Kraków, Polska

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne


I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Earth Science in a Changing WorldStudia w języku angielskim
European StudiesStudia w języku angielskim
Global and Development StudiesStudia w języku angielskim
International Relations and Area StudiesStudia w języku angielskim
Una Europa Bachelor of European Studies – BAESStudia w języku angielskim
Administracja
Amerykanistyka
Archeologia
Astronomia
Bezpieczeństwo narodowe
Biochemia
Biofizyka
Biofizyka molekularna i komórkowa
Bioinformatyka
Biologia
Biotechnologia
Chemia
Chemia medyczna
Chemia zrównoważonego rozwoju
Dietetyka
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Edytorstwo
Ekonomia
Elektroniczne przetwarzanie informacji
Elektroradiologia
Etnologia i antropologia kulturowa
Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach
Filologia angielska
Filologia angielska z językiem niemieckim
Filologia francuska
Filologia germańska
Filologia germańska z językiem angielskim
Filologia hiszpańska
Filologia klasyczna
Filologia orientalna – arabistyka
Filologia orientalna – indologia
Filologia orientalna – iranistyka
Filologia orientalna – japonistyka
Filologia orientalna – sinologia
Filologia orientalna – turkologia
Filologia polska nauczycielska
Filologia portugalska
Filologia rosyjska
Filologia rumuńska
Filologia słowiańska
Filologia szwedzka
Filologia ukraińska z językiem rosyjskim
Filologia węgierska
Filologia włoska
Filozofia
Finanse, bankowość, ubezpieczenia
Fizyka
Fizyka dla firm
Geografia i gospodarka przestrzenna
Geologia
Historia
Historia sztuki
Informatyka
Informatyka analityczna
Informatyka stosowana
Język i kultura Rosji
Języka polski w komunikacji społecznej
Judaistyka
Kognitywistyka
Kultura Rosji i narodów sąsiednich. Studia filologiczne
Kulturoznawstwo – teksty kultury
Kulturoznawstwo międzynarodowe
Latynoamerykanistyka
Międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne
Migracje międzynarodowe
Muzykologia
Neurobiologia
Ochrona dóbr kultury
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Politologia
Polonistyka antropologiczno-kulturowa
Polonistyka-komparatystyka
Położnictwo
Porównawcze studia cywilizacji
Prawo własności intelektualnej i nowych mediów
Ratownictwo medyczne
Region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe
Relacje międzykulturowe
Religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata
Rosjoznawstwo
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Studia afrykańskie
Studia bliskowschodnie
Studia euroazjatyckie
Studia europejskie
Studia matematyczno-przyrodnicze
Studia nad buddyzmem
Studia nad Chinami
Studia nad Japonią
Studia nad Koreą
Studia polskie – język, kultura, społeczeństwo
Studia polskie dla cudzoziemców
Studia polsko-ukraińskie
Wiedza o teatrze
Zaawansowane materiały i nanotechnologia
Zarządzanie - firmą, personelem, międzynarodowe
Zarządzanie informacją
Zarządzanie kulturą i mediami
Zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom z zarządzania
Zarządzanie polityką społeczną
Zarządzanie publiczne
Zarządzanie w ochronie zdrowia
Zdrowie publiczne

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
MedicineStudia w języku angielskim
Analityka medyczna
DDS – Doctor of Dental Surgery
Farmacja
Fizjoterapia
Kierunek lekarski
Kierunek lekarsko-dentystyczny
Międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Prawo
Psychologia

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Advanced Materials and NanotechnologyStudia w języku angielskim
Business and Finance ManagementStudia w języku angielskim
Comparative Heritage StudiesStudia w języku angielskim
Drug Discovery and DevelopmentStudia w języku angielskim
Ecology and EvolutionStudia w języku angielskim
Environmental Protection and ManagementStudia w języku angielskim
European StudiesStudia w języku angielskim
Intellectual Property and New TechnologiesStudia w języku angielskim
International RelationsStudia w języku angielskim
International Relations and Public DiplomacyStudia w języku angielskim
International Security and DevelopmentStudia w języku angielskim
Korean StudiesStudia w języku angielskim
Molecular BiotechnologyStudia w języku angielskim
Transatlantic StudiesStudia w języku angielskim
Administracja
Amerykanistyka
Archeologia
Astrofizyka i kosmologia
Astronomia
Bezpieczeństwo narodowe
Biochemia
Biofizyka
Biofizyka molekularna i komórkowa
Bioinformatyka
Biologia
Biotechnologia molekularna
Chemia
Chemia medyczna
Chemia zrównoważonego rozwoju
Dietetyka
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
E-gospodarka przestrzenna
Edytorstwo
Ekonomia
Elektroniczne przetwarzanie informacji
Elektroradiologia
Etnologia i antropologia kulturowa
Etyka
Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach
Filologia angielska
Filologia angielska z językiem niemieckim
Filologia francuska
Filologia germańska
Filologia germańska z językiem angielskim
Filologia hiszpańska
Filologia klasyczna
Filologia orientalna – arabistyka
Filologia orientalna – indologia
Filologia orientalna – iranistyka
Filologia orientalna – japonistyka
Filologia orientalna – sinologia
Filologia orientalna – turkologia
Filologia polska nauczycielska
Filologia portugalska
Filologia rosyjska
Filologia słowiańska
Filologia szwedzka
Filologia ukraińska. Język – komunikacja – przekład
Filologia węgierska
Filologia włoska
Filozofia
Finanse i controlling
Finanse, bankowość, ubezpieczenia
Fizyka
Geografia
Geologia
Historia
Historia sztuki
Informatyka
Informatyka analityczna
Informatyka gier komputerowych
Informatyka stosowana
Język i literatura Rosji
Język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych
Języka polski w komunikacji społecznej
Judaistyka
Kognitywistyka
Kosmetologia
Krytyka literacka
Kulturoznawstwo – teksty kultury
Laboratoria kultury współczesnej
Lingwistyka
Logopedia
Marketing i logistyka
Matematyka
Matematyka komputerowa
Media społecznościowe w zarządzaniu
Międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne
Muzykologia
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego
Neurobiologia
Ochrona dóbr kultury
Ochrona środowiska
Pedagogika
Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
Performatyka
Pielęgniarstwo
Politologia
Polonistyka antropologiczno-kulturowa
Polonistyka-komparatystyka
Położnictwo
Porównawcze studia cywilizacji
Praca socjalna
Przekład literacki
Przekładoznawstwo
Przekładoznawstwo literacko-kulturowe
Rachunkowość i zarządzanie finansami
Relacje międzykulturowe
Religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata
Rosjoznawstwo
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Studia euroazjatyckie
Studia europejskie
Studia matematyczno-przyrodnicze
Studia nad buddyzmem współczesnym
Studia polsko-ukraińskie
Studia strategiczne nad Azją
Teatrologia
Twórcze pisanie
Zaawansowane materiały i nanotechnologia
Zarządzanie - psychologia w zarządzaniu
Zarządzanie informacją
Zarządzanie kulturą współczesną
Zarządzanie mediami i reklamą
Zarządzanie publiczne
Zarządzanie w ochronie zdrowia
Zarządzanie w turystyce i w sporcie
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie zasobami przyrody
Zarządzanie zmianą społeczną
Zdrowie publiczne

Erasmus Munduswięcej »
Euroculture: Society, Politics and Culture in a Global Context (Coordinated by: University of Groningen)
European Politics and Society (EPS): Vaclav Havel (consortium members: Prague, Krakow, Barcelona, and Leiden)
EuroPubHealth: European Public Health Master
Joint Master Degree Central and East European, Russian and Eurasian Studies (JMD CEERES) (Coordinated by: University of Glasgow)

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Astronomia Studia w języku angielskim
Informatyka techniczna Studia w języku angielskim
Archeologia
Filozofia
Historia
Językoznawstwo
Literaturoznawstwo
Nauki o kulturze i religii
Nauki o sztuce

Podwójny dyplomwięcej »
European Politics / European Studies (Consortium of the Jagiellonian University and the University of Strasbourg)
European Studies (Consortium of the Jagiellonian University and the University of Padova)
European Studies (Governance, Leadership and Democracy Studies)
European Studies (Law and Politics)
International Masters in Economy, State and Society (IMESS) (Coordinated by: University College of London)

Studia podyplomowewięcej »
Intercultural Management in Asia-Pacific Studia w języku angielskim
Administracja publiczna
Analiza biznesowa
Antybiotyki i zarządzanie lekiem przeciwdrobnoustrojowym - Antibiotic Stewardship
Badania kliniczne - metodologia, organizacja i zarządzanie
Bezpieczeństwo informacji i danych osobowych w administracji i biznesie
Biologia molekularna
Biologia sądowa
Chemia kosmetyczna
Dyplomacja kulturalna
Mediacje i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów
Menedżer sportu
Nauczanie języka polskiego jako obcego
Podyplomowe studia redaktorskie
Podyplomowe Studium Retoryki
Prawo medyczne i bioetyka
Prawo nieruchomości
Prawo własności intelektualnej
Prawo zamówień publicznych
Public Relations
Studia podyplomowe Systemy Informacji Geograficznej UNIGIS
Studia prawa pracy
Testowanie oprogramowania
Współczesne Chiny - społeczeństwo, polityka, gospodarka
Zarządzanie i przywództwo w oświacie
Zarządzanie kulturą
Zarządzanie organizacjami harcerskimi i skautowymi
Zarządzanie zakupami w biznesie
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Kursy, szkoleniawięcej »
Arbitration and ADR Training Programme (Szkoła Arbitrażu i ADR)
Biologia i przyroda w szkole - warsztaty dla nauczycieli
Blue Team Specialist
Grzyby - warsztaty terenowe
Jagielloński kurs typografii
Język polski - kurs indywidualny
Kurs języka i kultury chińskiej
Kurs języka i kultury polskiej
Kurs języka polskiego dla studentów Wydziału Matematyki UJ
Kurs przygotowawczy na aplikacje prawnicze
Kurs przygotowujący do pracy w Polsce
Kurs przygotowujący do studiów w Polsce
Nieintensywne semestralne kursy "My Polish"
Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu
Porosty - warsztaty terenowe
Praktyczny kurs identyfikacji roślin naczyniowych
Szkoła letnia języka polskiego- stacjonarna
Szkoła Prawa Amerykańskiego
Szkoła Prawa Polskiego
Wakacyjny kurs języka i kultury chińskiej
Wakacyjny kurs języka i kultury polskiej dla młodzieży „Lato Odkrywców 2023” – półkolonia
Warsztaty terenowe z botaniki
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Zima z językiem polskim

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Akademicki Związek Sportowy
Chór Akademicki
Klub Wolontariusza
Niezależne Zrzeszenie Studentów
Samorząd Studentów
Studencki Klub Żeglarski „Odyseusz”
Teatr „Remedium”
TęczUJ
Zespół Pieśni i Tańca "Słowianki"

Akademikiwięcej »
Dom Studencki Akropol na Miasteczku Studenckim AGH
Dom Studencki Bursa Jagiellońska
Dom Studencki Bydgoska
Dom Studencki Nawojka
Dom Studencki Piast
Dom Studencki Żaczek

Wydziały, jednostkiwięcej »
Collegium Medicum
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Wydział Biologii
Wydział Chemii
Wydział Farmaceutyczny
Wydział Filologiczny
Wydział Filozoficzny
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Wydział Geografii i Geologii
Wydział Historyczny
Wydział Lekarski
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Nauk o Zdrowiu
Wydział Polonistyki
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Zapraszamy na strony uniwersytetu:
www.uj.edu.pl
www.rekrutacja.uj.edu.pl  Uniwersytet Jagielloński - najstarsza polska uczelnia. Symbol kraju, polskiej nauki i instytucja, która wraz z najważniejszymi krakowskimi zabytkami - Wawelem czy kościołem Mariackim - wpływa na atrakcyjność stolicy małopolski i podnosi atmosferę studiowania.

Studenci, absolwenci i wykładowcy tworzą poczet ludzi wyjątkowych, którzy na przestrzeni wieków byli ambasadorami polskiej nauki i kultury.

Sukces Uczelni, mierzony jej historycznymi i współczesnymi dokonaniami, wynika wprost z wyznawanych tu wartości i niewzruszonej wierności zasadom. Kontynuujemy prace naszych sławnych absolwentów i profesorów, odpowiadając na nowe wyzwania współczesności, a dewiza, która przyświeca uniwersyteckim poczynaniom mówi, że więcej znaczy rozum niż siła: Plus ratio quam vis!

Bogata oferta 16 wydziałów pozwoli każdemu młodemu człowiekowi na odnalezienie pasji i poszerzenie horyzontów intelektualnych.

Studia to najpiękniejszy czas w życiu. Warto spędzić go w najpiękniejszym Polskim mieście na Uniwersytecie z tradycjami, jakim bez wątpienia od ponad VI wieków jest Uniwersytet Jagielloński.Mapa

Wybrany film z YouTube

misjaUJ_220_pasek_black.gif
« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności