Prezentacja uczelni
Kraków, Polska

Akademia Ignatianum w Krakowie

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja i polityka publiczna
Administracja publiczna i służby państwowe
Administracja samorządowa i fundusze europejskie
Administration and Public Policy in the European Union
Analityk i koordynator polityk publicznych w administracji
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Dziennikarstwo internetowe
Dziennikarstwo prasowe
Dziennikarstwo radiowe
Dziennikarstwo telewizyjne
Filologia angielska
Komunikacja międzykulturowa w biznesie
Nauczanie języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych
Redakcja tekstów anglojęzycznych
Filozofia
Edukacja etyczna
Etyka i coaching
Filozofia klasyczna i współczesna
Kulturoznawstwo
Cyberkultura i media
Edukacja artystyczna
Sztuki wizualne i teatr
Turystyka kulturowa
Zarządzanie instytucjami kultury
Nauki o polityce
Bezpieczeństwo publiczne
Cyberbezpieczeństwo
International Politics and Communication
Logistyka bezpieczeństwa
Public relations i marketing polityczny
Zarządzanie informacją i media
Pedagogika
Logopedia
Pedagogika szkolna z profilaktyką społeczną
Resocjalizacja kreująca
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Praca socjalna
Aktywizacja, poradnictwo i wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych
Praca socjalna z dzieckiem i rodziną
Praca socjalna z migrantami i uchodźcami
Turystyka i rekreacja
Turystyka biznesowa i kwalifikowana
Turystyka regionalna
Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej
Infobrokering i zarządzanie informacją
Zarządzanie w administracji publicznej

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja i polityka publiczna
Administracja rządowa i tworzenie polityk publicznych
Administracja samorządowa i rozwój lokalny
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Dziennikarstwo międzykulturowe: europa środkowo-wschodnia
Dziennikarstwo śledcze
Dziennikarstwo w mediach cyfrowych
Filozofia
Etyka i coaching
Filozofia klasyczna i współczesna
Filozofia umysłu z elementami kognitywistyki
Kulturoznawstwo
Cyberkultura i media
Kultura europy środkowo-wschodniej
Promocja kultury
Sztuki wizualne i teatr
Turystyka kulturowa
Nauki o polityce
Analityka polityczna
Bezpieczeństwo państwa
Cyberbezpieczeństwo
Media, reklama i promocja w sferze publicznej
Pedagogika
Arteterapia z twórczą resocjalizacją
Opieka nad małym dzieckiem z pedagogiką montessori
Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową
Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
Praca socjalna
Aktywizacja, poradnictwo i wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych
Profilaktyka społeczna z interwencją kryzysową
Wsparcie społeczne

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Psychologia
Psychokryminologia
Psychologia kliniczna
Psychologia zarządzania
Wspomaganie rozwoju

Studia doktoranckiewięcej »
Filozofia
Kulturoznawstwo
Nauki o polityce
Pedagogika

Studia podyplomowewięcej »
Administracja publiczna
Bezpieczeństwo publiczne
Budżety obywatelskie, konsultacje społeczne, demokracja lokalna
Cyberbezpieczeństwo
Doradztwo zawodowe
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Katecheza przedszkolna
Logopedia
Matematycznie uzdolnione dzieci: diagnoza, wspomaganie rozowju i edukacja
Ochrona danych osobowych
Organizacja i zarządzanie w oświacie
Pedagogika kreatywności i zdolności dziecka
Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży
Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży
Technologie internetowe w polityce
Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem aspergera i zaburzeniami pokrewnymi
Wychowanie do życia w rodzinie oraz edukacja seksualna
Wychowanie przedszkolne z przygotowaniem pedagogicznym

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytety Dziecięcewięcej »
Akademia Dziecięca

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Artystyczne Koło Naukowe Stacja Twórcza
Dziennikarskie Koło Naukowe
Koło Historyczno - Artystyczne SztukARTeria
Koło Naukowe Turystyki Kulturowej
Koło Naukowe Zarządzania i Marketingu ASUMPT
Teatralne Koło Naukowe

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Filozoficzny
Wydział Pedagogiczny


Akademia Ignatianum w Krakowie jest uczelnią kościelną prowadzoną przez zakon jezuitów (Towarzystwo Jezusowe). Stan prawny "Ignatianum" określa Umowa między Rządem RP a Konferencją Episkopatu Polski z 1 lipca 1999 r. Uczelnia działa na prawach uczelni z prawami państwowymi. Tworzą ją dwa Wydziały: Filozoficzny i Pedagogiczny. Studenci Ignatianum nie opłacają czesnego za studia stacjonarne.Akademia Ignatianum (AIK) jest jedną z blisko dwustu uczelni jezuickich na całym świecie słynących z prestiżu oraz wysokiego poziomu nauczania. Oba Wydziały Akademii posiadają prawa nadawania tytułu zawodowego magistra. Wydział Pedagogiczny posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, Wydział Filozoficzny - do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinach: filozofia, kulturoznawstwo. Na Wydziale Filozoficznym są prowadzone studia III stopnia (doktoranckie). Nazwa uczelni "Ignatianum" została wprowadzona na początku lat 90. ubiegłego wieku i nawiązuje do założyciela zakonu jezuitów: św. Ignacego z Loyoli.

Mapa

Wybrany film z YouTube

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności