Gdańsk, Polska

Uniwersytet Gdański

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Criminology and Criminal JusticeStudia w języku angielskim
European Business AdministrationStudia w języku angielskim
Administracja
Administracja bezpieczeństwa publicznego
Administracja biznesu i finansów
Administracja gospodarcza
Administracja organizacji i instytucji międzynarodowych
Administracja wymiaru sprawiedliwości
Akwakultura – biznes i technologia
Amerykanistyka
Archeologia
Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna
Bezpieczeństwo narodowe
Bioinformatyka
Biologia
Biologia medyczna
Diagnostyka molekularno-biochemiczna
Neurobiologia
Biotechnologia
Chemia
Analityka i diagnostyka chemiczna
Chemia biomedyczna
Chemia kosmetyków
Chemia żywości
Cultural Communication
Dyplomacja
Dyplomacja publiczna
Dyplomacja społeczna
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Ekonomia
Biznes elektroniczny
Ekonomika transportu i logistyka
Innowacyjność w gospodarce
Polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorczości
Teoria przedsiębiorstw
Etnofilologia kaszubska
Etnologia
Filologia angielska
Specjalność nauczycielska
Specjalność translatoryczna
Filologia germańska
Specjalność nauczycielska
Specjalność translatoryczna
Filologia klasyczna
Cywilizacja śródziemnomorska
Wiedza o literaturze, książce i teatrze
Filologia polska
Specjalność edytorska
Specjalność nauczycielska
Specjalność publicystyczno-dziennikarska
Filologia romańska z drugim językiem romańskim
Kultura i media
Specjalność translatoryczna
Filologia rosyjska
Nauczanie języka rosyjskiego na specjalistycznych kursach językowych
Specjalność literacko-kulturowa
Translatoryka i język biznesu
Filozofia
Finanse i rachunkowość
Financial AnalystStudia w języku angielskim
Fizyka
Fizyka medyczna
Genetyka i biologia eksperymentalna
Geografia
Geologia
Gospodarka przestrzenna
Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód
Historia
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
Historia w przestrzeni medialnej
Specjalność nauczycielska
Historia sztuki
Hydrografia morska
Iberystyka
Specjalność międzykulturowa
Specjalność translatoryczna
Informatyka i ekonometria
Informatyka, profil ogólnoakademicki
Aplikacje internetowe i bazy danych
Informatyka ogólna
Informatyka, profil praktyczny
Krajoznawstwo i turystyka historyczna
Kryminologia
Kulturoznawstwo
Animacja kultury
Krytyka i popularyzacja kultury
Kultura mediów elektronicznych i redakcja stron internetowych
Lingwistyka stosowana
Logopedia
Matematyka
Matematyka nauczycielska
Matematyka ogólna
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
International BusinessStudia w języku angielskim
Biznes międzynarodowy
Finanse międzynarodowe i bankowość
Handel zagraniczny
Międzynarodowa ekonomia menedżerska
Międzynarodowy transport i handel morski
Projekty w biznesie międzynarodowym
MISHIH – Międzynarodowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
Modelowanie matematyczne i analiza danych
Analiza danych
Eksploracja danych w finansach i ubezpieczeniach
Matematyka ekonomiczna
Modelowanie zjawisk fizycznych
Niemcoznawstwo
Specjalność biznesowo-turystyczna
Specjalność historyczno-filologiczna
Oceanografia
Ochrona środowiska
Ochrona zasobów przyrodniczych
Pedagogika
Pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza
Podatki i doradztwo podatkowe
Politologia
Komunikowanie polityczne
Międzynarodowe stosunki polityczne i studia regionalne
Specjalność ustrojowo-samorządowa
Praca socjalna
Asystent seniora
Asystentura rodzin
Produkcja form audiowizualnych
Religioznawstwo
Rosjoznawstwo
Specjalność biznesowo-gospodarcza
Specjalność medioznawcza
Sinologia
Skandynawistyka
Slawistyka
Socjologia
Antropologia i socjologia kultury
Socjologia życia publicznego
Studia bałkańskie
Studia wschodnie
Język rosyjski z językiem białoruskim
Język rosyjski z językiem chińskim
Język rosyjski z językiem japońskim
Język rosyjski z językiem litewskim
Język rosyjski z językiem łotewskim
Język rosyjski z językiem ukraińskim
Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej
Wiedza o teatrze
Zarządzanie
Zarządzanie instytucjami artystycznymi
Specjalność menedżerska
Specjalność sceniczno-menedżerska
Zarządzanie instytucjami służby zdrowia

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Biznes chemiczny

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu
Wczesne wspomaganie rozwoju
Prawo
Psychologia
Neurobiopsychologia
Patologie społeczne i psychologia sądowo-penitencjarna
Psychologia dzieci i młodzieży
Psychologia kliniczna
Psychologia międzykulturowa i psychologia rodzaju
Psychologia organizacji, zarządzania i marketingu
Psychologia pracy i biznesu
Psychologia rodziny
Psychologia sportu
Psychoseksuologia

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
European and International Business LawStudia w języku angielskim
Quantum Information TechnologyStudia w języku angielskim
Administracja
Amerykanistyka
Archeologia
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo państwa
Służby specjalne i graniczne
Biologia
Biologia medyczna
Biotechnologia
Biznes chemiczny
Biznes i technologie ekologiczne
Chemia
Digital ChemistryStudia w języku angielskim
Analityka i diagnostyka chemiczna
Chemia biomedyczna
Chemia i technologia środowiska
Chemia obliczeniowa
Cultural Communication
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Fotografia medialna i reklamowa
Reklama i public relations
Ekonomia
Logistics and MobilityStudia w języku angielskim
Diagnozowanie ekonomiczne i funkcjonowanie przedsiębiorstw
E-commerce
Ekonomika transportu i logistyka
Innowacyjność w gospodarce
Polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorczości
Etnologia
Filologia angielska
Przetwarzanie języka naturalnego
Specjalność nauczycielska
Specjalność translatoryczna
Filologia germańska
Specjalność nauczycielska
Specjalność translatoryczna
Filologia klasyczna
Kształcenie w zakresie językoznawstwa
Kształcenie w zakresie literaturoznawstwa
Filologia polska
Media i PR
Nauczanie języka polskiego jako obcego
Specjalność edytorska
Specjalność nauczycielska
Filologia romańska i iberystyka
Filologia rosyjska
Język-kultura-media
Przekład-komunikacja-kultura
Specjalność nauczycielska
Filozofia
Finanse i rachunkowość
Finance and AccountingStudia w języku angielskim
Fizyka
Fizyka medyczna
Geografia fizyczna z geoinformacją
Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS
Gospodarka przestrzenna
Historia
Specjalność nauczycielska – historia i WOS
Współczesne muzeum
Historia sztuki
Informatyka i ekonometria
Business InformaticsStudia w języku angielskim
Informatyka, profil ogólnoakademicki
Krajoznawstwo i turystyka historyczna
Kryminologia
Kulturoznawstwo
Kultura audiowizualna
Zarządzanie kulturą
Lingwistyka stosowana
Logopedia
Matematyka
Matematyka finansowa
Matematyka nauczycielska
Matematyka teoretyczna
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
International BusinessStudia w języku angielskim
Biznes międzynarodowy
Finanse międzynarodowe i bankowość
Handel międzynarodowy
Handel zagraniczny
Międzynarodowa ekonomia menedżerska
Międzynarodowe strategie marketingowe
Międzynarodowy transport i handel morski
Modelowanie matematyczne i analiza danych
Oceanografia
Ochrona środowiska
Pedagogika
Pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza
Podatki i doradztwo podatkowe
Politologia
Europeistyka i przemiany globalne, ustrojowo-samorządowe
Międzynarodowe stosunki polityczne
Praca socjalna
Asystentura rodzin w pracy socjalnej
Środowiskowa praca socjalna: animacja, integracja, rozwój społeczności
Prawo w administracji i gospodarce
Skandynawistyka
Slawistyka
Socjologia
Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health care technology
Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarne
Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej
Zarządzanie
ManagementStudia w języku angielskim
Zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Archeologia
Filozofia
Historia
Językoznawstwo
Literaturoznawstwo
Matematyka
Nauki biologiczne
Nauki chemiczne
Nauki fizyczne
Nauki medyczne
Nauki o kulturze i religii
Nauki o sztuce
Nauki o Ziemi i środowisku

Podwójny dyplomwięcej »
Université Toulouse 1 Capitole, France

Studia podyplomowewięcej »
Biznes międzynarodowy Studia w języku angielskim
SP Start for Ph.D. in Social Sciences Studia w języku angielskim
Analiza danych - big data
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Design w przestrzeni społecznej (międzyuczelniane)
Diagnostyka psychologiczna
Dyplomacja współczesna
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli
Edukacja integracyjna i włączająca osób z niepełnosprawnością
Emisja i higiena głosu
Event manager
Finanse w małych i średnich przedsiębiorstwach
Gedanistyka
GIS - System Informacji Geograficznej
Handel zagraniczny
Historia
Historia sztuki
Italianistyka
Komercjalizacja nieruchomości
Legislacja administracyjna
Logistyka dla nauczycieli
Logopedia
Logopedia medialna
Lokalne struktury władzy - kształtowanie elit samorządowych
Marketing międzynarodowy
Mediacje sądowe i interwencja kryzysowa
Menedżer w instytucjach kultury
Metodologia badań w naukach prawnych
Międzywydziałowe studia podyplomowe edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska energetyka wiatrowa
Międzywydziałowe studia podyplomowe przygotowujące do uzyskania naukowego doktora w dyscyplinie "ekonomia i finanse" oraz "nauki o zarządzaniu i jakości"
MPS przygotowujące do uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach "Ekonomia i finanse" oraz "Nauki o zarządzaniu i jakości"
Nauczanie języka kaszubskiego
Nauczanie języka polskiego jako obcego
Neurologopedia
Ochrona danych osobowych
Ochrona dziedzictwa kulturowego regionu Morza Bałtyckiego
Organizacja i zarządzanie w transporcie kolejowym
Podatki i prawo podatkowe
Podstawy informatyki
Podyplomowe studia menedżerskie
Podyplomowe studia przygotowujące do doktoratu z ekonomii
Postępowanie administracyjne
Pozyskiwanie, realizacja i rozliczanie projektów europejskich
Prawa własności intelektualnej i prawa nowych technologii
Prawo cywilne
Prawo dla mediatorów
Prawo medyczne
Prawo pracy
Prawo rynku finansowego Unii Europejskiej
Prawo spółek
Programowanie biznesowych aplikacji internetowych i mobilnych
Psychologia edukacji
Psychologia kliniczna
Psychologia przywództwa w organizacjach
Psychologia sportu
Psychologia transportu
Psychotraumatologia
Rachunkowość ACCA
Rachunkowość ACCA - poziom profesjonalny
Rachunkowość i podatki
Resocjalizacja i wczesna interwencja społeczna
Ryzyko w finansach i ubezpieczeniach - z programowaniem i analizą danych
Skandynawistyka
Socjoterapia i praca z grupą
Stosowana analiza zachowania: terapia spektrum zaburzeń autystycznych
Studia podyplomowe menedżerskie dla kadry kierowniczej jednostek wymiaru sprawiedliwości
Studia podyplomowe pedagogiczne
Studia podyplomowe polonistyczne - nauczanie języka polskiego
Studia podyplomowe uzupełniające terapii logopedycznej
Surdologopedia
Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju
Terapia i edukacja dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
Tłumaczenia ustne
Translatoryka - przekład literacki
Translatoryka - przekład literatury popularnej
Translatoryka - przekład medyczny
Translatoryka - przekład specjalistyczny
Transport i logistyka
Ubezpieczenia społeczne
Warunki prawne prowadzenia działalności gospodarczej
Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla pedagogów specjalnych
Wiedza o Oriencie
Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej
Współczesne metody analityki z elementami diagnostyki molekularnej
Wycena nieruchomości
Zaawansowana rachunkowość finansowa, zarządcza i podatkowa
Zamówienia publiczne
Zarządzanie jednostkami administracji publicznej
Zarządzanie kapitałem ludzkim
Zarządzanie nieruchomościami i projektami deweloperskimi (we współpracy z Euro Styl (Grupa Dom Development) oraz JLL)
Zarządzanie oświatą z prawem oświatowym
Zarządzanie podmiotami lotniczymi
Zarządzanie procesami w biznesie
Zarządzanie projektami
Zarządzanie projektami IT

MBAwięcej »
Executive MBA Studia w języku angielskim

Kursy, szkoleniawięcej »
Amber and Solidarity: Gdańsk Summer School
Apache Spark
Co znaczą rysunki dziecięce
Diploma in Accounting and Business
Ichtiologia morza (kurs, 11 - 25 sierpnia 2019 r., Stacja Morska im Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Morksa 2, 84-150 Hel, tel. 58 675 08 36)
Komunikacja bez przemocy
Kultura i Język Kaszubów
Kurs "Programowanie biznesowych aplikacji internetowych i mobilnych"
Kurs dokształcający Economics and Business
Kurs dokształcający z języka portugalskiego
Kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego
Kurs kwalifikacyjny wychowawca kolonijny
Kursy online w zakresie edukacji: holistycznej, relacyjnej i inkluzyjnej (projekt THRIECE)
Media w edukacji przez sztukę
Metody analizy danych
Metody i narzędzia w psychologii pracy
MMPI-2 w diagnostyce psychologii pracy
Muzyka i ruch dla przedszkolaka
Programowanie w R
Przedmaturalne kursy humanistyczne
Psychologia pracy – diagnostyka i orzecznictwo
Skarbiec wiedzy, czyli nietypowy kurs języka łacińskiego i kultury antycznej dla nastolatków oraz zajęcia wspomagające dla ich rodziców
Szkolenie informatyczne CISCO
Szkolenie informatyczne ECDL
Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji społecznej
Szkoła Mentor dla stypendysty (SMS)
Szkoły Prawa Obcego
Tworzenie i odbiór tekstu naukowego
Warsztaty Oceanograficzne - biotopy bentosowe strefy przybrzeżnej i głębokowodnej Morza Bałtyckiego

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Akademicki Chór UG
Akademicki Związek Sportowy
Doktoranckie Koło Naukowe „Kreatywna Słowiańszczyzna”
Doktoranckie Koło Naukowe Badaczy Kultur „Na Styku”
Doktoranckie Koło Naukowe BIO-MEDIA
Doradztwa podatkowego "Publicanus"
Dyskusyjny Klub Filmowy UG „Miłość Blondynki”
ESN UG Gdańsk
Europejskie Forum Integracji
Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk
Experior
Forum Badań ONZ
Forum Badań Prawnych
Grupy twórcze w ACK UG Alternator
Historii Prawa "Sapere Aude"
Historyczno Prawne
Klub Debat „ARS BENE DICENDI”
KN Brevi manu
KNEPO Business Club
Koło Krajoznawstwa i Turystyki Historycznej
Koło Nauk Psychologicznych ANIMA
Koło Naukowe "Kuźnia"
Koło Naukowe „Between The Lines”
Koło Naukowe „Konsylium”
Koło Naukowe BIO-MED
Koło Naukowe Biznesu Chemicznego
Koło naukowe CDN
Koło Naukowe Dziennikarstwo Internetowe i Social Media
Koło Naukowe Econometrics
Koło Naukowe Efektywnych Rozwiązań Rynkowych 'EFERR'
Koło Naukowe Elektronicznego Biznesu
Koło Naukowe Finansów Behawioralnych "Cash flow"
Koło Naukowe Finansów i Bankowości HOSSA
Koło Naukowe Finansów i Controllingu KNAFiC
Koło Naukowe Finansów Międzynarodowych
Koło Naukowe Fizyków
Koło Naukowe Fizyków Medycznych Siwert
Koło Naukowe Handlu Zagranicznego "HaZet"
Koło Naukowe Historii Sztuki UG
Koło Naukowe Iberystyki „Hispanoteka”
Koło Naukowe Informatyki L!der
Koło Naukowe Innovative Ways Group
Koło Naukowe Katedry Inwestycji "Inwestor"
Koło Naukowe Katedry Marketingu "Market"
Koło Naukowe Kolor
Koło naukowe Koło Naukowe Przedsiębiorczości START-UP,
Koło Naukowe Laboratorium Przekładu
Koło Naukowe LBO Private Equity
Koło Naukowe Matematyków UG
Koło Naukowe Metod Ilościowych
Koło Naukowe Ochrony Środowiska
Koło naukowe Prawa Administracyjnego
Koło naukowe Prawa Finansowego
Koło Naukowe Prawa Gospodarczego Publicznego
Koło Naukowe Prawa Karnego
Koło naukowe Prawa Sportowego
Koło Naukowe Przedsiębiorczości START-UP
Koło Naukowe Psychologii Sądowej i Penitencjarnej „PENITENTIA”.
Koło Naukowe Public Relations
Koło Naukowe Rachunkowości
Koło Naukowe Religioznawców
Koło Naukowe Route 66
Koło Naukowe Rynku Transportowego i Marketingu
Koło Naukowe Studentów Archeologii UG
Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Resocjalizacyjnej "Refectum"
Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Specjalnej “PORTA”
Koło Naukowe Systemów Informatycznych "e-xpert"
Koło Naukowe Tłumaczeń Specjalistycznych LINGUANA
Koło Naukowe Tłumaczeń Ustnych SYMULTANA
Koło Naukowe Zarządzania Jakością i Środowiskiem QualiTEAM UG
Koło Teoretyków Literatury UG
Koło Turystyczne
Kryminalistyki Modus Operandi
Kryminologii
Kultura na Prawo
Kulturalny Kolektyw UG
Literaturoznawcze Koło Naukowe Pozytywnie Zakręconych
Logo Koło Naukowe Metod Ilościowych
Maybe Theatre Company
Mediacji Expiatio
Międzynarodowego Prawa Handlowego
Międzywydziałowe Koło Naukowe Energetyki Uniwersytetu Gdańskiego
Międzywydziałowe Koło Naukowe Neptun TV
Międzywydziałowe Naukowo-Artystyczne Koło Studentów Uniwersytetu Gdańskiego (MNAK)
Młodzi Dydaktycy
Morskie Koło Naukowe
Naukowe Koło Chemików
Naukowe Koło Doktorantów Historii UG
Naukowe Koło Historyków UG
Naukowe Koło Logistyki
Naukowe Koło Logopedów UG
Naukowe Koło Radiowców
Naukowe Koło Tłumaczy Literatur Nordyckich
Ochrony Praw Konsumenta
Ochrony Praw Zwierząt "Omnia Fera"
Polityki Prawa
Postępowania Cywilnego
Praktyki Prawa
Praw Człowieka
Prawa Cywilnego
Prawa Europejskiego i Porównawczego
Prawa Handlowego
Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego
Prawa Konstytucyjnego
Prawa Medycznego
Prawa Międzynarodowego
Prawa Morskiego
Prawa Pracy UG "Labor omnia vincit"
Prawa Ubezpieczeń
Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii
Radio MORS
Samorząd studentów
SKN Biochemiczne
SKN Embriologów i Biotechnologów "EXPLANTATUS"
SKN Entomologii
SKN Hydrobiologii i Ochrony Wód
SKN Molekuła
Studencka Agencja Fotograficzna UG
Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna
Studencki Klub Biznesu
Studenckie Koło Naukowe "Edukacja de novo" ("EDEN")
Studenckie Koło Naukowe "Projektor"
Studenckie Koło Naukowe „Łomonosow”
Studenckie Koło Naukowe Antropologów "Arcana"
Studenckie Koło Naukowe Archeologii Śródziemnomorskiej UG
Studenckie Koło Naukowe Biochemiczne
Studenckie Koło Naukowe Botaniczne "Zioło"
Studenckie Koło Naukowe Chiropterologiczne
Studenckie Koło Naukowe Ekologów Roślin "Littorella"
Studenckie Koło Naukowe Embriologów i Biotechnologów "EXPLANTATUS"
Studenckie Koło Naukowe Entomologii
Studenckie Koło Naukowe Etnologów UG
Studenckie Koło Naukowe Filologów Klasycznych
Studenckie Koło Naukowe Fizjologów
Studenckie Koło Naukowe Fizjologów "Homunculus"
Studenckie Koło Naukowe Genetyczne
Studenckie Koło Naukowe Geografów
Studenckie Koło Naukowe GIS "Gisoteka"
Studenckie Koło Naukowe Hydrobiologii i Ochrony Wód
Studenckie Koło Naukowe Inspiar
Studenckie Koło Naukowe Klub Dyskusyjny „Po Prostu”
Studenckie Koło Naukowe Molekuła
Studenckie Koło Naukowe MOZAIKA
Studenckie Koło Naukowe Oceanografii Operacyjnej
Studenckie Koło Naukowe Oceanografów
Studenckie Koło Naukowe Ornitologiczne "Kos"
Studenckie Koło Naukowe Strateg
Studenckie Koło Sympatyków Dziedzictwa Słowiańskiego „Aoryst”
Teatr Improwizacji
Teatr Tacka
Teorii i Filozofii Państwa i Prawa
Turystyczne Koło Naukowe "Świat bez granic"
Young Business Entrepreneurs
Zespół Pieśni i Tańca UG „JANTAR”
Zespół Tańca Brzucha UG „AGADIR”
Zespół Tańca Celtyckiego UG „Animus Saltandi”
Zespół Tańca Irlandzkiego i Szkockiego UG „Trebraruna”

Akademikiwięcej »
Dom Studencki nr 10
Dom Studencki nr 11
Dom Studencki nr 3
Dom Studencki nr 4
Dom Studencki nr 5
Dom Studencki nr 6
Dom Studencki nr 7
Dom Studencki nr 9

Wydziały, jednostkiwięcej »
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Wydział Biologii
Wydział Chemii
Wydział Ekonomiczny
Wydział Filologiczny
Wydział Historyczny
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Oceanografii i Geografii
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Zarządzania

Uniwersytet Gdański to dynamicznie rozwijająca się uczelnia, łącząca akademicką tradycję z nowoczesnością. Na jedenastu wydziałach studiuje ponad 30000 studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych, którymi opiekuje się niemal 1700 pracowników naukowych.

Takie kierunki, jak biologia, biotechnologia, chemia, oceanografia, fizyka, pedagogika, psychologia, prawo czy nauki ekonomiczne zaliczane są do krajowej czołówki. Kierunki studiów na Uniwersytecie Gdańskim posiadają certyfikaty jakości, czyli akredytacje Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej

Uczelnia oferuje kształcenie na ponad 70 kierunkach studiów magisterskich i licencjackich w zakresie ok. 200 specjalności (niektóre kierunki również w języku angielskim), jak i szeroki wybór studiów podyplomowych dostępnych już po studiach licencjackich oraz studia doktoranckie.

Studia na Uniwersytecie Gdańskim to nie tylko nauka, ale także możliwość uczestnictwa w studenckim życiu kulturalnym, które aktywnie organizuje Akademickie Centrum Kultury "Alternator", treningi w ramach 25 sekcji sportowych AZS i udział w pracach studenckich kół naukowych, międzynarodowych organizacjach i stowarzyszeniach. Studenci UG biorą udział w europejskich programach wymiany Studentów - takich jak ERASMUS, czy polskich - jak np. MOST. Mają praktyki i staże w instytucjach i przedsiębiorstwach w całej Polsce i za granicą. Ważnym aspektem studenckiej aktywności jest działalność Biura Karier UG, które pomaga zdobywać pracę i podejmować decyzje dotyczące zawodowego rozwoju, zaś Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości doradza studentom w zakładaniu własnych firm.

Nowoczesne warunki studiowania zapewnia wciąż rozbudowywany Bałtycki Kampus Uniwersytetu Gdańskiego z nowymi gmachami Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Biologii, Wydziału Chemii, Instytutu Neofilologii, nowoczesnej Biblioteki Głównej UG, odpowiadającymi wymaganiom XXI wieku.

Atutem Uniwersytetu Gdańskiego jest zwrócenie się ku morzu. Morski autorytet uczelni budują znakomite stacje badawcze o międzynarodowej renomie, takie jak Stacja Morska Instytutu Oceanografii UG w Helu, a morski wizerunek uczelni to unikatowe kierunki studiów, specjalności i badania naukowe związane z morzem, zwłaszcza pobrzeżem Bałtyku.

Rozwijanie działalności badawczej, uruchamianie nowych, dających szansę wszechstronnego rozwoju kierunków studiów oraz rozbudowa bazy dydaktyczno-badawczej pozwala Uniwersytetowi Gdańskiemu ugruntowywać pozycję lidera wśród uczelni wyższych.

Czy wiesz, że:

Absolwenci UG zmieniają świat!

Są wśród nich znani naukowcy (m.in. Maciej Żylicz), ekonomiści (np. profesorowie Dariusz Filar, Leszek Pawłowicz, Anna Zielińska-Głębocka ), pisarze (np. Stefan Chwin, Paweł Huelle), sportowcy (m.in. Monika Pyrek), reżyserzy (Krzysztof Babicki, Maciej Dejczer), dziennikarze (Tomasz Wołek), a także politycy, ministrowie oraz premierzy - obecny Donald Tusk i były - Jan Krzysztof Bielecki. Absolwentka UG Aneta Kręglicka, zdobywając w 1989 roku tytuł Miss Świata, stała się najpiękniejszym ambasadorem uczelni.
Uniwersytet Gdański to także uczelnia prezydentów RP: Aleksander Kwaśniewski był studentem UG, świętej pamięci prezydent RP Lech Kaczyński przez wiele lat był pracownikiem naukowym UG, a prezydent Lech Wałęsa jest doktorem honoris causa UG i doradcą JM Rektora UG ds. globalizacji.

Kadra akademicka UG prowadzi badania naukowe na światowym poziomie i zdobywa prestiżowe nagrody.

Na przykład prof. Grzegorz Węgrzyn jest odkrywcą leku na rzadką chorobę genetyczną Sanfilippo, prof. Ryszard Horodecki - laureatem Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie informatyki kwantowej.

Uniwersytet Gdański znalazł się na trzecim miejscu wśród uczelni wyższych najlepiej przygotowujących Studentów do egzaminów na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną w latach 2008-2010 - według obiektywnego rankingu Ministerstwa Sprawiedliwości.

Na Uniwersytecie Gdańskim propagowana jest idea przedsiębiorczości. Uniwersytecka drużyna SIFE (Students In Free Enterprise) przez dziesięć lat z rzędu zdobywa mistrzostwo Polski w międzynarodowym konkursie SIFE - Studenci dla Przedsiębiorczości, reprezentując Polskę w finałach światowych SIFE World Cup.

Studenci UG prowadzą uczelniane zespoły, gazety, teatry
(w tym jedyny w Trójmieście teatr Maybe Theatre Company, wystawiający na profesjonalnych scenach spektakle w języku angielskim) oraz internetowe Megaotwarte Radio Studenckie - MORS.

Akademickie drużyny sportowe AZS UG należą do najlepszych w Polsce. AZS UG jest na 4. miejscu w kategorii uniwersytetów w klasyfikacji Akademickich Mistrzostw Polski.

Uczelnia przystosowana jest do potrzeb studentów niepełnosprawnych. Wśród absolwentów UG jest Paweł Urbański, niewidomy student, który w specjalnej, zorganizowanej przez uczelnię wyprawie alpinistyczno-szkoleniowej, zdobył najwyższy szczyt na półkuli południowej i obu Ameryk - Aconcagua.

Mapa

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności