Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Uczelnie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Katowice, Polska

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
International BusinessStudia w języku angielskim
Analityka Gospodarcza
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Ekonomia
Finanse i rachunkowość
Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia
Finanse menedżerskie
Gospodarka i Zarządzanie Publiczne
Gospodarka Przestrzenna
Gospodarka Turystyczna
Informatyka
Informatyka i Ekonometria
Logistyka
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
Przedsiębiorczość i finanse
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Logistyka

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
International BusinessStudia w języku angielskim
Analityka Gospodarcza
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Ekonomia
Finanse i rachunkowość
Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia
Gospodarka i Zarządzanie Publiczne
Gospodarka Przestrzenna
Informatyka
Informatyka i Ekonometria
Logistyka
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
Przedsiębiorczość i finanse
Zarządzanie

Studia doktoranckiewięcej »
Nauki ekonomiczne

Podwójny dyplomwięcej »
The Nottingham Trent University w Nottingham, United Kingdom Studia w języku angielskim
University of Technology w Brnie, Czech Republic Studia w języku angielskim

Studia podyplomowewięcej »
Business English Studia w języku angielskim
Administracja i finanse
Akademia Komunikacji Internetowej
Analiza danych z wykorzystaniem narzędzi SAS
Analiza i modelowanie ryzyka przedsiębiorstwa
Audyt i kontrola wewnętrzna w biznesie i administracji publicznej
Audyt miejski
Audyt systemów informatycznych
Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych
Biznes na rynkach Azji – jak skutecznie komunikować się z partnerami ze Wschodu
Business Intelligence z wykorzystaniem narzędzi SAS
Controlling
Działanie banków uniwersalnych
Elektroniczna administracja publiczna - rządowa i samorządowa - w teorii i praktyce
English for Business, Law and Administration studia w j. angielskim, nowość
Finanse i rachunkowość w grupie kapitałowej
Handel zagraniczny
Informacja w zarządzaniu nowoczesną instytucją finansową
Inwestowanie na rynku Forex nowość
Kreowanie wizerunku osób i instytucji publicznych
Marketing i public relations
Menedżer ds. Kluczowych Klientów i Dyrektor Sprzedaży
Menedżer e-commerce i social media nowość
Menedżer kultury
Menedżer logistyki
Menedżer transportu
Metody i narzędzia zarządzania projektami
Międzynarodowe standardy rachunkowości
Międzynarodowe standardy rachunkowości sektora publicznego
Międzynarodowe Studia Menedżersko-Finansowe
Narzędzia informatyczne w analizie danych
Projektowanie i narzędzia informatyczne analizy procesów logistycznych
Projekty w obszarze HR
Przedsiębiorczość dla nauczycieli
Psychologia menedżerska
Public relations – nowoczesna komunikacja w praktyce
Rachunkowość
Rachunkowość - ścieżka ACCA nowość II sem. -
Rachunkowość finansowa z warsztatami komputerowymi
Rachunkowość i sprawozdawczość w sektorze finansów publicznych
Rekrutacja i selekcja oraz rozwój pracowników w nowoczesnej organizacji
Rzeczoznawca majątkowy
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
Strategia podatkowa
Systemy informatyczne w zarządzaniu i e-biznes
Technologie informatyczne w dydaktyce matematyki
Trener, coach i menedżer ds. szkoleń
Ubezpieczenia gospodarcze
Wycena przedsiębiorstw
Zamówienia publiczne
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Zarządzanie i marketing w biznesie
Zarządzanie instytucjami publicznymi
Zarządzanie jakością i wartością kapitału ludzkiego organizacji
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie organizacjami pozarządowymi
Zarządzanie projektami - Międzynarodowe Studia Podyplomowe
Zarządzanie projektami w branży motoryzacyjnej
Zarządzanie projektem
Zarządzanie projektem europejskim
Zarządzanie ryzykiem w organizacjach świadczących usługi publiczne i społeczne
Zarządzanie sprzedażą na rynkach krajowych i międzynarodowych
Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej
Zarządzanie w ochronie zdrowia
Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem
Zarządzanie zasobami ludzkimi - aspekty ekonomiczne
Zarządzanie zrównoważoną mobilnością w miastach
Zastosowanie technologii informatycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach

Kursy, szkoleniawięcej »
Rachunkowość finansowa w środowisku komputerowym

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Uniwersytet Ekonomiczny Trzeciego Wieku

Biura Karierwięcej »
Akademickie Centrum Kariery

Organizacje studenckiewięcej »
AIESEC
Akademicki Związek Sportowy (AZS)
Erasmus Student Network (ESN) UE Katowice
Europejskie Centrum Integracji i Rozwoju (ECID)
Europejskie Forum Studentów AEGEE Katowice
Katolicki Związek Akademicki „Gaudeamus”
Klub IGO Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Niezależne Zrzeszenie Studentów UE Katowice
Organizacja Studencka „Paneuropa”
Organizacja Studentów Niepełnosprawnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Parlament Studencki
Studencka Organizacja Public Relations „PRogress”
Studencka Organizacja Wspierania Inicjatyw „InPuls”
Śląskie Studenckie Forum Business Centre Club (BCC) Katowice

Akademikiwięcej »
Dom Studenta "Zaścianek"

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Ekonomii
Wydział Finansów i Ubezpieczeń
Wydział Informatyki i Komunikacji
Wydział Zarządzania
Strona www uczelni: www.ue.katowice.pl

Mapa


Aktualizacje i nowe wpisy proszę przesyłać na 


Studia w Polsce

Nauka języka za granicą
STUDENTNEWS_box.png