Kraków, Polska

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Geoturystyka
Informatyka i ekonometria
Informatyka społeczna
Kulturoznawstwo
Matematyka
Socjologia
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Inżynieria mechanicznaStudia w języku angielskim
Computer PhysicsStudia w języku angielskim
Computer ScienceStudia w języku angielskim
Electronics and TelecommunicationsStudia w języku angielskim
Mechatronic Engineerign with Egnlish as Instruction LanguageStudia w języku angielskim
Automatyka i robotyka
Automatyka przemysłowa i robotyka
Budownictwo
Ceramika
Chemia budowlana
Cyberbezpieczeństwo
Edukacja techniczno-informatyczna
Ekologiczne źródła energii
Ekoprojektowanie i cyfryzacja technologii materiałowych
Elektronika
Elektronika i telekomunikacja
Elektrotechnika
Energetyka
Energetyka odnawialna i zarządzanie energią
Fizyka medyczna
Fizyka techniczna
Geodezja i kartografia
Geofizyka
Geoinformatyka
Geoinżynieria i górnictwo otworowe
Informatyka
Informatyka geoprzestrzenna
Informatyka i systemy inteligentne
Informatyka stosowana
Informatyka techniczna
Inżynieria akustyczna
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria ciepła
Inżynieria górnicza
Inżynieria i analiza danych
Inżynieria i monitoring środowiska
Inżynieria i ochrona środowiska
Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi
Inżynieria kształtowania środowiska
Inżynieria materiałowa
Inżynieria mechaniczna i materiałowa
Inżynieria mechatroniczna
Inżynieria metali
Inżynieria metali nieżelaznych
Inżynieria naftowa i gazownicza
Inżynieria obliczeniowa
Inżynieria procesów przemysłowych
Inżynieria produkcji i jakości
Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich
Materiały i technologie dla energetyki i lotnictwa
Materiały i technologie metali nieżelaznych
Mechanika i budowa maszyn
Metalurgia
Mikro- i nanotechnologie w biofizyce
Mikroelektronika w technice i medycynie
Nanoinżynieria materiałów
Nowoczesne technologie paliwowe
Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Recykling i metalurgia
Rewitalizacja terenów zdegradowanych
Technologia chemiczna
Technologie przemysłu 4.0
Teleinformatyka
Tworzywa i technologie motoryzacyjne
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zmiany klimatu – przeciwdziałania i adaptacja

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Energy and Environmental EngineeringStudia w języku angielskim
Metallurgical EngineeringStudia w języku angielskim
Modern Materials Design and ApplicationStudia w języku angielskim
Raw Materials Value ChainStudia w języku angielskim
Remote Sensing and Geo InformaticsStudia w języku angielskim
Automatyka i robotyka
Automatyka przemysłowa i robotyka
Budownictwo
Ceramika
Chemia budowlana
Chemia w kryminalistyce
Cyberbezpieczeństwo
Edukacja techniczno-informatyczna
Ekologiczne źródła energii
Elektronika i telekomunikacja
Elektrotechnika
Energetyka
Energetyka odnawialna i zarządzanie energią
Energetyka wodorowa
Fizyka medyczna
Fizyka techniczna
Geodezja i kartografia
Geofizyka
Geoinformatyka
Geoinżynieria i górnictwo otworowe
Geologia stosowana
Geoturystyka
Informatyka
Informatyka – Data Science
Informatyka geoprzestrzenna
Informatyka i ekonometria
Informatyka i systemy inteligentne
Informatyka społeczna
Informatyka stosowana
Informatyka techniczna
Inżynieria akustyczna
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria ciepła
Inżynieria górnicza
Inżynieria i monitoring środowiska
Inżynieria i ochrona środowiska
Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi
Inżynieria kształtowania środowiska
Inżynieria materiałowa
Inżynieria mechaniczna i materiałowa
Inżynieria mechatroniczna
Inżynieria metali
Inżynieria metali nieżelaznych
Inżynieria naftowa i gazownicza
Inżynieria procesów odlewniczych
Inżynieria procesów przemysłowych
Inżynieria produkcji i jakości
Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich
Kulturoznawstwo
Matematyka
Materiały i technologie dla energetyki i lotnictwa
Materiały i technologie metali nieżelaznych
Mechanika i budowa maszyn
Metalurgia
Mikro- i nanotechnologie w biofizyce
Mikroelektronika w technice i medycynie
Nanoinżynieria materiałów
Nowoczesne technologie paliwowe
Recykling i metalurgia
Rewitalizacja terenów zdegradowanych
Socjologia
Technologia chemiczna
Teleinformatyka
Tworzywa i technologie motoryzacyjne
Zarządzanie
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zmiany klimatu – przeciwdziałania i adaptacja

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Automatyka
Elektronika i elektrotechnika
Górnictwo i energetyka
Informatyka
Informatyka techniczna i telekomunikacja
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria chemiczna
Inżynieria lądowa i transport
Inżynieria materiałowa
Inżynieria mechaniczna
Inżynieria środowiska
Matematyka
Nauki chemiczne
Nauki fizyczne
Nauki o kulturze i religii
Nauki o zarządzaniu i jakości
Nauki o Ziemi i środowisku
Nauki socjologiczne

Podwójny dyplomwięcej »
Abo Akademi University
Doniecki Narodowy Uniwersytet Techniczny
Ecole des Mines de Nantes
Ecole Nationale Superieure des Mines de St-Etienne
EEIGH European School of Materials Science and Engineering
ENSCI | Ecole Nationale Supérieure deCéramique Industrielle Université de Limoges
Fachhochschule Münster(University of Applied Sciences)
Instituto Superior Tecnico(KIC InnoEnergy)
KTH Royal Institute of Technology
L’Ecole Nationale Superieure des Telecommunications(TELECOM ParisTech; ENST)
Narodowy Techniczny Uniwersytet Nafty iGazu w Iwano-Frankiwsku
Narodowy Uniwersytet Politechnika Lwowska
National University of Science and Technology MISIS
Przyazowski Państwowy Uniwersytet Techniczy
Przykarpacki Narodowy Uniwersytet im. W Stefanyka w Iwano-Frankowsku
Technische Universitat Bergakademie Freiberg
Technische Universität Clausthal(Clausthal University of Technology)
The Graduate School of Chemical Sciences and Engineering Hokkaido University
The Graduate School of Engineering Hokkaido University
The Graduate School of Science and Technology Kumamoto University
Università degli studi di Messina
Uniwersytet Techniczy w Koszycach TUKE Kosice
Wschodnioeuropejski Uniwersytet im.LesiUkrainki w Łucku

Studia podyplomowewięcej »
Systems Engineering (Cloud and DevOps) Studia w języku angielskim
Aerologia górnicza
Analityka finansowa i controlling procesów przemysłowych
Analiza danych - Data Science
Analiza i prognozowanie trendów (Trendwatching & Futures Studies)
Auditing i certyfikacja energetyczna budynków
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
BIM – modelowanie i zarządzanie informacją o obiektach, infrastrukturze i procesach budowlanych
Biomateriały - materiały dla medycyny
Budowanie wizerunku pracodawcy ( Employer Branding)
Budownictwo i bezpieczeństwo tunelowe
Chemia analityczna w przemyśle i ochronie środowiska
Chemia z elementami ochrony środowiska (studia dla nauczycieli)
Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie bezpieczeństwem informacji
Cyberbezpieczeństwo w praktyce
Energetyka cieplna
Energetyka i jakość powietrza
Facility Management - zarządzanie inteligentnym budynkiem
Fizyka z elementami informatyki (studia dla nauczycieli)
Geofizyka stosowana
Geologia górnicza
Geotermia
Górnictwo odkrywkowe
GÓRNICTWO PODZIEMNE - NOWA OFERTA NA ROK AKADEMICKI 2023/24
Grafika komputerowa i podstawy technik poligraficznych
Informatyka - projektowanie, programowanie i eksploatacja systemów
Informatyka i zarządzanie - Menedżer bezpieczeństwa informacji - Inspektor ochrony danych osobowych - poziom zaawansowany [MBI – IODO]
Informatyka w szkole (studia dla nauczycieli)
Inżynieria gazownicza - sieci i instalacje gazowe, wodne i kanalizacyjne E
Inżynieria jakości oprogramowania
INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA - NOWA OFERTA NA ROK AKADEMICKI 2023/24
Kierownik cyfrowej transformacji
Marketing internetowy
Matematyka z elementami informatyki (studia dla nauczycieli)
MBA TECH (studia w języku angielskim)
Menedżer jakości
MENEDŻER NADZORU KORPORACYJNEGO
Metody statystycznej analizy danych
Metody wytwarzania oprogramowania
MIĘDZYUCZELNIANA AKADEMIA KLIMATU ( Pierwsza edycja organizowana w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie przy współorganizacji AGH w Krakowie i Uniwersytetu Wrocławskiego)
Nowe metody inżynierii naftowej i gazowniczej
Nowoczesna grafika komputerowa dla Nie-Informatyków
Nowoczesne sieci teleinformatyczne
Nowoczesne technologie bezwykopowej budowy rurociągów
Odnawialne zasoby i źródła energii
Programowanie aplikacji webowych
Projektowanie produktu i doświadczeń użytkownika - User Experience& Product Design
Przedsiębiorczość technologiczna
Przemysłowe systemy sterowania
Social Media & Content Marketing
Strategie biznesowe w gospodarce o obiegu zamkniętym (GOZ)
Systemy baz danych
Systemy ERP
Systemy informacji geograficznej
Szacowanie nieruchomości
Techniczne i administracyjne aspekty ochrony i inżynierii środowiska
Technologia i przetwórstwo szkła
Technologie IT i procesy biznesowe
Transport gazu i energetyka gazowa
Urządzenia transportu linowego - projektowanie, budowa i eksploatacja
Wentylacja i klimatyzacja kopalń podziemnych
Wentylacja i klimatyzacja obiektów
Wodór i biometan - pozyskanie, transport i wykorzystanie . Transformacja energetyczna
Współczesne niskoemisyjne technologie energetyczne i źródła energii
Zarządzanie bezpieczeństwem zaopatrzenia w wodę
Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie organizacją IT (IT Business Management)
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie projektami - kwalifikacje Project Managera
Zarządzanie projektami informatycznymi
Zarządzanie sprzedażą
Zarządzanie systemami logistycznymi
Zarządzanie talentami w branży technologicznej (Talent Management in Tech Companies)
Zarządzanie w przemyśle naftowym i gazowniczym
Zastosowanie Bezzałogowych Statków Latających (BSL) w rozwiązywaniu zagadnień inżynierskich

MBAwięcej »
Executive MBA Studia w języku angielskim
Tech MBA Studia w języku angielskim

Kursy, szkoleniawięcej »
Akademia Architektury IT / IT Architecture Academy
Akademia fotogrametrii, teledetekcji i geoinformacji
Akademia IT
Akademia Sieci Cisco
International Seminar on Management and Innovations (Międzynarodowe Seminarium Zarządzania i Innowacji)
Modelowanie 3D z zastosowaniem pakietu SolidWorks
Modelowanie swobodne NURBS w oparciu o chmury punktów
Napęd i sterowanie hydrostatyczne
Obróbka nachylona (3+2) w systemie Heidenhain
Obsługa systemu Heidenhain iTNC530
Profesjonalny druk 3D
Programowanie i obsługa systemu Heidenhain iTNC530
QGIS dla pilotów BSL
Szkolenia z zakresu e-learningu akademickiego dla pracowników AGH
Technika proporcjonalna i serwotechnika w napędzie hydrostatycznym
Układy hydrostatyczne maszyn i urządzeń

Biura Karierwięcej »
Centrum Karier

Organizacje studenckiewięcej »
AGH Cycling Team
AGH Fishing Team
AGH Motorsport
Akademicki Klub Grotołazów
Akademicki Klub Żeglarski
Akademicki Związek Pokera
Akademicki Związek Sportowy AGH Kraków
BEST AGH Kraków
Biuletyn Informacji Studentów AGH
Centrum Mediów AGH
Chór i Orkiestra Smyczkowa "Con Fuoco"
Doktorancki Klub Żeglarski
EESTEC AGH Kraków
Erasmus Student Network AGH
ESTIEM - European Students of Industrial Engineering and Management
IAESTE AGH
Just Bridge
Kajakowe Koło Sportowe
Klub Organizatorów i Sympatyków Turystyki "Hawiarska Koliba"
Koło Sportowe "Krabik"
Krakowska Studencka Agencja Fotograficzna AGH
Niezależne Zrzeszenie Studentów
Orkiestra Reprezentacyjna AGH
Ruch Akademicki "Pod Prąd"
Sekcja Akademicka Klubu Wysokogórskiego - SAKWa
Sekcja Karate Kyokushin UOS "Sokół"
Society of Petroleum Engineers AGH
Studencka Agencja Kreatywna
Studencki Klub Narciarski FIRN AGH
Studencki Klub Taneczny AGH
Studenckie Radio17
Telewizja Studencka MINE TV
Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów
Uczelniana Rada Samorządu Studentów
Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych

Akademikiwięcej »
DS1 Olimp
DS10 Hajduczek
DS11 Bonus
DS12 Promyk
DS13 Straszny Dwór
DS14 Kapitol
DS15 Maraton
DS16 Itaka
DS17 Arkadia
DS18 Odyseja
DS19 Apollo
DS2 Babilon
DS3 Akropol
DS4 Filutek
DS5 Strumyk
DS6 Bratek
DS7 Zaścianek
DS8 Stokrotka
DS9 Omega
I DS Alfa

Wydziały, jednostkiwięcej »
Jednostki podstawowe
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Wydział Energetyki i Paliw
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Wydział Humanistyczny
Wydział Informatyki
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Wydział Matematyki Stosowanej
Wydział Metali Nieżelaznych
Wydział Odlewnictwa
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Wydział Zarządzania
Losy zawodowe absolwentów AGH
studia stacjonarne II stopnia
rok ukończenia 2019

AGH Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Kraków, czerwiec 2020Więcej: Infogram


Krótko o AGH  

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie to jedna z najlepszych i najbardziej renomowanych oraz nowoczesnych polskich uczelni, od lat zajmująca czołowe miejsca w rankingach państwowych wyższych uczelni.

Jest uczelnią przodującą w Polsce w dziedzinie nowoczesnych technologii, zajmującą wysoką lokatę w skali międzynarodowej.

O popularności AGH decyduje również długa i bogata tradycja - Akademia ma ponad 90 lat i w ciągu wszystkich tych lat doskonale kształciła kadry najpotrzebniejszych Polsce inżynierów.

AGH ma także jeszcze inne atuty:
  • doskonała lokalizacja na terenie najpiękniejszego polskiego miasta - Krakowa,
  • własny kampus dający możliwość wygodnego zamieszkania ponad 9 tysiącom studentów w niewielkiej odległości od budynków dydaktycznych i naukowych uczelni,
  • nowoczesna baza naukowo-dydaktyczna z laboratoriami wyposażonymi w najnowocześniejszą aparaturę,
  • żywa i stale rozwijana współpraca krajowa i zagraniczna z innymi uczelniami,
  • liczne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
  • niepowtarzalna atmosfera studiowania.
Dyplom AGH otwiera drzwi najlepszych firm i przedsiębiorstw w kraju i za granicą, a jej absolwenci cieszą się bardzo dobrą opinią pracodawców.

AGH dysponuje 600 laboratoriami i 330 salami, wykładowymi różnej wielkości! To bardzo dobra baza do prowadzenia kształcenia i badań naukowych na poziomie światowym. Uczelnia ma do dyspozycji nowoczesną aparaturą naukowo-badawczą.

Mapa

Wybrany film z YouTube

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności