Kraków, Polska

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Informatyka społeczna
Kulturoznawstwo
Matematyka
Socjologia
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Computer ScienceStudia w języku angielskim
Electronic and TelecommunicationsStudia w języku angielskim
Mechatronic Engineering with English as Instruction LanguageStudia w języku angielskim
Automatyka i robotyka
Automatyka przemysłowa i robotyka
Budownictwo
Ceramika
Chemia budowlana
Cyberbezpieczeństwo
Edukacja techniczno-inforamtyczna
Ekologiczne źródła energii
Elektronika
Elektronika i telekomunikacja
Elektrotechnika
Energetyka
Energetyka odnawialna i zarządzanie energią
Fizyka medyczna
Fizyka techniczna
Geodezja i kartografia
Geofizyka
Geoinformatyka
Geoinżynieria i górnictwo otworowe
Geologia stosowana
Geoturystyka
Informatyka
Informatyka geoprzestrzenna
Informatyka i ekonometria
Informatyka i systemy inteligentne
Informatyka stosowana
Informatyka techniczna
Inżynieria akustyczna
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria górnicza
Inżynieria i analiza danych
Inżynieria i monitoring środowiska
Inżynieria i ochrona środowiska
Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi
Inżynieria kształtowania środowiska
Inżynieria materiałowa
Inżynieria mechaniczna i materiałowa
Inżynieria mechatroniczna
Inżynieria metali nieżelaznych
Inżynieria naftowa i gazownicza
Inżynieria obliczeniowa
Inżynieria procesów przemysłowych
Inżynieria produkcji i jakości
Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich
Mechanika i budowa maszyn
Metalurgia
Mikro- i nanotechnologie w biofizyce
Mikroelektronika w technice i medycynie
Nanoinżynieria materiałów
Nowoczesne technologie paliwowe
Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Rewitalizacja terenów zdegradowanych
Technologia chemiczna
Teleinformatyka
Tworzywa i technologie motoryzacyjne
Zarządzanie i inżynieria produkcji

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Energy and Environmental EngineeringStudia w języku angielskim
Mechatronic Engineering with English as Instruction LanguageStudia w języku angielskim
Metallurgical EngineeringStudia w języku angielskim
Modern Materials Design and ApplicationStudia w języku angielskim
Automatyka i robotyka
Automatyka przemysłowa i robotyka
Budownictwo
Ceramika
Chemia w kryminalistyce
Edukacja techniczno-inforamtyczna
Ekologiczne źródła energii
Elektronika i telekomunikacja
Elektrotechnika
Energetyka
Energetyka odnawialna i zarządzanie energią
Energetyka wodorowa
Fizyka medyczna
Fizyka techniczna
Geodezja i kartografia
Geofizyka
Geoinformatyka
Geoinżynieria i górnictwo otworowe
Geologia stosowana
Geoturystyka
Informatyka
Informatyka – Data Science
Informatyka geoprzestrzenna
Informatyka i ekonometria
Informatyka i systemy inteligentne
Informatyka społeczna
Informatyka stosowana
Informatyka techniczna
Inżynieria akustyczna
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria ciepła
Inżynieria górnicza
Inżynieria i monitoring środowiska
Inżynieria i ochrona środowiska
Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi
Inżynieria kształtowania środowiska
Inżynieria materiałowa
Inżynieria mechatroniczna
Inżynieria metali nieżelaznych
Inżynieria naftowa i gazowniczaStudia dualne
Inżynieria procesów odlewniczych
Inżynieria produkcji i jakości
Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich
Kulturoznawstwo
Matematyka
Materiały i technologie dla energetyki i lotnictwa
Materiały i technologie metali nieżelaznych
Mechanika i budowa maszyn
Metalurgia
Mikro- i nanotechnologie w biofizyce
Mikroelektronika w technice i medycynie
Nowoczesne technologie paliwowe
Recykling i metalurgia
Rewitalizacja terenów zdegradowanych
Socjologia
Technologia chemiczna
Teleinformatyka
Tworzywa i technologie motoryzacyjne
Zarządzanie
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zmiany klimatu - przeciwdziałanie i adaptacja

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Automatyka
Elektronika i elektrotechnika
Górnictwo i energetyka
Informatyka
Informatyka techniczna i telekomunikacja
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria chemiczna
Inżynieria lądowa i transport
Inżynieria materiałowa
Inżynieria mechaniczna
Inżynieria środowiska
Matematyka
Nauki chemiczne
Nauki fizyczne
Nauki o kulturze i religii
Nauki o zarządzaniu i jakości
Nauki o Ziemi i środowisku
Nauki socjologiczne

Podwójny dyplomwięcej »
Abo Akademi University
Doniecki Narodowy Uniwersytet Techniczny
Ecole des Mines de Nantes
Ecole Nationale Superieure des Mines de St-Etienne
EEIGH European School of Materials Science and Engineering
ENSCI | Ecole Nationale Supérieure deCéramique Industrielle Université de Limoges
Fachhochschule Münster(University of Applied Sciences)
Instituto Superior Tecnico(KIC InnoEnergy)
KTH Royal Institute of Technology
L’Ecole Nationale Superieure des Telecommunications(TELECOM ParisTech; ENST)
Narodowy Techniczny Uniwersytet Nafty iGazu w Iwano-Frankiwsku
Narodowy Uniwersytet Politechnika Lwowska
National University of Science and Technology MISIS
Przyazowski Państwowy Uniwersytet Techniczy
Przykarpacki Narodowy Uniwersytet im. W Stefanyka w Iwano-Frankowsku
Technische Universitat Bergakademie Freiberg
Technische Universität Clausthal(Clausthal University of Technology)
The Graduate School of Chemical Sciences and Engineering Hokkaido University
The Graduate School of Engineering Hokkaido University
The Graduate School of Science and Technology Kumamoto University
Università degli studi di Messina
Uniwersytet Techniczy w Koszycach TUKE Kosice
Wschodnioeuropejski Uniwersytet im.LesiUkrainki w Łucku

Studia podyplomowewięcej »
Aerologia górnicza
Analityka finansowa i controlling procesów przemysłowych
Analiza danych - Data Science
Analiza i prognozowanie trendów
Audyting i certyfikacja energetyczna budynków
Bezpieczeństwo i higiena pracy
BIM – modelowanie i zarządzanie informacją o obiektach, infrastrukturze i procesach budowlanych
Biomateriały – materiały dla medycyny
Budowanie marki w praktyce
Budownictwo i bezpieczeństwo tunelowe
Chemia analityczna w przemyśle i ochronie środowiska
Chemia z elementami ochrony środowiska (studia dla nauczycieli)
Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie bezpieczeństwem informacji
Cyberbezpieczeństwo w praktyce
Eksploatacja ujęć wód podziemnych
Employer branding
Energetyka cieplna
Facility Management – zarządzanie inteligentnym budynkiem
Fizyka z elementami informatyki (studia dla nauczycieli)
Geofizyka stosowana
Geologia górnicza
Geotermia - semestr letni
Górnictwo odkrywkowe
Górnictwo podziemne
Grafika komputerowa i podstawy technik poligraficznych
HR Business Partner
Informatyka – projektowanie, programowanie i eksploatacja systemów
Informatyka w szkole (studia dla nauczycieli)
Inżynieria gazownicza - sieci i instalacje gazowe, wodne i kanalizacyjne
Inżynieria jakości oprogramowania
Inżynieria oprogramowania
IT Business Management
Kreowanie doświadczeń klientów
Marketing 4.0. Narzędzia. Projekty. Skuteczność
Marketing internetowy
Matematyka z elementami informatyki (studia dla nauczycieli)
Menedżer jakości
Metody statystycznej analizy danych
Metody wytwarzania oprogramowania
Nowe metody inżynierii naftowej i gazowniczej - semestr letni
Nowoczesna grafika komputerowa dla Nie-Informatyków
Nowoczesne sieci teleinformatyczne
Nowoczesne technologie bezwykopowej budowy rurociągów - semestr letni
Odnawialne zasoby i źródła energii
Programowanie aplikacji webowych
Przedsiębiorczość technologiczna
Przemysłowe systemy sterowania
Rachunkowość
Social Media & Content Marketing
Strategie biznesowe w gospodarce o obiegu zamkniętym (GOZ)
Systemy baz danych
Systemy ERP na przykładzie SAP ERP
Systemy informacji geograficznej
Szacowanie nieruchomości
Sztuczna inteligencja w diagnostyce i praktyce medycznej
Talent Managemet in Tech Companies
Techniczne i administracyjne aspekty ochrony i inżynierii środowiska
Technologia i przetwórstwo szkła
Technologie IT i procesy biznesowe
Transport gazu i energetyka gazowa
Urządzenia transportu linowego – projektowanie, budowa i eksploatacja
User Experience & Product Design
Wentylacja i klimatyzacja obiektów
Wodór i biometan - pozyskanie, transport i wykorzystanie. Transformacja energetyczna
Współczesne niskoemisyjne technologie energetyczne i źródła energii
Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie projektami – Kwalifikacje Project Managera
Zarządzanie projektami informatycznymi
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie sprzedażą
Zarządzanie systemami logistycznymi
Zarządzanie w przemyśle naftowym i gazowniczym
Zastosowanie Bezzałogowych Statków Latających (BSL) w rozwiązywaniu zagadnień inżynierskich
Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa

Kursy, szkoleniawięcej »
Akademia Architektury IT / IT Architecture Academy
Akademia fotogrametrii, teledetekcji i geoinformacji
Akademia IT
Akademia Sieci Cisco
International Seminar on Management and Innovations (Międzynarodowe Seminarium Zarządzania i Innowacji)
Modelowanie 3D z zastosowaniem pakietu SolidWorks
Napęd i sterowanie hydrostatyczne
Obróbka nachylona (3+2) w systemie Heidenhain
Obsługa systemu Heidenhain iTNC530
Podstawy programowania w języku SCALA
Profesjonalny druk 3D
Programowanie i obsługa systemu Heidenhain iTNC530
Programowanie w języku C++
Projektowanie UX aplikacji webowych
Routing BGP
Sieci VPN - Virtual Private Network
Szkolenia z zakresu e-learningu akademickiego
Technika proporcjonalna i serwotechnika w napędzie hydrostatycznym
Układy hydrostatyczne maszyn i urządzeń
Wprowadzenie do AGILE i SCRUM
Wprowadzenie do programowania funkcyjnego

Biura Karierwięcej »
Centrum Karier

Organizacje studenckiewięcej »
AGH Cycling Team
AGH Fishing Team
Akademicki Klub Grotołazów
Akademicki Klub Podwodny KRAB AGH
Akademicki Klub Żeglarski
Akademicki Związek Pokera
Akademicki Związek Sportowy AGH Kraków
Akademickie Koło PCK
BEST AGH Kraków
Biuletyn Informacyjny Studentów AGH
Chór i Orkiestra Smyczkowa „Con Fuoco”
Doktorancki Klub Żeglarski
EESTEC AGH Kraków
Erasmus Student Network AGH
ESTIEM
IAESTE AGH
Just Bridge
Kajakowe Koło Sportowe
Klub Organizatorów i Sympatyków Turystyki „Hawiarska Koliba”
Krakowska Studencka Agencja Fotograficzna AGH
Niezależne Zrzeszenie Studentów AGH
Orkiestra Reprezentacyjna AGH
SAK AGH Studencka Agencja Kreatywna
Samorząd Studentów AGH
Sekcja Akademicka Klubu Wysokogórskiego SAKWa
Sekcja Karate Kyokushin UOS „Sokół”
Society of Petroleum Engineers AGH
Studencki Klub Narciarski FIRN AGH
Studencki Klub Taneczny AGH
Studenckie Koła Naukowe
Studenckie Radio1.7
Studio produkcji filmowych i telewizyjnych MINE AGH
Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów
Uczelniana Rada Samorządu Studentów
Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych

Akademikiwięcej »
DS1 Olimp
DS10 Hajduczek
DS11 Bonus
DS12 Promyk
DS13 Straszny Dwór
DS14 Kapitol
DS15 Maraton
DS16 Itaka
DS17 Arkadia
DS18 Odyseja
DS19 Apollo
DS2 Babilon
DS3 Akropol
DS4 Filutek
DS5 Strumyk
DS6 Bratek
DS7 Zaścianek
DS8 Stokrotka
DS9 Omega
I DS Alfa

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Wydział Energetyki i Paliw
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Wydział Humanistyczny
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Wydział Matematyki Stosowanej
Wydział Metali Nieżelaznych
Wydział Odlewnictwa
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Wydział Zarządzania
Losy zawodowe absolwentów AGH
studia stacjonarne II stopnia
rok ukończenia 2019

AGH Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Kraków, czerwiec 2020Więcej: Infogram


Krótko o AGH  

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie to jedna z najlepszych i najbardziej renomowanych oraz nowoczesnych polskich uczelni, od lat zajmująca czołowe miejsca w rankingach państwowych wyższych uczelni.

Jest uczelnią przodującą w Polsce w dziedzinie nowoczesnych technologii, zajmującą wysoką lokatę w skali międzynarodowej.

O popularności AGH decyduje również długa i bogata tradycja - Akademia ma ponad 90 lat i w ciągu wszystkich tych lat doskonale kształciła kadry najpotrzebniejszych Polsce inżynierów.

AGH ma także jeszcze inne atuty:
  • doskonała lokalizacja na terenie najpiękniejszego polskiego miasta - Krakowa,
  • własny kampus dający możliwość wygodnego zamieszkania ponad 9 tysiącom studentów w niewielkiej odległości od budynków dydaktycznych i naukowych uczelni,
  • nowoczesna baza naukowo-dydaktyczna z laboratoriami wyposażonymi w najnowocześniejszą aparaturę,
  • żywa i stale rozwijana współpraca krajowa i zagraniczna z innymi uczelniami,
  • liczne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
  • niepowtarzalna atmosfera studiowania.
Dyplom AGH otwiera drzwi najlepszych firm i przedsiębiorstw w kraju i za granicą, a jej absolwenci cieszą się bardzo dobrą opinią pracodawców.

AGH dysponuje 600 laboratoriami i 330 salami, wykładowymi różnej wielkości! To bardzo dobra baza do prowadzenia kształcenia i badań naukowych na poziomie światowym. Uczelnia ma do dyspozycji nowoczesną aparaturą naukowo-badawczą.

Mapa

Wybrany film z YouTube

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności