Prezentacja uczelni
Kraków, Polska

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Typ uczelni: techniczne
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Informatyka społeczna
Kulturoznawstwo
Matematyka
Socjologia
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Electronics and TelecommunicationsStudia w języku angielskim
Mechatronic EngineeringStudia w języku angielskim
Automatyka i robotyka (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)
Automatyka i robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)
Budownictwo
Ceramika
Chemia budowlana
Edukacja techniczno-informatyczna
Ekologiczne źródła energii
Elektronika
Elektronika i telekomunikacja
Elektrotechnika
Energetyka
Energetyka odnawialna i zarządzanie energią
Fizyka medyczna
Fizyka techniczna
Geodezja i kartografia
Geofizyka
Geoinformacja
Geoinformatyka
Górnictwo i geologia (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)
Górnictwo i geologia (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii)
Górnictwo i geologia (Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu)
Informatyka (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)
Informatyka (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)
Informatyka i ekonometria
Informatyka stosowana (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)
Informatyka stosowana (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)
Informatyka stosowana (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)
Inżynieria akustyczna
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria ciepła
Inżynieria materiałowa (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)
Inżynieria materiałowa (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)
Inżynieria materiałowa (Wydział Metali Nieżelaznych)
Inżynieria mechaniczna i materiałowa
Inżynieria mechatroniczna
Inżynieria naftowa i gazownicza
Inżynieria obliczeniowa
Inżynieria procesów odlewniczych
Inżynieria środowiska (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska)
Inżynieria środowiska (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)
Inżynieria środowiska (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii)
Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich
Mechanika i budowa maszyn
Metalurgia (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)
Metalurgia (Wydział Metali Nieżelaznych)
Mikroelektronika w technice i medycynie
Ochrona środowiska
Rewitalizacja terenów zdegradowanych
Technologia chemiczna (Wydział Energetyki i Paliw)
Technologia chemiczna (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)
Teleinformatyka
Zarządzanie i inżynieria produkcji (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii)
Zarządzanie i inżynieria produkcji (Wydział Metali Nieżelaznych)
Zarządzanie i inżynieria produkcji (Wydział Zarządzania)

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Chemical Technology: Clean Fossil and Alternative Fuels EnergyStudia w języku angielskim
Civil Engineering: Geotechnical Engineering and Underground ConstructionStudia w języku angielskim
Computer Aided Process Engineering: Virtualization of Foundry EngineeringStudia w języku angielskim
Computer Science: Systems Modelling and Data AnalysisStudia w języku angielskim
Electrical Engineering: Smart Grids Technology PlatformStudia w języku angielskim
Electronics and Telecommunications: Networks and ServicesStudia w języku angielskim
Geophysics: Applied GeophysicsStudia w języku angielskim
Management: International ManagementStudia w języku angielskim
Materials Engineering: Advanced Materials: Processing and CharacterizationStudia w języku angielskim
Materials Engineering: Functional MaterialsStudia w języku angielskim
Materials Engineering: Modern Materials, Design, and ApplicationStudia w języku angielskim
Mechatronic Engineering: Mechatronic DesignStudia w języku angielskim
Mining and Geology: Economic GeologyStudia w języku angielskim
Mining and Geology: Mining EngineeringStudia w języku angielskim
Sociology: Technology and SocietyStudia w języku angielskim
Automatyka i robotyka (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)
Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu
Komputerowe systemy sterowania
Automatyka i robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)
Automatyka i metrologia - Automatyka i robotyka
Automatyka w górniczych systemach maszynowych
Automatyzacja w systemach transportowych
Robotyka
Budownictwo
Geotechnika i budownictwo specjalne
Inżynieria przedsięwzięć budowlanych
Konstrukcje budowlane i inżynierskie
Renowacja i modernizacja obiektów budowlanych
Ceramika
Ceramika techniczna i konstrukcyjna
Materiały dla konserwacji i rewitalizacji
Wzornictwo ceramiki i szkła
Edukacja techniczno-informatyczna
Edukacja informatyczna
Edukacja techniczna
Metaloplastyka i kształtowanie objętościowe
Ekologiczne źródła energii
Elektronika
Elektronika i telekomunikacja
Elektrotechnika
Automatyka i metrologia - Elektrotechnika
Automatyka przemysłowa i automatyka budynków
Elektroenergetyka
Energoelektronika i napęd elektryczny
Inżynieria elektryczna w pojazdach samochodowych
Inżynieria komputerowa w przemyśle
Platforma technologiczna smart grids
Pomiary technologiczne i biomedyczne
Energetyka
Ciepłownictwo, ogrzewnictwo i klimatyzacja
Energetyka jądrowa
Modelowanie komputerowe w energetyce
Systemy magazynowania i konwersji energii dla e-mobiliti
Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne - Energetyka
Urządzenia, sieci i systemy elektroenergetyczne
Energetyka odnawialna i zarządzanie energią
Ekonomika, polityka i zarządzanie energią
Technologie energetyki odnawialnej
Fizyka medyczna
Dozymetria i elektronika w medycynie
Techniki obrazowania i biometria
Fizyka techniczna
Geodezja i kartografia
Geodezja inżynieryjno-przemysłowa
Geoinformacja i geodezja górnicza
Geoinformatyka, fotogrametria i teledetekcja
Geomatyka
Gospodarka nieruchomościami i kataster
Geofizyka
Górnictwo i geologia (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)
Górnictwo i geologia (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii)
Geomechanika górnicza i budownictwo podziemne
Górnictwo odkrywkowe
Górnictwo podziemne
Przeróbka surowców mineralnych
Górnictwo i geologia (Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu)
Eksploatacja złóż surowców płynnych
Gazownictwo ziemne
Ochrona środowiska w gospodarce
Wiertnictwo i geoinżynieria
Zagospodarowanie i ochrona wód
Informatyka (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)
Grafika komputerowa
Informatyka w medycynie i systemach multimedialnych
Inżynieria oprogramowania i systemów
Systemy informacyjne w produkcji i administracji
Systemy inteligentne - Informatyka
Informatyka (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)
Wytwarzanie oprogramowania
Informatyka i ekonometria
Informatyka stosowana (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)
Computer Methods in Science and Technolgy
Grafika komputerowa i przetwarzanie obrazów
Modelowanie i analiza danych
Systemy wbudowane i rekonfigurowalne
Informatyka stosowana (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)
Informatyka stosowana (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)
Informatyka w hutnictwie
Informatyka w technice cieplnej
Modelowanie i technologie informacyjne
Systemy informatyki przemysłowej
Inżynieria akustyczna
Drgania i hałas w technice i środowisku
Inżynieria dźwięku w mediach i kulturze
Inżynieria biomedyczna
Biomechanika i robotyka
Bionanotechnologie
Emerging Health Care Technologies
Informatyka i elektronika medyczna
Inżynieria biomateriałów
Inżynieria ciepła
Ekoenergetyka
Powłoki i warstwy ochronne w energetyce
Inżynieria materiałowa (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)
Biomateriały i kompozyty
Materiały funkcjonalne
Mikro- i nanotechnologie materiałowe
Inżynieria materiałowa (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)
Inżynieria jakości
Inżynieria powierzchni
Inżynieria spajania
Inżynieria spieków metalicznych i kompozytów
Inżynieria stali i stopów specjalnych
Materiały dla energetyki i lotnictwa
Przetwórstwo stopów i materiałów specjalnych
Inżynieria materiałowa (Wydział Metali Nieżelaznych)
Inżynieria materiałów metalicznych
Materiałoznawstwo metali nieżelaznych
Inżynieria mechatroniczna
Projektowanie mechatroniczne
Systemy inteligentne - Inżynieria mechatroniczna
Wytwarzanie mechatroniczne
Inżynieria naftowa i gazownicza
Inżynieria gazownicza
Inżynieria naftowa
Wiertnictwo naftowe
Inżynieria procesów odlewniczych
Odlewnictwo
Odlewnictwo artystyczne i precyzyjne
Inżynieria środowiska (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska)
Gospodarka niskoemisyjna
Inżynieria komunalna
Inżynieria wodna
Systemy informacji o środowisku
Inżynieria środowiska (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)
Gospodarka odpadami
Hydrogeologia stosowana i geotechnika
Inżynieria mineralna
Inżynieria zrównoważonego rozwoju
Odnawialne źródła energii
Inżynieria środowiska (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii)
Inżynieria kształtowania środowiska
Monitoring w inżynierii środowiska
Projektowanie i zarządzanie systemami wykorzystania odnawialnych zasobów energii
Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa
Zagospodarowanie surowców i odpadów
Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich
Wirtualizacja procesów odlewniczych
Kulturoznawstwo
Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne
Technologie i innowacje w promocji kultury
Matematyka
Matematyka finansowa
Matematyka obliczeniowa i komputerowa
Matematyka ubezpieczeniowa
Matematyka w informatyce
Matematyka w naukach technicznych i przyrodniczych
Matematyka w zarządzaniu
Mechanika i budowa maszyn
Eksploatacja i technologia maszyn i pojazdów
Informatyka w inżynierii mechanicznej
Inżynieria systemów wytwarzania
Komputerowe wspomaganie projektowania
Maszyny do eksploatacji i przeróbki surowców mineralnych
Maszyny do robót ziemnych i transportu bliskiego
Maszyny i urządzenia energetyki odnawialnej
Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne - Mechanika i budowa maszyn
Transport linowy
Metalurgia (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)
Informatyka w technologii materiałów
Metaloznawstwo i obróbka cieplna
Metalurgia ekstrakcyjna
Plastyczna przeróbka metali
Technika cieplna
Metalurgia (Wydział Metali Nieżelaznych)
Metale szlachetne w przemyśle i jubilerstwie
Metalurgia i recykling metali nieżelaznych
Przeróbka plastyczna
Mikroelektronika w technice i medycynie
Ochrona środowiska
Rewitalizacja terenów zdegradowanych
Socjologia
E-gospodarka
Innowacje i interwencje społeczne
Technologia chemiczna (Wydział Energetyki i Paliw)
Analityka przemysłowa i środowiskowa
Gospodarka paliwami i energią
Proekologiczne procesy inżynierii i technologii chemicznej
Technologia paliw
Technologie chemiczne w energetyce
Technologia chemiczna (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)
Analityka i kontrola jakości
Technologia ceramiki i materiałów ogniotrwałych
Technologia materiałów budowlanych
Technologia szkła i powłok amorficznych
Teleinformatyka
Turystyka i rekreacja
Ekoturystyka
Geoturystyka
Turystyka uzdrowiskowa
Zarządzanie
Zarządzanie i inżynieria produkcji (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii)
Controlling procesów produkcyjnych
Lean manufacturing
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym
Zarządzanie w inżynierii środowiska
Zarządzanie i inżynieria produkcji (Wydział Metali Nieżelaznych)
Inżynieria produkcji i zastosowanie metali nieżelaznych
Materiały i technologie w systemach elektroenergetycznych
Zarządzanie i inżynieria produkcji (Wydział Zarządzania)

Studia doktoranckiewięcej »
Automatyka i robotyka Studia w języku angielskim
Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna Studia w języku angielskim
Budowa i eksploatacja maszyn Studia w języku angielskim
Chemia Studia w języku angielskim
Elektronika Studia w języku angielskim
Elektrotechnika Studia w języku angielskim
Energetyka Studia w języku angielskim
Fizyka Studia w języku angielskim
Geodezja i kartografia Studia w języku angielskim
Geofizyka Studia w języku angielskim
Geologia Studia w języku angielskim
Górnictwo i geologia inżynierska Studia w języku angielskim
Informatyka Studia w języku angielskim
Inżynieria lądowa Studia w języku angielskim
Inżynieria materiałowa Studia w języku angielskim
Inżynieria produkcji Studia w języku angielskim
Inżynieria środowiska Studia w języku angielskim
Mechanika Studia w języku angielskim
Metalurgia Studia w języku angielskim
Nauki o zarządzaniu Studia w języku angielskim
Technologia chemiczna Studia w języku angielskim
Telekomunikacja Studia w języku angielskim
Automatyka i robotyka
Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
Biofizyka
Budowa i eksploatacja maszyn
Budownictwo
Chemia
Elektronika
Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
Geodezja i kartografia
Geofizyka
Geologia
Górnictwo i geologia inżynierska
Informatyka
Inżynieria materiałowa
Inżynieria produkcji
Inżynieria środowiska
Matematyka
Mechanika
Metalurgia
Nauki o zarządzaniu
Technologia chemiczna
Telekomunikacja

Podwójny dyplomwięcej »
Åbo Akademi University, Finlandia, Turku Studia w języku angielskim
Doniecki Narodowy Uniwersytet Techniczny, Ukraina, Donieck Studia w języku angielskim
École des Mines de Nantes, Francja, Nantes Studia w języku angielskim
ENSCI | Ecole Nationale Supérieure de Céramique Industrielle, Université de Limoges, Francja, Limoges Studia w języku angielskim
Fachhochschule Münster (University of Applied Sciences), Niemcy, Münster Studia w języku angielskim
Institut Polytechnique de Grenoble (The Grenoble Institute of Technology), Francja, Grenoble Studia w języku angielskim
Instituto Superior Tecnico (KIC InnoEnergy), Portugalia, Lizbona Studia w języku angielskim
Kumamoto University, Graduate School of Science and Technology, Japonia, Kumamoto Studia w języku angielskim
L’Ecole Nationale Superieure des Telecommunications (TELECOM ParisTech; ENST), Francja, Paryż Studia w języku angielskim
Narodowy Techniczny Uniwersytet Nafty i Gazu w Iwano-Frankowsku, Ukraina, Iwano-Frankowsk Studia w języku angielskim
Technische Universität Clausthal (Clausthal University of Technology), Niemcy, Clausthal-Zellerfel Studia w języku angielskim
Technische Universität, Bergakademie Freiberg, Niemcy, Freiberg Studia w języku angielskim
The Graduate School of Chemical Sciences and Engineering, Hokkaido University, Japonia, Hokkaido Studia w języku angielskim
The Graduate School of Engineering, Hokkaido University, Japonia, Hokkaido Studia w języku angielskim
Groupe des Écoles Centrales, France Studia w języku francuskim

Studia podyplomowewięcej »
Drilling Engineering Studia w języku angielskim
Aerologia górnicza
Analiza danych – Data Science
Audyt energetyczny, ocena energetyczna budynków oraz efektywne użytkowanie energii
Audyting energetyczny w budownictwie na potrzeby termomodernizacji oraz certyfikacji energetycznej budynków
Bezpieczeństwo i higiena pracy
BIM - modelowanie i zarządzanie informacją o obiektach, infrastrukturze i procesach budowlanych
Biomateriały – materiały dla medycyny
Chemia analityczna w przemyśle i ochronie środowiska
Chemia z elementami ochrony środowiska (studia dla nauczycieli)
Cyberbezpieczeństwo
Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie informacją
Efektywne użytkowanie energii elektrycznej
Eksploatacja ujęć wód podziemnych
Elektronika stosowana – projektowanie, programowanie, aplikacje (studia z modułem dla nauczycieli)
Employer branding
Energetyka cieplna
Facility Management – zarządzanie inteligentnym budynkiem
Fizyka z elementami informatyki (studia dla nauczycieli)
Geoenergetyka i geoinżynieria
Geofizyka stosowana (Specjalność: geofizyka naftowa, geofizyka górnicza i geofizyka środowiska)
Geologia górnicza
Gospodarka odpadami
Górnictwo odkrywkowe
Górnictwo otworowe złóż węglowodorów
Górnictwo podziemne
Grafika komputerowa i podstawy technik poligraficznych
Higiena radiacyjna
HR Business Partner
Informatyka – projektowanie, programowanie i eksploatacja systemów
Informatyka i zarządzanie - Inspektor ochrony danych osobowych - Audytor systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI)
Informatyka stosowana
Informatyka w szkole (studia dla nauczycieli)
Internetowe Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (ITIK)
Inżynieria gazownicza – sieci i instalacje gazowe, wodne i kanalizacyjne
Inżynieria jakości oprogramowania
Inżynieria oprogramowania
Inżynieria złóż ropy i gazu – konwencjonalnych i niekonwencjonalnych
IT Business Management
Klimatyzacja kopalń
Komputerowe systemy sterowania i sterowanie cyfrowe
Kuźnictwo
Logistyka gospodarki odpadami
Marketing internetowy
Maszyny i urządzenia górnictwa podziemnego
Maszyny i urządzenia przeróbki mechanicznej
Matematyka finansowa: Inżynieria finansowa w zarządzaniu ryzykiem
Matematyka z elementami informatyki (studia dla nauczycieli)
Mechatronika w edukacji
Mediacje - alternatywne metody rozwiązywania sporów
Menedżer jakości
Metody statystycznej analizy danych
Metody wytwarzania oprogramowania
Nowoczesna eksploatacja maszyn sprężających w wentylacji i klimatyzacji
Nowoczesna grafika komputerowa
Nowoczesne metody zarządzania i technologie w koksownictwie
Ochrona i inżynieria środowiska
Odnawialne zasoby i źródła energii
Odnawialne zasoby i źródła energii (studia dla nauczycieli)
Podziemne magazynowanie gazu
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Praktyczna psychologia kierowania i negocjacji
Prawne aspekty gospodarowania zasobami mineralnymi
Programowanie aplikacji webowych
Programowanie urządzeń mobilnych
Przemysłowe systemy sterowania
Przeróbka plastyczna wyrobów długich
Przeróbka surowców mineralnych
Przyroda (studia dla nauczycieli)
Rachunkowość
Rachunkowość międzynarodowa /International Accounting/
Rachunkowość zarządcza i controlling
Renowacja i modernizacja obiektów budowlanych
Rynek gazu ziemnego – szanse i bariery rozwój
Skuteczna komunikacja i kreowanie wizerunku
Social Media & Content Marketing
Studia podyplomowe dla EKO-DORADCÓW z zakresu energetyki i ochrony powietrza
Systemy baz danych
Systemy ERP na przykładzie SAP ERP
Systemy informacji geograficznej
Szacowanie nieruchomości
Talent Management in Tech Companies. Zarządzanie talentami w branży technologicznej
Technika z elementami informatyki (studia dla nauczycieli)
Technologia i przetwórstwo szkła
Technologie wiertnicze w udostępnianiu złóż i geoinżynierii
Transport gazu i energetyka gazowa
Transport i eksploatacja terminali LNG
Transport w górnictwie
Udostępnianie i dystrybucja wód podziemnych
Układy zasilania i sterowania urządzeniami elektrycznymi w zakładach górnictwa podziemnego
Urządzenia transportu linowego – projektowanie, budowa i eksploatacja
User Experience & Product Design – Projektowanie produktu i doświadczeń użytkownika
Uwarunkowania i czynniki procesu reindustrializacji
Wentylacja i klimatyzacja obiektów
Węgiel koksowy i koks - współczesne wyzwania technologiczne i rynkowe
Wiertnictwo i inżynieria otworowa
Współczesne budownictwo drewniane
Współczesne strategie przywództwa
Wysokowydajne górnicze kompleksy ścianowe
Zamówienia publiczne
Zarządzanie i ekonomika w gospodarce surowcami mineralnymi
Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie personelem
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie projektami – Kwalifikacje Project Managera
Zarządzanie projektami informatycznymi
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie sprzedażą
Zarządzanie systemami logistycznymi
Zarządzanie w przemyśle naftowym i gazowniczym
Zastosowanie bezzałogowych statków latających (BSL) w rozwiązywaniu zagadnień inżynierskich

Kursy, szkoleniawięcej »
Akademia Architektury IT / IT Architecture Academy
Akademia IT
Akademia Sieci Cisco
International Seminar on Management and Innovations (Międzynarodowe Seminarium Zarządzania i Innowacji)
Kurs przygotowania pedagogicznego
Modelowanie 3D z zastosowaniem pakietu SolidWorks
Napęd i sterowanie hydrostatyczne
Obróbka nachylona (3+2) w systemie Heidenhain
Obsługa systemu Heidenhain iTNC530
Podstawy programowania w języku SCALA
Profesjonalny druk 3D
Programowanie i obsługa systemu Heidenhain iTNC530
Programowanie w języku C++
Projektowanie UX aplikacji webowych
Routing BGP
Sieci VPN - Virtual Private Network
Szkolenia z zakresu e-learningu akademickiego
Technika proporcjonalna i serwotechnika w napędzie hydrostatycznym
Układy hydrostatyczne maszyn i urządzeń
Wprowadzenie do AGILE i SCRUM
Wprowadzenie do programowania funkcyjnego

Uniwersytety Otwartewięcej »
Uniwersytet Otwarty

Biura Karierwięcej »
Centrum Karier

Organizacje studenckiewięcej »
AGH Cycling Team
Akademicki Klub Grotołazów
Akademicki Klub Turystyki Kajakowej „Bystrze”
Akademicki Klub Żeglarski AGH
Akademicki Związek Sportowy AGH Kraków
Akademickie Koło PCK
BEST AGH Kraków
Biuletyn Informacyjny Studentów AGH (BIS AGH)
Centrum Mediów AGH
Chór i Orkiestra Smyczkowa „Con Fuoco” AGH
EESTEC AGH Kraków
Erasmus Student Network AGH
IAESTE AGH Kraków
Klub Organizatorów i Sympatyków Turystyki „Hawiarska Koliba”
Koła Naukowe Pionu Górniczego
Koła Naukowe Pionu Hutniczego
Koło Sportowe „Krabik”
Krakowska Studencka Agencja Fotograficzna AGH (KSAF AGH)
Niezależne Zrzeszenie Studentów AGH
Orkiestra Reprezentacyjna AGH
Ruch Akademicki Pod Prąd AGH
Sekcja Akademicka Klubu Wysokogórskiego SAKWa
Sekcja Karate Kyokushin UOS „Sokół”
Society of Petroleum Engineers AGH
Studencki Klub Narciarski FIRN AGH
Studencki Klub Taneczny AGH
Studenckie Radio17 (Radio17)
Telewizja Studencka MINE TV (MINE AGH)
Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów
Uczelniana Rada Samorządu Studentów
Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych
Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych AGH

Akademikiwięcej »
DS1 Olimp
DS10 Hajduczek
DS11 Bonus
DS12 Promyk
DS13 Straszny Dwór
DS14 Kapitol
DS15 Maraton
DS16 Itaka
DS17 Arkadia
DS18
DS19
DS2 Babilon
DS3 Akropol
DS4 Filutek
DS5 Strumyk
DS6 Bratek
DS7 Zaścianek
DS8 Stokrotka
DS9 Omega
I DS Alfa

Wydziały, jednostkiwięcej »
Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Wydział Energetyki i Paliw
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Wydział Humanistyczny
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Wydział Matematyki Stosowanej
Wydział Metali Nieżelaznych
Wydział Odlewnictwa
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Wydział Zarządzania
O uczelniAkademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie to jedna z najlepszych i najbardziej renomowanych oraz nowoczesnych polskich uczelni, od lat zajmująca czołowe miejsca w rankingach państwowych wyższych uczelni.

Jest Uczelnią przodującą w Polsce w dziedzinie nowoczesnych technologii, zajmującą wysoką lokatę w skali międzynarodowej.

O popularności naszej Uczelni decyduje również długa i bogata tradycja - Akademia ma 90 lat i w ciągu wszystkich tych lat doskonale kształciła kadry najpotrzebniejszych Polsce inżynierów.

Nasza uczelnia ma także jeszcze inne atuty:
 • doskonała lokalizacja na terenie najpiękniejszego polskiego miasta - Krakowa,
 • własny kampus dający możliwość wygodnego zamieszkania ponad 9 tysiącom studentów w niewielkiej odległości od budynków dydaktycznych i naukowych uczelni,
 • nowoczesna baza naukowo-dydaktyczna z laboratoriami wyposażonymi w najnowocześniejszą aparaturę,
 • żywa i stale rozwijana współpraca krajowa i zagraniczna z innymi uczelniami,
 • liczne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych oraz
 • niepowtarzalna atmosfera studiowania.
Dyplom AGH otwiera drzwi najlepszych firm i przedsiębiorstw w kraju i za granicą, a nasi absolwenci cieszą się bardzo dobrą opinią pracodawców.

W AGH studiuje ponad 37 tys. studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz ponad 750 uczestników studiów doktoranckich. AGH kształci blisko 3000 osób na studiach podyplomowych. Studenci zdobywają kwalifikacje na 52 kierunkach, w ponad 200 specjalnościach, mając możliwość nauki przy pomocy wirtualnej platformy e-learningowej oraz w obcym języku.

Godna uwagi jest różnorodność oferowanych przez AGH kierunków kształcenia. Oprócz tradycyjnych Wydziałów, ściśle związanych z górnictwem czy hutnictwem, mamy Wydziały zajmujące się m.in. informatyką, telekomunikacją, automatyką, robotyką, nowymi materiałami, fizyką techniczną, matematyką stosowaną, a także zarządzaniem i socjologią. Uruchomione zostały także nowe kierunki: geofizyka, inżynieria naftowa i gazownicza, inżynieria akustyczna, ceramika, wirtotechnologia czy kulturoznawstwo. W ramach tradycyjnych kierunków kształcenia powstają nowe specjalności, np. matematyka finansowa na Wydziale Matematyki Stosowanej.

Dysponujemy 600 laboratoriami i 330 salami, wykładowymi różnej wielkości! To bardzo dobra baza do prowadzenia kształcenia i badań naukowych na poziomie światowym. Uczelnia dysponuje nowoczesną aparaturą naukowo-badawczą.
Dlaczego warto studiować na AGH?

 • Jedna z największych uczelni technicznych w Polsce
 • Szeroki profil kształcenia
 • Doskonale wykwalifikowana kadra naukowo-badawcza
 • Nauczanie w AGH ściśle związane jest z praktyką badawczą
 • Współpraca krajowa i zagraniczna
 • Wysoka lokata w rankingach
 • Programy studiów uwzględniające potrzeby rynku pracy
 • Wszechstronny rozwój AGH bez barier
 • System pomocy materialnej
 • Nowoczesna infrastruktura
 • Największe w Polsce Miasteczko Studenckie
 • Dbamy o sprawność fizyczną nakomita lokalizacja
 • Niepowtarzalna atmosfera


AGH w rankingachMapa

Wybrany film z YouTube

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności