Rankingi uczelni wg liczby studentów
- stan na 30.XI.2015, GUS

1 Uniwersytet Warszawski 44848
2 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 41818
3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 39982
4 Uniwersytet Łódzki 33909
5 Politechnika Wrocławska 33530
6 Politechnika Warszawska 33360
7 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 30262
8 Uniwersytet Gdański 27233
9 Uniwersytet Wrocławski 26054
10 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 25485
Ranking województw wg liczby studentów
1 mazowieckie 261599
2 małopolskie 175596
3 wielkopolskie 140135
4 dolnośląskie 129769
5 śląskie 118936
6 pomorskie 90031
7 łódzkie 89063
8 lubelskie 75426
9 kujawsko-pomorskie 61801
10 podkarpackie 54086
11 zachodniopomorskie 45205
12 podlaskie 36249
13 świętokrzyskie 30109
14 warmińsko-mazurskie 29341
15 opolskie 22946
16 lubuskie 15134
1 Politechnika Wrocławska 33530
2 Uniwersytet Wrocławski 26054
3 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu 13487
1 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 25485
2 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 8739
3 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy 7998
1 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 21874
2 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie 11799
3 Politechnika Lubelska 10095
1 Uniwersytet Zielonogórski 12118
2 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim 2067
3 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie 484
1 Uniwersytet Łódzki 33909
2 Politechnika Łódzka 18697
3 Społeczna Akademia Nauk w Łodzi 14620
1 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 41818
2 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 30262
3 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 20869
1 Uniwersytet Warszawski 44848
2 Politechnika Warszawska 33360
3 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 22548
1 Uniwersytet Opolski 9461
2 Politechnika Opolska 7579
3 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie 2213
1 Uniwersytet Rzeszowski 17276
2 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 16543
3 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 5565
1 Uniwersytet w Białymstoku 12285
2 Politechnika Białostocka 10544
3 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 4557
1 Uniwersytet Gdański 27233
2 Politechnika Gdańska 23017
3 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku 9009
1 Uniwersytet Śląski w Katowicach 24484
2 Politechnika Śląska 22923
3 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 10929
1 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 11746
2 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach 9003
3 Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach 3046
1 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 23205
2 Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 2611
3 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu 2168
1 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 39982
2 Politechnika Poznańska 20052
3 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 14187
1 Uniwersytet Szczeciński 15045
2 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 10570
3 Politechnika Koszalińska 6124
Polityka Prywatności