Katowice, Polska

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Finance and Accounting for BusinessStudia w języku angielskim
International BusinessStudia w języku angielskim
Analityk Finansowy 2.0
Analityka gospodarcza
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Ekonomia
Finanse i rachunkowość
Finanse menedżerskie
Gospodarka cyfrowa
Gospodarka miejska i nieruchomości
Gospodarka przestrzenna
Gospodarka turystyczna
Informatyka
Informatyka i ekonometria
Logistyka w biznesie
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Prawo w zarządzaniu
Przedsiębiorczość i finanse
Rachunkowość i podatki
Zarządzanie
Zarządzanie publiczne

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Logistyka

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
E-CommerceStudia w języku angielskim
European Master’s in Customer Relationship Marketing (MERCURI)Studia w języku angielskim
Finance and Accounting for BusinessStudia w języku angielskim
International BusinessStudia w języku angielskim
International Master in Intercultural Business (MAGELLAN)Studia w języku angielskim
Quantitative Asset and Risk Management (ARIMA)Studia w języku angielskim
Analityk Finansowy 2.0
Analityka gospodarcza
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Ekonomia
Finanse i rachunkowość
Finanse menedżerskie
Gospodarka cyfrowa
Gospodarka miejska i nieruchomości
Gospodarka przestrzenna
Gospodarka turystyczna
Informatyka
Informatyka i ekonometria
Logistyka
Logistyka w biznesie
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Przedsiębiorczość i finanse
Zarządzanie
Zarządzanie publiczne

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Ekonomia i finanse Studia w języku angielskim
Zarządzanie Studia w języku angielskim
Ekonomia i finanse
Nauki o zarządzaniu i jakości

Studia podyplomowewięcej »
Academy of Business Management 3.0 Studia w języku angielskimStudia online
Business English Studia w języku angielskim
Digital Media, Fact-checking and Disinformation Studia w języku angielskimStudia online
English for Business, Law and Administration Studia w języku angielskim
Akademia biznesu
Akademia menedżera
Akademia zaawansowanych kompetencji menedżerskich
Akademia zarządzania w biznesie 3.0
Akademia Zwinnego LideraStudia online
Analiza i modelowanie danych biznesowych
Audyt i kontrola wewnętrzna w biznesie i administracji publicznej
Audyt śledczy
Bezpieczeństwo i ochrona cyberprzestrzeni
Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowychStudia online
Brand Manager i PR Manager
Business Intelligence w dużych zbiorach danych (Big Data)
ControllingStudia online
Handel zagraniczny z elementami e-commerce
HR Business PartnerStudia online
Kadry i płace z elementami HR
Krajowe standardy rachunkowości z wykorzystaniem systemów informatycznych
Lean Leader
Master of Corporate Governance/Menadżer ładu korporacyjnegoStudia online
Menedżer ds. Kluczowych Klientów i Dyrektor Sprzedaży
Menedżer ds. zakupówStudia online
Menedżer e-commerce i social mediaStudia online
Menedżer kultury
Menedżer logistykiStudia online
Menedżer zielonej transformacji - raportowanie ESG
Międzynarodowe standardy rachunkowościStudia online
MS Excel i VBA w biznesie - poziom zaawansowanyStudia online
Profesjonalne zarządzanie organizacją i zespołem
Psychologia dla menedżera
Rachunkowość
Rachunkowość - ścieżka ACCA
Rachunkowość i sprawozdawczość w sektorze finansów publicznych
Rzeczoznawca majątkowy
Sprzedaż i obsługa klienta
Strategia podatkowa
Trener, coach i menedżer ds. szkoleńStudia online
Uczenie maszynowe i data scienceStudia online
Zamówienia publiczne
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwStudia online
Zarządzanie i marketing w biznesieStudia online
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie parafią
Zarządzanie projektami w branży motoryzacyjnej
Zarządzanie projektemStudia online
Zarządzanie w ochronie zdrowia
Zastosowanie SAP S/4HANA w organizacji
Żywność przyszłości - projektowanie produktów i usług dla branży spożywczej

MBAwięcej »
Master of Business Administration in Accounting and Finance
MBA dla Organizacji Pozarządowych (NGO)
MBA in Corporate Governance

Wydziały, jednostkiwięcej »
Ekonomii
Finansów
Informatyki i Komunikacji
Zarządzania

Inne ośrodki
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - Filia w RybnikuRybnik
Strona www uczelni:
www.ue.katowice.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności