Prezentacja uczelni
Szczecin, Polska

Akademia Morska w Szczecinie

Typ uczelni: morskie
Status: publiczne


I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Mechanical Engineering and Machine BuildingStudia w języku angielskim
Mechanical Engineering and Machine Building - Diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowychStudia w języku angielskim
Mechanical Engineering and Machine Building - Eksploatacja siłowni okrętowychStudia w języku angielskim
MechatronicsStudia w języku angielskim
Mechatronics - Elektroautomatyka okrętowaStudia w języku angielskim
Mechatronics - Mechatronika systemów energetycznychStudia w języku angielskim
NavigationStudia w języku angielskim
TransportStudia w języku angielskim
Transport - Eksploatacja portów i floty morskiejStudia w języku angielskim
Transport - Eksploatacja portów jachtowychStudia w języku angielskim
Transport - Eksploatacja terminali kontenerowychStudia w języku angielskim
Transport - Logistyka transportu zintegrowanegoStudia w języku angielskim
Transport - Żegluga śródlądowaStudia w języku angielskim
Geodezja i Kartografia
Geodezja i kartografia - Geoinformatyka
Geodezja i Kartografia - Hydrografia
Informatyka
Informatyka - Informatyka morska
Informatyka - Systemy informatyczne
Logistyka
Logistyka - Eksploatacja terminali kontenerowych
Logistyka - Logistyka i Zarządzanie w Europejskim Systemie Transportowym
Logistyka - Logistyka portów jachtowych
Logistyka - Logistyka Przedsiębiorstw
Mechanika i Budowa Maszyn
Mechanika i Budowa Maszyn - Budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych
Mechanika i Budowa Maszyn - Diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych
Mechanika i Budowa Maszyn - Diagnostyka i remonty siłowni wiatrowych
Mechanika i budowa maszyn - Eksploatacja siłowni okrętowych i jachtów motorowych
Mechanika i budowa maszyn - Ochrona środowiska w eksploatacji floty i portów
Mechanika i budowa maszyn - Zarządzanie przemysłowymi systemami energetycznymi
Mechatronika
Mechatronika - Elektroautomatyka okrętowa
Mechatronika - Mechatronika systemów energetycznych
Nawigacja
Nawigacja - Eksploatacja jednostek pływających offshore
Nawigacja - Górnictwo Morskie
Nawigacja - Inżynieria Ruchu Morskiego
Nawigacja - Morskie Systemy Informatyczne
Nawigacja - Połowy Morskie
Nawigacja - Pomiary Hydrograficzne i Oznakowanie Nawigacyjne
Nawigacja - Ratownictwo
Nawigacja - Transport Morski
Nawigacja - Transport Morski i Śródlądowy
Nawigacja - Żeglarstwo morskie
Oceanotechnika
Oceanotechnika - Projektowanie i budowa jachtów
Oceanotechnika - Projektowanie i budowa okrętów
Transport (Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu)
Transport (Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu) - Eksploatacja portów i floty morskiej
Transport (Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu) - Eksploatacja portów jachtowych
Transport (Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu) - Eksploatacja terminali kontenerowych
Transport (Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu) - Logistyka transportu zintegrowanego
Transport (Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu) - Żegluga śródlądowa
Transport (Wydział Nawigacyjny)
Transport (Wydział Nawigacyjny) - Inżynieria bezpieczeństwa transportu morskiego
Transport (Wydział Nawigacyjny) - Technologie i systemy nawigacyjne
Transport (Wydział Nawigacyjny) - Technologie systemów bezzałogowych
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Zarządzanie Innowacjami w Produkcji i Usługach
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Zarządzanie Jakością Produkcji i Usług
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Zarządzanie Przemysłowymi Systemami Energetycznymi

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Mechanical Engineering and Machine BuildingStudia w języku angielskim
Mechanical Engineering and Machine Building - Budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznychStudia w języku angielskim
TransportStudia w języku angielskim
Transport - Inland shipping managementStudia w języku angielskim
Mechanika i Budowa Maszyn
Mechanika i Budowa Maszyn - Budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych
Mechanika i Budowa Maszyn - Diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych
Mechanika i Budowa Maszyn - Diagnostyka i remonty siłowni wiatrowych
Mechanika i Budowa Maszyn - Eksploatacja okrętowych urządzeń napędowych i elektroenergetycznych
Mechanika i Budowa Maszyn - Eksploatacja siłowni okrętowych
Mechanika i budowa maszyn - Ochrona środowiska w eksploatacji floty i portów
Nawigacja
Nawigacja - Transport Morski
Transport
Transport - Intelligent transport systems
Transport - Systemy transportu zintegrowanego
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym

Studia doktoranckiewięcej »
Budowa i eksploatacja maszyn
Geodezja i kartografia
Transport

dr hab.więcej »
Budowa i eksploatacja maszyn
Transport

Studia podyplomowewięcej »
Analizy statystyczne i eksploracja danych
Geoinformatyka
Inspekcje Morskie FSC, PSC
Pilotaż morski
Programowanie aplikacji internetowych
Programowanie komputerów
Radiokomunikacja
Technologie informacyjne na morzu
Transport LNG i eksploatacja terminali
Zarządzanie i auditing w ochronie środowiska

Kursy, szkoleniawięcej »
Maritime English Center
Morski Ośrodek Szkoleniowy w Kołobrzegu
Morski Ośrodek Szkoleniowy w Świnoujściu
Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego
Ośrodek Szkoleniowy Rybołówstwa Bałtyckiego w Kołobrzegu
Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier Akademii Morskiej w Szczecinie

Organizacje studenckiewięcej »
Koło Naukowe "Teraz Jakość"
Koło Naukowe Badań Siłowni Okrętowych
Koło Naukowe Ekologii
Koło Naukowe Hydrografii Morskiej
Koło Naukowe Informatyki
Koło Naukowe Konstrukcyjno-Mechatroniczne
Koło Naukowe Logistyki i Transportu
Koło Naukowe Stateczności Statku "METACENT"
Koło Naukowe studentów geodezji i kartografii „METIRI”
Koło Naukowe Systemów Dynamicznego Pozycjonowania/Koło Naukowe Offshore
Koło Naukowe VERTE
Koło Naukowe Zastosowań Informatyki
Koło Naukowe Żeglugi Śródlądowej
Naukowe Koło Inżynierii Transportu
Studenckie Naukowe Koło innowatora „Ordo ex Chao”

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
Wydział Mechaniczny
Wydział Nawigacyjny
Uczelnia
Kształcimy poszukiwanych specjalistów

Absolwenci Akademii Morskiej w Szczecinie mają jasno określoną i pewną drogę awansu zawodowego.

Pierwsza praca po studiach to zarobki w wysokości ponad 1000 euro miesięcznie. Już po sześciu latach, w wieku niespełna 30 lat można zdobyć dyplom kapitana żeglugi wielkiej lub starszego oficera mechanika i wynagrodzenie około 5000 euro!

Równie bogata oferta kierowana jest do osób, które chcą pracować na lądzie. Znajdują oni zatrudnienie w przedsiębiorstwach przemysłu okrętowego i maszynowego jako wysoko cenieni specjaliści dozoru technicznego oraz diagnostyki i remontów maszyn, w laboratoriach badawczych, instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska na różnych szczeblach administracji państwowej, w przedsiębiorstwach armatorskich, stoczniach i portach, biurach projektowych i służbach dozoru technicznego.Akademia Morska w Szczecinie jest uczelnią cywilną, jednak na jej wybranych wydziałach studenci noszą mundury. Wynika to z tradycji uczelni i podkreśla jej elitarny charakter.STAĆ CIĘ NA STUDIA

Schowek10.jpg

STYPENDIA REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW od 100 do 900zł/mies.
Przyznawane są tym studentom, którzy uzyskali za rok studiów wysoką średnią ocen, posiadają osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Stypendia Rektora dla najlepszych studentów przyznawane są również studentom studiów niestacjonarnych.

STYPENDIA SOCJALNE od 30zł do 780 zł/mies.
Przyznawane są każdemu studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej. Podstawą jego udzielenia jest wysokość średniego miesięcznego dochodu netto na osobę w rodzinie studenta. Obecnie podstawa przyznania stypendium wynosi 780 zł netto. Średnia wysokość stypendium wynosi około 400 zł.

DODATEK MIESZKANIOWY
Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne zwiększone o 200 zł. z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

STYPENDIA ARMATORSKIE - do 900 zł/mies.
Ich fundatorami są przyszli pracodawcy, współpracujący z uczelnią. Studenci otrzymują bezzwrotną pomoc finansową oraz gwarancję zatrudnienia po ukończeniu nauki. Ta forma wsparcia jest niezależna od pozostałych stypendiów. Stypendium oferowane jest na wybranych kierunkach oraz rocznikach.

STYPENDIA ERASMUSA - średnio 300 EUR/mies.
Studenci II, III i IV roku studiów mogą wyjechać za granicę na półroczne stypendium. Warunkiem jest dobra znajomość języka kraju, do którego student wyjeżdża. Obecnie studenci mogą wyjeżdżać do kilkunastu uczelni w całej Europie oraz do Turcji.

STYPENDIA WŁASNEGO FUNDUSZU STYPENDIALNEGO - do 1600 zł/mies.
Stypendia przyznawane są: wyróżniającym się studentom, pochodzącym z krajów WNP, wyjeżdżającym na staż zagraniczny organizowany w ramach projektu finansowanego z EFS lub studentom wyjeżdżającym za granicę w ramach programu ERASMUS (jako dodatkowe wsparcie). Możliwe jest również uzyskanie stypendium specjalnego przyznawanego na podstawie bilateralnych umów podpisywanych między uczelnią a przedsiębiorstwami. Więcej »

STYPENDIA ZAMAWIANE - 1000 zł/mies.
Studenci I roku studiów dziennych na Wydziale Mechanicznym z naboru 2010, 2011 i 2012 roku oraz kierunku Informatyka na Wydziale Nawigacyjnym z naboru 2012 mogą ubiegać się o tzw. stypendia zamawiane. Przyznawane są one na podstawie postępów w nauce. Stypendium zamawiane jest niezależne od pozostałych stypendiów i wynosi 1000 zł na miesiąc. Więcej »

ZAPOMOGI - do 1000 zł jednorazowo
Są one przyznawane studentom, który z przyczyn losowych znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Do takich zdarzeń należy śmierć członka rodziny, narodziny dziecka, choroba, nieszczęśliwy wypadek itd. Są one przyznawane niezależnie od innych stypendiów. Student może otrzymać zapomogę co najwyżej dwa razy w roku akademickim.

STYPENDIA SPECJALNE dla osób niepełnosprawnych od 150zł do 450zł
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.


Kadra naukowa i zaplecze

Kadra naukowa liczy ok. 250 nauczycieli akademickich z wieloletnim doświadczeniem - nie tylko w pracy na morzu, ale również pracy badawczej.

Program kształcenia dostosowany jest do współczesnych warunków eksploatacji floty.
Umożliwia to nowoczesna baza dydaktyczna ze świetnie wyposażonymi laboratoriami i pracowniami specjalistycznymi, symulatorami, silnikami, kokpitami sterowniczymi, elektronicznymi mapami oraz nowoczesną pracownią komputerową.
Zajęcia prowadzone są w małych grupach, a studenci odbywają dodatkowo rejsy szkoleniowe na uczelnianym statku naukowo-badawczym m/v Nawigator XXI.
Schowek41.jpg

Mapa

« powrót - Uczelnie