Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktorskie III stopnia » podyplomowe »

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Kraków, Polska

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo wewnętrzne

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo wewnętrzne

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych

Inne ośrodki
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie - Wydział Zamiejscowy w KatowicachKatowice
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie "Apeiron" powstała, by kształcić w zakresie szeroko rozumianego porządku oraz bezpieczeństwa w wymiarze społecznym oraz indywidualnym. Naszym celem jest dostarczanie studentom kompleksowej wiedzy i umiejętności praktycznych, które pozwolą osiągać sukcesy w sektorze bezpieczeństwa publicznego i prywatnego.

Naszą domeną są studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne (studia licencjackie oraz magisterskie). Stawiamy na wszechstronny rozwój studentów, każdemu z nich dostarczając narzędzia niezbędne do osiągnięcia sukcesu zawodowego.

Studia prowadzone są zgodnie z nowoczesnym, przystosowanym do otaczających nas realiów programem nauczania, pozwalającym zarówno zgłębić podstawy teoretyczne bezpieczeństwa publicznego - prawne, ekonomiczne, a także psychologiczne, czy też filozoficzne, jak również zdobyć kompetencje przydatne w pracy zawodowej. Nasi studenci mają szansę uczestniczyć między innymi w zajęciach związanych z antyterroryzmem, prawem międzynarodowym, kryminalistyką i kryminologią, czy też w zajęciach strzeleckich, z zakresu sztuk walk oraz taktyki i technik interwencji. Zapewniamy również szeroki wybór specjalizacji, dostosowanych do zróżnicowanych zainteresowań i potrzeb zawodowych.

Naszym atutem jest również kadra wykładowców. To ludzie z pasją, doświadczeniem w sektorze bezpieczeństwa wewnętrznego, bogatą wiedzą teoretyczną i praktyczną. Ich kreatywność oraz nietuzinkowe sposoby przekazywania wiedzy przekładają się na przyjazną atmosferę oraz wysoką efektywność prowadzonych zajęć.

Nieustannie poszerzamy swoją ofertę edukacyjną. Na dzień dzisiejszy posiadamy dwie jednostki, co sprawia, że możliwe są studia w Krakowie lub Katowicach - zgodnie z własnymi potrzebami. Niezależnie od tego, czy student wybierze się na studia w Katowicach (w naszym Wydziale Zamiejscowym), czy w Krakowie (w naszej Głównej Siedzibie) - otrzyma wykształcenie, które otworzy przed nim nowe perspektywy zawodowe.

Wszystkich zainteresowanych poszerzeniem swoich kompetencji w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego zachęcamy do bliższego zapoznania się z naszą ofertą. Do rekrutacji przystąpić można zarówno osobiście, odwiedzając dziekanat w Krakowie lub Katowicach, lub też za pośrednictwem Internetu.

Zapraszamy na studia, które dają szerokie perspektywy!

chwyty.jpg


Zalety studiów w WSBPiI "Apeiron":
 1. Niszowe specjalności, w których poszukiwani są pracownicy.
 2. Atrakcyjne raty.
 3. Możliwość płatności w ratach miesięcznych.
 4. Zgrupowania sportowe.
 5. Duża baza przedmiotów specjalizacyjnych, między innymi: "Terroryzm, jako zagrożenie państwa i obywateli", "Wywiad i kontrwywiad gospodarczy", "Zróżnicowanie kulturowe i religijne świata, a problemy bezpieczeństwa".
 6. Indywidualne podejście do studenta.
 7. Kadra dydaktyczna składająca się z profesjonalistów, którzy kładą duży nacisk na wiedzę praktyczną.
 8. Branżowa uczelniana biblioteka.


2 dyplomy - jedno czesne

Zapisz się na studia do Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" na kierunek BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, a zyskasz dodatkowo szansę osiągnięcia - całkiem darmowo:

 • tytułu technika ochrony fizycznej osób i mienia.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" wraz z Policealną Szkołą Detektywów i Pracowników Ochrony "Bodyguard" stwarzają możliwość zdobycia dwóch tytułów - licencjata i technika.

Będąc absolwentem Administracji, będziesz również posiadał tytuł i uprawnienia technika ochrony fizycznej osób i mienia. Nic nie będzie stało na przeszkodzie, byś mógł wykonywać także pracę ukierunkowaną na bezpieczeństwo, co znacznie zwiększy Twoje szanse na rynku pracy. Natomiast jako absolwent Bezpieczeństwa wewnętrznego, będziesz miał w ręku dodatkowy fach - w zakresie ochrony osób i mienia.

Jak to uzyskać?

Wystarczy, że w Punkcie Rekrutacyjnym, mieszczącym się przy ul. Krupniczej 3, wypełnisz kwestionariusz zgłoszeniowy do Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony "Bodyguard" oraz dostarczysz dokumenty wymagane do podjęcia kształcenia w tej Szkole:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • kserokopię dowodu osobistego i książeczki wojskowej,
 • cztery fotografie legitymacyjne.

Zaoszczędź czas i pieniądze!


Kontakt

Schowek48.gif


Punkt rekrutacyjny

Adres: ul. Krupnicza 3, 31-123 Kraków

tel.: (12) 422-30-68

fax: (12) 421-67-25

poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00,

sobota 9:00 - 14:00Dojazd komunikacją miejską:

ul. Krupnicza 3, 31-123 Kraków (siedziba/ dziekanat/ punkt rekrutacyjny/ biblioteka)

 • TRAMWAJE: 2, 4, 13, 20, 24,74
 • AUTOBUSY: 124, 152, 424, 502

Bezpośredni dojazd z przystanku DWORZEC GŁÓWNY do przystanku TEATR BAGATELA tramwajami 2, 4, 12, 13, 20, 24, 74 i autobusami 124, 152, 424, 502. Siedziba Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" jest zlokalizowana w odległości 1 minuty pieszo od TEATRU BAGATELA.

ul. Rzeźnicza 4, 31-540 Kraków (zajęcia)
 • TRAMWAJE: 14, 20
 • AUTOBUSY: 115, 192, 287, 292
Bezpośredni dojazd z przystanku DWORZEC GŁÓWNY do przystanku RONDO GRZEGÓRZECKIE tramwajami 14, 20 i autobusami z przystanku DWORZEC GŁÓWNY WSCHÓD do przystanku RONDO GRZEGÓRZECKIE 115, 192, 287. Budynek szkoły, w której odbywają się zajęcia WSBPiI "APEIRON" zlokalizowany jest w odległości 5 minut pieszo od RONDA GRZEGÓRZECKIEGO (koło GALERII KAZIMIERZ).
Mapa

Wybrany film z YouTube


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Polsce
uniwersytet_morski_boks_przeglad_uczelni.gif

Nauka języka za granicą
EF_220.jpg
 
Polityka Prywatności