Prezentacja uczelni
Dąbrowa Górnicza, Polska

Akademia WSB

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
International BusinessStudia w języku angielskim
International Business, trade & marketingStudia w języku angielskim
International TourismStudia w języku angielskim
Administracja
Administracja - Administracja publiczna
Administracja - Administracja w biznesie
Administracja - Cyfryzacja w administracji
Administracja - Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo narodowe - Bezpieczeństwo antyterrorystyczne
Bezpieczeństwo narodowe - Bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowej
Bezpieczeństwo narodowe - Kryminalistyka
Bezpieczeństwo narodowe - Policja w systemie bezpieczeństwa publicznego
Bezpieczeństwo narodowe - Siły zbrojne RP w systemie bezpieczeństwa państwa
Bezpieczeństwo narodowe - Służby graniczne w bezpieczeństwie państwa
Bezpieczeństwo narodowe - Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych z elementami ratownictwa
Ekonomia
Ekonomia - Analityk rynku
Ekonomia - Bankowość i ubezpieczenia
Ekonomia - Ekonomia menedżerska
Filologia angielska
Filologia angielska - Filologia angielska z językiem hiszpańskim
Filologia angielska - Filologia angielska z językiem niemieckim
Filologia angielska - Filologia angielska z językiem rosyjskim
Filologia angielska - Filologia angielska z przygotowaniem pedagogicznym
Filologia angielska - Język angielski w biznesie i w turystyce
Filologia angielska - Tłumaczeniowa
Finanse, rachunkowość i podatki
Finanse, rachunkowość i podatki - Finanse i inwestycje giełdowe
Finanse, rachunkowość i podatki - Finanse międzynarodowe
Finanse, rachunkowość i podatki - Finanse przedsiębiorstw
Finanse, rachunkowość i podatki - Rachunkowość i podatki
Kosmetologia
Pedagogika
Pedagogika - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - specjalność dodatkowa
Pedagogika - Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej - specjalność dodatkowa
Pedagogika - Resocjalizacja
Pedagogika - Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Ratownictwo Medyczne
Socjologia
Socjologia - Coaching w biznesie
Socjologia - Media cyfrowe i metody badań w Internecie
Socjologia - Psychologia bezpieczeństwa i organizacji pracy
Socjologia - Socjologia reklamy i komunikacji międzyludzkiej
Socjologia - Techniki sprzedaży i negocjacje w biznesie
Socjologia - Zarządzanie zasobami ludzkimi
Stosunki Międzynarodowe
Stosunki międzynarodowe - Dyplomacja
Stosunki międzynarodowe - Handel międzynarodowy
Stosunki międzynarodowe - Turystyka międzynarodowa
Stosunki międzynarodowe - Zarządzanie w korporacjach międzynarodowych
Zarządzanie
Zarządzanie - Kadry i płace w praktyce
Zarządzanie - Marketing i zarządzanie sprzedażą
Zarządzanie - Menedżer jakości
Zarządzanie - Psychologia w Biznesie
Zarządzanie - Rachunkowość i podatki w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Zarządzanie - Zarządzanie projektem
Zarządzanie - Zarządzanie przedsiębiorstwem

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Informatyka
Informatyka - Aplikacje mobilne
Informatyka - Aplikacje mobilne z elementami grafiki komputerowejStudia dualne
Informatyka - Bezpieczeństwo i ciągłość działania IT
Informatyka - Cloud Computing
Informatyka - Grafika komputerowa i projektowanie WWW
Informatyka - Inżynieria Internetu Rzeczy
Informatyka - Sieci komputerowe i bazy danych
Informatyka - Systemy rzeczywistości wirtualnej
Logistyka
Logistyka - Inżynier jakości
Logistyka - Inżynier optymalizacji i symulacji
Logistyka - Logistyka Handlu i Dystrybucji
Logistyka - Logistyka w biznesieStudia dualne
Logistyka - Transport i Spedycja
Logistyka - Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Logistyka - Zarządzanie jakością w produkcji i usługach
Logistyka - Zarządzanie magazynami i centrami logistycznymi
TransportStudia dualne
Transport - Bezpieczeństwo i obsługa pasażera w transporcie lotniczymStudia dualne
Transport - Inżynieria ruchuStudia dualne
Transport - Spedycja w transporcieStudia dualne
Transport - Systemy informatyczne w transporcieStudia dualne
Transport - Transport szynowy - Bezpieczeństwo w transporcie kolejowymStudia dualne
Transport - Transport szynowy - Budowa i eksploatacja pojazdów szynowychStudia dualne
Transport - Transport szynowy - Infrastruktura i sterowanie ruchem kolejowymStudia dualne
Transport - Transport szynowy - Logistyka i spedycja w transporcie kolejowymStudia dualne
Transport - Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcieStudia dualne

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Data ScientistStudia w języku angielskim
International BusinessStudia w języku angielskim
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo narodowe - Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych
Bezpieczeństwo narodowe - Kryminalistyka i techniki śledcze
Bezpieczeństwo narodowe - Negocjacje w sytuacjach kryzysowych
Bezpieczeństwo narodowe - Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych
Informatyka
Informatyka - Bezpieczeństwo informacji w systemach komputerowych
Informatyka - Grafika komputerowa i multimedia
Informatyka - Inteligentne Systemy Przetwarzania Danych i Data Science
Informatyka - Menedżer projektu IT
Informatyka - Przetwarzanie danych w systemach komputerowych
Informatyka - Systemy telemetryczne i Internet Rzeczy
Informatyka - Zastosowanie sieci komputerowych
Pedagogika
Pedagogika - Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami logopedii
Pedagogika - Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami terapii pedagogicznej
Pedagogika - Prewencja i interwencja w sytuacji kryzysowej
Pedagogika - Resocjalizacja z profilaktyką społeczną
Transport
Transport - Bezpieczeństwo i obsługa pasażera w transporcie lotniczym
Transport - Inżynieria ruchu
Transport - Logistyka i spedycja w transporcie
Transport - Systemy informatyczne w transporcie
Transport - Transport szynowy - Automatyka i sterowanie ruchem kolejowym
Transport - Transport szynowy - Bezpieczeństwo w transporcie kolejowym
Transport - Transport szynowy - Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych
Transport - Transport szynowy - Logistyka i spedycja w transporcie kolejowym
Transport - Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowo-spedycyjnym
Zarządzanie
Zarządzanie - Analityk danych biznesowych
Zarządzanie - Coaching i mentoring
Zarządzanie - E-commerce
Zarządzanie - Kadry i płace w praktyce
Zarządzanie - Menedżer jakości
Zarządzanie - Menedżer logistyki
Zarządzanie - Menedżer projektu
Zarządzanie - Menedżer sprzedaży
Zarządzanie - Menedżer w administracji publicznej
Zarządzanie - Psychologia bezpieczeństwa i organizacji pracy
Zarządzanie - Psychologia menedżerska
Zarządzanie - Rachunkowość i podatki w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Zarządzanie - Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Zarządzanie - Zarządzanie menedżerskie
Zarządzanie - Zarządzanie zasobami ludzkimi

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Fizjoterapia

Studia doktoranckiewięcej »
Nauki o zarządzaniu
Pedagogika

dr hab.więcej »
Nauki o zarządzaniu

MBAwięcej »
Executive Master of Business Administration (dla branży wodociągowej)
Executive train the trainers - poziom zaawansowany dla trenerów
Master of Business Administration (Partner kierunku: EY Academy of Business)
MBA w placówkach ochrony zdrowia
Menedżer Klastra Executive MBA
Menedżer motoryzacji - typu MBA
Menedżerskie studia podyplomowe - poziom MBA
Zarządzanie procesami logistycznymi - Master of Business Engeenering -MBE

Studia podyplomowewięcej »
Administracja publiczna
Akademia Administratorów CISCO
Akademia Menedżera Sprzedaży
Akademia menedżerów IT
Akademia Personal Branding klubu sportowego
Akademia PR i nowoczesnej komunikacji w biznesie
Akademia Profesjonalnego Coachingu
Akademia Sport Masterclass dla trenerów sportów indywidualnych
Akademia Sport Masterclass dla trenerów sportów zespołowych
Akademia trenera biznesu
Akademia Trenerów Lean Management
Audyt (kontrola wewnętrzna) i compliance w przedsiębiorstwie
Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe - diagnoza i terapia - studia kwalifikacyjne
Bezpieczeństwo w portach lotniczych
Bibliotekoznawstwo - studia kwalifikacyjne
Biologia - studia kwalifikacyjne dla nauczycieli
Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych
Business coaching
Controling i audit w przedsiębiorstwie
Data Scientist - analiza i zarządzanie bazami danych
Doradca finansów osobistych
Doradca podatkowy
Doradca zawodowy - studia kwalifikacyjne
Doradca zawodowy i personalny - studia kwalifikacyjne
Dyplomowany specjalista ds. ubezpieczeń
Edukacja dla bezpieczeństwa - studia kwalifikacyjne
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) - studia kwalifikacyjne
Filozofia i etyka - kwalifikacyjne studia podyplomowe
Fizyka - studia kwalifikacyjne dla nauczycieli
Geografia - studia kwalifikacyjne dla nauczycieli
Grafika komputerowa i multimedia
Historia - studia kwalifikacyjne dla nauczycieli
HR Business Partner
Infrastruktura i sterowanie ruchem kolejowym
Innowacyjne zarządzanie gospodarką energetyczną
Integracja sensoryczna
Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej - studia kwalifikacyjne
Kadry i płace w praktyce
Konsultant - doradca biznesowy
Korekcja wad postawy
Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości
Kwalifikacyjne pedagogiczne studia podyplomowe
Lean Management
Logistyka i spedycja dla nauczycieli - studia kwalifikacyjne
Logistyka i spedycja w transporcie kolejowym
Logopedia - studia kwalifikacyjne
Master Coaching - Zaawansowane narzędzia coachingowe
Matematyka - studia kwalifikacyjne dla nauczycieli
Menedżer Jakości
Menedżer Logistyki
Neurologopedia - studia kwalifikacyjne
Neurorehabilitacja
Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie - Inspektor ochrony danych
Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - studia kwalifikacyjne
Podyplomowe studia doskonalące dla katechetów, nauczycieli religii
Podyplomowe studia wyceny i gospodarki nieruchomościami
Polityka personalna w administracji publicznej
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Prawo zamówień publicznych
Przedsiębiorczość i ekonomia w praktyce - studia kwalifikacyjne dla nauczycieli
Psychokorekcja zaburzeń zachowania
Psychologia przywództwa
Rachunkowość i finanse
Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno - ruchowym dzieci - studia kwalifikacyjne
Sieci komputerowe i Internet rzeczy
Socjoterapia i resocjalizacja- studia kwalifikacyjne
Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży
Studia podyplomowe dla członków rad nadzorczych
Studium prawa dla doradców podatkowych
Surdologopedia - studia kwalifikacyjne
Surdopedagogika - studia kwalifikacyjne
Technologia informacyjna i informatyka w szkole - studia kwalifikacyjne
Terapia manualna
Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji - studia kwalifikacyjne
Transport i spedycja - CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W DROGOWYM TRANSPORCIE RZECZY/OSÓB
Turkusowe organizacje: Holilider - Integralny Lider Organizacji Przyszłości
Tyflopedagogika-studia kwalifikacyjne
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - studia kwalifikacyjne
Wychowanie do życia w rodzinie-kwalifikacyjne studia podyplomowe
Zamówienia publiczne i zarządzanie projektem
Zarządzanie bezpieczeństwem transportu w sytuacjach kryzysowych
Zarządzanie BHP - patronat TÜV Nord i Wyższy Urząd Górniczy
Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych
Zarządzanie kadrą kierowniczą w administracji publicznej
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie placówkami oświatowymi
Zarządzanie projektami
Zarządzanie Projektami Rozwojowymi
Zarządzanie rozwojem w biznesie
Zarządzanie ryzykiem w transporcie
Zarządzanie siecią retail
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Zarządzanie zasobami ludzkimi dla straży pożarnej
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne - studia kwalifikacyjne
Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym

Kursy, szkoleniawięcej »
AGILE Project Management Foundation - akredytowane szkolenie z egzaminem
Akademia Liderów Biznesu. Innowacyjne podejście do biznesu
Akademia Managera Trade Marketingu
Aktualne możliwości oraz kierunki rozwoju fizjoterapii pediatrycznej w dziedzinie usprawniania dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego
Analiza dowodów elektronicznych w postępowaniach związanych z przestępczością komputerową oraz internetową
Analiza i identyfikacja potrzeb szkoleniowych
Asertywność
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania usługami informatycznymi wg normy ISO/IEC 20000:2005
Autopreznetacja z elementami protokołu dyplomtycznego
Bezpieczeństwo systemów informatycznych
Budowa aplikacji bazodanowych dla urządzeń mobilnych systemem operacyjnym Android
Certyfikat ECDL Profile - Moduł B1: Podstawy pracy z komputerem
Certyfikat ECDL Profile - Moduł B2: Podstawy pracy w sieci
Certyfikat ECDL Profile - Moduł B3: Przetwarzanie tekstów
Certyfikat ECDL Profile - Moduł B4: Arkusze kalkulacyjne
Certyfikat ECDL Profile - Moduł S1: Użytkowanie baz danych
Certyfikat ECDL Profile - Moduł S2: Grafika menedżerska i prezentacyjna
Certyfikat ECDL Profile - Moduł S3: IT Security
Certyfikat EPP E-NAUCZYCIEL
Certyfikowany Analityk Ryzyka wg ISO/IEC 31010
Certyfikowany Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji wg ISO 27001
Certyfikowany Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw wg ISO 28000
Certyfikowany Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008
Certyfikowany Manager ds. Zarządzania Ryzykiem wg ISO 31000
Cisco Certified Entry Network Associate
Cisco Certified Entry Network Technician
Delegowanie
Diagnostyka i terapia w ramach ortopedycznej terapii manualnej
Dowód elektroniczny. Informatyka śledcza. Przestępstwa komputerowe
Drama jako metoda aktywizująca uczniów
Efektywne przywództwo
Efektywność biznesowa szkoleń - jak to osiągnąć?
Egzekwowanie i informacje zwrotne
Ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna w placówce oświatowej
Formułowanie planu rozwoju klastra - czyli jak budować biznesplan klastra
Inaczej o zmianie, czyli zarządzanie sobą w zmianie
Innowacyjny pracownik - trening kreatywności i twórczego myślenia
Ja lider
Jak prowadzić działania w mediach społecznościowych - Facebook PRO
Jak zwiększyć skuteczność komunikacji w organizacji
Jednolity plik kontrolny - aspekty prawne oraz podatkowe
Kierowanie motywacyjne
Kompleksowa terapia przeciwobrzękowa
Komputerowe wspomaganie projektów inżynierskich w przestrzeni dwuwymiarowej - moduł
Komunikacja i budowanie zespołów
Komunikacja interpersonalna i asertywność szefa
Komunikacja interpersonalna. Efektywne komunikowanie się wewnątrz firmy i w jej otoczeniu zewnętrznym
Komunikacja w trudnych sytuacjach
Koncepcja Terapii manualnej wg PLAATSMANA
Kreatywność w biznesie - Mind Mapping dla managerów
Kurs animatora czasu wolnego (w formie warsztatów)
Kurs diagnostyki obrazowej
Kurs Instruktora Nordic Walking
Kurs języka obcego dla dzieci ESJOKIDS
Kurs metodą Neurac
Kurs na audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS)
Kurs na audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Utrzymaniem (MMS)
Kurs Neurorehabilitacja
Kurs obsługi systemu Linux - NDG Linux Essentials
Kurs plastrowania - kinesiotaping
Kurs Terapia manualna
Kurs wychowawców i kierowników kolonijnych (w formie warsztatów)
Kursy językowe
Kursy specjalistyczne
Leadership
Logistyka i spedycja dla nauczycieli - studia kwalifikacyjne
Menedżerskie studia podyplomowe - poziom MBA
Metoda PNF w pracy z pacjentem neurologicznym
Metoda symultaniczno-sekwencyjna dedykowana dla oświaty
Metodyka praktycznej nauki zawodu z zakresu logistyki
Mierzenie jakości pracy szkoły z zastosowaniem komputera
Motywowanie zespołu i pracownika
Możliwości usprawnienia praocesów logistycznych i marketingowych w wykorzystaniem RFID
Neurolingwistyczne programowanie (NLP)
Nowa podstawa programowa języków obcych - wdrażanie i realizacja w kontekście ramowych planów nauczania w szkole podstawowej
Nowelizacja Prawa zamówień publicznych w 2016 uwzględniająca nowe dyrektywy Unii Europejskiej i ich wpływ na praktykę udzielania zamówień
Nowy nadzór pedagogiczny a ewaluacja wewnętrzna pracy placówki
Ocena pracownicza skierowana na rozwój
Ochrona danych osobowych - szkolenie dla pracowników
Ochrona danych osobowych - zaawansowane warsztaty
Ochrona danych osobowych - zasady przetwarzania danych osobowych w spółdzielni mieszkaniowej
Ochrona danych osobowych w biznesie - szkolenie dla przedsiębiorców
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu/szkole
Organizacja pracy i egzekwowanie poleceń
Organizacja usług w przedsiębiorstwie zgodnie z Biblioteką Information Technology Infrastructure Library (Itil) Oraz Pn Iso/Eic 20000-1/2
Organizacja usług w przedsiębiorstwie zgodnie z biblioteką Information Technology Infrastructure Library oraz PN ISO EIC 20000-1/2
Planowanie finansowe przedsięwzięć inwestycyjnych - warsztaty praktyczne
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
Podstawy IPv6
Pogotowie maturalne - intensywny kurs przygotowawczy do matury
Polityka rozwoju w oparciu o klastry
Polityki ochrony danych osobowych dla przedsiębiorstw w świetle RODO
Polityki ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych
Połączenia VPN Typu REMOTE ACCESS I SSL VPN (CLIENT I CLIENTLESS - PORTAL) - CISCO ASA.
Praca z dziećmi wielokulturowymi w szczególności z dziećmi romskimi
Praca z dziećmi wielokulturowymi w szczególności z dziećmi romskimi - Częstochowa
Praktyczne wykorzystanie tuneli GRE OVER IPSec na routerach CISCO
Prawo cywilne z elementami postępowania cywilnego
Prawo gospodarcze i handlowe
Prawo pracy w praktyce
Prawo pracy z elementami ubezpieczeń społecznych
Prezentacja i autoprezentacja w sytuacjach zawodowych
Prezentacja i warsztat trenera
Prezentacje perswazyjne, jak osiągnąć zamierzony efekt podczas wystąpień publicznych
Profilaktyka agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy
Projektowanie procesu kształcenia z zastosowaniem tablicy interaktywnej
Projektowanie szkoleń
Projektowanie w AutoCAD
Prowadzenie efektywnych spotkań i zebrań
Prowadzenie konstruktywnych rozmów z pracownikami
Prowadzenie wywiadów diagnostycznych do identyfikacji potrzeb szkoleniowych
Przygotowanie do egzaminów
Przygotowanie organizacji do realizacji wymagań Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO)
Realizacja zadań magazynowych zgodnie z zasadami efektywnego wykorzystania infrastruktury i suprastruktury magazynowej
Rola, zadania i odpowiedzialność dyrektora szkoły w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji
Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach
Samoświadomość, work life balance, projektowanie własnych wyborów i działań
Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników
Skuteczne zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie
Skuteczny standard sprzedaży- jak dobrze sprzedawać i mieć zadowolonych klientów
Sposoby radzenia sobie ze stresem życiowym i zawodowym - trening antystresowy
Standardy obsługi klientów, czyli jak zapewnić wysoka jakość w relacjach z klientami
Stawiam na kreatywność
Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej
Szkolenia z zakresu charakterystyk, zabezpieczenia i wstępnego rozpoznania dowodu cyfrowego. Specyfika przestępstw komputerowych
Szkolenie akredytowane Agile Project Management Foundation z egzaminem
Szkolenie akredytowane Agile Project Management Foundation z egzaminem (E-LEARNING)
Szkolenie akredytowane Agile Project Management Practitioner z egzaminem
Szkolenie akredytowane Agile Project Management Practitioner z egzaminem ( E - LEARNING)
Szkolenie akredytowane PRINCE2 Foundation z egzaminem
Szkolenie akredytowane PRINCE2 Foundation z egzaminem (E - LEARNING)
Szkolenie akredytowane PRINCE2 Practitioner z egzaminem
Szkolenie akredytowane PRINCE2 Practitioner z egzaminem (E - LEARNING)
Szkolenie dotyczące aktywizacji sprzedaży
Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
Szkolenie z zakresu oceny znaczenia zmiany w transporcie kolejowym zgodnie z rozporządzeniem KE nr 402/2013
Szkolenie z zakresu podstaw wiedzy o transporcie kolejowym
Szkolenie z zakresu tworzenia strategii rozwoju i poprawy bezpieczeństwa
Szkolenie z zakresu zarządzania ryzykiem w transporcie kolejowym
Team building
Techniki sporządzania rachunku przepływów pieniężnych - warsztaty praktyczne
Tłumaczenie pisemne wspomagane komputerowo
Trener personalny
Trening grupowy a facylitacja
Trudne sytuacje na szkoleniu
Tunele IPSec SITE-2-SITE pomiędzy urządzeniami CISCO ASA a ROUTERAMI CISCO ISR.
Tworzenie aktów prawa wewnątrzszkolnego, w tym statutów
Tworzenie aktów prawa wewnątrzszkolnego, w tym statutów - Częstochowa
Umuzykalnienie z elementami rytmiki, program pt. "Latawiec i wiatr"
Warsztaty wokalno - taneczne "Nóżka za Nóżką"
Wdrożenie przepisów Rozporządzenia RODO w polskim prawie
Wspomaganie ucznia w kontekście jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
Wychowanie patriotyczne we współczesnej szkole
Wypalenie zawodowe - objawy i sposoby radzenia sobie
Zaburzenia stabilizacji ciała u dzieci i dorosłych-podstawy teoretyczne, diagnostyczne i terapeutyczne
Zarzadzanie zmiana dla menadżerów
Zarządzanie coachingowe
Zarządzanie czasem i pracą sprzedawcy
Zarządzanie czasem. Rozwijanie umiejętności skutecznego planowania i wydajnej organizacji czasu pracy.
Zarządzanie imprezą masową
Zarządzanie jakością w projektach
Zarządzanie klastrem w gospodarce globalnej
Zarządzanie motywacją poprzez coaching
Zarządzanie projektami wg metodyki PRINCE2 (poziom Fundation, Practitioner)
Zarządzanie przez cele
Zarządzanie przez motywujące i efektywne delegowanie
Zarządzanie ryzykiem w projektach
Zarządzanie wizerunkiem w kryzysie
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - AC/DC
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - Ja - menedżer
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - Rekrutacja i selekcja pracowników
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - System ocen okresowych
Zarządzanie zasobami ludzkimi dla Służb Mundurowych (POLICJA)
Zarządzanie zespołem
Zarządzanie zmianą
Zastosowanie sieci neuronowych w planowaniu produkcji mieszanin wieloskładnikowych
Znowelizowany System Informacji Oświatowej

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
UTW

Uniwersytety Dziecięcewięcej »
Uniwersytet Dziecięcy Wyższej Szkoły Biznesu

Biura Karierwięcej »
Akademickie Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Informatyczne Koło Naukowe
Koło Naukowe "Climate Changes"
Koło Naukowe "Paedagogica"
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
Koło Naukowe ENERGIA
Koło Naukowe Erasmus Student Network
Koło Naukowe Fizjoterapii
Koło Naukowe INGENIATUS
Koło Naukowe Komunikacji Społecznej
Koło Naukowe Transportu InterRail
Studenckie Koło Naukowe ITLogis

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Nauk Stosowanych

Inne ośrodki
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w CieszynieCieszyn
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w KrakowieKraków
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w OlkuszuOlkusz
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w ŻywcuŻywiec

Ponad 20-letnie doświadczenie
gwarantujące najwyższą jakość kształcenia jest jednym z kluczowych atutów Wyższej Szkoły Biznesu. Oprócz tego nasza oferta dydaktyczna jest na bieżąco aktualizowana i poszerzana, aby móc zapewnić studentom i absolwentom jak najlepsze perspektywy zawodowe oraz umożliwić młodym ludziom realizowanie swojego potencjału.

Nowoczesne metody nauczania
są wykorzystywane przez wykładowców w ramach zajęć. Metody kształcenia stosowane w WSB należą do obecnie najpopularniejszych. Są to na przykład case studies, symulacje, dyskusje lub praca w małych grupach przy wykorzystaniu nowoczesnych środków wspomagających i nowoczesnego oprogramowania.

Profesjonalna i doświadczona kadra
składa się z doświadczonych nauczycieli akademickich i praktyków, potrafiących przekazać swoją wiedzę w przystępny dla studentów sposób. Do grona wykładowców należą m.in. pracownicy Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu, TÜV Nord Polska, Simple Sp. z o. o., Państwowej Inspekcji Pracy, Rady Polityki Pieniężnej, Radia Katowice, Telewizji Katowice i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Infrastruktura najnowszej generacji
jest rozmieszczona na powierzchni około 12 000 m2. Infrastruktura uczelni jest corocznie unowocześniana i powiększana. Pomieszczenia dydaktyczne wyposażone są w nowoczesny sprzęt multimedialny. Baza sprzętowa posiada w całości licencjonowane oprogramowanie. WSB posiada łącze szerokopasmowe światłowodowe z dostępem do Internetu poprzez sieć komputerową (Śląską Akademicką Sieć Komputerową) ŚASK, co daje możliwość korzystania z bardzo szybkiego dostępu do baz udostępnianych dla uczelni wyższych.

Nowoczesna biblioteka
zawiera księgozbiór, liczący ponad 50 000 woluminów książek oraz ponad 100 tytułów czasopism naukowych w języku polskim. W pełni skomputeryzowana biblioteka pozwala na komfortowe przeszukiwanie katalogu bibliotecznego, jak również na składanie zamówień i rezerwacji drogą elektroniczną. Biblioteka współtworzy zasób Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, a studenci mają możliwość korzystania z publikacji udostępnionych we wszystkich bibliotekach cyfrowych w Polsce. Biblioteka udostępnia również pełnotekstowe bazy naukowe, m.in.: Springer, Elsevier, EBSCO.

Partnerzy
współpracujący z WSB to prestiżowe firmy i instytucje, m.in. Doradztwo Personalne Menedżer, Polska Izba Coachingu, TUV Nord Polska, Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych, Bielsko -Częstochowsko -Katowickie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, Górnośląskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Katowicach, czy Agencja IArt w Częstochowie.

Języki obce na najwyższym poziomie
WSB kładzie szczególnie duży nacisk na intensywną naukę języków obcych. Zadanie to realizuje Studium Języków Obcych, elastycznie dostosowując ofertę kształcenia do kierunku studiów. Uczelnia prowadzi również studia w całości w języku angielskim - m.in. specjalność International Business.

Studia dla aktywnych
Samorząd Studencki, Koła Naukowe, Akademicki Związek Sportowy - to organizacje, dzięki którym podczas studiów studenci uczą się organizować konferencje, koncerty a także imprezy studenckie i zdobywają doświadczenie niezbędne do podjęcia wymarzonej pracy.

"3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz"
Studenci studiów stacjonarnych mogą skorzystać z programu "3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz", dzięki czemu studenci przez 3 dni w tygodniu uczestniczą w zajęciach na uczelni, a przez kolejne 2 dni mogą zdobywać doświadczenie zawodowe. Dzięki działalności Akademickiego Biura Karier stworzono listę przedsiębiorstw, które w trakcie trwania roku akademickiego oraz w okresie wakacyjnym dają możliwość odbywania praktyk oraz pracy studentom WSB. Już od pierwszego semestru każdy student w ramach studiów odbywa cykl szkoleń m.in. z zakresu komunikacji interpersonalnej, budowania zespołu, obsługi klienta czy negocjacji. Kolejnym etapem są szkolenia stworzone wspólnie z agencjami doradztwa zawodowego i pracodawcami, mające na celu przygotowanie studenta do pracy i funkcjonowania na wymagającym rynku pracy.

Studia i praktyki za granicą
Podczas studiów w WSB studenci mogą kształcić się na kilkudziesięciu uczelniach wyższych całego świata. Uczelnia zawarła wiele porozumień z uczelniami zagranicznymi, które pozwalają studentom zdobywać cenną wiedzę i doświadczenie. WSB realizuje współpracę międzynarodową w ramach projektów takich jak: Erasmus, Erasmus Mundus, Młodzież w działaniu, Be the Change!, Europejskiej Fundacji Młodzieży, staży w Banku Światowym, Stypendium Fundacji im. Rochusa i Beatrice Mummert, Google - programu stypendialnego im. Anity Borg oraz praktyk w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Mapa

« powrót - Uczelnie