Dąbrowa Górnicza, Polska

Akademia WSB

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
English StudiesStudia w języku angielskim
English in Business and TourismStudia w języku angielskim
English in New MediaStudia w języku angielskim
English Studies with ChineseStudia w języku angielskim
English Studies with RussianStudia w języku angielskim
English Studies with SpanishStudia w języku angielskim
TranslationStudia w języku angielskim
International RelationsStudia w języku angielskim
International Business, Trade & MarketingStudia w języku angielskim
Administracja
Bezpieczeństwo informacji w administracji i biznesie
Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
Zarządzanie publiczne i e-administracja
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowej
Kryminalistyka
Policja w systemie bezpieczeństwa publicznego
Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych z elementami ratownictwa
Ekonomia
Analiza ekonomiczno-finansowa
Bankowość i ubezpieczenia
Ekonomia menedżerska
Ekonomia zrównoważonego rozwoju
Przedsiębiorczość i e-biznes
Finanse i rachunkowość
Analityk rynków finansowych
Doradztwo finansowe i inwestycyjne
Finanse na rynkach międzynarodowych
Finanse przedsiębiorstw
Rachunkowość i podatki
Kosmetologia
Pedagogika
Resocjalizacja
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Pielęgniarstwo
Ratownictwo medyczne
Socjologia
Doradztwo zawodowe
Socjologia biznesu i zachowań konsumenckich
Społeczeństwo cyfrowe i nowe media
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Stosunki międzynarodowe
Biznes i marketing międzynarodowy
Dyplomacja i komunikacja międzynarodowa
Handel międzynarodowy
Projekty w biznesie międzynarodowym
Zarządzanie
Digital Marketing & Sales ManagementStudia w języku angielskim
Digital marketing i zarządzanie sprzedażą
Kadry i płace w praktyce
Kreowanie marki osobistej
Psychologia w biznesie
Sztuczna inteligencja w zarządzaniu
Zarządzanie informacją i analiza danych biznesowych
Zarządzanie miastem
Zarządzanie projektem
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Международный бизнесStudia w języku rosyjskim
Міжнародний бізнесStudia w języku ukraińskim

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Informatyka
Game & Interactive Graphic DesignStudia w języku angielskim
Mobile and Cloud ComputingStudia w języku angielskim
Security and Continuity of ITStudia w języku angielskim
Aplikacje webowe i mobilne
Bezpieczeństwo danych i informatyka śledcza
Grafika, projektowanie gier i technologia VR
Inżynieria internetu rzeczy
Sieci komputerowe i bazy danych
Logistyka
Inżynier optymalizacji i symulacji
Logistyka procesów magazynowych i dystrybucyjnych
Logistyka w biznesieStudia dualne
Menedżer logistyki
Transport i spedycja
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Zarządzanie jakością w produkcji i usługach
Transport
Inżynieria bezpieczeństwa w transporcie
Inżynieria i bezpieczeństwo w transporcie szynowym
Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie lotniczym

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Fizjoterapia
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Prawo

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
English in ManagementStudia w języku angielskim
English in E-BusinessStudia w języku angielskim
Intercultural Business CommunicationStudia w języku angielskim
Translation in BusinessStudia w języku angielskim
Financial Management and AccountingStudia w języku angielskim
Administracja
Administracja publiczna
Administracja w biznesie
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych
Kryminalistyka i techniki śledcze
Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych
Informatyka
Data ScientistStudia w języku angielskim
Bezpieczeństwo teleinformatyczne
Chmura obliczeniowa
Internet rzeczy w przemyśle 4.0
Technologie multimedialne
Zastosowania sztucznej inteligencji
Logistyka
Analityk procesów logistycznych
E-commerce
Ekologistyka
Logistyka i spedycja międzynarodowa
Pedagogika
Pedagogika społeczno-opiekuńcza
Prewencja i interwencja w sytuacjach kryzysowych
Resocjalizacja z profilaktyką społeczną
Transport
Bezpieczeństwo i obsługa pasażera w transporcie lotniczym
Bezpieczeństwo w transporcie szynowym
Bezpieczeństwo, logistyka i spedycja w transporcie
Organizacja i technika transportu szynowego
Zarządzanie
Project ManagementStudia w języku angielskim
Analityk danych biznesowych
Green Management
Kadry i płace w praktyce
Menedżer jakości i lean manangement
Menedżer logistyki
Menedżer sprzedaży
Psychologia menedżerska
Rachunkowość i podatki w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Zarządzanie menedżerskie
Zarządzanie projektami biznesowymi, publicznymi i społecznymi
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie finansami i rachunkowość

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Nauki o bezpieczeństwie
Nauki o zarządzaniu i jakości
Pedagogika

Studia podyplomowewięcej »
ACCA po polsku - zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym (partner kierunku: ey academy of business)
Administracja publiczna
Akademia Administratorów CISCO
Akademia Firm Rodzinnych Nowej Generacji
Akademia Lean Management
Akademia Menedżera Sprzedaży
Akademia Profesjonalnego Coachingu
Akademia Profesjonalnego Mediatora - mediacje sądowe i pozasądowe
Akademia trenera biznesu
Arteterapia
Bibliotekoznawstwo - studia kwalifikacyjne
Bocznice kolejowe i terminale intermodalne w kolejowych procesach przewozowych
Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych
Business Development - coaching, konsulting, mentoring
Cloud Computing
Compliance officer - audyt i compliance w przedsiębiorstwie
Controlling i audit w przedsiębiorstwie
Data Scientist - Big Data i systemy zaawansowanej analizy danych
Doradca podatkowy
Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu - studia kwalifikacyjne
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) - studia kwalifikacyjne
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) - studia kwalifikacyjne
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) – studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia kwalifikacyjne
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych
Etyka i filozofia dla nauczycieli – studia kwalifikacyjne
Gorzelnictwo i piwowarstwo
Grafika komputerowa i multimedia
HR Business Partner
Human Smart Cities
Infrastruktura i sterowanie ruchem kolejowym
Integracja sensoryczna z terapia ręki
Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej - studia kwalifikacyjne
Kadry i płace w praktyce
Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości
Kwalifikacyjne pedagogiczne studia podyplomowe
Logistyka i spedycja dla nauczycieli - studia kwalifikacyjne
Logistyka i spedycja w transporcie kolejowym
Logistyka transportu wrażliwych produktów ochrony zdrowia
Logopedia - studia kwalifikacyjne
Logopedia - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych
Management 3.0 akademia zwinnego zarządzania
Master Class of Mediation - poziom zaawansowany
Medycyna przeciwstarzeniowa z elementami mikroodżywiania
Menedżer Contact Center i Customer Service
Menedżer Jakości
Menedżer Logistyki
Menedżer w świecie VUCA
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego w szkole
Negocjacje w biznesie
Neurologopedia
Nowoczesny menedżer w automotive
Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie - Inspektor ochrony danych
Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej
Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej - szkolenie specjalizacyjne
Pedagogika korekcyjna - studia kwalifikacyjne
Pedagogika korekcyjna - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych
Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych
Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii – studia kwalifikacyjne
Podyplomowe studia wyceny i gospodarki nieruchomościami
Pośrednictwo o obrocie nieruchomościami
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Prawo w zarządzaniu
Prawo zamówień publicznych
Programowanie i informatyka w szkole - studia kwalifikacyjne
Prowadzenie interwencji kryzysowej na terenie szkoły
Psychologia przywództwa
Psychologia zdrowia i rozwoju
Rachunkowość i finanse
Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno - ruchowym dzieci - studia kwalifikacyjne
Sieci komputerowe i Internet rzeczy
Surdologopedia
Terapia manualna
Transport i spedycja - CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W DROGOWYM TRANSPORCIE RZECZY/OSÓB
Trener zdrowego stylu życia
Tutoring i mentoring w edukacji i biznesie
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - dla pedagogów specjalnych
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - studia kwalifikacyjne
Wychowanie do życia w rodzinie-studia kwalifikacyjne
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - patronat TÜV Nord
Zarządzanie bezpieczeństwem transportu w sytuacjach kryzysowych
Zarządzanie cyberbezpieczeństwem
Zarządzanie kapitałem ludzkim
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie projektami
Zarządzanie ryzykiem w transporcie
Zarządzanie w oświacie
Zarządzanie zrównoważonym rozwojem biznesu
Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży
Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym

MBAwięcej »
Executive MBA
Executive MBA dla branży wodociągowejStudia online
Master of Business Administration (Partner kierunku: EY Academy of Business)Studia online
MBA w ochronie zdrowia (partner: EY Academy of Business)
MBA w ochronie zdrowia (partner: EY Academy of Business) dla pielęgniarek i położnych

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytety Dziecięcewięcej »
Uniwersytet Dziecięcy Akademii WSB

Biura Karierwięcej »
Akademickie Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
AZS
Koło Naukowe "Paedagogica"
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego GARDA
Koło naukowe F44 Red
Koło Naukowe Fizjoterapii
Koło Naukowe HYBRYDA
Koło Naukowe INGENIATUS
Koło Naukowe ITLogis
Koło Naukowe Klub Erasmus AWSB
Koło Naukowe OPERATIO
Koło Naukowe Przyjaciół ONZ przy Akademii WSB
Międzynarodowe Koło Naukowe Bezpieczeństwa „Save the World”
Samorząd Studentów

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Nauk Stosowanych

Inne ośrodki
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w CieszynieCieszyn
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w KrakowieKraków
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w OlkuszuOlkusz
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w ŻywcuŻywiec

Ponad 20-letnie doświadczenie
gwarantujące najwyższą jakość kształcenia jest jednym z kluczowych atutów Wyższej Szkoły Biznesu. Oprócz tego nasza oferta dydaktyczna jest na bieżąco aktualizowana i poszerzana, aby móc zapewnić studentom i absolwentom jak najlepsze perspektywy zawodowe oraz umożliwić młodym ludziom realizowanie swojego potencjału.

Nowoczesne metody nauczania
są wykorzystywane przez wykładowców w ramach zajęć. Metody kształcenia stosowane w WSB należą do obecnie najpopularniejszych. Są to na przykład case studies, symulacje, dyskusje lub praca w małych grupach przy wykorzystaniu nowoczesnych środków wspomagających i nowoczesnego oprogramowania.

Profesjonalna i doświadczona kadra
składa się z doświadczonych nauczycieli akademickich i praktyków, potrafiących przekazać swoją wiedzę w przystępny dla studentów sposób. Do grona wykładowców należą m.in. pracownicy Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu, TÜV Nord Polska, Simple Sp. z o. o., Państwowej Inspekcji Pracy, Rady Polityki Pieniężnej, Radia Katowice, Telewizji Katowice i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Infrastruktura najnowszej generacji
jest rozmieszczona na powierzchni około 12 000 m2. Infrastruktura uczelni jest corocznie unowocześniana i powiększana. Pomieszczenia dydaktyczne wyposażone są w nowoczesny sprzęt multimedialny. Baza sprzętowa posiada w całości licencjonowane oprogramowanie. WSB posiada łącze szerokopasmowe światłowodowe z dostępem do Internetu poprzez sieć komputerową (Śląską Akademicką Sieć Komputerową) ŚASK, co daje możliwość korzystania z bardzo szybkiego dostępu do baz udostępnianych dla uczelni wyższych.

Nowoczesna biblioteka
zawiera księgozbiór, liczący ponad 50 000 woluminów książek oraz ponad 100 tytułów czasopism naukowych w języku polskim. W pełni skomputeryzowana biblioteka pozwala na komfortowe przeszukiwanie katalogu bibliotecznego, jak również na składanie zamówień i rezerwacji drogą elektroniczną. Biblioteka współtworzy zasób Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, a studenci mają możliwość korzystania z publikacji udostępnionych we wszystkich bibliotekach cyfrowych w Polsce. Biblioteka udostępnia również pełnotekstowe bazy naukowe, m.in.: Springer, Elsevier, EBSCO.

Partnerzy
współpracujący z WSB to prestiżowe firmy i instytucje, m.in. Doradztwo Personalne Menedżer, Polska Izba Coachingu, TUV Nord Polska, Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych, Bielsko -Częstochowsko -Katowickie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, Górnośląskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Katowicach, czy Agencja IArt w Częstochowie.

Języki obce na najwyższym poziomie
WSB kładzie szczególnie duży nacisk na intensywną naukę języków obcych. Zadanie to realizuje Studium Języków Obcych, elastycznie dostosowując ofertę kształcenia do kierunku studiów. Uczelnia prowadzi również studia w całości w języku angielskim - m.in. specjalność International Business.

Studia dla aktywnych
Samorząd Studencki, Koła Naukowe, Akademicki Związek Sportowy - to organizacje, dzięki którym podczas studiów studenci uczą się organizować konferencje, koncerty a także imprezy studenckie i zdobywają doświadczenie niezbędne do podjęcia wymarzonej pracy.

"3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz"
Studenci studiów stacjonarnych mogą skorzystać z programu "3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz", dzięki czemu studenci przez 3 dni w tygodniu uczestniczą w zajęciach na uczelni, a przez kolejne 2 dni mogą zdobywać doświadczenie zawodowe. Dzięki działalności Akademickiego Biura Karier stworzono listę przedsiębiorstw, które w trakcie trwania roku akademickiego oraz w okresie wakacyjnym dają możliwość odbywania praktyk oraz pracy studentom WSB. Już od pierwszego semestru każdy student w ramach studiów odbywa cykl szkoleń m.in. z zakresu komunikacji interpersonalnej, budowania zespołu, obsługi klienta czy negocjacji. Kolejnym etapem są szkolenia stworzone wspólnie z agencjami doradztwa zawodowego i pracodawcami, mające na celu przygotowanie studenta do pracy i funkcjonowania na wymagającym rynku pracy.

Studia i praktyki za granicą
Podczas studiów w WSB studenci mogą kształcić się na kilkudziesięciu uczelniach wyższych całego świata. Uczelnia zawarła wiele porozumień z uczelniami zagranicznymi, które pozwalają studentom zdobywać cenną wiedzę i doświadczenie. WSB realizuje współpracę międzynarodową w ramach projektów takich jak: Erasmus, Erasmus Mundus, Młodzież w działaniu, Be the Change!, Europejskiej Fundacji Młodzieży, staży w Banku Światowym, Stypendium Fundacji im. Rochusa i Beatrice Mummert, Google - programu stypendialnego im. Anity Borg oraz praktyk w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Strona www uczelni:
wsb.edu.pl

Mapa

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności