Prezentacja uczelni
Gdańsk, Polska

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
FilologiaStudia w języku angielskim
Filologia angielska z j.hiszpańskim, niemieickim lub norweskimStudia w języku angielskim
Język angielski w biznesieStudia w języku angielskim
Tłumaczenia – język angielskiStudia w języku angielskim
Administracja
Administracja podatkowa
Administracja publiczna
E-administracja
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni
Bezpieczeństwo militarne
Kryminalistyka
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
Służby specjalne i policyjne
Finanse i rachunkowość
Accounting and Corporate FinanceStudia w języku angielskim
International financial servicesStudia w języku angielskim
Analityk rynku finansowego
Bankowość i innowacje finansowe
International Financial Services
Kadry i płace
Podatki i doradztwo podatkowe
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
Rynki i giełdy finansowe
Informatyka
Administrator baz danych
Analityk Big Data
Bezpieczeństwo systemów informatycznych
Logistyka
Logistyka e-commerce
Logistyka i spedycja
Logistyka międzynarodowa
Logistyka portów morskich
Multimedia i grafika komputerowa
Animacja i multimedia
Grafika cyfrowa
Komunikacja wizualna
Pedagogika
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego
Prawo w biznesie
Prawo i finanse
Prawo i zarządzanie
Prawo w biznesie sportowym
Prawo w gospodarce morskiej
Prawo w usługach it
Psychologia w biznesie
Coaching i mentoring
Negocjacje i mediacje w biznesie
Psychologia menedżera
Psychologia w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Psychologia zachowań konsumenckich
Stosunki międzynarodowe
Biznes międzynarodowy
Dyplomacja i negocjacje w biznesie
Nowe media i komunikacja międzykulturowa
Rekruter w środowisku międzynarodowym
Turystyka i rekreacja
Tourism and Hotel ManagementStudia w języku angielskim
Gastronomia i dietetyka
Hotelarstwo
Obsługa ruchu lotniczego
Odnowa biologiczna z elementami fizjoterapii
Trener personalny z dietetyką
Turystyka międzynarodowa z kulturami wschodu
Turystyka skandynawska
Turystyka uzdrowiskowa, spa & wellness
ZarządzanieStudia online
Biznes międzynarodowyStudia w języku angielskim
Gospodarowanie nieruchomościami
Marketing i e-commerce
Marketing i nowe media
Menadżer bhp
Menedżer sprzedaży
Zarządzanie projektami
Zarządzanie przedsiębiorstwemStudia online
Zarządzanie zasobami ludzkimi

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Informatyka
Software DevelopmentStudia w języku angielskim
Front-end developer
Inżynieria sieci komputerowych
Programowanie
Software development
Tester oprogramowania
Inżynieria zarządzania
Inżynieria zarządzania inwestycjami budowlanymi
Inżynieria zarządzania produkcją
Logistyka
Inteligentne systemy transportowe
Inżynieria produkcji
Inżynieria systemów logistycznych

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego
Bezpieczeństwo w systemie gospodarczym państwa
Bezpieczeństwo w transporcie morskim i lotniczym
Funkcjonariusz służb publicznych
Kryminologia i kryminalistyka
Menedżer bezpieczeństwa
Pracownik cywilny w służbach mundurowych
Finanse i rachunkowość
Analityk finansowy
Bankowość i doradztwo finansowe
Biegły rewident
Podatki i doradztwo podatkowe
Rachunkowość i controlling
Trader rynków finansowych
Logistyka
Logistyka i inżynieria transportu
Logistyka i spedycja międzynarodowa
Menedżer logistyki
Transport drogowy ładunków i przygotowanie do certyfikacji CPC
Zarządzanie projektami logistycznymi
Pedagogika
Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu
Edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i włączająca
Zarządzanie
Architektura korporacyjna
Marketing i komunikacja społeczna
Menedżer w turystyce i hotelarstwie
Psychologia w zarządzaniu
Zarządzanie BHP
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie projektami i usługami IT
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Prawo
Psychologia
Psychologia kliniczna z psychoterapią
Psychologia nowych technologii
Psychologia sądowa
Psychologia wspomagania rozwoju
Psychologia zarządzania i biznesu

MBAwięcej »
Master of Business Administration
MBA o profilu General
MBA w logistyce

Podwójny dyplomwięcej »
Groupe ESC Troyes, Francja

Studia podyplomowewięcej »
Administracja - prawo, zarządzanie i organizacja
Administrator sieci i systemów IT. Cisco Certified Network Engineer z certyfikatem CCNA
Akademia coachingu z programem akredytowanym przez Izbę Coachingu
Akademia motywacji wg Metody Biegun Marka Kamińskiego
Akademia trenera personalnego z elementami dietetyki i coachingu
Analityk Finansowy
Analiza biznesowa w IT
Audyt wewnętrzny i kontrola zarządza w jednostkach sektora finansów publicznych
Bezpieczeństwo i higiena pracy z certyfikatem audytora wewnętrznego BHP
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
Brand management. Zarządzanie marką firmy
Coaching z akredytowanym programem ICF ACSTH
Customer service
Cyberprzestępczość
Dietetyka
Doradztwo zawodowe
Edukacja dla bezpieczeństwa - nauczanie drugiego przedmiotu
Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
Employer Branding
Executive International Human Resources Management
Executive Marketing Masterclass – Marketing dla specjalistów i wyższej kadry menedżerskiej
Grafika Komputerowa i Multimedia
Informatyka śledcza
Inspektor ds. bezpieczeństwa informacji/Inspektor Ochrony Danych Osobowych IOD
Integracja sensoryczna
International tourism and hotel management
Internet rzeczy
Inżynieria danych. Big Data
Język angielski w biznesie
Kosmetologia
Lean Management
Logistyka i zarządzanie międzynarodowymi łańcuchami dostaw z certyfikatami SAP i ELSE
Marketing internetowy i e-commerce
Menedżer produktów kosmetycznych
Menedżer w gastronomii
Metodyka nauczania języka angielskiego ‒ edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Nauczanie języka polskiego jako obcego
Nauczanie matematyki z elementami informatyki ‒ nauczanie drugiego przedmiotu
Nauczanie przedsiębiorczości w praktyce ‒ nauczanie drugiego przedmiotu
Nowoczesne metody fizjoterapii
Opieka senioralna
Pedagogika specjalna
Podatki i Doradztwo Podatkowe
Programista aplikacji internetowych. Junior Web Developer z certyfikatem Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3
Programista aplikacji internetowych. Senior Web Developer z certyfikatem Zend Certified PHP Engineer i Developing ASP.NET MVC Web Applications
Programista aplikacji mobilnych
Projektowanie i druk 3D
Przygotowanie pedagogiczne ‒ studia kwalifikacyjne nadające kwalifikacje do pracy pedagogicznej
Psychodietetyka
Psychologia biznesu z certyfikatem Franklin University
Psychologia sprzedaży
Psychologia zdrowia i rehabilitacji
Psychotraumatologia w pracy z rodziną
Rachunkowość i Controlling Finansowy
Social Media i zintegrowany marketing internetowy
Specjalista HR
Studia Menedżerskie
Surdopedagogika
Terapeuta SPA
Tester Oprogramowania
Tłumaczenia ekonomiczno-prawne w biznesie ‒ język angielski poziom II
Tłumaczenia ekonomiczno-prawne w biznesie – język angielski poziom I
Transport i spedycja dla nauczycieli kształcących w zawodzie technik logistyki i spedytor
Transport i spedycja z certyfikatem SAP i ELSE. Przygotowanie do certyfikacji CPC
Trener biznesu i facylitator grup
Tyflopedagogika
User Experience – projektowanie aplikacji, produktów i usług
Wycena Nieruchomości
Zamówienia publiczne
Zarządzanie firmą transportową z certyfikatem SAP i ELSE. Przygotowanie do certyfikacji CPC
Zarządzanie Instytucjami Kultury
Zarządzanie kryzysowe w ratownictwie
Zarządzanie Projektami AGile. Profesjonalny Scrum Master
Zarządzanie Projektami z certyfikatem IPMA
Zarządzanie ryzykiem w biznesie
Zarządzanie w ochronie zdrowia
Zarządzanie w oświacie
Zarządzanie zasobami ludzkimi z certyfikatem Franklin University
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Kadry i Płace
Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Zintegrowany System Informatyczny SAP ERP

Kursy, szkoleniawięcej »
Access i bazy SQL - poziom zaawansowany
Coaching menedżerski 2017
Coaching rodzicielski
Coaching sprzedawców 2017
Efektywne prezentacje biznesowe
Komputerowa księga handlowa. Symfonia finanse i księgowość - warsztaty
Komunikacja jako strategia efektywności osobistej i biznesowej 2018
Kreatywna i agresywna rachunkowość. Oszustwo? Rzeczywistość? 2017
Kurs Montessori
LEAN START-UP
LINUX PROFESSIONAL INSTITUTE LPIC-1 102
Mediacje w szkole jako alternatywna forma rozwiązywania konfliktów
Metodologia Assessment - oczami assesora 2018
Microsoft Access - poziom podstawowy
MS Excel - poziom średniozaawansowany 2018
Obsługa klienta nastawiona na wynik 2018
Odpowiedzialność prawna Nauczyciela i Dyrektora szkoły/ placówki
Power BI
Pozytywna dyscyplina w klasie
Praktyczne aspekty kontroli zarządczej
Prawo oświatowe w pracy nauczyciela
Proces zarządzania ryzykiem
Profesjonalne wizualizacje danych i raportowanie z wykorzystaniem dashboardów i infografik
Symfonia finanse i księgowość - warsztaty
SYMFONIA HANDEL – warsztaty komputerowe 2018
Symfonia kadry i płace – warsztaty komputerowe
System klasy ERP na przykładzie SAP S4HANA
System zarządzania procesami biznesowymi
Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2013 – ADO/ABI / Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Szkolenie IT Essentials
Szkolenie przygotowującego do egzaminu HTML5 Application Development Fundamentals
Szkolenie z certyfikatem Microsoft Office Specialist (Excel)
VEDIC ART– malowanie intuicyjne
Warsztaty doskonalące dla nauczycieli języka polskiego jako obcego/drugiego/ dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (3-10 lat)
Warsztaty rozwoju osobistego „Odkryj swój Biegun” wg Marka Kamińskiego
Webwriting-wprowadzenie do pisania tekstów internetowych
Współpraca handlowa z klientem
Zmiany w ochronie danych osobowych w 2018 roku

Biura Karierwięcej »
Biuro karier

Organizacje studenckiewięcej »
Akademicki Związek Sportowy
International Students Group
Klub Akademickiego Związku Sportowego
Koło Bezpieczeństwo Jest Najważniejsze
Koło Naukowe Agile IT
Koło Naukowe Finansów i Rachunkowości „Profit”
Koło Naukowe Pedagogiki Ars Educandi
Koło Naukowe Studencka Poradnia Prawna
Koło Naukowe Study&save
Koło Naukowe Telewizji Internetowej WSB.tv
Koło SOS WSB (Studencka Odpowiedzialność Społeczna)
Leaders Academy - Akademia Rozwoju Osobistego
Samorząd Studentów
Streamline Logistics

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Finansów i Zarządzania

Inne ośrodki
Wyższa Szkoła Bankowa w BydgoszczyBydgoszcz
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku - Wydział Ekonomii i Zarządzania w GdyniGdynia
Wyższa Szkoła Bankowa w PoznaniuPoznań
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - Wydział Ekonomiczny w SzczecinieSzczecin
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - Wydział Zamiejscowy w ChorzowieChorzów
Wyższa Szkoła Bankowa w ToruniuToruń
Wyższa Szkoła Bankowa w WarszawieWarszawa
Wyższa Szkoła Bankowa we WrocławiuWrocław
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu - Wydział Ekonomiczny w OpoluOpole
O uczelni

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku należy do największego w Polsce holdingu edukacyjnego, skupiającego aż 10 uczelni. Od 15 lat utrzymujemy się w czołówce szkół niepublicznych w regionie. Według pracodawców jesteśmy najlepszą uczelnią niepaństwową w województwie pomorskim (według rankingu "Rzeczpospolitej" i "Perspektyw" przeprowadzonego w 2011 r.). Nasza wizja to przekazywanie wiedzy w sposób nowoczesny oraz kształcenie praktycznych umiejętności niezbędnych w świecie biznesu.


Certyfikaty, nagrody, rankingi

Wiarygodna Szkoła

Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku został przyznany prestiżowy certyfikat "Wiarygodna Szkoła". Tytuł ten przyznaje Akademickie Centrum Informacyjne. Ma on pomóc w wyborze profesjonalnej i działającej w oparciu o silne podstawy prawne uczelni

Rankingi

Wyższa Szkoła Bankowa to Uczelnia doceniana w rankingach niezależnych i opiniotwórczych mediów. Dotychczasowe rankingi dają jej status najlepszej uczelni niepublicznej. Co więcej, tę opinię podzielają również pracodawcy, oceniając ją jako uczelnię niepubliczną najlepiej przygotowującą swoich absolwentów do odniesienia sukcesu na rynku pracy.

2006

  • Uczelnia nr 1 w województwie pomorskim - rankingi uczelni niepublicznych "Polityka" (Ekonomia - Zarządzanie), "Home & Market"

2005

  • Uczelnia nr 1 wśród pracodawców - rankingi uczelni niepaństwowych "Newsweek", "Home&Market" - Sondaż Absolwent

Biuro karier

Cel:

  • aktywnie poszukuje ofert pracy dla studentów i absolwentów WSB,
  • pomaga w nawiązaniu kontaktu z pracodawcami,
  • prowadzi bazę danych ofert pracy stałej i czasowej,
  • organizuje cykliczne warsztaty z zakresu przygotowania dokumentów aplikacyjnych oraz autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
  • przeprowadza testy predyspozycji zawodowych interpretowane przez psychologa,
  • zaprasza firmy i instytucje, których działalność odpowiada profilowi kształcenia w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, do prezentowania swoich ofert pracy,
  • udostępnia informatory i poradniki ułatwiające znalezienie pracy, informatory o praktykach, stażach i pracodawcach.

Pośrednictwo pracy

Biuro Karier WSB ma uprawnienia do prowadzenia pośrednictwa pracy na mocy certyfikatu nr 110/1a wydanego przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Wyższa Szkoła Bankowa podpisała również umowę z Samorządem Województwa Pomorskiego, którą realizuje Wojewódzki Urząd Pracy. Zapewnia on pomoc merytoryczną i konsultacje dotyczące poradnictwa i informacji zawodowej. Dzięki tej współpracy studenci i absolwenci WSB otrzymują pomoc w zakresie międzynarodowego pośrednictwa pracy oraz systemu EURES.

Biuro Karier należy do Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier, organizacji zrzeszającej Biura Karier przy wyższych uczelniach w Polsce i współpracuje z Biurami Karier wszystkich WSB.

Strona www uczelni: www.wsb.pl/gdansk

Mapa

Wybrany film z YouTube

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności