Łódź, Polska

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ZarządzanieStudia w języku angielskim
Management of the Organization’s Social PotentialStudia w języku angielskim
Process and Project ManagementStudia w języku angielskim
GraphicsStudia w języku angielskim
3D Graphics and Game ArtStudia w języku angielskim
Multimedia and Visual CommunicationStudia w języku angielskim
GraphiscStudia w języku angielskim
Political ScienceStudia w języku angielskim
International Trade and Business on the European MarketStudia w języku angielskim
Administracja
Administracja samorządowa
Administracja wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania
Broker informacji
Doradztwo podatkowe
E-administracja
Prawo pracy w Polsce i UE
Procedury sądowo-administracyjne
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo instytucji z ochroną osób i mienia
Bezpieczeństwo portów lotniczych i łańcucha dostaw
Obronność państwa
Zarządzanie kryzysowe
Dietetyka
Poradnictwo żywieniowe
Psychodietetyka
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Dziennikarz – twórca mediów interaktywnych
Dziennikarz prasy, radia, tv i portali internetowych
Media firmowe i komunikacja wizerunkowa
Ekonomia
Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza
Bankowość
Rachunkowość i finanse z windykacją należności
Filologia angielska
Specjalizacja nauczycielska z elementami neurodydaktyki
Specjalizacja translatorsko-biznesowa
Filologia germańska
Specjalizacja nauczycielska z elementami neurodydaktyki
Specjalizacja translatorsko-biznesowa
Filologia polska
Architektura informacji i redakcja
Zawód influencer
Grafika
Fotografia reklamowa i intermedialna w mediach i w Internecie
Grafika 3d i Game Art
Grafika AR i VR
Komunikacja wizualna i multimedialna
Kosmetologia
Kulturoznawstwo
Kreatywny producent i menedżer kultury
Produkcja i realizacja muzyki
Realizacja obrazu internetowego
Pedagogika
Coaching
Doradztwo zawodowe i personalne
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika resocjalizacyjna
Resocjalizacja z prewencją zagrożeń społecznych
PielęgniarstwoStudia online
Politologia
E-polityka i PR w sferze publicznej
Handel międzynarodowy i biznes na rynku europejskim
Psychologia
Psychologia kreatywnego rozwoju
Psychologia w biznesie
Psychologia zdrowia i jakości życia
Taniec
Pedagogika tańca
Tancerz-choreograf
Turystyka i rekreacja
Marketing i organizacja usług turystycznych
Zarządzanie w branży horeca (hotel, restauracja, catering)
Zarządzanie
Innowacyjne zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw
Zarządzanie potencjałem społecznym organizacji
Zarządzanie projektami i procesami

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Computer ScienceStudia w języku angielskim
ICT NetworksStudia w języku angielskim
Programming TechnologiesStudia w języku angielskim
Informatyka
Grafika komputerowa i multimedia
Sieci teleinformatyczne
Technologie programowania
Mechanika i budowa maszyn
Konstrukcja maszyn
Mechatronika
Technologia maszyn
Transport
Logistyka w transporcie
Transport lądowy

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Prawo
Cywilna
Gospodarczo-finansowa
Karna
Prawo medyczne
Prawo podatkowe
Prawo w biznesie
Psychologia
Psychologia w biznesie
Psychologia zdrowia i jakości życia

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Political ScienceStudia w języku angielskim
International Business and TradeStudia w języku angielskim
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo systemu podatkowego
Cyberbezpieczeństwo
Taktyka i analityka czynności dowodowych
Filologia angielska
Specjalizacja nauczycielska z elementami neurodydaktyki
Specjalizacja translatorsko-biznesowa
Filologia germańska
Specjalizacja nauczycielska z elementami neurodydaktyki
Specjalizacja translatorsko-biznesowa
Filologia polska
Architektura informacji i e-marketing
Rzecznik prasowy
Grafika
Projektowanie graficzne i fotografia
Stymulowanie ewolucji artysty
Informatyka
Bazy danych i systemy informatyczne
Technologie sieciowe
Pedagogika
Coaching
Doradztwo zawodowe i personalne z elementami e-mentoringu
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą społeczną
Pedagogika resocjalizacyjna z terapią
Pedagogika tańca i choreografia
Terapia pedagogiczna
Trener kreatywności
Pielęgniarstwo
Politologia
Administracja i zarządzanie w sferze publicznej
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
E-polityka i PR w sferze publicznej
Międzynarodowy biznes i handel
Zarządzanie
E-biznes i nowoczesny marketing
Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny
Zarządzanie logistyczne
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Językoznawstwo

Studia podyplomowewięcej »
Administracja bezpieczeństwa wewnętrznegoStudia online
Administracja i zarządzanie publiczneStudia online
Administracja publiczna i e-administracjaStudia online
Administracja samorządowaStudia online
Agile – zwinne zarządzanie w organizacjach
Akademia Trenerów Biznesu
Analityka rynku finansowegoStudia online
Animacja czasu wolnego z elementami arteterapii
Arteterapeuta, animator kultury i twórca rękodzieła artystycznego
Arteterapia
Arteterapia w edukacji i terapii
Asystent rodziny
Audyt śledczy
Audyt wewnętrzny a zarządzanie ryzykiem i ciągłością działania w organizacjiStudia online
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo i ochrona danych w podmiotach leczniczych
Bezpieczeństwo państwa i zarządzanie kryzysoweStudia online
Bibliotekoznawstwo z elementami zarządzania informacją cyfrową (poza systemem oświaty)Studia online
Choreografia w specjalności taniec ludowy
Choreoterapia w edukacji
Coaching
Coaching w modelu kreatywnym
Compliance w organizacji
CyberbezpieczeństwoStudia online
Diagnoza i terapia integracji sensorycznej
DietetykaStudia online
Doradztwo podatkoweStudia online
Doradztwo zawodowe i personalne - poza systemem oświaty
Doradztwo zawodowe i personalne (studia przygotowujące nauczycieli - doradców zawodowych)Studia online
Doradztwo zawodowe i personalne z elementami e-doradztwa - poza systemem oświatyStudia online
Doradztwo zawodowe i personalne z elementami e-doradztwa (studia przygotowujące nauczycieli - doradców zawodowych)
Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnejStudia online
E-marketing
EEG - Biofeedback
Efektywne zarządzanie jakością z wykorzystaniem metod Lean Six SigmaStudia online
Filozofia dialogu. Sztuka życiaStudia online
Fitoterapia i podstawy farmakologii klinicznejStudia online
Gerontologia społeczna z elementami arteterapii
Grafika komputerowa z elementami produkcji gier
Integracja sensoryczna
Język rosyjski w biznesie
Kadry i płace w firmie
Koder medycznyStudia online
Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne w mediach
Kontroler finansowy
Kosmetologia medyczna
Kosmetologia ogólna i fryzjerstwo
Kreatywny nauczyciel - podstawy twórczej edukacji
Lean Management
LogistykaStudia online
Logistyka transportu wrażliwych produktów ochrony zdrowia
Logopedia
Mechatronika – urządzenia i systemy mechatroniczne w przemyśle
Mediacje społeczne i rodzinne
Menadżer ochrony środowiska
Metodyka i metodologia pracy socjalnej
Muzyka - rytmika i elementy muzykoterapii w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Myślenie Projektowe – Design Thinking w biznesie i edukacji
Myślenie projektowe Design Thinking z elementami neuromarketingu- w przygotowaniu
Nauczanie programowania
Nauczanie programowania w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej
Neurodydaktyka z elementami tutoringu i mentoringu
Neurologopedia
Neurologopedia ogólna i dziecięcaStudia online
Ochrona danych osobowychStudia online
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
Opieka nad osobą starszą i administrowanie systemem opieki
Pedagogika kryminologiczno-sądowa
Pedagogika Marii Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego (we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Montessori)
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami profilaktykiStudia online
Pedagogika resocjalizacyjnaStudia online
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
Podstawy Cyberbezpieczeństwa oraz ochrona przed cybeprzestępstwami
Praktyczne testowanie oprogramowania
Prawo administracyjne
Prawo medyczne z elementami bioetykiStudia online
Prawo zamówień publicznychStudia online
Programowanie i bazy danych
Projektowanie i sprzedaż usług turystycznychStudia online
Przygotowanie pedagogiczne – studia kwalifikacyjneStudia online
Przygotowanie pedagogiczne (studia kwalifikacyjne)
Psychogerontologia z elementami teleopieki
Psychologia sportuStudia online
Psychologia w biznesieStudia online
Psychoonkologia
Psychoonkologia - W PRZYGOTOWANIUStudia online
Rachunkowości i podatki
Rozwiązywanie i profilaktyka konfliktów w szkole i przedszkolu w oparciu o ideę Porozumienia bez Przemocy
Socjoterapia
Studia scenopisarskie
Sztuka – intermedialne działania wizualne
Terapia i wspieranie rozwoju osób z autyzmem oraz z zespołem Aspergera
Terapia i wspieranie rozwoju osób z autyzmem oraz z zespołem Aspergera - studia doskonaląceStudia online
Terapia pedagogiczna z elementami logopedii
Terapia w modelu podmiotowym
Terapia zajęciowa
Transport-Logistyka-Spedycja
Trener kalokagatii – rozwój ciała, umysłu i duszy poprzez jogę i kreatywność
Trening personalny na siłowni z elementami treningu zdrowotnego
Turystyka regionalna - marketing i promocja regionów i miastStudia online
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieckaStudia online
Windykacja należnościStudia online
Wychowanie do życia w rodzinieStudia online
Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznymStudia online
Zarządzanie i polityka publicznaStudia online
Zarządzanie innowacyjne – kompetencje personalne menadżera
Zarządzanie kulturąStudia online
Zarządzanie oświatąStudia online
Zarządzanie projektami informatycznymiStudia online
Zarządzanie Projektami wg standardu PMI
Zarządzanie publiczne przy procesach migracji międzynarodowychStudia online
Zarządzanie ryzykiem w organizacji
Zarządzanie sprzedażą w hotelarstwie
Zarządzanie talentami
Zarządzanie transportem
Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego – menadżer JST
Zarządzanie w ochronie zdrowiaStudia online
Zarządzanie zasobami ludzkimiStudia online
Zielarstwo i fitoterapia
Zintegrowana profilaktyka uzależnień i społecznych zachowań ryzykownych

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Samorząd Studentów

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Artystyczny
Wydział Ekonomii i Zarządzania
Wydział Humanistyczny
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Techniki i Informatyki

Inne ośrodki
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Filia w JaśleJasło
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Filia w SieradzuSieradz
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Filia w ŚwidnicyŚwidnica
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Filia w TrzcianceTrzcianka
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Filia w WarszawieWarszawa
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Filia w Wodzisławiu ŚląskimWodzisław Śląski
Polski Uniwersytet WirtualnyŁódź
O uczelni


 
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi posiada status wyższej uczelni od 1993 roku. Jest jedną z największych uczelni niepublicznych w Polsce oferującą studentom szerokie spektrum możliwych kierunków i specjalności.

Ma uprawnienia do prowadzenia studiów na kilkunastu kierunkach, w ramach których oferuje studentom kilkadziesiąt specjalności, stale aktualizowanych pod kątem zapotrzebowania na rynku pracy. W 2007 roku uczelnia uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia doktora w trzech dziedzinach: nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, nauk technicznych w zakresie informatyki oraz sztuk plastycznych w zakresie sztuki piękne.AHE w Łodzi jest uczelnią nowoczesnych technologii.
Placówka posiada profesjonalnie wyposażone własne wydawnictwo, telewizję, przychodnię i drukarnię, a także największą - wśród uczelni niepublicznych w regionie - bibliotekę o wolnym dostępie.

Studenci mają do dyspozycji profesjonalnie wyposażone hale do produkcji telewizyjnej i radiowej oraz wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną składającą się z dziennikarzy, grafików i specjalistów od obróbki obrazu i dźwięku.


Polski Uniwersytet Wirtualny


Przy AHE powstał także Polski Uniwersytet Wirtualny (www.puw.pl). Polski Uniwersytet Wirtualny to wspólne przedsięwzięcie Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi i Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Uczelnie te, wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu osób pracujących i niemogących z różnych przyczyn studiować w tradycyjny sposób, udostępniły platformę do prowadzenia studiów i kursów przez Internet.

Studia internetowe oferowane przez Polski Uniwersytet Wirtualny prowadzone są od października 2002 r. zgodnie z posiadanymi przez uczelnię uprawnieniami. Uczelnia ustala program studiów, zapewnia kadrę dydaktyczną i prowadzi wymaganą dokumentację.
Studenta obowiązuje taki sam program i minima programowe, jak na tradycyjnych studiach. Jest on zobowiązany zaliczyć wszystkie wymagane przedmioty, napisać pracę dyplomową oraz zdać egzamin dyplomowy. Niezależnie od systemu studiów i formy zajęć studenci zdobywają zaliczenia i zdają egzaminy w siedzibie uczelni, bezpośrednio przez nauczycielami akademickimi.

Absolwenci otrzymują tradycyjne dyplomy Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, stwierdzające ukończenie studiów na danymi kierunku. Nie zawierają one informacji o wspomaganiu nauki przez Internet.

Nauka na platformie edukacyjnej PUW-u jest szansą zdobycia kwalifikacji, bez konieczności dojazdów, odrywania od obowiązków służbowych czy spraw rodzinnych.


Centrum Kształcenia Podyplomowego


Centrum Kształcenia Podyplomowego przy AHE w Łodzi kształci w ramach studiów podyplomowych od 1997 r. W ofercie znajduje się kilkadziesiąt kierunków, które pozwalają na zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Studia podyplomowe kierowane są przede wszystkim do nauczycieli, pedagogów, dziennikarzy, filologów, kadry zarządzającej i pracowników firm oraz wszystkich tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje.

Kształcenie w ramach studiów podyplomowych realizowanych przy AHE, odbywa się w trybie zaocznym, podczas zjazdów weekendowych i trwa dwa, trzy lub cztery semestry. W strukturze zajęć studiów podyplomowych znajdują się warsztaty i ćwiczenia dające maksimum wiedzy praktycznej i pozwalające uczestnikom rozwiązywać konkretne problemy, analizować wybrane przypadki oraz doskonalić własne umiejętności.

Absolwenci studiów podyplomowych zyskują nowe możliwości:

  • Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji,
  • Uzyskanie certyfikatów wymaganych przez pracodawcę,
  • Zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy,
  • Zmianę specjalizacji,
  • Zmianę zawodu.

Centrum Kształcenia Podyplomowego oprócz studiów podyplomowych, posiada w swojej ofercie kursy doskonalące dla nauczycieli z zakresu technologii informacyjnej oraz kursy o tematyce kształcenia zgodnego z Krajowymi Ramami Kwalifikacji.

Prowadzone są również szkolenia w ramach Akademii Cisco i Regionalnej Akademii MS.

Strona www uczelni:
www.ahe.lodz.pl

Mapa

Wybrany film z YouTube


« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności