Poznań, Polska

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bachelor in Business AdministrationStudia w języku angielskim
FinanceStudia w języku angielskim
Ekonomia
Ekonomia globalna i menedżerska
Public Relations i strategie komunikowania
Strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji
Strategie HR i rynek pracy
Zielona gospodarka i zrównoważona konsumpcja
Finanse, audyt, inwestycje
Bankowość i pośrednictwo finansowe
Finanse, audyt i podatki
Kontrola finansowa i rachunkowość
Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem
Gospodarka turystyczna
Informatyka i ekonometria
Analityka gospodarcza
Elektroniczny biznes
Informatyka w gospodarce i administracji
Inżynieria finansowa
Kierunek prawno-ekonomiczny
Logistyka
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Biznes międzynarodowy
Zrównoważona gospodarka światowa
Polityka społeczna
Finanse i zarządzanie usługami społecznymi
Komunikacja społeczna
Rachunkowość i finanse biznesu
Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
Inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa
Rachunkowość w środowisku informatycznym
Zarządzanie
Handel i marketing
Komunikacja w biznesie
Konsulting gospodarczy
Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
Zarządzanie projektami
Zarządzanie przedsiębiorstwami
Zarządzanie zasobami ludzkimi

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Jakość i rozwój produktu
Inżynier jakości produktów przemysłowych
Inżynier jakości produktów żywnościowych
Zarządzanie i inżynieria produkcji

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Innovation ManagementStudia w języku angielskim
Master in International BusinessStudia w języku angielskim
Quantitative FinanceStudia w języku angielskim
Transition, Innovation and Sustainability EnvironmentStudia w języku angielskim
Analityka danych ekonomicznych
Design i komercjalizacja produktu
Ekonomia
Finanse, audyt i inwestycje
Finanse, audyt, inwestycje
Bankowość i ubezpieczenia
Finanse, audyt i podatki
Inwestycje i rynki finansowe
Kontrola finansowa i rachunkowość1
Informatyka i ekonometria
Analityka gospodarcza
Informatyka w gospodarce i administracji
Inżynieria finansowa
Kierunek prawno-ekonomiczny (prowadzony wspólnie z UAM)
Marketing
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Logistyka międzynarodowa
Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie
Zarządzanie i finanse międzynarodowe
Nadzór i kontrola
Przemysł 4.0
Rachunkowość i finanse biznesu
Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
Inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa
Rachunkowość i podatki w małym i średnim przedsiębiorstwie
Rachunkowość i zarządzanie finansami ACCA
Zarządzanie
Wycena nieruchomości
Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
Zarządzanie projektami
Zarządzanie przedsiębiorstwami
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Ekonomia i finanse
Nauki o zarządzaniu i jakości

Studia podyplomowewięcej »
Accounting and Financial Management – Advanced Level
Accounting and Financial Management – Basic Level
Analiza ekonomiczna i controlling
Analizy rynkowe i strategiczne
Audyt bezpieczeństwa systemów informacyjnych
Audyt podatkowy
Audyt śledczy
Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych
Bankowość i doradztwo finansowe
Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji
CIMA Advanced Diploma in Management Accounting
CIMA Diploma in Management Accounting
Cła i podatki w procedurach celnych
COACHING MENEDŻERSKI. Nowoczesne narzędzie do rozwoju osobistego, zespołu i organizacji
Compliance w organizacji
Cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym i jednostkach świadczących usługi kluczowe
E-Commerce
E-marketing
Ekonomiczne i prawne aspekty przestępczości gospodarczej
Ekspert w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT)
Finance and Accounting for ACCA Strategic Professional Level Exams
Finanse menedżerskie
Gospodarka nieruchomościami – specjalność: doradztwo i obsługa rynku nieruchomości
Gospodarka nieruchomościami – Wycena nieruchomości
Gospodarka, rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa
Jakość i bezpieczeństwo oraz zarządzanie ryzykiem w produkcji żywności i opakowań
Kontrola zarządcza w administracji publicznej
Koordynator dostępności
Krajowe standardy rachunkowości
Lean Manufacturing
Logistyka i łańcuchy dostaw w przemyśle 4.0
Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym
Marketing w praktyce
Master of Business Training – studia menedżersko-trenerskie
Menedżer Bezpieczeństwa Informacji
Menedżer CSR
Menedżer jakości
Menedżer kultury
Menedżer sportu
Menedżer systemu zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów (whistleblowing)
Menedżer w opiece zdrowotnej
Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo teleinformatyczne w biznesie
Organizacja i zarządzanie
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
Partnerstwo publiczno-prywatne
Podatki i doradztwo podatkowe
Pomoc publiczna
Procedury w podatkach i opłatach lokalnych
Psychologia w biznesie
Rachunkowość
Rachunkowość i finanse
Rachunkowość i podatki
Rozliczenia kadrowo-płacowe
Rozliczenia kadrowo-płacowe w jednostkach oświatowych
Specjalista HR
Studia podyplomowe dla nauczycieli przedmiotu Biznes i zarządzanie
Technologia blockchain – zastosowanie w biznesie i administracji publicznej
Technologie finansowe (FinTech)
Wywiad strategiczny i zapobieganie szpiegostwu przemysłowemu
Zaawansowana analiza danych w środowisku R
Zamówienia publiczne
Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
Zarządzanie ciągłością działania
Zarządzanie dostępnością cyfrową
Zarządzanie pracą i zasobami ludzkimi
Zarządzanie procesem inwestycji budowlanych
Zarządzanie projektami
Zarządzanie projektami – metodyki i metody
Zarządzanie Projektami – narzędzie dla praktyków
Zarządzanie projektami IT
Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie sprzedażą
Zarządzanie w opiece zdrowotnej
Zarządzanie w oświacie
Zrównoważone finanse
Zrównoważony rozwój w strategii organizacji i raportowanie niefinansowe (ESG)

MBAwięcej »
Executive MBA Poznań-Atlanta Studia w języku angielskim
Executive MBA UEP

Kursy, szkoleniawięcej »
AgilePM® & AgileBA® - zwinne zarządzanie projektamiStudia online
Akademia fakturowania - Krajowy System e-faktur MOŻLIWOŚĆ DOFINANSOWANIA z KFS
Akademia HR ManageraStudia online
Akademia Menedżera Marketingu - szkolenie z certyfikatem BlendPRStudia online
Controlling - kompendium rozwiązań dla MŚPStudia online
Cyberprzestępstwa i pranie pieniędzy – kiedy mogę stać się ofiarą tego typu przestępstw?Studia online
Kurs dla kandydatów na członków Rad NadzorczychStudia online
Menedżer VCC - Certyfikat menedżerski VCCStudia online
PM2 Foundation - metodyka zarządzania projektami Komisji EuropejskiejStudia online
Project ManagementStudia online
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu MOŻLIWOŚĆ DOFINANSOWANIA Z KFSStudia online
Zarządzanie ciągłością działania organizacji oparte na standardzie ISO 22301 MOŻLIWOŚĆ DOFINANSOWANIA Z KFSStudia online
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw z uwzględnieniem czynników zrównoważonego rozwoju (ESG) MOŻLIWOŚĆ DOFINANSOWANIA Z KFSStudia online
Zarządzanie zespołem
Zielone zamówienia publiczneStudia online

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytety Dziecięcewięcej »
Akademia Młodego Ekonomisty
Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier i Absolwentów

Organizacje studenckiewięcej »
AIESEC. Międzynarodowa organizacja studencka
Challenger
Chór Kameralny MUSICA VIVA
Chór Żeński SONANTES
Ekologiczne Studenckie Koło Naukowe Ekosfera
Erasmus Student Network
Europejskie Forum Studentów AEGEE
Klub Biegacza UEP
Niezależne Zrzeszenie Studentów - NZS
Parlament Studencki
PBDA Consulting
Ruch Akademicki Pod Prąd studentów UEP
SKN Audytu Wewnętrznego i Compliance
SKN Bankier (SKN Bankowości i Pośrednictwa Finansowego)
SKN Biznesu Międzynarodowego Synergy Group
SKN CommodityLab
SKN Commodum Cantavit
SKN Compertus
SKN Controlling
SKN Data Science
SKN E-commerce
SKN Ekobiznesu
SKN Ekonomii Zrównoważonego Rozwoju
SKN Ekonomiki Inwestycji i Nieruchomości Propertus
SKN Enactus
SKN EUrope
SKN Finansów Przedsiębiorstw
SKN GameDev
SKN Gospodarki Żywnościowej
SKN HaeR
SKN HAI: Humans & AI
SKN HRview
SKN Idea
SKN Innova
SKN Inventum
SKN Inżynierii Finansowej
SKN Jakości i Bezpieczeństwa Żywności Spectrum
SKN Jakości Qualitas
SKN Klub Debat UEP
SKN Komunikacji Rynkowej
SKN Kultura i Ekonomia Wina
SKN Maksimus
SKN Marketing
SKN Marketingu Międzynarodowego Advantis
SKN Neuromarketingu
SKN NEXUS
SKN Opodatkowania Przedsiębiorstw
SKN Pecunia Moderna
SKN Portfolio
SKN Pracownia Systemów IT
SKN Pryzmat
SKN Psychologii Biznesu
SKN Rachunkowości Konto
SKN Research & Analysis
SKN Rynku Lotniczego KoNtRoL
SKN Socjologiczno-Filozoficzne Intersophia
SKN Studenckie Centrum Badań Turystycznych Explorers
SKN Tax
SKN UELogistics
SKN Zarządzania Usługami Service Club
SKN Zrównoważonego Biznesu ''Trade Fair''
SKN Zrównoważonych Finansów
Stowarzyszenie Cognitis
Studenckie Forum Business Centre Club

Akademikiwięcej »
DS Atol
DS Dewizka
DS Feniks

Wydziały, jednostkiwięcej »
Instytut Ekonomiczno - Społeczny
Instytut Ekonomii
Instytut Finansów
Instytut Gospodarki Międzynarodowej
Instytut Informatyki i Ekonometrii Ilościowej
Instytut Marketingu
Instytut Nauk o Jakości
Instytut Rachunkowości i Zarządzania Finansami
Instytut Zarządzania
Misja uczelni

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu jest uczelnią PRESTIŻ-ową, która, prowadząc badania naukowe, istotnie wzbogaca wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych i pokrewnych, a przez kształcenie studentów - przygotowuje na najwyższym poziomie kadry zdolne skutecznie sprostać wyzwaniom współczesnej gospodarki w kraju i za granicą. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu jako znana i szanowana uczelnia ekonomiczna w Polsce zabiera głos opiniotwórczy i doradczy w istotnych sprawach gospodarczych.

Naczelnymi wartościami Uniwersytetu Ekonomicznego są:
P - prawda
R - rzetelność
E - elitarność
S - szacunek
T - transparentność
I - innowacyjność
Ż - życzliwość
Dążenie do prawdy jest nadrzędnym celem każdego badania naukowego, któremu winno towarzyszyć rzetelne upowszechnianie zdobytej wiedzy. Wzbogacenie stanu wiedzy oraz kształcenie na najwyższym poziomie teoretycznym i praktycznym w zakresie nauk ekonomicznych i pokrewnych wymaga dysponowania elitarnymi zasobami kadry naukowo-dydaktycznej oraz studentów.

Prowadzenie badań naukowych oraz kształcenie studentów odbywa się przy zachowaniu szacunku dla zróżnicowanych poglądów, zasady transparentności procedur i zachowań oraz w atmosferze życzliwości. Ważna dla nauki oraz edukacji w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu jest innowacyjność metod badawczych i edukacyjnych.


Współpraca z zagranicą

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu od wielu lat utrzymuje bliskie kontakty z naukowymi ośrodkami zagranicznymi w wielu krajach.

W gronie  partnerów znajdują się uczelnie i ośrodki naukowe
z Austrii, Belgii, Bułgarii, Chin, Chorwacji, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji,  Hiszpanii, Holandii,  Irlandii, Islandii,  Japonii, Kanady, Litwy,  Łotwy, Niemiec,  Norwegii, Portugalii, Rosji, Rumunii,  Słowacji, Słowenii, Stanów Zjednoczonych, Szwecji, Tajwanu, Turcji, Ukrainy, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Mapa

Wybrany film z YouTube

Katalog rekrutacyjny


« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności