Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Uczelnie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Warszawa, Polska

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

Studia doktoranckiewięcej »
Prawo

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Ekonomii i Zarządzania
Wydział Medyczny
Wydział Prawa i Administracji
O uczelni



Studia to przede wszystkim dawka solidnej i użytecznej wiedzy oraz rozwój nowych kompetencji. To również znakomity czas, by kształtować siebie jako człowieka. Uczelnia Łazarskiego to idealne miejsce, by zdobyć to wszystko.

Jakość kształcenia


Jesteśmy najlepszą polską uczelnią w międzynarodowym rankingu U-Multirank przygotowanym na zlecenie Komisji Europejskiej. Zna­leźliśmy się także w elitar­nym gro­nie 8 proc. naj­wyżej ocenio­nych spośród wszyst­kich uczel­ni z całego świa­ta biorących udział w ran­kin­gu, obok Harvard Univer­sity i Ma­sachus­sets In­stitu­te of Tech­nology.

Wy­grywamy również w pol­skich ze­stawie­niach. Mamy naj­lep­szy Wy­dział Pra­wa i Ad­mi­nistracji wśród uczel­ni nie­publicz­nych według ran­kin­gu "Rzecz­po­spo­li­tej" i "Dzien­nika Ga­ze­ty Praw­nej". Jakość kształcenia potwierdza najwyższa z możliwych,wyróżniająca ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla prowadzonego kierunku prawo. Nasz Wy­dział Eko­nomii i Zarządzania zyskał miano naj­lep­szego prak­tycz­nie ksz­tałcącego wydziału według ma­ga­zynu "Brief".

Prowadzimy programy anglojęzyczne, które spełniają kryteria brytyjskiego systemu nauczania - jednego z najlepszych na świecie. Kończą się uzyskaniem dwóch dyplomów: Uczelni Łazar­skie­go i re­nomo­wanego Coven­try Univer­sity, uznanego za jedną z 15. najlepszych brytyjskich szkół wyższych w notowaniu prestiżowego pisma "The Guardian".

Te wyróżnienia potwierdzają, że Łazarski to odpowiednie miejsce, jeśli chcesz zdobyć naprawdę dobre i wszechstronne wykształcenie.

Jak uczymy?


Przyjęliśmy zasadę, że naszym studentom przekazujemy przede wszystkim specjalistyczne kompetencje poszukiwane na rynku pracy. Dlatego programy kształcenia opracowujemy i aktualizujemy wraz z praktykami biznesu i prawa. Współpracujemy z takimi gigantami jak PwC, RTB House, Altkom Akademia czy Innovatika. Powołaliśmy Radę Biznesu, która nieustannie dba o to, by Dzięki temu masz pewność, że uczysz się tego, co rzeczywiście wykorzystasz w przyszłej pracy zawodowej.

Nasi wykładowcy to ponad 250 uznanych ekspertów, m.in. były prezes Trybunału Konstytucyjnego - sędzia Jerzy Stępień, generał Stanisław Koziej - były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego czy Robert Gwiazdowski - ekspert podatkowy. Zajęcia prowadzą w sposób interaktywny, dzięki czemu są zawsze blisko Ciebie. Nie tylko przekazują praktyczne umiejętności, ale potrafią zarazić entuzjazmem i pasją. Chętnie porozmawiają z Tobą także po zajęciach - możesz liczyć na mentorską opiekę i pomoc w sprawach dotyczących programu studiów i nie tylko.

Umożliwiamy indywidualny tok studiów
, tak abyś mógł połączyć je z pracą, pasją lub inną angażująca aktywnością!

Wszechstronny rozwój

Zapewniamy Ci rozwój na różnorodnych płaszczyznach.Możesz uczęszczać na wykłady spoza Twoich studiów. Prowadzimy 6 kierunków, a na nich ponad 40 specjalności. To potężna baza wiedzy, którą oddajemy do Twojej dyspozycji.
Na Uczelni prężnie działa ponad 20 kół naukowych, 18 klubów zainteresowań, 3 drużyny sportowe i zespół muzyczny. Dzięki temu rozwiniesz swoje naukowe i pozanaukowe zdolności i zainteresowania. W kształtowaniu swoich mocnych stron pomocna może okazać się opieka tutora-wykładowcy,wspólnie z którym z nim zgłębiasz swoje zainteresowania, poznajesz możliwości rozwoju i kształtujesz przyszłą ścieżkę zawodową.

Jeżeli chcesz zostać kompetentnym specjalistą poszukiwanym na rynku pracy oraz rozwinąć swoje pasje i mocne strony, studiuj na Łazarskim!

Uczelnia Łazarskiego to jedna z najstarszych polskich uczelni niepublicznych. Od 1993 roku z powodzeniem kształcimy kolejne roczniki studentów w zakresie nauk ekonomicznych i prawnych.

Stawiamy na praktykę - programy nauczania opracowujemy z udziałem pracodawców oraz praktyków biznesu aby najlepiej przygotować studentów do kariery zawodowej i wyzwań dynamicznego rynku pracy.

Wielką wagę przywiązujemy do tego, by nasze programy studiów były blokami startowymi do kariery zawodowej. Jesteśmy chyba jedyną uczelnią w Polsce, która robi to w tak systematyczny i konsekwentny sposób. W ramach współpracy z takimi firmami jak SAP, Koncern turystyczny TUI, IAB (International Advertising Bureau), BOC Group, Innovatika i Core PR przygotowaliśmy programy specjalności, na których kształcimy najbardziej poszukiwanych w Europie specjalistów. W efekcie tych działań powstał program - Uwaga kariera, który wyraża filozofię Uczelni, polegającą na jak najlepszym przygotowaniu studenta do wymagań rynku i ułatwieniu podjęcia pracy. Mamy na ten cel ponad 3 mln złotych ze środków unijnych.
Strona www uczelni: www.lazarski.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Polsce
UG_przeglad_uczelni_2.jpg

Nauka języka za granicą
EF_220.jpg
 
Polityka Prywatności