Jasło, Polska

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Filia w Jaśle

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

Studia podyplomowewięcej »
Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego
Administracja publiczna i e-administracja
Administracja samorządowa
Arteterapia
Metodyka i metodologia pracy socjalnej
Przygotowanie pedagogiczne - studia kwalifikacyjne
Rolnictwo z pozyskiwaniem funduszy unijnych
Zarządzanie i polityka publiczna
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział w Jaśle

Inne ośrodki
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Filia w SieradzuSieradz
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Filia w ŚwidnicyŚwidnica
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Filia w TrzcianceTrzcianka
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Filia w WarszawieWarszawa
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Filia w Wodzisławiu ŚląskimWodzisław Śląski
Polski Uniwersytet WirtualnyŁódź
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi to instytucja rozpoznawalna nie tylko w kręgu nauki, ale również na polskiej mapie kultury, sztuki i przedsiębiorczości. Stworzona przez ludzi z pasją i wiarą w sukces, stała się synonimem kształcenia podmiotowego, nastawionego na rozwój osobowości studentów i praktycznych umiejętności, wykorzystywanych z powodzeniem w życiu zawodowym.
AHE w Łodzi od 1993 r. jest jednym z najważniejszych ośrodków akademickich w centralnej Polsce. Poza działalnością w Łodzi, uczelnia organizuje kształcenie w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych i Wydziałach Zamiejscowych praktycznie w całej Polsce. Uczelnia obecnie proponuje studentom 11 kierunków studiów i kilkadziesiąt specjalności. Dzięki rozbudowanej infrastrukturze, specjalistycznych pracowniach, AHE daje studentom nie tylko możliwość zdobycia teoretycznej wiedzy, przekazywanej przez najbardziej cenioną kadrę profesorską, ale również tak ważnych na rynku pracy umiejętności praktycznych.
AHE jest Uczelnią nowoczesnych technologii. Wszystkie kierunki studiów można studiować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym z wykorzystaniem platformy zdalnego nauczania. E-learning daje możliwość zdobywania wiedzy każdemu, kto ma dostęp do komputera podłączonego do sieci. Po zalogowaniu na platformę student może korzystać z biblioteki cyfrowej, podręczników, zbiorów zadań i multimedialnych ćwiczeń. Na platformie kontaktuje się także z nauczycielem akademickim. Wirtualna część zajęć jest integralnym elementem procesu nauczania i stanowi nie więcej niż 60% zajęć dydaktycznych.
Przy AHE w Łodzi działa AHEart – nowa formacja artystyczna, której działalność polega m.in. na prezentacji aktywności związanej z dydaktyką i rozwojem naukowym Wydziału Artystycznego AHE, współpracy kulturalnej i artystycznej z innymi uczelniami, współpracy z innymi galeriami i instytucjami kultury.

Wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom, jakie przed wszystkimi uczelniami stawia Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, AHE w Łodzi realizuje proces przygotowania nowych programów studiów zgodne z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji. Od przyszłego roku akademickiego efektem studiów ma być nie tylko zdobyta wiedza, ale także posiadane umiejętności. Uczelnia będzie musiała dbać m.in. o to, aby jej absolwent potrafił uczyć się przez całe życie, pracować w zespole czy skutecznie komunikować się w grupie. Ważne jest zdobycie kompetencji personalnych i społecznych. Powyższe cele przyświecają działalności Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, która od początku istnienia rozwija innowacyjne techniki i metody dydaktyczne.
Strona www uczelni:
www.ahe.lodz.pl/jaslo

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności