Prezentacja uczelni
Kraków, Polska

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne
zdjecie-prezentacja-misjaUJ_1.jpg

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
EuropeistykaStudia w języku angielskim
Earth Sciences in a Changing WorldStudia w języku angielskim
Global and Development StudiesStudia w języku angielskim
International Relations and Area StudiesStudia w języku angielskim
Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and SocietiesStudia w języku angielskim
Administracja
Amerykanistyka
Archeologia
Astronomia
Bezpieczeństwo narodowe
Biochemia
Biofizyka
Biofizyka molekularna
Fizyka medyczna
Biofizyka molekularna i komórkowa
Biologia
Biotechnologia
Chemia
Chemia medyczna
Dietetyka
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Edytorstwo
Finanse, bankowość, ubezpieczenia
Ekonomia
Ekonomia międzynarodowa
Elektroniczne Przetwarzanie Informacji
Elektroradiologia
Etnologia i Antropologia Kulturowa
Etyka
Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach
Filologia klasyczna
Filologia polska
Antropologiczno-kulturowa
Nauczycielska
Filozofia
Fizyka
Fizyka doświadczalna
Fizyka stosowana
Fizyka teoretyczna
Geografia
Geografia fizyczna
Geografia społeczno-ekonomiczna
Gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny
Turystyka
Geologia
Historia
Historia sztuki
Informatyka
Informatyka analityczna
Język polski w komunikacji społecznej
Komunikacja w praktyce społecznej
Judaistyka
Kognitywistyka
Kulturoznawstwo
Buddologia
Kulturoznawstwo międzynarodowe
Porównawcze studia cywilizacji
Teksty kultury
Ukrainoznawstwo
Latynoamerykanistyka
Matematyka
Biomatematyka
Matematyka w ekonomii
Ogólna
Stosowana
Teoretyczna
Matematyka Komputerowa
Międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne
Migracje międzynarodowe
Muzykologia
Neofilologia
Filologia angielska
Filologia angielska z językiem niemieckim
Filologia francuska
Filologia germańska
Filologia germańska z językiem angielskim
Filologia hiszpańska
Filologia orientalna – arabistyka
Filologia orientalna – indologia
Filologia orientalna – iranistyka
Filologia orientalna – japonistyka
Filologia orientalna – sinologia
Filologia orientalna – turkologia
Filologia portugalska
Filologia rosyjska
Filologia rumuńska
Filologia słowiańska
Filologia szwedzka
Filologia ukraińska z językiem rosyjskim
Filologia węgierska
Filologia włoska
Język i kultura Rosji
Kultura Rosji i narodów sąsiednich
Neurobiologia
Ochrona dóbr kultury
Ochrona środowiska
Organizacja i ekonomika ochrony zdrowia
Pedagogika
Animacja społeczno-kulturowa
Pedagogika społeczno-opiekuńcza
Pedagogika Specjalna
Resocjalizacja
Pielęgniarstwo
Politologia
Doradztwo polityczne
Dziennikarstwo polityczne
Polityka Społeczna
Zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi
Polonistyka-komparatystyka
Położnictwo
Prawo własności intelektualnej i nowych mediów
Ratownictwo Medyczne
Relacje międzykulturowe
Religioznawstwo - Interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata
Rosjoznawstwo
Socjologia
Stosunki Międzynarodowe
Bezpieczeństwo międzynarodowe
Dyplomacja współczesna
Integracja europejska
Studia azjatyckie
Studia bliskowschodnie - moduł: Izrael
Studia bliskowschodnie - moduł: świat arabski
Studia dalekowschodnie
Studia dalekowschodnie - moduł: Azja Centralna
Studia dalekowschodnie - moduł: Azja Południowo-Wschodnia
Studia dalekowschodnie - moduł: Chiny
Studia dalekowschodnie - moduł: Indie i Azja Południowa
Studia dalekowschodnie - moduł: Japonia
Studia dalekowschodnie - moduł: Korea
Studia eurazjatyckie
Studia europejskie
Studia matematyczno-przyrodnicze
Wiedza o Teatrze
Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia
Zarządzanie
Zarządzanie Firmą
Zarządzanie międzynarodowe
Zarządzanie personelem
Zarządzanie informacją
Zarządzanie kulturą i mediami
Zarządzanie kulturą
Zarządzanie mediami
Zarządzanie Publiczne
Zdrowie Publiczne
Международная безопасностьStudia w języku rosyjskim
Политика и культураStudia w języku rosyjskim
РегионоведениеStudia w języku rosyjskim
Cultural StudiesStudia w języku ukraińskim i polskimStudia w języku ukraińskim i polskim

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
EuropeistykaStudia w języku angielskim
Stosunki międzynarodoweStudia w języku angielskim
Studia azjatyckieStudia w języku angielskim
KoreanistykaStudia w języku angielskim
Asia-Europe Relations: Exploring Business OpportunitiesStudia w języku angielskim
Business and Finance ManagementStudia w języku angielskim
Comparative Heritage StudiesStudia w języku angielskim
Cultural StudiesStudia w języku angielskim
Cultural Studies - TransAtlantic StudiesStudia w języku angielskim
Drug Discovery and DevelopmentStudia w języku angielskim
Ecology and EvolutionStudia w języku angielskim
Environmental Protection and ManagementStudia w języku angielskim
European Studies - Central and Eastern European StudiesStudia w języku angielskim
European Studies - Central and Eastern European Studies, Rosji i Eurazji (CEERES)Studia w języku angielskim
European Studies - Central and Eastern European Studies: ścieżka badawczaStudia w języku angielskim
European Studies - EU studiesStudia w języku angielskim
European Studies - Europeanisation and Governance in Central and Eastern EuropeStudia w języku angielskim
European Studies - Studies in the Holocaust and Totalitarian SystemsStudia w języku angielskim
Intellectual Property and New TechnologiesStudia w języku angielskim
International Relations - Europa z perspektywy wyszehradzkiejStudia w języku angielskim
International Relations - Europe from Visegrad PerspectiveStudia w języku angielskim
International Security and DevelopmentStudia w języku angielskim
MathematicsStudia w języku angielskim
Molecular BiotechnologyStudia w języku angielskim
The Interdisciplinary MA Programme in Polish Studies, Jewish Studies and HistoryStudia w języku angielskim
Administracja
Amerykanistyka
Ameryka Łacińska
Ameryka Północna
Archeologia
Astrofizyka i Kosmologia
Astronomia
Bezpieczeństwo narodowe
Biochemia
Biofizyka
Biofizyka molekularna
Fizyka medyczna
Bioinformatyka z biofizyką stosowaną
Biologia
Biotechnologia molekularna
Chemia
Chemia medyczna
Dietetyka
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
E-gospodarka przestrzenna
Edytorstwo
Rachunkowość i zarządzanie finansami
Ekonomia
Ekonomia menedżerska
Ekonomia międzynarodowa
Elektroniczne Przetwarzanie Informacji
Etnologia i Antropologia Kulturowa
Europeistyka
Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach
Filologia klasyczna
Filologia polska
Antropologiczno-kulturowa
Krytyka literacka
Nauczycielska
Przekładoznawstwo literacko-kulturowe
Filozofia
Fizjoterapia
Fizyka
Fizyka doświadczalna
Fizyka teoretyczna
Geografia
Funkcjonowanie i kształtowanie środowiska przyrodniczego
Geografia społeczno-ekonomiczna
Hydrologia, meteorologia i klimatologia
Rozwój lokalny i regionalny
Systemy informacji geograficznej
Turystyka
Geologia
Historia
Historia sztuki
Informatyka
Informatyka Stosowana
Informatyka stosowana - ogólna
Informatyka stosowana - produkcja gier wideo
Inżynieria oprogramowania
Modelowanie, sztuczna inteligencja i sterowanie
Nauczanie maszynowe
Informatyka analityczna
Język polski w komunikacji społecznej
Logopedia
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego
Retoryka stosowana
Judaistyka
Kognitywistyka
Kosmetologia
Kulturoznawstwo
Porównawcze studia cywilizacji
Rosjoznawstwo
Studia nad buddyzmem współczesnym
Teksty kultury
Lingwistyka
Językoznawstwo ogólne
Przekład i komunikacja międzykulturowa
Matematyka
Finansowa
Nauczycielska
Stosowana
Teoretyczna
Matematyka Komputerowa
Międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne
Migracje międzynarodowe
Muzykologia
Neofilologia
Filologia angielska - Językoznawstwo angielskie
Filologia angielska - Językoznawstwo angielskie (język w biznesie)
Filologia angielska - Językoznawstwo stosowane – metodyka nauczania języka angielskiego
Filologia angielska - Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie
Filologia angielska - Przekładoznawstwo
Filologia angielska z językiem niemieckim
Filologia francuska - Filologiczna
Filologia francuska - Traduktologiczna
Filologia germańska
Filologia germańska z językiem angielskim
Filologia hiszpańska
Filologia orientalna – arabistyka
Filologia orientalna – indologia
Filologia orientalna – Iran i Środkowy Wschód
Filologia orientalna – japonistyka
Filologia orientalna – sinologia
Filologia orientalna – turkologia
Filologia portugalska
Filologia rosyjska
Filologia słowiańska
Filologia szwedzka
Filologia ukraińska z językiem rosyjskim
Filologia ukraińska z językiem rosyjskim - językoznawstwo - literaturoznawstwo - translatoryka
Filologia węgierska
Filologia włoska
Przekład literacki - język angielski - język niemiecki - język węgierski - język hiszpański - język francuski - język portugalski - język włoski
Neurobiologia
Ochrona środowiska
Biologia środowiska
Chemia środowiska
Pedagogika
Animacja społeczno-kulturowa
Pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika społeczno-opiekuńcza
Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Pielęgniarstwo
Politologia
Dziennikarstwo polityczne
Instytucje i zarządzanie polityką
Polityki publiczne
Transformacje polityczne i ustrojowe
Polityka Społeczna
Zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi
Polonistyka-komparatystyka
Położnictwo
Praca socjalna
Relacje międzykulturowe
Religioznawstwo - Interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata
Socjologia
Stosunki Międzynarodowe
Studia nad rozwojem
Studia strategiczne
Studia azjatyckie
Studia bliskowschodnie
Studia dalekowschodnie
Studia eurazjatyckie
Studia matematyczno-przyrodnicze
Wiedza o Teatrze
Performatyka przedstawień
Teatrologiczna
Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia
Zarządzanie
Finanse i controlling
Marketing i logistyka
Media społecznościowe w zarządzaniu
Psychologia w zarządzaniu
Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym
Zarządzanie w sporcie
Zarządzanie w turystyce
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie informacją
Zarządzanie kulturą i mediami
Kultura współczesna
Zarządzanie kulturą
Zarządzanie mediami
Zarządzanie reklamą
Zarządzanie zasobami przyrody
Zdrowie Publiczne
Cultural StudiesStudia w języku ukraińskim i polskimStudia w języku ukraińskim i polskim
Cultural Studies - Європейська перспективаStudia w języku ukraińskim i polskimStudia w języku ukraińskim i polskim
Cultural Studies - Польсько-Українські СтудіїStudia w języku ukraińskim i polskimStudia w języku ukraińskim i polskim
Cultural Studies - Польсько-Українські Студії. Європейська перспективаStudia w języku ukraińskim i polskimStudia w języku ukraińskim i polskim

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Doctor of dental surgery program for high school graduates (DDS)Studia w języku angielskim
Medical doctor program for college-university students (MD)Studia w języku angielskim
Medical doctor program for high school graduates (MD)Studia w języku angielskim
Analityka Medyczna
Biofizyka
Farmacja
Fizjoterapia
Kierunek lekarski
Kierunek lekarsko-dentystyczny
Prawo
Psychologia
Neuropsychologia i neurokognitywistyka
Psychologia stosowana
Weterynaria

Studia doktoranckiewięcej »
Archeologia, etnologia, historia, historia sztuki, nauki o sztuce
Astronomia
Biochemia, biofizyka, biologia
Biofizyka
Biologia (Instytut Botaniki)
Biologia (Instytut Nauk o Środowisku)
Biologia (Instytut Zoologii)
Chemia
Ekonomia, nauki o zarządzaniu
Filozofia
Fizyka
Geografia
Geologia
Informatyka
Kulturoznawstwo
Literaturoznawstwo, językoznawstwo
Matematyka
Medycyna, biologia medyczna, stomatologia
Nauki farmaceutyczne
Nauki o polityce
Nauki o sztuce, nauki o zarządzaniu, bibliologia i informatologia
Nauki o zdrowiu
Pedagogika
Prawo
Psychologia
Psychologia, nauki o mediach
Religioznawstwo
Socjologia

dr hab.więcej »
Archeologia
Astronomia
Biochemia
Biofizyka
Biologia
Biologia medyczna
Chemia
Dziedzina nauk farmaceutycznych
Dziedzina nauk o zdrowiu
Ekologia
Etnologia
Filozofia
Fizyka
Geografia
Geologia
Historia
Historia sztuki
Informatyka
Językoznawstwo
Literaturoznawstwo
Matematyka
Medycyna
Nauki o polityce
Nauki o sztuce
Nauki o zarządzaniu
Pedagogika
Prawo
Psychologia
Religioznawstwo
Socjologia
Stomatologia

Podwójny dyplomwięcej »
Business School, Reutlingen University, Germany Studia w języku niemieckim
Aston University, Wielka Brytania Studia w języku angielskim
Universidade Católica Portuguesa, Portugalia Studia w języku angielskim
University of Tartu, Estonia Studia w języku angielskim
University of Vienna, Austria Studia w języku angielskim
Uniwersytet w Padwie, Włochy Studia w języku angielskim
Université d’Orléans, France Studia w języku francuskim
Uniwersytet w Strasbourgu, Francja Studia w języku francuskim
Kobe University, Japonia Studia w języku japońskim
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Studia podyplomowewięcej »
English and European Union Law Studia w języku angielskim
Administracja publiczna
Badania kliniczne – metodologia, organizacja i zarządzanie
Badania kliniczne produktów leczniczych
Bezpieczeństwo informacji w administracji i biznesie
Biologia sądowa
Biznes w biotechnologii
Chemia dla nauczycieli
Edytorstwo – Redakcja tekstu
Enologia
Farmacja przemysłowa
Fundusze Unii Europejskiej: pozyskiwanie i rozliczanie
Imigranci w Polsce – wyzwania społeczno-kulturowe i prawne
Inżynieria oprogramowania i narzędzia biznesu
Koloproktologia praktyczna
Kontrola zarządcza w organizacjach publicznych
Kosmetologia Praktyczna
Kryzysy psychologiczne i interwencja kryzysowa
Mediacja i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów
Medycyna bólu
Medycyna ekstremalna i medycyna podróży
Menedżer sportu
Miasto i miejskość. Jak współtworzyć dobre miasto
Nauczanie języka polskiego jako obcego
Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii
Nowoczesne techniki analityczne dla konserwacji obiektów zabytkowych
Podstawy Psychoterapii
Podyplomowe Studia dla Tłumaczy Konferencyjnych, Specjalizacja z dwoma językami obcymi (znajomość bierna)
Podyplomowe Studia dla Tłumaczy Konferencyjnych, Specjalizacja z jednym językiem obcym
Podyplomowe studia dla tłumaczy tekstów specjalistycznych
Podyplomowe Studia Matematyki
Podyplomowe Studia Prawa Pracy
Podyplomowe studium muzeologiczne
Podyplomowe Studium Retoryki
Prawo dowodowe
Prawo Karne Procesowe
Prawo karne skarbowe i gospodarcze
Prawo medyczne i bioetyka
Prawo ochrony środowiska w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim
Prawo Własności Intelektualnej
Prawo zamówień publicznych
Programowanie Urządzeń Mobilnych
Psychogeriatria z elementami neuropsychologii
Psychologia transportu
Psychoonkologia w praktyce klinicznej
Public Relations
Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie
Studia Literacko-Artystyczne
Studia Podyplomowe Polskiego Prawa Gospodarczego dla Prawników Zagranicznych – Niemieckojęzyczny Program LL.M.
Studia Podyplomowe z Biologii Molekularnej
Systemy Informacji Geograficznej UNIGIS
Szczegółowe Problemy Psychoterapii
Terapia zaburzeń w mówieniu, pisaniu i czytaniu
Testowanie oprogramowania
Wiedza o literaturze, kulturze i sztuce (studia interdyscyplinarno-komparatystyczne)
Zarządzanie i audyt
Zarządzanie i przywództwo w oświacie
Zarządzanie instytucjami publicznymi w wymiarze sprawiedliwości
Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej
Zarządzanie kulturą
Zarządzanie projektami w organizacjach publicznych i pozarządowych
Zarządzanie wizerunkiem
Zarządzanie zakupami w biznesie
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Żywienie kliniczne i opieka metaboliczna
Żywienie w zdrowiu i chorobie

Kursy, szkoleniawięcej »
Certyfikowany Tester ISTQB - poziom podstawowy
Certyfikowany Tester ISTQB - poziom zaawansowany - Analityk Testów
Certyfikowany Tester ISTQB - poziom zaawansowany - Kierownik Testów
Certyfikowany Tester ISTQB - poziom zaawansowany - Techniczny Analityk Testów
Cywilnoprawna ochrona dóbr osobistych w społeczeństwie informacyjnym
Hindi through English
Język hindi
Kurs przygotowawczy na aplikacje prawnicze
Prawo zamówień publicznych
Przygotowanie do egzaminu i zawodu tłumacza przysięgłego - kurs I stopnia dla słuchaczy wszystkich języków
Przygotowanie do egzaminu i zawodu tłumacza przysięgłego - kurs II stopnia - język: angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, rosyjski
Sanskryt
Sanskryt through English
Szkoła Prawa Amerykańskiego
Szkoła Prawa Polskiego
Wydział Matematyki i Informatyki UJ

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku

Biura Karierwięcej »
Sekcja Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Akademicki Klub Turystyczny „Rozdroże" przy Uniwersytecie Jagiellońskim
Bractwo Czapki Studenckiej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Demokratyczne Zrzeszenie Studenckie Rada Uczelniana Uniwersytetu Jagiellońskiego
Erasmus Student Network Uniwersytet Jagielloński
Forum Obywatelskie Uniwersytetu Jagiellońskiego
Klub Wolontariusza Uniwersytetu Jagiellońskiego
Krakowski Teatr Studencki Graciarnia
Młodzi dla Polski UJ
Akademickie Koło Studentów Ochrony Dóbr Kultury UJ
Bliskowschodnie Koło Naukowe UJ
Bratnia Pomoc Akademicka im. Św. Jana z Kęt „Cantianum"
Chór Akademicki CAMERATA JAGELLONICA
Dalekowschodnie Koło Naukowe UJ
Dyskusyjny Klub Filmoznawców UJ
ELSA European Law Student's Association Kraków
Europejskie Forum Studentów (AEGEE)
Fundacja Studentów i Absolwentów UJ "Bratniak"
Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Jagiellońskiego
Koła Naukowego Prawa Rolnego TBSP UJ
Koło Bioinformatyki BIT
Koło Europejskiej Tradycji Prawnej i Prawa Rzymskiego TI ESTIN ALETHEIA
Koło Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego im. Ludomira Sawickiego
Koło Konstytucjonalistów
Koło Literatury Przełomu UJ
Koło Matematyczno-Przyrodnicze Studentów UJ
Koło Matematyków Studentów UJ im. Prof. Stanisława Zaremby
Koło Myśli Libertariańskiej imienia Murraya Newtona Rothbarda UJ
Koło Nauk Politycznych UJ
Koło Nauk Psychologicznych Pragma
Koło Naukowe - Sekcja Ochrony Dóbr Kultury TBSP UJ
Koło Naukowe "Otwarte Koło Naukowe Okno"
Koło Naukowe Administratywistów UJ
Koło Naukowe Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów TBSP UJ
Koło Naukowe Amerykanistyki UJ Nowy Świat
Koło Naukowe Anglistów UJ
Koło Naukowe Animatorów Kultury UJ
Koło Naukowe Antropologów Literatury i Kultury
Koło Naukowe Antropologów UJ
Koło Naukowe Arabistów UJ
Koło Naukowe Badaczy Oświecenia UJ
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego UJ
Koło Naukowe Biofizyki Molekularnej i Fizyki Medycznej UJ
Koło Naukowe Biologii Komórki
Koło Naukowe Doktorantów Katerd Teoretyczno-Prawnych UJ
Koło Naukowe Edytorów
Koło Naukowe Europeistyki UJ
Koło Naukowe Filologów Klasycznych UJ
Koło Naukowe Filozofii Prawa TBSP UJ
Koło Naukowe Genetyki UJ
Koło Naukowe Geologów Studentów UJ
Koło Naukowe Glottodydaktyki Polonistycznej UJ
Koło Naukowe Historii Doktryn UJ
Koło Naukowe Historii Kultury Prawnej UJ
Koło Naukowe Historii Państwa i Prawa TBSP UJ
Koło Naukowe Historyków Studentów
Koło Naukowe Hungarystów UJ
Koło Naukowe Indologów UJ
Koło Naukowe Innowatorzy Zarządzania
Koło Naukowe Iranistyki UJ
Koło Naukowe Italianistów UJ
Koło Naukowe Japonistów Kappa
Koło Naukowe Językoznawców Studentów UJ im. M. Karasia
Koło Naukowe Językoznawców Uniwersytetu Jagiellońskiego im. Jana Baudouina de Courtenay
Koło Naukowe Katedry UNESCO ds. Edukacji o Holokauście
Koło Naukowe Klub Debat Parlamentarnych UJ
Koło Naukowe Kryminalistyki UJ im. Prof. Tadeusza Hanauska
Koło Naukowe Kryminologii TBSP UJ
Koło Naukowe Kulturoznawców UJ
Koło Naukowe Lex Publica TBSP UJ
Koło Naukowe Logiki Prawniczej TBSP UJ
Koło Naukowe Managerów Sportu UJ
Koło Naukowe Matematyki Finansowej UJ
Koło Naukowe Mediewistów
Koło Naukowe Medioznawców UJ
Koło Naukowe MERITUM
Koło Naukowe Metod i Techniki Badań Społecznych FOCUS
Koło Naukowe Metodyki Polonistycznej UJ
Koło Naukowe Migracji Międzynarodowych
Koło Naukowe Muzykologów UJ
Koło Naukowe Myśli Geopolitycznej UJ
Koło Naukowe Myśli i Kultury Wschodu UJ
Koło Naukowe Nanotechnologów UJ
Koło Naukowe Niemcoznawstwa UJ
Koło Naukowe OECONOMICUS
Koło Naukowe Około Uniwersytetu Jagiellońskiego
Koło Naukowe Orientalistów Studentów UJ
Koło Naukowe Pedagogów Opiekunów UJ
Koło Naukowe Pedagogów Resocjalizacyjnych UJ
Koło Naukowe Performatyków UJ
Koło Naukowe Polityki Gospodarczej TBSP UJ
Koło Naukowe Porównawczych Studiów Cywilizacji
Koło Naukowe Portugalistów UJ
Koło Naukowe Postępowania Cywilnego TBSP UJ
Koło Naukowe Postępowania Karnego TBSP UJ
Koło Naukowe Praw Państw Azjatyckich TBSP UJ
Koło Naukowe Prawa Cywilnego UJ
Koło Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego TBSP UJ
Koło Naukowe Prawa Karnego TBSP UJ
Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego TBSP UJ
Koło Naukowe Prawa Medycznego UJ
Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego Publicznego TBSP UJ
Koło Naukowe Prawa Podatkowego TBSP UJ
Koło Naukowe Prawa Pracy TBSP UJ
Koło Naukowe Prawa Publicznego Gospodarczego TBSP UJ
Koło Naukowe Prawa Rodzinnego TBSP UJ
Koło Naukowe Prawa Rynków Finansowych TBSP UJ
Koło Naukowe Prawa Rzymskiego i Porównawczego TBSP UJ
Koło Naukowe Prawa Sportowego TBSP UJ
Koło Naukowe Prawa Unii Europejskiej TBSP UJ
Koło Naukowe Prawa Ustrojowego Porównawczego TBSP UJ
Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej TBSP UJ
Koło Naukowe Prawa Wojskowego i Konfliktów Zbrojnych
Koło Naukowe Prawo Przestrzeń
Koło Naukowe Przekładoznawców UJ
Koło Naukowe Przyjaciół Romantyzmu UJ
Koło Naukowe Reklamoznawców
Koło Naukowe Romanistów
Koło Naukowe Romanistów Studentów UJ
Koło Naukowe Sinologów UJ
Koło Naukowe Slawistów UJ im. T. Lehra-Spławińskiego
Koło Naukowe Socjologii i Antropologii Prawa TBSP UJ
Koło Naukowe STRATEG
Koło Naukowe Studencka Inicjatywa Narkopolityki UJ
Koło Naukowe Studentów Archeologii UJ
Koło Naukowe Studentów Biochemii N.zyme
Koło Naukowe Studentów Biotechnologii Mygen
Koło Naukowe Studentów Dziennikarstwa UJ
Koło Naukowe Studentów Elektronicznego Przetwarzania Informacji EPICentrum
Koło Naukowe Studentów Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ
Koło Naukowe Studentów Etyki UJ
Koło Naukowe Studentów Filozofii UJ
Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki im. Stanisława Wyspiańskiego
Koło Naukowe Studentów i Studentek Socjologii UJ
Koło Naukowe Studentów Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ
Koło Naukowe Studentów Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej /W/Koło Rosji
Koło Naukowe Studentów Instytutu Judaistyki UJ
Koło Naukowe Studentów Katedry UNESCO UJ
Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki
Koło Naukowe Studentów Komparatystów
Koło Naukowe Studentów Kulturoznawstwa Międzynarodowego UJ
Koło Naukowe Studentów Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UJ
Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej UJ
Koło Naukowe Studentów Psychologii UJ
Koło Naukowe Studentów Religioznawstwa
Koło Naukowe Studentów Rosjoznawstwa UJ
Koło Naukowe Studentów Ukrainoznawstwa Wernyhora UJ
Koło Naukowe Studiów Latynoamerykańskich
Koło Naukowe Teatrologów
Koło Naukowe Turkologów UJ
Koło Naukowe Ukrainistów UJ
Koło Neuronaukowców NEURONUS
Koło Nowych Mediów
Koło Przyrodników Studentów UJ
Koło Studentów Biofizyki Nobel
Koło Studentów Informatyki
Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ
Koło Studiów Międzynarodowych i Regionalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Koło Wschodnie
Międzywydziałowe Koło Naukoznawstwa "OMEGA"
Naukowe Koło Chemików UJ
Naukowe Koło Fizyków Studentów UJ
Naukowe Koło Robotyki i Sztucznej Inteligencji UJ
Naukowe Koło Studentów Astronomii UJ
Naukowe Koło Studentów Ochrony Środowiska UJ
Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Samorząd Studentów UJ
Skandynawistyczne Koło Naukowe UJ
Software Liberation Maniacs Kraków – Koło Naukowe Wolnego Oprogramowania Slimak
Stowarzyszenie "Rotunda" - Centrum Kultury
Stowarzyszenie All In UJ
Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej
Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczpospolitej
Studencka Poradnia Prawa Medycznego CM UJ
Studencki Klub Żeglarski "Odyseusz"
Studenckie Biuro Tłumaczeń Uniwersytetu Jagiellońskiego
Studenckie Koło Debat UJ
Studenckie Koło Informatyki Stosowanej UJ
Studenckie Koło Naukowe Filologii Angielskiej z Językiem Niemieckim UJ
Studenckie Koło Naukowe Filologii Germańskiej z Językiem Angielskim
Studenckie Koło Naukowe Germanistyki UJ
Studenckie Koło Naukowe Tekstów Kultury UJ
Studenckie Towarzystwo Ekonomiczne UJ
Studenckie Towarzystwo Naukowe CM UJ
Teart Remedium Uniwersytetu Jagiellońskiego
Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego
Turystyczne Koło Naukowe Horyzont
Zespół Pieśni i Tańca "Słowianki"
Zrzeszenie Studentów Polskich Uniwersytetu Jagiellońskiego

Akademikiwięcej »
Bursa Jagiellońska
Bydgoska B
Bydgoska C i D
Kamionka
Nawojka
Piast
Żaczek

Wydziały, jednostkiwięcej »
Collegium Medicum
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Wydział Biologii
Wydział Chemii
Wydział Farmaceutyczny
Wydział Filologiczny
Wydział Filozoficzny
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Wydział Geografii i Geologii
Wydział Historyczny
Wydział Lekarski
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Nauk o Zdrowiu
Wydział Polonistyki
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Zapraszamy na strony uniwersytetu:
www.uj.edu.pl
www.rekrutacja.uj.edu.pl  Uniwersytet Jagielloński - najstarsza polska uczelnia. Symbol kraju, polskiej nauki i instytucja, która wraz z najważniejszymi krakowskimi zabytkami - Wawelem czy kościołem Mariackim - wpływa na atrakcyjność stolicy małopolski i podnosi atmosferę studiowania.

Studenci, absolwenci i wykładowcy tworzą poczet ludzi wyjątkowych, którzy na przestrzeni wieków byli ambasadorami polskiej nauki i kultury.

Sukces Uczelni, mierzony jej historycznymi i współczesnymi dokonaniami, wynika wprost z wyznawanych tu wartości i niewzruszonej wierności zasadom. Kontynuujemy prace naszych sławnych absolwentów i profesorów, odpowiadając na nowe wyzwania współczesności, a dewiza, która przyświeca uniwersyteckim poczynaniom mówi, że więcej znaczy rozum niż siła: Plus ratio quam vis!

Bogata oferta 16 wydziałów pozwoli każdemu młodemu człowiekowi na odnalezienie pasji i poszerzenie horyzontów intelektualnych.

Studia to najpiękniejszy czas w życiu. Warto spędzić go w najpiękniejszym Polskim mieście na Uniwersytecie z tradycjami, jakim bez wątpienia od ponad VI wieków jest Uniwersytet Jagielloński.Mapa

Wybrany film z YouTube

misjaUJ_220_pasek_black.gif
« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności