwo narodowe
Biochemia
Biofizyka
biofizyka - biofizyka molekularna
biofizyka - fizyka medyczna
Biologia
biologia - biologia człowieka
biologia - biologia komórki
biologia - biologia roślin
biologia - biologia środowiskowa
biologia - fizjologia eksperymentalna
biologia - genetyka i biologia rozrodu
Biologia i geografia
biologia i geografia - biologia środowiskowa
biologia i geografia - geografia fizyczna
biologia i geografia - systemy informacji geograficznej
Biologia i geologia
biologia i geologia - ochrona przyrody
Biotechnologia
Biotechnologia molekularna
Chemia
Cultural Studies - TransAtlantic StudiesStudia w języku angielskim
Dietetyka
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Ecology and EvolutionStudia w języku angielskim
Edytorstwo
Ekonomia
ekonomia - ekonomia menedżerska
ekonomia - ekonomia międzynarodowa
ekonomia - rachunkowość i zarządzanie finansami
Elektroniczne Przetwarzanie Informacji
Etnologia i Antropologia Kulturowa
European Studies - Central and Eastern European StudiesStudia w języku angielskim
European Studies - Central and Eastern European Studies - Europeanisation and Governance in CEEStudia w języku angielskim
European Studies - EU studiesStudia w języku angielskim
European Studies - EurocultureStudia w języku angielskim
European Studies - European GovernanceStudia w języku angielskim
European Studies - Europeanisation and Governance in Central and Eastern EuropeStudia w języku angielskim
European Studies - Governance, Leadership and Democracy StudiesStudia w języku angielskim
European Studies - Studies in the Holocaust and Totalitarian SystemsStudia w języku angielskim
Europeistyka
europeistyka - niemcoznawstwo
europeistyka - wiedza o Holokauście i totalitaryzmach
Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach
Filologia klasyczna
Filologia polska
filologia polska - antropologiczno-kulturowa
filologia polska - krytyka literacka
filologia polska - nauczycielska
Filozofia
Fizjoterapia
Fizyka
fizyka - fizyka doświadczalna
fizyka - fizyka teoretyczna
Geografia
geografia - funkcjonowanie i kształtowanie środowiska przyrodniczego
geografia - geografia fizyczna
geografia - geografia społeczno-ekonomiczna
geografia - gospodarka przestrzenna
geografia - gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny
geografia - hydrologia
geografia - meteorologia i klimatologia
geografia - systemy informacji geograficznej
geografia - turystyka
Geologia
Historia
historia - antropologia historyczna
historia - edycja tekstu historycznego
historia - nauczycielska
Historia Sztuki
historia sztuki - kuratorstwo sztuki współczesnej
historia sztuki - ochrona dóbr kultury
historia sztuki - ogólna
Informatyka
informatyka - informatyka stosowana - modelowanie i animacja 3D
informatyka - informatyka stosowana - ogólna
informatyka - informatyka stosowana - produkcja gier wideo
informatyka - inżynieria oprogramowania
informatyka - modelowanie
informatyka - sztuczna inteligencja i sterowanie
Informatyka analityczna
Interdisciplinary MA Programme in Polish Studies, Jewish Studies and HistoryStudia w języku angielskim
International Relations - Europe in the Visegrad PerspectiveStudia w języku angielskim
International Relations - Strategic studies - Polish-British strategic studiesStudia w języku angielskim
Język polski w komunikacji społecznej
język polski w komunikacji społecznej - nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego
Judaistyka
Kognitywistyka
Kosmetologia
Kulturoznawstwo
kulturoznawstwo - kulturoznawstwo międzynarodowe
kulturoznawstwo - porównawcze studia cywilizacji
kulturoznawstwo - rosjoznawstwo
kulturoznawstwo - teksty kultury
kulturoznawstwo - ukrainoznawstwo
Lingwistyka
Lingwistyka - językoznawstwo ogólne
lingwistyka - lingwistyka stosowana
Lingwistyka - przekład i komunikacja międzykulturowa
Lingwistyka - przekład i komunikacja międzykulturowa - tłumaczenie (ukraiński, angielski, polski)
Matematyka
Matematyka - finansowa
Matematyka - nauczycielska
Matematyka - stosowana
Matematyka - teoretyczna
Matematyka Komputerowa
MathematicsStudia w języku angielskim
Międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne
Molecular BiotechnologyStudia w języku angielskim
Muzykologia
Neofilologia
Neofilologia - filologia angielska
Neofilologia - filologia angielska - językoznawstwo angielskie
Neofilologia - filologia angielska - językoznawstwo angielskie (język w biznesie)
Neofilologia - filologia angielska - językoznawstwo stosowane - metodyka nauczania języka angielskiego
Neofilologia - filologia angielska - literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie
Neofilologia - filologia angielska - przekładoznawstwo
Neofilologia - filologia angielska - przekładoznawstwo (przekład literacki)
Neofilologia - filologia francuska
Neofilologia - filologia francuska - filologiczna
Neofilologia - filologia francuska - komunikacyjna
Neofilologia - filologia francuska - traduktologiczna
Neofilologia - filologia germańska
Neofilologia - filologia hiszpańska
Neofilologia - filologia orientalna - arabistyka
Neofilologia - filologia orientalna - indologia
Neofilologia - filologia orientalna - Iran i Środkowy Wschód
Neofilologia - filologia orientalna - japonistyka
Neofilologia - filologia orientalna - turkologia
Neofilologia - filologia portugalska
Neofilologia - filologia rosyjska
Neofilologia - filologia słowiańska - bułgarska, chorwacka, czeska, serbska, słowacka
Neofilologia - filologia szwedzka
Neofilologia - filologia ukraińska
Neofilologia - filologia węgierska
Neofilologia - filologia włoska
Neofilologia - język i kultura Rosji
Neofilologia - języki i kultura krajów romańskich
Neofilologia - kultura Rosji i narodów sąsiednich
Neurobiologia
Ochrona środowiska
Ochrona środowiska - biologia środowiska
Ochrona środowiska - chemia środowiska
Pedagogika
Pedagogika - animacja społeczno-kulturowa
Pedagogika - pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika - pedagogika społeczno-opiekuńcza
Pedagogika - pedagogika szkolna
Pedagogika - pedagogika wczesnoszkolna
Pielęgniarstwo
Politologia
Politologia - dziennikarstwo polityczne
Politologia - instytucje i zarządzanie polityką
Politologia - polityki publiczne
Politologia - transformacje polityczne i ustrojowe
Polityka społeczna
Polityka społeczna - zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi
Polonistyka - Komparatystyka
Położnictwo
Praca socjalna
Relacje międzykulturowe
Religioznawstwo
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Stosunki międzynarodowe - studia nad rozwojem
Stosunki międzynarodowe - studia strategiczne
Stosunki międzynarodowe - studia strategiczne - polsko-brytyjskie studia strategiczne
Studia azjatyckie
Studia azjatyckie - studia bliskowschodnie
Studia azjatyckie - studia dalekowschodnie
Studia matematyczno-przyrodnicze
Wiedza o teatrze
Wiedza o teatrze - performatyka przedstawień, teatrologiczna
Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia
Zarządzanie
Zarządzanie - controlling i doradztwo gospodarcze
Zarządzanie - psychologia w zarządzaniu
Zarządzanie - zarządzanie jakością - kształcenie menedżerów jakości
Zarządzanie - zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym
Zarządzanie - zarządzanie w sporcie
Zarządzanie - zarządzanie w turystyce
Zarządzanie - zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie informacją
Zarządzanie kulturą i mediami
Zarządzanie kulturą i mediami - zarządzanie kulturą
Zarządzanie kulturą i mediami - zarządzanie mediami
Zarządzanie kulturą i mediami - zarządzanie reklamą
Zdrowie publiczne
Zdrowie publiczne - health economics and governance of health systemStudia w języku angielskim
Zdrowie publiczne - programy zdrowotne
Zdrowie publiczne - promocja zdrowia
Zdrowie publiczne - zarządzanie w jednostkach ochrony zdrowia
Zdrowie publiczne - zarządzanie w ochronie zdrowia

Magisterskie jednolite
Studiastacjonarneniestacjonarne
Analityka Medyczna
Biofizyka
Doctor of dental surgery program for high school graduates (DDS)Studia w języku angielskim
Farmacja
Lekarski
Lekarsko-Dentystyczny
Medical doctor program for college-university students (MD)Studia w języku angielskim
Medical doctor program for high school graduates (MD)Studia w języku angielskim
Prawo
Psychologia
Psychologia - psychologia stosowana
Weterynaria

Studia doktoranckiewięcej »
Nauki biologiczne - biochemia, biofizyka, biologia
Nauki biologiczne - biologia (Instytut Botaniki)
Nauki biologiczne - biologia (Instytut Nauk o Środowisku)
Nauki biologiczne - biologia (Instytut Zoologii)
Nauki chemiczne - chemia
Nauki farmaceutyczne - farmacja
Nauki fizyczne - astronomia
Nauki fizyczne - biofizyka
Nauki fizyczne - fizyka
Nauki humanistyczne - archeologia, etnologia, historia, historia sztuki, nauki o sztuce
Nauki humanistyczne - filozofia
Nauki humanistyczne - kulturoznawstwo
Nauki humanistyczne - literaturoznawstwo, językoznawstwo
Nauki humanistyczne - nauki o sztuce, nauki o zarządzaniu, bibliologia i informatologia
Nauki humanistyczne - religioznawstwo
Nauki matematyczne - informatyka
Nauki matematyczne - matematyka
Nauki o zdrowiu
Nauki o zdrowiu oraz nauki medyczne - medycyna, biologia medyczna, stomatologia
Nauki o ziemi - geografia
Nauki o ziemi - geologia
Nauki prawne - prawo
Nauki społeczne - nauki o polityce
Nauki społeczne - pedagogika
Nauki społeczne - psychologia
Nauki społeczne - socjologia
Nauki techniczne - informatyka
Nauki techniczne - inżynieria materiałowa

Podwójny dyplomwięcej »
Business School, Reutlingen University, Germany Studia w języku angielskim
Université d’Orléans, France Studia w języku francuskim
Université d’Orléans, France Studia w języku angielskim
University of Kent, UK Studia w języku angielskim
University of Tartu, Estonia Studia w języku angielskim
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Uniwersytet w Padwie, Włochy Studia w języku angielskim
Uniwersytet w Strasbourgu, Francja Studia w języku francuskim
Uniwersytet Wiedeński, Austria Studia w języku angielskim

Studia podyplomowewięcej »
21st Century United States of America in Practice
Administracja publiczna
Badania kliniczne – metodologia, organizacja i zarządzanie
Badania kliniczne produktów leczniczych
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
Biologia molekularna
Biostatystyka - praktyczne aspekty statystyki w badaniach medycznych
Biznes w biotechnologii
Dyplomacja i stosunki międzynarodowe
Dziedzictwo kulturowe Krakowa
Edytorstwo - Marketing i zarządzanie wydawnictwem
Edytorstwo - Redakcja tekstu
Edytorstwo – Wydawca XXI wieku. Publikacje elektroniczne
Enologia
Etyka i filozofia religii
Farmacja przemysłowa
Fundusze UE: pozyskiwanie i rozliczanie
Geriatria i opieka długoterminowa
Infobrokering i wywiad rynkowy
Inżynieria Oprogramowania i Narzędzia Biznesu
Kontrola zakażeń w jednostkach opieki zdrowotnej
Kryzysy psychologiczne i interwencja kryzysowa
Literatura i turystyka
Media relations organizacji lokalnych
Mediacja i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów
Medycyna bólu
Medycyna molekularna w Praktyce Klinicznej
Menedżer sportu
Mitoznawstwo
Nauczanie języka polskiego i kultury polskiej jako drugich
Nauczanie języka polskiego jako obcego
Nowoczesne techniki analityczne dla konserwacji obiektów zabytkowych
Podstawy interwencji terapeutycznych w wieku rozwojowym
Podstawy psychoterapii
Podyplomowe Studia dla Tłumaczy Konferencyjnych. Specjalizacja z dwoma językami obcymi (znajomość bierna)
Podyplomowe studia dla tłumaczy literatury
Podyplomowe studia dla tłumaczy tekstów specjalistycznych
Podyplomowe Studia Matematyki
Podyplomowe studia prawa pracy
Podyplomowe studia z zakresu Gender
Podyplomowe Studium Artystyczno-Literackie
Podyplomowe studium muzeologiczne
Podyplomowe Studium Retoryki
Polsko-brytyjskie partnerstwo strategiczne w UE i NATO
Prawo dowodowe
Prawo Karne Materialne i Procesowe
Prawo karne skarbowe i gospodarcze
Prawo medyczne i bioetyka
Prawo Unii Europejskiej
Prawo Własności Intelektualnej
Prawo zamówień publicznych
Programowanie urządzeń mobilnych
Psychologia transportu
Public Relations
Rewitalizacja miast - organizacja i finansowanie
Studia podyplomowe dla nauczycieli chemii
Studia podyplomowe matematyki
Studia Podyplomowe Polskiego Prawa Gospodarczego dla Prawników Zagranicznych – Niemieckojęzyczny Program LL.M.
Studia Podyplomowe z Historii
Studia podyplomowe z zakresu „Wiedzy o społeczeństwie"
Studia podyplomowe z zakresu historii
Studium literacko-artystyczne
Systemy Informacji Geograficznej UNIGIS
Szczegółowe problemy psychoterapii
Teoria i praktyka klinicznego stosowania mechanicznej wentylacji płuc
Terapia zaburzeń w mówieniu, pisaniu i czytaniu
Wiedza o kulturze i filozofia
Wiedza o literaturze, kulturze i sztuce (studia interdyscyplinarno-komparatystyczne)
Wiedza o Rosji Współczesnej
Współczesna Ameryka Łacińska w praktyce
Zarządzanie ewaluacją w edukacji
Zarządzanie funduszami i projektami Unii Europejskiej
Zarządzanie i audyt
Zarządzanie instytucjami publicznymi w wymiarze sprawiedliwości
Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej
Zarządzanie kulturą
Zarządzanie marką w turystyce
Zarządzanie mediami
Zarządzanie w instytucjach porządku i bezpieczeństwa publicznego
Zarządzanie w oświacie
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zawodowe studia podyplomowe w zakresie analityki medycznej
Żydowski Kraków - Historia, Religia, Kultura, Dziedzictwo
Żydzi polscy w XX wieku. Historia-kultura-dziedzictwo
Żywienie kliniczne
Żywienie w zdrowiu i chorobie

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku

Biura Karierwięcej »
Sekcja Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Bratnia Pomoc Akademicka im. św. Jana z Kęt
Chór Akademicki CAMERATA JAGELLONICA
ELSA European Law Student's Association Kraków
Europejskie Forum Studentów (AEGEE)
Fundacja Studentów i Absolwentów UJ "Bratniak"
Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego
Rada Kół Naukowych
Stowarzyszenie "Rotunda" - Centrum Kultury
Studencka Poradnia Prawa Medycznego CM UJ
Studencki Klub Żeglarski "Odyseusz"
Studenckie Biuro Tłumaczeń Uniwersytetu Jagiellońskiego
Studenckie Towarzystwo Naukowe CM UJ
Teart Remedium Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zespół Pieśni i Tańca "Słowianki"
Zrzeszenie Studentów Polskich

Wydziały, jednostkiwięcej »
Jagiellonian University Medical College, Faculty of Medicine
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Wydział Chemii
Wydział Farmaceutyczny
Wydział Filologiczny
Wydział Filozoficzny
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Wydział Historyczny
Wydział Lekarski
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Nauk o Zdrowiu
Wydział Polonistyki
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej


Mapa

Youtube

Facebook

Kontakt:

tel. (+48 12) 422-10-33
fax: (+48 12) 422-32-29

ul. Gołębia 24
31-007 Kraków
Uczelnia


Uniwersytet Jagielloński posiada unikatową w Polsce strukturę. Wśród 15 wydziałów znajdują się trzy tworzące Collegium Medicum: Lekarski z Oddziałem Stomatologii, Farmaceutyczny i Nauk o Zdrowiu.

Na wszystkich kierunkach i specjalnościach wprowadzono europejski system punktów kredytowych (ECTS), umożliwiający bezproblemowe łączenie studiów na UJ ze studiami w innych krajach europejskich. Przyczynia się to, wraz z rozwijaniem współpracy z szeregiem uczelni na całym świecie, do intensyfikacji mobilności studentów.

Coraz częstsze są studia i stałe wykłady w językach obcych oraz wykłady uczonych zagranicznych włączone do programu studiów, np. z zakresu matematyki na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, w ramach Szkoły Praw Obcych (niemieckiego, amerykańskiego i francuskiego) na Wydziale Prawa i Administracji lub Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców UJ. Zreformowano nauczanie języków obcych, tworząc Jagiellońskie Centrum Językowe. Studenci UJ mają kończyć studia ze znajomością dwóch języków obcych na co najmniej średnim poziomie. Warto wspomnieć tu, że uruchomiono lektorat z języka angielskiego dla studentów niewidomych i niedowidzących. Zajęcia prowadzone przez lektora przeszkolonego w Anglii uwzględniają specyfikę pracy ze studentami niepełnosprawnymi.

Zapraszamy na stronę www uniwersytetu:
http://www.uj.edu.pl