Prezentacja uczelni
Kraków, Polska

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Typ uczelni: techniczne
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Kulturo­znawstwo
Matematyka
Socjologia
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Computer ScienceStudia w języku angielskim
Electronics and Tele­communicationsStudia w języku angielskim
Mechatronic EngineeringStudia w języku angielskim
Automatyka i robotyka (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)
Automatyka i robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)
Budownictwo
Ceramika
Chemia budowlana
Cyber­bezpieczeństwo
Edukacja techniczno-informatyczna
Ekologiczne źródła energii
Elektronika
Elektronika i tele­komunikacja
Elektrotechnika
Energetyka
Energetyka odnawialna i zarządzanie energią
Fizyka medyczna
Fizyka techniczna
Geodezja i kartografia
Geofizyka
Geoinformacja
Geoinformatyka
Geoinżynieria i górnictwo otworowe
Geologia stosowana
Geoturystyka
Informatyka
Informatyka i ekonometria
Informatyka stosowana
Informatyka techniczna
Inżynieria akustyczna
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria ciepła
Inżynieria górnicza
Inżynieria i analiza danych
Inżynieria i monitoring środowiska
Inżynieria i ochrona środowiska
Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi
Inżynieria kształtowania środowiska
Inżynieria materiałowa
Inżynieria mechaniczna i materiałowa
Inżynieria mechatro­niczna
Inżynieria metali nieżelaznych
Inżynieria naftowa i gazownicza
Inżynieria obliczeniowa
Inżynieria procesów odlewniczych
Inżynieria produkcji i jakości
Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich
Materiały i technologie metali nieżelaznych
Mechanika i budowa maszyn
Metalurgia
Mikro­elektronika w technice i medycynie
Mikro- i nanotechnologie w biofizyce
Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Paliwa i środowisko
Recykling i metalurgia
Rewitalizacja terenów zdegrado­wanych
Technologia chemiczna
Tele­informatyka
Tworzywa i technologie motoryzacyjne
Zarządzanie i inżynieria produkcji

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Applied Geology: Economic GeologyStudia w języku angielskim
Automatics and Robotics: Cyber-Physical SystemsStudia w języku angielskim
Chemical Technology: Energy TransitionStudia w języku angielskim
Computer Aided Process Engineering: Virtualization of Foundry EngineeringStudia w języku angielskim
Computer Science: Systems Modelling and Intelligent Data AnalysisStudia w języku angielskim
Electrical Engineering: Smart Grids Technology PlatformStudia w języku angielskim
Electronics and Tele­communicationsStudia w języku angielskim
Electronics and Telecommunications: Networks and ServicesStudia w języku angielskim
Geophysics: Applied GeophysicsStudia w języku angielskim
Management: International ManagementStudia w języku angielskim
Materials Engineering: Functional MaterialsStudia w języku angielskim
Mechatronic EngineeringStudia w języku angielskim
Mechatronic Engineering: Mechatronic DesignStudia w języku angielskim
Mining Engineering: Mining EngineeringStudia w języku angielskim
Non-Ferrous Metals Science and Engineering: Modern Materials, Design, and ApplicationStudia w języku angielskim
Sociology: Technology and SocietyStudia w języku angielskim
Automatyka i robotyka (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)
Automatyka i robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)
Budownictwo
Ceramika
Edukacja techniczno-informatyczna
Ekologiczne źródła energii
Elektronika
Elektronika i tele­komunikacja
Elektrotechnika
Energetyka
Energetyka odnawialna i zarządzanie energią
Fizyka medyczna
Fizyka techniczna
Geodezja i kartografia
Geofizyka
Geoinżynieria i górnictwo otworowe
Geologia stosowana
Geoturystyka
Informatyka
Informatyka i ekonometria
Informatyka społeczna
Informatyka stosowana
Informatyka techniczna
Inżynieria akustyczna
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria ciepła
Inżynieria górnicza
Inżynieria i analiza danych
Inżynieria i monitoring środowiska
Inżynieria i ochrona środowiska
Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi
Inżynieria kształtowania środowiska
Inżynieria materiałowa
Inżynieria mechatro­niczna
Inżynieria metali nieżelaznych
Inżynieria naftowa i gazownicza
Inżynieria procesów odlewniczych
Inżynieria produkcji i jakości
Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich
Kulturo­znawstwo
Matematyka
Mechanika i budowa maszyn
Metalurgia
Mikro­elektronika w technice i medycynie
Paliwa i środowisko
Recykling i metalurgia
Rewitalizacja terenów zdegrado­wanych
Socjologia
Technologia chemiczna
Tele­informatyka
Zarządzanie
Zarządzanie i inżynieria produkcji

Studia doktorskiewięcej »
Automatyka, elektronika i elektrotechnika
Informatyka
Informatyka techniczna i telekomunikacja
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria chemiczna
Inżynieria lądowa i transport
Inżynieria materiałowa
Inżynieria mechaniczna
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Matematyka
Nauki chemiczne
Nauki fizyczne
Nauki o kulturze i religii
Nauki o zarządzaniu i jakości
Nauki o Ziemi i środowisku
Nauki socjologiczne

Podwójny dyplomwięcej »
Abo Akademi University
Doniecki Narodowy Uniwersytet Techniczny
Ecole des Mines de Nantes
Ecole Nationale Superieure des Mines de St-Etienne
EEIGH European School of Materials Science and Engineering
ENSCI | Ecole Nationale Superieure de Ceramique Industrielle Universite de Limoges
Fachhochschule Munster (University of Applied Sciences)
Instituto Superior Tecnico (KIC InnoEnergy)
KTH Royal Institute of Technology
L'Ecole Nationale Superieure des Telecommunications (TELECOM ParisTech; ENST)
Narodowy Techniczny Uniwersytet Nafty i Gazu w Iwano-Frankiwsku
Narodowy Uniwersytet Politechnika Lwowska
Przyazowski Państwowy Uniwersytet Techniczy
Przykarpacki Narodowy Uniwersytet im. W Stefanyka w Iwano-Frankowsku
Technische Universitat Bergakademie Freiberg
Technische Universitat Clausthal (Clausthal University of Technology)
The Graduate School of Chemical Sciences and Engineering Hokkaido University
The Graduate School of Engineering Hokkaido University
Uniwersytet Techniczy w Koszycach TUKE Kosice
Wschodnioeuropejski Uniwersytet im. Lesi Ukrainki w Łucku

Studia podyplomowewięcej »
Drilling Engineering Studia w języku angielskim
Aerologia górnicza
Analiza danych - Data Science
Audyt energetyczny, ocena energetyczna budynków oraz efektywne użytkowanie energii - NABÓR CIĄGŁY
Audyting energetyczny w budownictwie na potrzeby termomodernizacji oraz certyfikacji energetycznej budynków
Bezpieczeństwo i higiena pracy
BIM - modelowanie i zarządzanie informacją o obiektach, infrastrukturze i procesach budowlanych
Biomateriały – materiały dla medycyny
Budownictwo i bezpieczeństwo tunelowe
Chemia analityczna w przemyśle i ochronie środowiska
Chemia z elementami ochrony środowiska (studia dla nauczycieli)
Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie bezpieczeństwem informacji
Efektywne użytkowanie energii elektrycznej
Eksploatacja ujęć wód podziemnych
Elektronika stosowana – projektowanie, programowanie, aplikacje (studia z modułem dla nauczycieli)
Employer branding
Energetyka cieplna
Facility Management – zarządzanie inteligentnym budynkiem
Fizyka z elementami informatyki (studia dla nauczycieli)
Geoenergetyka i geoinżynieria
Geofizyka stosowana (Specjalność: geofizyka naftowa, geofizyka górnicza i geofizyka środowiska) - NABÓR CIĄGŁY
Geologia górnicza
Górnictwo odkrywkowe
Górnictwo otworowe złóż węglowodorów
Górnictwo podziemne
Grafika komputerowa i podstawy technik poligraficznych
HR Business Partner
Informatyka – projektowanie, programowanie i eksploatacja systemów
Informatyka i zarządzanie - Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Informatyka stosowana
Informatyka w szkole (studia dla nauczycieli)
Inżynieria gazownicza – sieci i instalacje gazowe, wodne i kanalizacyjne
Inżynieria jakości oprogramowania
Inżynieria oprogramowania - NABÓR CIĄGŁY
Inżynieria złóż ropy i gazu - konwencjonalnych i niekonwencjonalnych
IT Business Management
Klimatyzacja kopalń - NABÓR CIĄGŁY
Kuźnictwo
Logistyka gospodarki odpadami
Marketing internetowy
Maszyny i urządzenia górnictwa podziemnego - NABÓR CIĄGŁY
Matematyka finansowa: Inżynieria finansowa w zarządzaniu ryzykiem
Matematyka z elementami informatyki (studia dla nauczycieli)
Mechatronika w edukacji - studia dla nauczycieli
Menedżer jakości
Metody statystycznej analizy danych - NABÓR CIĄGŁY
Metody wytwarzania oprogramowania
Negocjacje i mediacje - alternatywne metody budowania porozumienia
Nowoczesna grafika komputerowa - NABÓR CIĄGŁY
Nowoczesne koncepcje zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami
Nowoczesne metody zarządzania i technologie w koksownictwie - NABÓR CIĄGŁY
Nowoczesne sieci teleinformatyczne
Ochrona i inżynieria środowiska
Ochrona środowiska przed hałasem i drganiami
Odnawialne zasoby i źródła energii
Odnawialne zasoby i źródła energii (studia dla nauczycieli)
Optymalizacja i automatyzacja procesów biznesowych
Podziemne magazynowanie gazu
Praktyczna psychologia kierowania i negocjacji
Prawne aspekty gospodarowania zasobami mineralnymi
Programowanie aplikacji webowych
Programowanie urządzeń mobilnych
Przemysłowe systemy sterowania
Przeróbka plastyczna wyrobów długich
Przeróbka surowców mineralnych
Przyroda (studia dla nauczycieli)
Rachunkowość - NABÓR CIĄGŁY
Rachunkowość zarządcza i controlling
Renowacja i modernizacja obiektów budowlanych
Rynek gazu ziemnego - szanse i bariery rozwoju
Skuteczna komunikacja i kreowanie wizerunku
Social Media & Content Marketing
Studia podyplomowe z zakresu energetyki i ochrony powietrza - NABÓR CIĄGŁY
Systemy baz danych
Systemy ERP na przykładzie SAP ERP
Systemy informacji geograficznej
Szacowanie nieruchomości - NABÓR CIĄGŁY
Talent Management in Tech Companies. Zarządzanie talentami w branży technologicznej
Technika z elementami informatyki (studia dla nauczycieli)
Technologie wiertnicze w udostępnianiu złóż i geoinżynierii
Transport gazu i energetyka gazowa
Transport i eksploatacja terminali LNG
Trendwatching & Future Studies
Udostępnianie i dystrybucja wód podziemnych
Układy zasilania i sterowania urządzeniami elektrycznymi w zakładach górnictwa podziemnego - NABÓR CIĄGŁY
Urządzenia transportu linowego – projektowanie, budowa i eksploatacja
User Experience & Product Design - Projektowanie produktu i doświadczeń użytkownika
Uwarunkowania i czynniki procesu reindustrializacji
Wentylacja i klimatyzacja obiektów
Węgiel koksowy i koks - współczesne wyzwania technologiczne i rynkowe - NABÓR CIĄGŁY
Współczesne budownictwo drewniane
Wysokowydajne górnicze kompleksy ścianowe
Zarządzanie i ekonomika w gospodarce surowcami mineralnymi
Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie projektami – Kwalifikacje Project Managera
Zarządzanie projektami informatycznymi
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie systemami logistycznymi
Zarządzanie transportem drogowym
Zarządzanie w przemyśle naftowym i gazowniczym
Zastosowanie bezzałogowych statków latających (BSL) w rozwiązywaniu zagadnień inżynierskich - NABÓR CIĄGŁY

Kursy, szkoleniawięcej »
Akademia Architektury IT / IT Architecture Academy
Akademia Sieci Cisco
Kurs przygotowania pedagogicznego
Modelowanie 3D z zastosowaniem pakietu SolidWorks
Napęd i sterowanie hydrostatyczne
Obróbka nachylona (3+2) w systemie Heidenhain
Obsługa systemu Heidenhain iTNC530
Podstawy programowania w języku SCALA
Profesjonalny druk 3D
Programowanie i obsługa systemu Heidenhain iTNC530
Programowanie w języku C++
Projektowanie UX aplikacji webowych
Routing BGP
Sieci VPN - Virtual Private Network
Szkolenia z zakresu e-learningu akademickiego
Technika proporcjonalna i serwotechnika w napędzie hydrostatycznym
Układy hydrostatyczne maszyn i urządzeń
Wprowadzenie do AGILE i SCRUM
Wprowadzenie do programowania funkcyjnego

Uniwersytety Otwartewięcej »
Uniwersytet Otwarty

Biura Karierwięcej »
Centrum Karier

Organizacje studenckiewięcej »
AGH Cycling Team
Akademicki Klub Grotołazów
Akademicki Klub Żeglarski AGH
Akademicki Związek Sportowy AGH Kraków
Akademickie Koło PCK
BEST AGH Kraków
Biuletyn Informacyjny Studentów AGH
Chór i Orkiestra Smyczkowa „Con Fuoco” AGH
EESTEC AGH Kraków
Erasmus Student Network AGH
IAESTE AGH Kraków
Just Bridge
Kajakowe Koło Sportowe
Klub Organizatorów i Sympatyków Turystyki „Hawiarska Koliba”
Klub Uczelniany AZS AGH
Koła Naukowe Pionu Górniczego
Koła Naukowe Pionu Hutniczego
Koło Sportowe „Krabik”
Krakowska Studencka Agencja Fotograficzna AGH
Niezależne Zrzeszenie Studentów AGH
Orkiestra Reprezentacyjna AGH
Sekcja Akademicka Klubu Wysokogórskiego SAKWa
Sekcja Karate Kyokushin UOS „Sokół”
Society of Petroleum Engineers AGH
Studencki Klub Narciarski FIRN AGH
Studencki Klub Taneczny AGH
Studenckie Radio1.7
Telewizja Studencka MINE TV
Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów
Uczelniana Rada Samorządu Studentów
Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych

Akademikiwięcej »
DS1 Olimp
DS10 Hajduczek
DS11 Bonus
DS12 Promyk
DS13 Straszny Dwór
DS14 Kapitol
DS15 Maraton
DS16 Itaka
DS17 Arkadia
DS18
DS19
DS2 Babilon
DS3 Akropol
DS4 Filutek
DS5 Strumyk
DS6 Bratek
DS7 Zaścianek
DS8 Stokrotka
DS9 Omega
I DS Alfa

Wydziały, jednostkiwięcej »
Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Wydział Energetyki i Paliw
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Wydział Humanistyczny
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Wydział Matematyki Stosowanej
Wydział Metali Nieżelaznych
Wydział Odlewnictwa
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Wydział Zarządzania
Losy zawodowe absolwentów AGH
studia stacjonarne II stopnia
rok ukończenia 2018

AGH Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Kraków, czerwiec 2019


Więcej o wynikach i samym badaniu na stronie Centrum Karier AGH:Krótko o AGH  

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie to jedna z najlepszych i najbardziej renomowanych oraz nowoczesnych polskich uczelni, od lat zajmująca czołowe miejsca w rankingach państwowych wyższych uczelni.

Jest uczelnią przodującą w Polsce w dziedzinie nowoczesnych technologii, zajmującą wysoką lokatę w skali międzynarodowej.

O popularności AGH decyduje również długa i bogata tradycja - Akademia ma ponad 90 lat i w ciągu wszystkich tych lat doskonale kształciła kadry najpotrzebniejszych Polsce inżynierów.

AGH ma także jeszcze inne atuty:
 • doskonała lokalizacja na terenie najpiękniejszego polskiego miasta - Krakowa,
 • własny kampus dający możliwość wygodnego zamieszkania ponad 9 tysiącom studentów w niewielkiej odległości od budynków dydaktycznych i naukowych uczelni,
 • nowoczesna baza naukowo-dydaktyczna z laboratoriami wyposażonymi w najnowocześniejszą aparaturę,
 • żywa i stale rozwijana współpraca krajowa i zagraniczna z innymi uczelniami,
 • liczne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych oraz
 • niepowtarzalna atmosfera studiowania.
Dyplom AGH otwiera drzwi najlepszych firm i przedsiębiorstw w kraju i za granicą, a jej absolwenci cieszą się bardzo dobrą opinią pracodawców.

AGH dysponuje 600 laboratoriami i 330 salami, wykładowymi różnej wielkości! To bardzo dobra baza do prowadzenia kształcenia i badań naukowych na poziomie światowym. Uczelnia ma do dyspozycji nowoczesną aparaturą naukowo-badawczą.  


Dlaczego warto studiować na AGH?

 • Jedna z największych uczelni technicznych w Polsce
 • Szeroki profil kształcenia
 • Doskonale wykwalifikowana kadra naukowo-badawcza
 • Nauczanie w AGH ściśle związane jest z praktyką badawczą
 • Współpraca krajowa i zagraniczna
 • Wysoka lokata w rankingach
 • Programy studiów uwzględniające potrzeby rynku pracy
 • Wszechstronny rozwój AGH bez barier
 • System pomocy materialnej
 • Nowoczesna infrastruktura
 • Największe w Polsce Miasteczko Studenckie
 • Niepowtarzalna atmosfera

Mapa

Wybrany film z YouTube

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności