Prezentacja uczelni
Facebook
Kraków, Polska

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Typ uczelni: duże uniwersytety
Status: państwowe

I stopnia licencjackie
Studiastacjonarneniestacjonarne
International ManagementStudia w języku niemieckim i polskimStudia w języku niemieckim i polskim
International Relations and Area StudiesStudia w języku angielskim
Administracja
Amerykanistyka
Archeologia
Astronomia
Bezpieczeństwo narodowe
Biochemia
Biofizyka
Biofizyka - biofizyka molekularna
Biofizyka - fizyka medyczna
Biologia
Biotechnologia
Chemia
Chemia medyczna
Dietetyka
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna - Dziennikarstwo
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - komunikacja polityczna
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - nowe media
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - reklama i PR
Edytorstwo
Ekonomia
Ekonomia - ekonomia międzynarodowa
Ekonomia - finanse, bankowość, ubezpieczenia
Elektroniczne Przetwarzanie Informacji
Elektroradiologia
Etnologia i Antropologia Kulturowa
Etyka
Europeistyka
Europeistyka - niemcoznawstwo
Farmacja
Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach
Filologia angielska
Filologia angielska z językiem niemieckim
Filologia francuska
Filologia germańska
Filologia germańska z językiem angielskim
Filologia hiszpańska
Filologia klasyczna
Filologia orientalna – arabistyka
Filologia orientalna – indologia
Filologia orientalna – iranistyka
Filologia orientalna – japonistyka
Filologia orientalna – sinologia
Filologia orientalna – turkologia
Filologia polska
Filologia polska - antropologiczno-kulturowa
Filologia Polska - nauczycielska
Filologia portugalska
Filologia rosyjska
Filologia rumuńska
Filologia słowiańska
Filologia słowiańska - bułgarski
Filologia słowiańska - chorwacki
Filologia słowiańska - czeski
Filologia słowiańska - serbski
Filologia słowiańska - słowacki
Filologia szwedzka
Filologia ukraińska
Filologia węgierska
Filologia węgierska - językoznawczy
Filologia węgierska - kulturoznawczy
Filologia węgierska - literaturoznawczy
Filologia węgierska - ogólnohumanistyczny
Filologia włoska
Filozofia
Fizjoterapia
Fizyka
Fizyka - fizyka doświadczalna i teoretyczna
Fizyka - fizyka stosowana
Geografia
Geografia - geografia fizyczna
Geografia - geografia społeczno-ekonomiczna
Geografia - gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny
Geografia - turystyka
Geologia
Historia
Historia - antropologia historyczna
Historia - specjalizacja: archiwistyczna
Historia - specjalizacja: nauczycielska
Historia Sztuki
Informatyka
Informatyka - bioinformatyka
Informatyka - Informatyka Stosowana
Informatyka - informatyka teoretyczna
Informatyka - Inżynieria oprogramowania
Informatyka - modelowanie, sztuczna inteligencja i sterowanie
Informatyka analityczna
Język i kultura Rosji
Język polski w komunikacji społecznej
Judaistyka
Kognitywistyka
Kultura Rosji i narodów sąsiednich
Kulturoznawstwo
Kulturoznawstwo - buddologia
Kulturoznawstwo - kulturoznawstwo międzynarodowe
Kulturoznawstwo - porównawcze studia cywilizacji
Kulturoznawstwo - rosjoznawstwo
Kulturoznawstwo - teksty kultury
Kulturoznawstwo - ukrainoznawstwo
Matematyka
Matematyka - biomatematyka
Matematyka - matematyka w ekonomii
Matematyka - ogólna
Matematyka - stosowana
Matematyka - teoretyczna
Matematyka Komputerowa
Międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne
Migracje międzynarodowe
Muzykologia
Neurobiologia
Ochrona Dóbr Kultury
Ochrona Środowiska
Pedagogika
Pedagogika - animacja społeczno-kulturowa
Pedagogika - pedagogika społeczno-opiekuńcza
Pedagogika Specjalna
Pielęgniarstwo
Politologia
Politologia - doradztwo polityczne
Politologia - dziennikarstwo polityczne
Polityka Społeczna
Polonistyka-komparatystyka
Położnictwo
Prawo własności intelektualnej i nowych mediów
Ratownictwo Medyczne
Relacje międzykulturowe - komunikacja międzykulturowa
Relacje międzykulturowe - mediacje i praca z mniejszościami
Religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Stosunki międzynarodowe - bezpieczeństwo międzynarodowe
Stosunki międzynarodowe - dyplomacja współczesna
Stosunki międzynarodowe - integracja europejska
Studia azjatyckie
Studia azjatyckie - studia bliskowschodnie
Studia azjatyckie - studia dalekowschodnie
Studia azjatyckie - studia dalekowschodnie - moduł: Chiny
Studia azjatyckie - studia dalekowschodnie - moduł: Indie i Azja Południowa
Studia azjatyckie - studia dalekowschodnie - moduł: Japonia
Studia azjatyckie - studia dalekowschodnie - moduł: Korea
Studia eurazjatyckie
Studia matematyczno-przyrodnicze
Wiedza o Teatrze
Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia
Zarządzanie
Zarządzanie - Zarządzanie Firmą
Zarządzanie - zarządzanie międzynarodowe
Zarządzanie - zarządzanie międzynarodowe - konsorcjum Uniwersytetu Jagiellońskiego i ESB Business School Reutlingen University
Zarządzanie - zarządzanie personelem
Zarządzanie - zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym
Zarządzanie informacją
Zarządzanie kulturą i mediami
Zarządzanie kulturą i mediami - zarządzanie kulturą
Zarządzanie kulturą i mediami - zarządzanie mediami
Zdrowie publiczne
Международные отношения и региональные исследованияStudia w języku rosyjskim
KulturoznawstwoStudia w języku ukraińskim i polskimStudia w języku ukraińskim i polskim

II stopnia magisterskie
Studiastacjonarneniestacjonarne
Cultural StudiesStudia w języku angielskim
Ecology and EvolutionStudia w języku angielskim
European Studies - Central and Eastern European StudiesStudia w języku angielskim
European Studies - EU studiesStudia w języku angielskim
European Studies - European GovernanceStudia w języku angielskim
European Studies - Europeanisation and Governance in Central and Eastern EuropeStudia w języku angielskim
European Studies - Studies in the Holocaust and Totalitarian SystemsStudia w języku angielskim
International Relations - Europe in the Visegrad PerspectiveStudia w języku angielskim
International Relations - strategic studies - Polish-British strategic studiesStudia w języku angielskim i polskimStudia w języku angielskim i polskim
MathematicsStudia w języku angielskim
Molecular BiotechnologyStudia w języku angielskim
The Interdisciplinary MA Programme in Polish Studies, Jewish Studies and HistoryStudia w języku angielskim
Administracja
Amerykanistyka
Amerykanistyka - Ameryka Łacińska
Amerykanistyka - Ameryka Północna
Amerykanistyka - migracje i etniczność
Archeologia
Astrofizyka i Kosmologia
Astronomia
Bezpieczeństwo narodowe
Biochemia
Biofizyka
Biofizyka - biofizyka molekularna
Biofizyka - fizyka medyczna
Biologia - biologia człowieka
Biologia - biologia komórki
Biologia - biologia roślin
Biologia - biologia środowiskowa
Biologia - fizjologia eksperymentalna
Biologia - genetyka i biologia rozrodu
Biotechnologia molekularna
Chemia
Dietetyka
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - analityczno-medioznawcza
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - medialna
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - promocyjna
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - zarządzanie informacją
E-gospodarka przestrzenna
Edytorstwo
Edytorstwo - edytorstwo elektroniczne
Edytorstwo - współczesne edytorstwo
Ekonomia
Ekonomia - ekonomia menedżerska
Ekonomia - ekonomia międzynarodowa
Ekonomia - rachunkowość i zarządzanie finansami
Elektroniczne Przetwarzanie Informacji
Etnologia i Antropologia Kulturowa
Europeistyka
Europeistyka - niemcoznawstwo
Europeistyka - wiedza o Holokauście i totalitaryzmach
Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach
Filologia angielska
Filologia angielska - językoznawstwo angielskie
Filologia angielska - językoznawstwo angielskie (język w biznesie)
Filologia angielska - językoznawstwo stosowane – metodyka nauczania języka angielskiego
Filologia angielska - literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie
Filologia angielska - przekładoznawstwo
Filologia angielska - przekładoznawstwo (przekład literacki)
Filologia francuska - filologiczna
Filologia francuska - komunikacyjna
Filologia francuska - traduktologiczna
Filologia germańska
Filologia hiszpańska
Filologia hiszpańska - filologiczna
Filologia hiszpańska - pedagogiczna
Filologia hiszpańska - przekładoznawcza
Filologia klasyczna
Filologia orientalna – arabistyka
Filologia orientalna – indologia
Filologia orientalna – Iran i Środkowy Wschód
Filologia orientalna – japonistyka
Filologia orientalna – turkologia
Filologia polska
Filologia polska - antropologiczno-kulturowa
Filologia polska - krytyka literacka
Filologia Polska - nauczycielska
Filologia portugalska
Filologia rosyjska
Filologia rosyjska - językoznawcza
Filologia rosyjska - kulturologiczna
Filologia rosyjska - literaturoznawcza
Filologia rosyjska - translatologiczna
Filologia słowiańska
Filologia słowiańska - bułgarski
Filologia słowiańska - chorwacki
Filologia słowiańska - czeski
Filologia słowiańska - serbski
Filologia słowiańska - słowacki
Filologia szwedzka
Filologia ukraińska
Filologia ukraińska - językoznawcza
Filologia ukraińska - literaturoznawcza
Filologia ukraińska - translatologiczna
Filologia węgierska
Filologia włoska
Filologia włoska - filologiczna
Filologia włoska - pedagogiczna
Filologia włoska - przekładoznawcza
Filozofia
Fizjoterapia
Fizyka
Fizyka - fizyka doświadczalna
Fizyka - fizyka teoretyczna
Geografia
Geografia - funkcjonowanie i kształtowanie środowiska przyrodniczego
Geografia - geografia fizyczna
Geografia - geografia społeczno-ekonomiczna
Geografia - gospodarka przestrzenna
Geografia - gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny
Geografia - meteorologia, klimatologia i hydrologia
Geografia - systemy informacji geograficznej
Geografia - turystyka
Geologia
Geologia - geologiczno-poszukiwawcza (GP)
Geologia - mineralogiczno-petrologiczno-geochemiczna (MPG)
Geologia - stratygraficzno-mikropaleontologicza (SM)
Historia
Historia - antropologia historyczna
Historia - edytorstwo źródeł historycznych
Historia - specjalizacja: nauczycielska
Historia Sztuki
Historia sztuki - kuratorstwo sztuki współczesnej
Historia sztuki - ochrona dóbr kultury
Historia sztuki - ogólna
Informatyka
Informatyka - Informatyka Stosowana
Informatyka - Inżynieria oprogramowania
Informatyka - modelowanie, sztuczna inteligencja i sterowanie
Informatyka analityczna
Język i kultura Rosji
Język i kultura Rosji - językoznawcza
Język i kultura Rosji - literaturoznawcza
Język polski w komunikacji społecznej
Języki i kultura krajów romańskich
Judaistyka
Kognitywistyka
Kosmetologia
Kultura Rosji i narodów sąsiednich
Kultura Rosji i narodów sąsiednich - rusycystyczna
Kultura Rosji i narodów sąsiednich - ukrainistyczna
Kulturoznawstwo
Kulturoznawstwo - kulturoznawstwo międzynarodowe
Kulturoznawstwo - porównawcze studia cywilizacji
Kulturoznawstwo - rosjoznawstwo
Kulturoznawstwo - teksty kultury
Kulturoznawstwo - ukrainoznawstwo
Lingwistyka
Lingwistyka - językoznawstwo ogólne
Lingwistyka - lingwistyka stosowana
Lingwistyka - przekład i komunikacja międzykulturowa
Matematyka
Matematyka - finansowa
Matematyka - nauczycielska
Matematyka - stosowana
Matematyka - teoretyczna
Matematyka Komputerowa
Międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne
Muzykologia
Neurobiologia
Ochrona Środowiska
Ochrona środowiska - biologia środowiska
Ochrona środowiska - chemia środowiska
Pedagogika
Pedagogika - animacja społeczno-kulturowa
Pedagogika - pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika - pedagogika społeczno-opiekuńcza
Pedagogika - pedagogika społeczno-opiekuńcza z gerontopedagogiką
Pedagogika - pedagogika szkolna z doradztwem zawodowym
Pedagogika - pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
Pedagogika - pedagogika wczesnoszkolna
Pedagogika - Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Pielęgniarstwo
Politologia
Politologia - dziennikarstwo polityczne
Politologia - instytucje i zarządzanie polityką
Politologia - polityki publiczne
Politologia - transformacje polityczne i ustrojowe
Polityka Społeczna
Polonistyka-komparatystyka
Położnictwo
Praca Socjalna
Relacje międzykulturowe
Relacje międzykulturowe - kreowanie wizerunku w relacjach międzykulturowych
Relacje międzykulturowe - media w relacjach międzykulturowych
Relacje międzykulturowe - turystyka kulturowa
Religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Stosunki międzynarodowe - studia nad rozwojem
Stosunki międzynarodowe - studia strategiczne
Studia azjatyckie
Studia azjatyckie - studia bliskowschodnie
Studia azjatyckie - studia dalekowschodnie
Studia eurazjatyckie
Studia matematyczno-przyrodnicze
Studia środkowoeuropejskie
Studia środkowoeuropejskie - czeski
Studia środkowoeuropejskie - słowacki
Studia środkowoeuropejskie - słoweński
Wiedza o Teatrze
Wiedza o teatrze - performatyka przedstawień
Wiedza o teatrze - teatrologiczna
Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia
Zarządzanie
Zarządzanie - finanse i controlling
Zarządzanie - marketing i logistyka
Zarządzanie - media społecznościowe w zarządzaniu
Zarządzanie - Psychologia w zarządzaniu
Zarządzanie - zarządzanie jakością – kształcenie menedżerów jakości
Zarządzanie - zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym
Zarządzanie - zarządzanie w sporcie
Zarządzanie - zarządzanie w turystyce
Zarządzanie - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Zarządzanie informacją
Zarządzanie kulturą i mediami
Zarządzanie kulturą i mediami - kultura współczesna
Zarządzanie kulturą i mediami - zarządzanie kulturą
Zarządzanie kulturą i mediami - zarządzanie mediami
Zarządzanie kulturą i mediami - zarządzanie reklamą
Zarządzanie zasobami przyrody
Zdrowie publiczne
Zdrowie publiczne - health economics and governance of health system
Zdrowie publiczne - programy zdrowotne
Zdrowie publiczne - promocja zdrowia
Zdrowie publiczne - zarządzanie w jednostkach ochrony zdrowia
Zdrowie publiczne - zarządzanie w ochronie zdrowia

Magisterskie jednolite
Studiastacjonarneniestacjonarne
Doctor of dental surgery program for high school graduates (DDS)Studia w języku angielskim
Medical doctor program for college-university students (MD)Studia w języku angielskim
Medical doctor program for high school graduates (MD)Studia w języku angielskim
Analityka Medyczna
Biofizyka
Kierunek lekarski
Kierunek lekarsko-dentystyczny
Prawo
Psychologia
Psychologia - psychologia stosowana
Weterynaria

Studia doktoranckiewięcej »
Archeologia, etnologia, historia, historia sztuki, nauki o sztuce
Astronomia
Biochemia, biofizyka, biologia
Biofizyka
Biologia (Instytut Botaniki)
Biologia (Instytut Nauk o Środowisku)
Biologia (Instytut Zoologii)
Chemia
Farmacja
Filozofia
Fizyka
Geografia
Geologia
Informatyka
Kulturoznawstwo
Literaturoznawstwo, językoznawstwo - Wydział Filologiczny
Literaturoznawstwo, językoznawstwo - Wydział Polonistyki
Matematyka
Medycyna, biologia medyczna, stomatologia
Nauki o polityce
Nauki o sztuce, nauki o zarządzaniu, bibliologia i informatologia
Nauki o zdrowiu
Pedagogika
Prawo
Psychologia
Religioznawstwo
Socjologia

Podwójny dyplomwięcej »
Business School, Reutlingen University, Germany Studia w języku niemieckim
Université d’Orléans, France Studia w języku angielskim
University of Kent, UK Studia w języku angielskim
University of Tartu, Estonia Studia w języku angielskim
University of Vienna, Austria Studia w języku angielskim
Uniwersytet w Padwie, Włochy Studia w języku angielskim
Université d’Orléans, France Studia w języku francuskim
Uniwersytet w Strasbourgu, Francja Studia w języku francuskim
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Studia podyplomowewięcej »
21st Century United States of America in Practice
Administracja publiczna
Badania kliniczne – metodologia, organizacja i zarządzanie
Badania kliniczne produktów leczniczych
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
Biologia molekularna
Biostatystyka - praktyczne aspekty statystyki w badaniach medycznych
Biznes w biotechnologii
Dyplomacja i stosunki międzynarodowe
Dziedzictwo kulturowe Krakowa
Edytorstwo - Marketing i zarządzanie wydawnictwem
Edytorstwo - Redakcja tekstu
Edytorstwo – Wydawca XXI wieku. Publikacje elektroniczne
Enologia
Etyka i filozofia religii
Farmacja przemysłowa
Fundusze UE: pozyskiwanie i rozliczanie
Geriatria i opieka długoterminowa
Infobrokering i wywiad rynkowy
Inżynieria Oprogramowania i Narzędzia Biznesu
Kontrola zakażeń w jednostkach opieki zdrowotnej
Kryzysy psychologiczne i interwencja kryzysowa
Literatura i turystyka
Media relations organizacji lokalnych
Mediacja i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów
Medycyna bólu
Medycyna molekularna w Praktyce Klinicznej
Menedżer sportu
Mitoznawstwo
Nauczanie języka polskiego i kultury polskiej jako drugich
Nauczanie języka polskiego jako obcego
Nowoczesne techniki analityczne dla konserwacji obiektów zabytkowych
Podstawy interwencji terapeutycznych w wieku rozwojowym
Podstawy psychoterapii
Podyplomowe Studia dla Tłumaczy Konferencyjnych. Specjalizacja z dwoma językami obcymi (znajomość bierna)
Podyplomowe studia dla tłumaczy literatury
Podyplomowe studia dla tłumaczy tekstów specjalistycznych
Podyplomowe Studia Matematyki
Podyplomowe studia prawa pracy
Podyplomowe studia z zakresu Gender
Podyplomowe Studium Artystyczno-Literackie
Podyplomowe studium muzeologiczne
Podyplomowe Studium Retoryki
Polsko-brytyjskie partnerstwo strategiczne w UE i NATO
Prawo dowodowe
Prawo Karne Materialne i Procesowe
Prawo karne skarbowe i gospodarcze
Prawo medyczne i bioetyka
Prawo Unii Europejskiej
Prawo Własności Intelektualnej
Prawo zamówień publicznych
Programowanie urządzeń mobilnych
Psychologia transportu
Public Relations
Rewitalizacja miast - organizacja i finansowanie
Studia podyplomowe dla nauczycieli chemii
Studia podyplomowe matematyki
Studia Podyplomowe Polskiego Prawa Gospodarczego dla Prawników Zagranicznych – Niemieckojęzyczny Program LL.M.
Studia Podyplomowe z Historii
Studia podyplomowe z zakresu „Wiedzy o społeczeństwie"
Studia podyplomowe z zakresu historii
Studium literacko-artystyczne
Systemy Informacji Geograficznej UNIGIS
Szczegółowe problemy psychoterapii
Teoria i praktyka klinicznego stosowania mechanicznej wentylacji płuc
Terapia zaburzeń w mówieniu, pisaniu i czytaniu
Wiedza o kulturze i filozofia
Wiedza o literaturze, kulturze i sztuce (studia interdyscyplinarno-komparatystyczne)
Wiedza o Rosji Współczesnej
Współczesna Ameryka Łacińska w praktyce
Zarządzanie ewaluacją w edukacji
Zarządzanie funduszami i projektami Unii Europejskiej
Zarządzanie i audyt
Zarządzanie instytucjami publicznymi w wymiarze sprawiedliwości
Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej
Zarządzanie kulturą
Zarządzanie marką w turystyce
Zarządzanie mediami
Zarządzanie w instytucjach porządku i bezpieczeństwa publicznego
Zarządzanie w oświacie
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zawodowe studia podyplomowe w zakresie analityki medycznej
Żydowski Kraków - Historia, Religia, Kultura, Dziedzictwo
Żydzi polscy w XX wieku. Historia-kultura-dziedzictwo
Żywienie kliniczne
Żywienie w zdrowiu i chorobie

Kursy, szkoleniawięcej »
Cywilnoprawna ochrona dóbr osobistych w społeczeństwie informacyjnym
Doskonalenie percepcji informacji
Hindi through English
Język hindi
Komunikaca z klientem w sektorze informacyjnym
Kurs przygotowawczy do egzaminu urzędnika mianowanego oraz do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
Kurs przygotowawczy na aplikacje prawnicze
Kurs wstępny dla tłumaczy w zakresie języka i kultury niderlandzkiej
Media społecznościowe w bibliotekach
Praktyka tworzenia bibliotek cyfrowych
Przygotowanie do egzaminu i zawodu tłumacza przysięgłego - kurs I stopnia dla słuchaczy wszystkich języków
Przygotowanie do egzaminu i zawodu tłumacza przysięgłego - kurs II stopnia - język: angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, rosyjski
Różnice kulturowe jako element warsztatu tłumacza Unii Europejskiej
Sanskryt through English
Sanskyt
Szkoła Prawa Polskiego
Tłumaczenie audiowizualne – audiodeskrypcja w kinie i telewizji
Tłumaczenie audiowizualne – audiodeskrypcja w teatrze i muzeum
Tłumaczenie audiowizualne – dubbing
Tłumaczenie audiowizualne – napisy dla niesłyszących
Tłumaczenie audiowizualne – wersja lektorska
Tłumaczenie audiowizualne – wersja napisowa

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku

Biura Karierwięcej »
Sekcja Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Bratnia Pomoc Akademicka im. św. Jana z Kęt
Chór Akademicki CAMERATA JAGELLONICA
ELSA European Law Student's Association Kraków
Europejskie Forum Studentów (AEGEE)
Fundacja Studentów i Absolwentów UJ "Bratniak"
Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego
Rada Kół Naukowych
Stowarzyszenie "Rotunda" - Centrum Kultury
Studencka Poradnia Prawa Medycznego CM UJ
Studencki Klub Żeglarski "Odyseusz"
Studenckie Biuro Tłumaczeń Uniwersytetu Jagiellońskiego
Studenckie Towarzystwo Naukowe CM UJ
Teart Remedium Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zespół Pieśni i Tańca "Słowianki"
Zrzeszenie Studentów Polskich

Wydziały, jednostkiwięcej »
Collegium Medicum
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Wydział Chemii
Wydział Farmaceutyczny
Wydział Filologiczny
Wydział Filozoficzny
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Wydział Historyczny
Wydział Lekarski
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Nauk o Zdrowiu
Wydział Polonistyki
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej


Mapa

Youtube

Facebook

Kontakt:

tel. (+48 12) 422-10-33
fax: (+48 12) 422-32-29

ul. Gołębia 24
31-007 Kraków
UczelniaUniwersytet Jagielloński kształci na każdym z trzech stopni studiów: licencjackim, magisterskim i doktoranckim zgodnie z zasadami Procesu Bolońskiego. Studiować można na stu kilkudziesięciu kierunkach i specjalnościach studiów w języku polskim, a także w języku angielskim na kilkunastu kierunkach.

Uniwersytet Jagielloński posiada unikatową w Polsce strukturę. Wśród 15 wydziałów znajdują się trzy tworzące Collegium Medicum: Lekarski z Oddziałem Stomatologii, Farmaceutyczny i Nauk o Zdrowiu.

Na wszystkich kierunkach i specjalnościach wprowadzono europejski system punktów kredytowych (ECTS), umożliwiający bezproblemowe łączenie studiów na UJ ze studiami w innych krajach europejskich. Przyczynia się to, wraz z rozwijaniem współpracy z szeregiem uczelni na całym świecie, do intensyfikacji mobilności studentów.

Coraz częstsze są studia i stałe wykłady w językach obcych oraz wykłady uczonych zagranicznych włączone do programu studiów, np. z zakresu matematyki na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, w ramach Szkoły Praw Obcych (niemieckiego, amerykańskiego i francuskiego) na Wydziale Prawa i Administracji lub Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców UJ. Zreformowano nauczanie języków obcych, tworząc Jagiellońskie Centrum Językowe. Studenci UJ mają kończyć studia ze znajomością dwóch języków obcych na co najmniej średnim poziomie. Warto wspomnieć tu, że uruchomiono lektorat z języka angielskiego dla studentów niewidomych i niedowidzących. Zajęcia prowadzone przez lektora przeszkolonego w Anglii uwzględniają specyfikę pracy ze studentami niepełnosprawnymi.

Zapraszamy na stronę www uniwersytetu:
http://www.uj.edu.pl