Katowice, Polska

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Finance and Accounting for BusinessStudia w języku angielskim
International BusinessStudia w języku angielskim
Analityka gospodarcza
Bezpieczeństwo w biznesie
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Ekonomia
Finanse i rachunkowość
Finanse menedżerskie
Gospodarka cyfrowa
Gospodarka miejska i nieruchomość
Gospodarka przestrzenna
Gospodarka turystyczna
Informatyka
Informatyka i ekonometria
Logistyka w biznesie
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Prawo w zarządzaniu
Przedsiębiorczość i finanse
Rachunkowość i podatki
Zarządzanie
Zarządzanie publiczne

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Logistyka

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
E-CommerceStudia w języku angielskim
European Master’s in Customer Relationship MarketingStudia w języku angielskim
Finance and Accounting for BusinessStudia w języku angielskim
International BusinessStudia w języku angielskim
International Master in Intercultural BusinessStudia w języku angielskim
Quantitative Asset and Risk ManagementStudia w języku angielskim
Analityka gospodarcza
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Ekonomia
Finanse i rachunkowość
Finanse menedżerskie
Gospodarka cyfrowa
Gospodarka miejska i nieruchomość
Gospodarka przestrzenna
Gospodarka turystyczna
Informatyka
Informatyka i ekonometria
Logistyka
Logistyka w biznesie
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Przedsiębiorczość i finanse
Zarządzanie
Zarządzanie publiczne

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Ekonomia i finanse
Nauki o zarządzaniu i jakości

Studia podyplomowewięcej »
Akademia menedżera
Akademia zaawansowanych kompetencji menedżerskich
Akademia Zwinnego LideraStudia online
Audyt i kontrola wewnętrzna w biznesie i administracji publicznej
Audyt śledczy
Bezpieczeństwo i ochrona cyberprzestrzeni
Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych
Brand Manager i PR Manager
Business English
Business Intelligence w dużych zbiorach danych (Big Data)
Controlling
Handel zagraniczny
HR Business PartnerStudia online
Kadry i płace z elementami HR
Krajowe standardy rachunkowości z wykorzystaniem systemów informatycznych
Menedżer ds. Kluczowych Klientów i Dyrektor Sprzedaży
Menedżer ds. zakupówStudia online
Menedżer e-commerce i social mediaStudia online
Menedżer kultury
Menedżer logistykiStudia online
Międzynarodowe standardy rachunkowości
Profesjonalne zarządzanie organizacją i zespołem
Rachunkowość
Rachunkowość - ścieżka ACCA
Rachunkowość finansowa z warsztatami komputerowymi
Rachunkowość i sprawozdawczość w sektorze finansów publicznych
Rzeczoznawca majątkowy
Sprzedaż i obsługa klienta
Strategia podatkowa
Sustainability leadr/Lider zrównoważonego rozwoju
Trener, coach i menedżer ds. szkoleńStudia online
Uczenie maszynowe i data scienceStudia online
Zamówienia publiczne
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Zarządzanie i marketing w biznesieStudia online
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie projektami w branży motoryzacyjnej
Zarządzanie projektemStudia online
Zarządzanie w ochronie zdrowia
Zastosowanie SAP S/4HANA w organizacji
Żywność przyszłości - projektowanie produktów i usług dla branży spożywczej

MBAwięcej »
Master Business Administration dla Organizacji Pozarządowych (NGO)Studia online
MBA in Corporate Governance

Wydziały, jednostkiwięcej »
Ekonomii
Finansów
Informatyki i Komunikacji
Zarządzania

Inne ośrodki
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - Filia w RybnikuRybnik
Strona www uczelni:
www.ue.katowice.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności