Gdańsk, Polska

Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku

Typ uczelni: uniwersytety
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Finance and AccountingStudia w języku angielskim
Finanse międzynarodoweStudia w języku angielskim
ManagementStudia w języku angielskim
International BusinessStudia w języku angielskim
International Business – BA Business and Management Top-Up with University of NorthamptonStudia w języku angielskim
Tourism and Hotel ManagementStudia w języku angielskim
Administracja
Administracja celno-skarbowa
Administracja publiczna
Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie w administracji publicznej
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Drogowy transport substancji niebezpiecznych
Edukacja i zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Polityka jakości, bhp i środowiska – Certyfikat ISO 45001:20218
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo militarne
Cyberbezpieczeństwo i taktyka czynności dowodowych
Kryminalistyka
Służby specjalnej (program policyjny)
Dietetyka
Dietetyka anty-aging
Dietetyka medyczna
Dietetyka sportowa
Psychodietetyka
Filologia
AmerykanistykaStudia w języku angielskim
Filologia angielska z językiem hiszpańskimStudia w języku angielskim
Filologia angielska z językiem norweskimStudia w języku angielskim
Filologia angielska z językiem szwedzkimStudia w języku angielskim
Język angielski w biznesieStudia w języku angielskim
Tłumaczenia – język angielskiStudia w języku angielskim
Glottodydaktyka – lektor języka angielskiego
Finanse i rachunkowość
Analityk finansowy i rynowy
Bankowość 4.0 i finanse cyfrowe
Global Finance Markets – w partnerstwie z State Street
Kadry i płace
Podatki i audyty
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
Kosmetologia
Marketing i sprzedaż
E-marketing
Komunikacja wizerunkowa w biznesie
Marketing cyfrowy i grafika reklamowa
Marketing i social media
Menedżer sprzedaży
Multimedia i grafika komputerowa
Fotografia cyfrowa i marketing wizualny
Interaktywna grafika cyfrowa
Projektowanie graficzne
Projektowanie użytkowe 3D
Pedagogika
Opieka żłobkowa z pedagogiką Montessori
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką uzależnień
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
Terapia pedagogiczna z elementami arteterapii
Pielęgniarstwo (w przygotowaniu)
Prawo w biznesie
Prawo i HR
Prawo i zarządzanie
Prawo odnawialnych źródeł energii i ochrony środowiska
Prawo social mediów
Zarządzanie wierzytelnościami
Psychologia w biznesie
Coaching i mentoring
Negocjacje i mediacje w biznesie
Psychologia cyberprzestrzeni
Psychologia menedżerska
Psychologia w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Stosunki międzynarodowe
Bezpieczeństwo międzynarodowe
Biznes międzynarodowy
Prawno-polityczne relacje międzynarodowe
Transport spedycja logistyka
Logistyka i spedycja
Logistyka intermodalna
Logistyka magazynowa
Logistyka międzynarodowa
Turystyka i rekreacjaStudia dualne
Menedżer eventów i turystyki biznesowej (kształcenie dualne – Hotel Almond)Studia dualne
Menedżer hotelu i restauracji (studia dualne – Dobry Hotel)Studia dualne
Menedżer sportu i turystyka zdrowotna (kształcenie dualne z Marriott Sopot)Studia dualne
Obsługa ruchu lotniczego
Specjalista personelu pokładowego (z kursem stewarda/stewardesy)
Zarządzanie protami lotniczymi (z certyfikatem Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy)
Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
Zarządzanie
Gospodarowanie nieruchomościami
Sztuczna inteligencja w biznesie
Zarządzanie projektami
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie zasobami ludzkimi

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ComputingStudia w języku angielskim
Software DevelopmentStudia w języku angielskim
Informatyka
Administrator baz danych
Aplikacje mobilne i bazy danych
Front-end developer
Informatyka przemysłowa z elementami industry IoT
Inżynieria sieci komputerowych
Inżynieria testów oprogramowania
Programowanie
Projektowanie gier komputerowych
Sztuczna inteligencja w informatyce
Inżynieria zarządzania
Inżynier automatyki budynkowej i technologii Smart
Inżynieria zarządzania inwestycjami budowlanymi
Inżynieria zarządzania produkcją
Robotyzacja i automatyzacja procesów wytwarzania – Industry 4.0
Logistyka
Inżynieria systemów logistycznych
Logistyka produkcji
Systemy transportowe
Technologie Blockchain w logistyce

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Fizjoterapia
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Prawo
Psychologia
Psychologia biznesu
Psychologia dzieci i młodzieży
Psychologia kliniczna z psychoterapią
Psychologia pozytywna
Psychologia zdrowia
Psychoseksuologia

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ManagementStudia w języku angielskim
Corporate Finance ManagementStudia w języku angielskim
Digital MarketingStudia w języku angielskim
International Business ManagementStudia w języku angielskim
International Logistic ManagementStudia w języku angielskim
IT Project ManagementStudia w języku angielskim
Administracja i biznes
Administrowanie nieruchomościami
Menedżer administracji
Prawo i inwestycje w odnawialne źródła energii
Urzędnik administracji europejskiej
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo i higiena pracy (certyfikat ISO 45001:2028)
Biały wywiad
Kryminologia i kryminalistyka
Psychokryminalistyka
Służby mundurowe i bezpieczeństwo państwa
Filologia
CopywritingStudia w języku angielskim
Język angielski w mediachStudia w języku angielskim
TłumaczeniaStudia w języku angielskim
Trener umiejętności językowych w biznesieStudia w języku angielskim
Finanse i rachunkowość
Analityk biznesowy
Bankowość i doradztwo finansowe
Finanse przedsiębiorstw i podatki z certyfikatem ACCA
Fintech i Big Data
Menedżer finansowy
Podatki i doradztwo podatkowe
Rachunkowość i controlling
Specjalista kadr i płac z elementami technik coachingu
Informatyka
Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych
Programowanie aplikacji webowych
Programowanie desktop apps
Logistyka
Logistyka i spedycja międzynarodowa
Menedżer logistyki
Systemy informatyczne w zarządzaniu łańcuchem dostaw
Transport morski i lotniczy
Pedagogika
Andragogika z doradztwem zawodowym
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią (dla absolwentów bez przygotowania pedagogicznego)
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią (dla absolwentów z przygotowaniem pedagogicznym)
Pedagogika senioralna z gerontologią
Pedagogika szkoły z doradztwem zawodowym (dla absolwentów z przygotowaniem pedagogicznym)
Terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej (dla absolwentów z przygotowaniem pedagogicznym)
Turystyka i rekreacja
Menedżer turystyki i hotelarstwa
Zarządzanie sprzedażą i nowe media w turystyce
Zarządzanie turystyką doświadczeń
Zarządzanie
Design w biznesie
Digital marketing
ESG i zrównoważona odpowiedzialność biznesu
Marketing i komunikacja społeczna
Psychologia zarządzania z certyfikatem FU
Zarządzanie nieruchomościami i homestaging
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie w administracji publicznej
Zarządzanie w ochronie zdrowia
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie zasobami ludzkimi z certyfikatem FU
Zarządzanie – dla absolwentów studiów inżynierskich
Zarządzanie projektami i usługami w IT
Zarządzanie przedsiębiorstwem

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Nauki o zarządzaniu i jakości

Podwójny dyplomwięcej »
Universita degli Studi del Sannio – Benevento, Włochy
Università degli studi Internazionali di Roma, Włochy

Studia podyplomowewięcej »
Administrowanie jednostkami wymiaru sprawiedliwości
Agile- zwinne metodyki zarządzania projektami
Akademia coachingu z programem akredytowanym przez Izbę Coachingu
Akademia doradców sprzedaży
Akademia mówcy
Akademia podatkowa w praktyce
Akademia przywództwa kobiet
Akademia Rozwoju Osobistego
Akademia zarządzania zmianą i strategią
Analityk bezpieczeństwa informacji
Analityk finansowy
Analityk i konsultant Salesforce
Analityk internetowy. Web analyst
Analiza biznesowa w IT
Analiza i prognozowanie trendów w biznesie
Architekt integrator rozwiązań IT
Artificial inteligence. Machine learning
Bankowość cyfrowa
Bezpieczeństwo i higiena pracy z certyfikatem auditora wewnętrznego BHP
Big data. Data Engineering
Big data. Inżynieria danych
Brand Manager
Chemia i technologia kosmetyków
Coaching medyczny
Controlling w biznesie
Copywriting - jako narzędzie sprzedaży i reklamy
Customer Experience Management
Cyberbezpieczeństwo systemów informatycznych i telekomunikacyjnych
Data Driven Content Marketing & Digital Storytelling
Data Scientist. Analityk danych
Development center dla menedżerów
Dietetyka i poradnictwo żywieniowe
Digital Marketing Manager
E-marketing i e-commerce. Biznes w internecie
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i inne narzędzia prowadzące do transformacji energetycznej
Employer Branding
Event Manager
Executive search. Skuteczne rekrutacje
Fintech – innowacje technologiczne na rynku finansowym
Grafika komputerowa i multimedia
Home staging i organizacja przestrzeni
HR Business Partner
Informatyka i edukacja informatyczna dla nauczycieli
International BIM Manager - digital construction management in a
IT Product manager - zarządzanie rozwojem produktów cyfrowych
Język angielski w biznesie
Język niemiecki w biznesie
Kadry i płace. Prawo pracy
Kolegium doktorskie
Kosmetologia
Leadership w zarządzaniu
Lean Management
Luxus design products. Projektowanie produktów luksusowych
Managerial Development Program. Program Rozwoju Menedżerów
Marketing kultury
Menedżer ds. eksportu
Menedżer w e-biznesie
Metody aktywizujące w nowoczesnej szkole
Multinational environment
Neurodydaktyka
Neuroprzywództwo
Office Manager
Opcenter APS
Oświatowym
Pentester – tester cyberbezpieczeństwa
Planowanie produkcji - nowoczesne narzędzia: SAP S/4 HANA, Siemens
Podstawy psychoterapii psychoanalitycznej
Poradnictwo żywieniowe w chorobach jelit: celiakia, SIBO, IBD, IBS
Pozyskiwanie i zarządzanie talentami w IT
Prawo nowych technologii w biznesie
Prawo zamówień publicznych
Profilaktyka zdrowia - holistyczne podejście w zakresie diety, sportu i
Programista Java
Programista Python Developer
Programista.Net. Full Stack Developer
Projektowanie gier i aplikacji VR
Projektowanie i aranżacja wnętrz
Projektowanie i architektura zieleni
Przygotowanie pedagogiczne
Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów
Przywództwo dyrektora szkoły w zarządzaniu konfliktem w środowisku
Psychodietetyka
Psychologia biznesu
Psychologia biznesu z certyfikatem Franklin University
Psychologia pozytywna
Psychologia reklamy i komunikacji
Psychologii
Psychotraumatologia
Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa w praktyce
SAP S4/HANA - nowoczesny system ERP
Six Sigma
Social media Manager
Specjalista ds. ochrony środowiska z certyfikatem auditora Systemu Zarządzania Środowiskowego
Specjalista ds. transportu i logistyki z certyfikatem kompetencji zawodowych w transporcie drogowym
Spedytor morski i drogowy
Strategie marketingowe i sprzedażowe w rozwoju firmy
Talent Acquisition and Management in IT
Tester automatyzujący
Tester Oprogramowania
Trener języków obcych
Trychologia kosmetologiczno-lecznicza
Tworzenie stron internetowych. WordPress Developer
User Design – projektowanie i zarządzanie produktami cyfrowymi
Wellbeing - zarządzanie dobrostanem w organizacji
Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami
Wizaż i stylizacja
Wycena Nieruchomości
Zarządzanie jakością w branży automotive
Zarządzanie kapitałem ludzkim z certyfikatem Franklin University
Zarządzanie opłacalnością inwestycji
Zarządzanie projektami
Zarządzanie projektami w IT
Zarządzanie różnorodnością, równością i inkluzywnością w organizacji
Zarządzanie talentami oparte na danych
Zarządzanie w ochronie zdrowia
Zarządzanie w oświacie
Zintegrowany system informatyczny - SAP ERP
Zrównoważony rozwój i ESG – strategia rozwoju firmy w dobie najnowszych regulacji UE w zakresie raportowania

MBAwięcej »
MBA Leadership Studia w języku angielskim
MBA General
Post-MBA - program mentorski dla liderów biznesu

Kursy, szkoleniawięcej »
„PRZYWÓDZTWO SYTUACYJNE. Jak skutecznie zarządzać zróżnicowanym zespołem?
Cykl Moja Przedsiębiorczość - Marka osobista eksperta sprzedażyStudia online
Cykl Moja Przedsiębiorczość - Mój pierwszy Biznes Plan i badanie rynkuStudia online
Cykl Moja Przedsiębiorczość - Organizacja czasu pracy a czas na rozwój osobistyStudia online
Microsoft Excel - Kurs dla księgowych
Microsoft Excel-kurs na poziomie średniozaawansowanymStudia online
Microsoft Excel–kurs na poziomie podstawowymStudia online
MS Power Automate. Automatyzacja pracy i procesów
Porozumienie Bez Przemocy – jak skutecznie komunikować się zgodnie z duchem NVC (Nonviolent Communication)?Studia online
Szkolenie z Copywritingu - jak pisać, żeby sprzedać
Tabele przestawne - Power Query - MS Excel 2021, MS Excel 365

Biura Karierwięcej »
Biuro karier

Organizacje studenckiewięcej »
Koła Naukowe "Pod Przysłoną"
Koło Naukowe "Bezpieczeństwo jest najważniejsze"
Koło Naukowe "Code & Startup"
Koło Naukowe "Corpus Delicti"
Koło Naukowe "CraftStar"
Koło Naukowe "Dietofaktyczni"
Koło Naukowe "Ipso Iure"
Koło Naukowe "Moje Podróże"
Koło Naukowe "Skin&Lab Concept"
Koło Naukowe HR
Koło Naukowe Krajów Europy Północnej
Koło Naukowe logistyki "Streamline Logistics"
Koło naukowe prawa karnego
Koło Naukowe Prawa Rodzinnego "Ars Lege"
Koło naukowe Stosunków Międzynarodowych "Global Issues"
Samorząd Studencki
Studencka Poradnia Prawna

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Biznesu
Wydział Informatyki i Nowych Technologii
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Społeczno-Humanistyczny
Wydział Zdrowia

Inne ośrodki
Uniwersytet WSB Merito BydgoszczBydgoszcz
Uniwersytet WSB Merito ChorzówChorzów
Uniwersytet WSB Merito GdyniaGdynia
Uniwersytet WSB Merito ŁódźŁódź
Uniwersytet WSB Merito OpoleOpole
Uniwersytet WSB Merito SzczecinSzczecin
Uniwersytet WSB Merito w PoznaniuPoznań
Uniwersytet WSB Merito w ToruniuToruń
Uniwersytet WSB Merito WarszawaWarszawa
Uniwersytet WSB Merito we WrocławiuWrocław

O Uczelni

Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku (wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa) istnieje od 1998 roku. Uczelnia ma swoje siedziby w Gdańsku i Gdyni i tworzy ją pięć Wydziałów:

 • Wydział Biznesu
  kierunki: finanse i rachunkowość, zarządzanie, turystyka i rekreacja, marketing i sprzedaż

 • Wydział Prawa i Administracji
  kierunki: prawo, prawo w biznesie, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, stosunki międzynarodowe

 • Wydział Informatyki i Nowych Technologii
  kierunki: informatyka, multimedia i grafika komputerowa, inżynieria zarządzania, logistyka, transport spedycja logistyka

 • Wydział Społeczno-Humanistyczny
  kierunki: pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, psychologia, psychologia w biznesie, filologia oraz studium języków obcych

 • Wydział Zdrowia
  kierunki: kosmetologia, dietetyka, fizjoterapia, pielęgniarstwo

W ofercie znajdziesz studia I i II stopnia, studia podyplomowe, MBA i Executive MBA. Możesz również skorzystać ze szkoleń i kursów.

Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku jest partnerem wielu interesujących wydarzeń i konkursów o znaczeniu zarówno krajowym, jak i lokalnym. Ponadto, uczelnia odznacza się na tle innych prywatnych uczelni licznymi nagrodami, wyróżnieniami i prestiżowymi certyfikatami.

Wybierając studia na Uniwersytecie WSB Merito w Gdańsku masz pewność, że Twój work-life balance będzie szanowany i znajdziesz czas na wszystko, co dla Ciebie ważne - czas na studia, czas na pracę, czas na życie.

Studia I stopnia

https://www.merito.pl/gdansk/studia-i-szkolenia/studia-i-stopnia

Wiemy, że wielu z naszych studentów to osoby, które pracują, mają rodzinę, obowiązki lub absorbujące hobby. Dlatego też program studiów układamy w sposób, który gwarantuje nie tylko zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności, ale również umożliwia pogodzenie nauki z życiem prywatnym.

Studia II stopnia

https://www.merito.pl/gdansk/studia-i-szkolenia/studia-ii-stopnia

Nasi studenci na studiach II stopnia (magisterskich) rozwijają swoje kompetencje i umiejętności. Wielu z nich kontynuuje naukę na kierunku innym niż ukończone wcześniej studia licencjackie. Dzięki temu mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy o kolejne obszary.

Studia jednolite magisterskie

https://www.merito.pl/gdansk/studia-i-szkolenia/studia-jednolite-magisterskie

Jednolite studia magisterskie to trwające 5 lat studia zawodowe, kończące się uzyskaniem tytułu magistra.

Rekrutacja na studia

Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na prawie 40 kierunkach studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz blisko 120 kierunkach studiów podyplomowych.

Osoby zainteresowane podjęciem nauki w Uniwersytecie WSB Merito mogą wybierać nie tylko spośród wielu kierunków, ale również form kształcenia – studia stacjonarne lub niestacjonarne. W zależności od wybranego kierunku studiów i specjalności, zajęcia prowadzone są w formie tradycyjnej i hybrydowej.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na studia dostępne są na stronie:

https://www.merito.pl/gdansk/studia-i-szkolenia/studia-i-stopnia/zasady-rekrutacji

Strona www uczelni:
www.merito.pl/gdansk

Mapa

Wybrany film z YouTube

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności