Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

warmińsko-mazurskie - ranking uczelni wg liczby studentów - stan na 30.XI.2015, GUS

1 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 23205
2 Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 2611
3 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu 2168
4 Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu 1302
5 Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego 1076
6 Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie 866
7 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie 724

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Przegląd uczelni w Polsce
WSSIP_220.jpg
Akademia_WSB_przeglad.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Uniwersytet Gdański - 2
miniatura
Polityka Prywatności