Kraków, Polska

Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w Krakowie

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo narodowe

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Engineering ManagementStudia w języku angielskim
Inżynieria zarządzania

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo narodowe
Zarządzanie

Studia podyplomowewięcej »
Administracja publiczna
Akademia firm rodzinnych nowej generacji
Akademia lean management
Akademia Menedżera Sprzedaży
Akademia Profesjonalnego Coachingu
Doradca podatkowy
Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu - studia kwalifikacyjne
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) - studia kwalifikacyjne
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia kwalifikacyjne
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych
Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej - studia kwalifikacyjne
Kadry i płace w praktyce
Kwalifikacyjne pedagogiczne studia podyplomowe
Logistyka i spedycja dla nauczycieli - studia kwalifikacyjne
Logopedia - studia kwalifikacyjne
Logopedia - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych
Menedżer jakości
Menedżer logistyki
Neurologopedia
Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie - inspektor ochrony danych
Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej - szkolenie specjalizacyjne
Pedagogika korekcyjna - studia kwalifikacyjne
Pedagogika korekcyjna - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych
Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci - studia kwalifikacyjne
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - dla pedagogów specjalnych
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - studia kwalifikacyjne
Wychowanie do życia w rodzinie - kwalifikacyjne studia podyplomowe
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Zarządzanie kapitałem ludzkim
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie w oświacie

Inne ośrodki
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w CieszynieCieszyn
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w GliwicachGliwice
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w OlkuszuOlkusz
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w TychachTychy
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w ŻywcuŻywiec
Strona www uczelni:
wsb.edu.pl/krakow

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności