Warszawa, Polska

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Aviation Law and Professional Pilot LicenceStudia w języku angielskim
Data Science in EconomiscStudia w języku angielskim
EconomicsStudia w języku angielskim
FinanceStudia w języku angielskim
Corporate FinanceStudia w języku angielskim
Personal Investment PortfolioStudia w języku angielskim
International RelationsStudia w języku angielskim
DiplomacyStudia w języku angielskim
European StudiesStudia w języku angielskim
Law in International Relations and BusinessStudia w języku angielskim
ManagementStudia w języku angielskim
E-Commerce ManagementStudia w języku angielskim
IT ManagementStudia w języku angielskim
Marketing ManagementStudia w języku angielskim
Real Estate ManagementStudia w języku angielskim
Administracja
Administracja gospodarcza
Administracja publiczna
Administrowanie ruchem lotniczym
ESG w lotnictwie
Kadry i płace
Ekonomia
Biznes międzynarodowy i uwarunkowania globalne
Data Science w ekonomii
Finanse i rachunkowość
Bankowość i usługi finansowe
Finanse przedsiębiorstw
FinTech i kryptowaluty
Kontrola finansowa i audyt
Pielęgniarstwo
ZarządzanieStudia online
Digital marketing
E-commerce
Innowacje i przedsiębiorczość
Nowoczesna logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
Zarządzanie w branży gier wideo
Zarządzanie w sporcie
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Kierunek lekarski
Prawo

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
EconomicsStudia w języku angielskim
International RelationsStudia w języku angielskim
GeopoliticsStudia w języku angielskim
Leadership and StatescraftStudia w języku angielskim
ManagementStudia w języku angielskim
Environmental ManagementStudia w języku angielskim
Marketing ManagementStudia w języku angielskim
Project ManagementStudia w języku angielskim
Ekonomia
ESG w ekonomii
Finanse i bankowość
Wywiad gospodarczy i Big Data
Prawo w biznesie
Administracja w gospodarce
Prawo w gospodarce
Regulacje rynku lotniczego
Prawo w IT
Technologie finansowe
Prawo nowoczesnych finansów
Zdecentralizowane finanse
Zdecentralizowane technologie i AI
Zarządzanie
AI w biznesie
Digital business
Informatyka stosowana w biznesie
IT w zarządzaniu
Zarządzanie projektami
Zarządzanie środowiskowe

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Nauki prawne

Podwójny dyplomwięcej »
Coventry University

Studia podyplomowewięcej »
AI i informatyzacja wymiaru sprawiedliwości i usług prawniczych
AI i innowacje w zdrowiu
Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza
Compensation & Benefits
Compliance & ESG Officer
Cyberbezpieczeństwo i informatyka śledczaStudia online
E-marketing w praktyceStudia online
Energetyka jądrowa: zarządzanie, przygotowanie i realizacja inwestycji oraz eksploatacja elektrowni jądrowych
Inżynier Kontraktu
Legislacja w praktyce
Mediacje rodzinne i karne
Morska energetyka wiatrowa - zarządzanie oraz przygotowanie i realizacja inwestycji
Negocjacje i mediacje biznesowe
Neuro-Przywództwo
Ochrona danych osobowych i zarządzanie bezpieczeństwem informacji
Organizacja i zarządzanie badaniami klinicznymi
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Prawo egzekucyjne i windykacja należności
Prawo energetyczne i zarządzanie przedsiębiorstwami energetycznymi
Prawo i zarządzanie w sektorze mody
Prawo lotnicze
Prawo ochrony środowiska i klimatu
Prawo podatkowe
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - kadry i płace
Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe
Prawo w biznesie nowych technologii. Digitalizacja procesów i usług.
Proces inwestycyjno-budowlany dla prawników
Psychologia w zarządzaniu
Restrukturyzacja podmiotów leczniczych
Robotyka medyczna w chirurgii
Wycena nieruchomości
Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie (SMS)
Zarządzanie cyberbezpieczeństwemStudia online
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie potencjałem ludzkim organizacji
Zarządzanie promocją zdrowia i profilaktyką chorób
Zarządzanie transformacją organizacyjną i zespołami w erze gospodarki 5.0

MBAwięcej »
Master of Business Administration (MBA ESG)
MBA w budownictwie
MBA w energetyce
MBA w lotnictwie
MBA w ochronie zdrowia
MBA w zarządzaniu

Kursy, szkoleniawięcej »
Akademia wynagrodzeń dla dyrektorów HR
Mental focus - psychologia koncentracji
Psychologia koncentracji oraz wewnętrznego spokoju

Biura Karierwięcej »
Dział Praktyk i Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Debate Club
Kardiologiczne Koło Naukowe
Klub Studia Iucunda
Koło Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Koło Internistyczne
Koło Naukowe Chirurgii Ogólnej
Koło Naukowe Finanse Osobiste
Koło Naukowe Ginekologii i Położnictwa
Koło Naukowe Ginekologii Onkologicznej i Chirurgii Robotycznej
Koło Naukowe Medycyny Ratunkowej
Koło Naukowe Młodych Dyplomatów
Koło Naukowe Onkologii Medycznej
Koło Naukowe Postępowania Karnego "Ubi lex, ibi poena"
Koło Naukowe Praw Człowieka
Koło Naukowe Prawa Administracyjnego
Koło Naukowe Prawa Cywilnego CIVILIS
Koło Naukowe Prawa Karnego "Eunomia"
Koło Naukowe Prawa Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Koło Naukowe Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej
Koło Prawa Gospodarczego
Koło Urologiczne
Labolatorium Innowatora
Lazarski Foreign Affairs Club
Lazarski University Energy Policy Club
Media & Marketing
Medycyna Stylu Życia
Międzywydziałowe Koło Prawa Lotniczego AVION
Międzywydziałowe Koło Prawa Lotniczego i Kosmicznego AVION
Negotiation Club
Neurologiczne Koło Naukowe
Okulistyczne Koło Naukowe
Ortopedyczne Koło Naukowe
Psychiatryczne Koło Naukowe
Pulmonologiczne Koło Naukowe
Ratio Iuris
Samorząd Studencki
SKN Narodowego Instytutu Kardiologii
Studenckie Koło Naukowe Krymialistyki "OMNIA VERITAS"
Students Journal Club
Students' Management Club
Studia Iucunda
Toksykologiczne Koło Naukowe
Youth Gaming Organisation

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Ekonomii i Zarządzania
Wydział Medyczny
Wydział Prawa i Administracji
Opis uczelni

Marzysz o karierze lekarza, prawnika lub menedżera? Zależy Ci na rozwoju osobistym i realizowaniu swoich pasji? Zapraszamy na Uczelnię Łazarskiego. Już od 25 lat kształcimy specjalistów m.in. z zakresu prawa, ekonomii, stosunków międzynarodowych, a od 2017 r. również medycyny. Należymy do grona czołowych polskich niepublicznych uczelni przodujących w najważniejszych rankingach szkół wyższych m.in. „Perspektyw”, „Rzeczpospolitej”, „Dziennika Gazety Prawnej”. Nasz kampus znajduje się na warszawskim Mokotowie, blisko stacji metra. Na terenie uczelni posiadamy 240 miejsc parkingowych. Studenci mają do dyspozycji siłownię, strefy relaksu, stołówkę i kawiarnie.

Na Wydziale Medycznym nacisk kładziony jest przede wszystkim na indywidualizację procesu nauczania – zajęcia prowadzone są w małych grupach z wykorzystaniem najnowszych materiałów edukacyjnych i rozwiązań technologicznych. Studentom udostępniono nowoczesne Centrum Nauk Podstawowych i Przedklinicznych obejmujące m.in.: laboratoria, salę wykładową wyposażoną w multimedia i modele anatomiczne wysokiej wierności, salę anatomii prawidłowej i salę sekcyjną. Takie rozplanowanie i wyposażenie przestrzeni pozwala na realizację zajęć z anatomii i nauk podstawowych w jednym miejscu, w komfortowych warunkach. W 2019 r. decyzją Polskiej Komisji Akredytacyjnej kierunek lekarski, prowadzony na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego, jako jeden z niewielu w Polsce uzyskał ocenę wyróżniającą w kryterium opieki nad studentami oraz wsparcia w procesie uczenia się i osiągania efektów kształcenia.

Uczelnia Łazarskiego posiada także jeden z najlepszych wydziałów prawa. Renomę Wydziałowi Prawa i Administracji przyniosły innowacyjne badania, znakomita kadra naukowa i wprowadzanie do programu nowoczesnych specjalizacji, pożądanych wśród pracodawców i dostosowanych do potrzeb rynku, takich jak: prawo lotnicze, prawo w biznesie, kryminalistyka czy prawo medyczne. Wydział Prawa od dziesięciu lat zajmuje pierwsze miejsce w Rankingu Wydziałów Prawa, przygotowanym przez „Dziennik Gazetę Prawną”. Nowością na Wydziale jest oferta edukacyjna poszerzona o kierunki w języku angielskim, których programy odpowiadają współczesnym wymaganiom rynku pracy.

Wydział Ekonomii i Zarządzania stawia przede wszystkim na praktykę i współpracę z biznesem. Współpracuje z prawie 100 uczelniami z całego świata. Studenci mają duży wybór praktyk oraz płatnych staży w międzynarodowych firmach, kancelariach prawnych, sądach i prokuraturach. Ponadto na Uczelni można skorzystać z wielu bezpłatnych warsztatów wspierających wejście na rynek pracy. Wydział Ekonomii i Zarządzania jako jedyny w Polsce prowadzi anglojęzyczne studia w pełni walidowane przez prestiżowy Coventry University, po których absolwenci uzyskują dwa dyplomy – polski oraz brytyjski.

Mapa


Dlaczego Łazarski

Zniżki i stypendia« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności